Form of Work
Książki
(14)
Artykuły
(10)
E-booki
(8)
IBUK Libra
(8)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Author
Tokarczyk Roman Andrzej (1942- )
(3)
Agata Marek
(1)
Agora
(1)
Balcerowicz Bolesław
(1)
Baranowski Władysław
(1)
Bartnik Dorota
(1)
Barłóg Mateusz
(1)
Bielawski Józef
(1)
Bielawski Józef (1910-1997)
(1)
Bieńczyk-Missala Agnieszka
(1)
Borkowski Paweł J
(1)
Bożyk Jolanta Aleksandra
(1)
Buras-Marciniak Anetta
(1)
Bąkowska Eligia (1907-1994)
(1)
Chico-Picaza Maria Victoria
(1)
Czerniejewska Izabela
(1)
Danecki Janusz Przekł
(1)
Dudek Anna
(1)
Dziuba Jarosław
(1)
Fallaci Oriana (1929-2006)
(1)
Grzebyk Patrycja
(1)
Grzywacz Anna
(1)
Gutowska-Nowak Barbara
(1)
Górak-Sosnowska Katarzyna
(1)
Górecka Ewa
(1)
Haliżak Edward
(1)
Hejwowski Krzysztof
(1)
Jarczewska Aleksandra
(1)
Jaskułowski Tytus
(1)
Jomma Fuad
(1)
Kosowicz Agnieszka
(1)
Kończak Izabela
(1)
Krukowska Monika
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Kłodkowski Piotr (1964- )
(1)
Lewicka Magdalena
(1)
Lizak Wiesław
(1)
Machnikowski Ryszard M
(1)
Madej Marek
(1)
Massip Jesús Francesc
(1)
Mazāheri 'Ali Akbar
(1)
Menkiszak Marek
(1)
Moraczewska Marta
(1)
Nalborczyk Agata S
(1)
Nasr Seyyed Hossein
(1)
Orzeszko Teresa
(1)
Piwiński Ryszard (1947-2007)
(1)
Polak Grzegorz (1952- )
(1)
Pronińska Kamila
(1)
Radżhabaliev Mirzagalib
(1)
Sakowicz Eugeniusz (1958- )
(1)
Sawicka Zofia (politolog)
(1)
Stopczyński Andrzej
(1)
Stradomska Marlena
(1)
Sułek Mirosław
(1)
Szahuniewicz Jerzy Dzirdzis
(1)
Szeptycki Andrzej
(1)
Słomka Celina
(1)
Tabor Marek
(1)
Terlikowski Marcin
(1)
Toczek Ewa
(1)
Tworuschka Monika (1951- )
(1)
Tworuschka Udo (1949- )
(1)
Wojciuk Anna
(1)
Wąs Adam (1963- )
(1)
Zajączkowski Jakub
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(5)
Time Period of Creation
2001-
(5)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(31)
English
(1)
Subject
Islam
(22)
Katolicyzm
(4)
Agraryzm
(3)
Anarchizm
(3)
Faszyzm
(3)
Feminizm
(3)
Ideologia
(3)
Komunizm
(3)
Konserwatyzm
(3)
Liberalizm
(3)
Nacjonalizm
(3)
Pacyfizm
(3)
Polityka
(3)
Populizm
(3)
Rasizm
(3)
Socjalizm, ustrój
(3)
Hinduizm
(2)
Kobieta
(2)
Uchodźcy
(2)
Wielokulturowość
(2)
Arabowie
(1)
Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r.
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Dialog międzyreligijny
(1)
Imigranci
(1)
Judaizm
(1)
Konfucjanizm
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Kultura
(1)
Mitologia arabska
(1)
Mniejszości religijne
(1)
Organizacje
(1)
Patriarchat (socjol.)
(1)
Pedagogika
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publicystyka włoska
(1)
Religia
(1)
Samobójstwo
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sztuka bizantyńska
(1)
Sztuka islamu
(1)
Sztuka romańska
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Woroniecki, Jacek
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie religijne
(1)
Zen'kovskij, Vasilij Vasil'evič
(1)
Życie codzienne
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: work
Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1901-2000
(2)
1001-1100
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1801-1900
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
901-1000
(1)
Subject: place
Europa
(2)
Bliski Wschód
(1)
Europa Zachodnia
(1)
Polska
(1)
Rosja
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Religia i duchowość
(4)
Edukacja i pedagogika
(3)
Historia
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
32 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.07.2022
Zadaniem nauki jest poszukiwanie racjonalnych rozwiązań dla cywilizacyjnych wyzwań współczesnego świata. Jednym z takich kluczowych wyzwań jest także rozwój zrównoważony. Idea zrównoważonego rozwoju jest niezwykle obiecująca, ale z całą pewnością wymaga ogromnego zaangażowania ekonomistów. Nauki ekonomiczne, a w tym dyscyplina nauki „finanse”, podejmują to wyzwanie. Wiele badań, spotkań, konferencji i publikacji służy naukowej analizie oraz praktycznej implementacji za-sad zrównoważonego rozwoju we współczesnej gospodarce w zakresie finansów i rachunkowości. Proces naukowego opracowywania problemu trwa, a społeczna ewolucja biznesu dostarcza ambitnych tematów badawczych. Po latach pracy możemy wskazać zarówno na konkretne sukcesy, jak też i na wiele wątpliwości w zakresie koncepcji zrównoważonych finansów. Materialnym dowodem naukowego wkładu w poszerzanie wiedzy są publikacje. Znaczna część aktualnego dorobku naukowego dyscypliny „finanse” dotycząca zrównoważonego rozwoju jest już od lat regularnie prezentowana w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kontynuujemy ten cykl opracowań. W niniejszym tomie zebraliśmy wyselekcjonowane artykuły autorów z wielu uznanych ośrodków naukowych w Polsce. Ich tematyka skoncentrowana jest na zagadnieniach finansów i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w nich doskonałe rozważania teoretyczne oraz konkretne przykłady z praktyki gospodarczej. Każdy artykuł stanowi inspirujący materiał naukowy. Szczególne podziękowania należą się nie tylko Autorom, ale także Recenzentom, którzy podjęli trud oceny nadesłanych materiałów. Jako redaktorzy tomu wraz z Autorami i Recenzentami mamy nadzieję, że poprzez publikację naszego wspólnego dzieła wnosimy istotny wkład w naukowe opracowanie problematyki finansowania zrównoważonego rozwoju. Leszek Dziawgo, Leszek Patrzałek '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.07.2022
Wprowadzenie [Introduction], s. 9–17. I. Przegląd sytuacji strategicznej – aspekty regionalne [A review of the strategic situation – regional aspects], s. 18–36; II. Przegląd sytuacji strategicznej – aspekty globalne [A review of the strategic situation – global aspects], s. 37–51; III. Gospodarka światowa 2013 – początek procesu dekonwergencji [World economy in 2013 – The beginning of the deconvergency process], s. 52–68. Obserwatorium bezpieczeństwa [The observatory of security] NATO: zagończyk wraca do „pracy u podstaw ” [NATO: Abandoning active military engagement for a more pragmatic approach], s. 69–84; Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE… – przełom , którego (zgodnie z planem ) nie było [EU’s Common Security and Defence Policy : A breakthrough that was planned not to happen], s. 85–103; Narody Zjednoczone stale spóźnione walczą o efektywność… – Rada Bezpieczeństwa w akcji [United Nations : Always too late and in search of effectiveness : The Security Council in action], s. 104–121; Porozumienia w sprawie kontroli zbroje ń i rozbrojenia …. Nobel dla OPCW [Arms control and disarmament agreements. Nobel Prize for OPCW], s. 121–137. Konflikty zbrojne [Armed conflicts], s. 138–159; Bezpieczeństwo energetyczne w dobie zaburzeń dostaw ropy … i globalnej debaty klimatycznej [Energy security in the times of oil supply disruptions and global debate on climate change], s. 160–181. Świat w Roczniku [The World in the Yearbook] Unia Europejska – czas oczekiwania [The European Union : A time of waiting], s. 182–198; Stany Zjednoczone – skazy na wizerunku [The United States – new image problems], s. 199–216; Obszar WNP: imperium kontratakuje [The CIS region: The Empire strikes back], s. 217–248; Niemcy Chinami Europy ? [Germany to become a European China ?], s. 249–255; Bliski Wschód – stare i nowe problemy [Near East : Old and new problems], s. 256–275; Region Azji i Pacyfiku – narastaj ące dylematy bezpieczeństwa [Asia -Pacific Region : Growth of regional security dilemmas], s. 276–290; Polska polityka zagraniczna – z Uni ą Europejsk ą na Majdan [Polish foreign affairs : To the Maidan with the European Union], s. 291–308. Panorama Rocznika [Yearbook Panorama] BRIC dziesięć lat później , czyli anty-Zachód w rozsypce [BRIC ten years later , Or the anti -West in pieces], s. 309–330; USA, UE i Chiny – trzy bieguny w globalnym układzie sił [USA, EU, and China –three poles in the global balance of power], s. 331–347; Transatlantyckie partnerstwo handlowo -inwestycyjne (TTIP) – szansa na nowe otwarcie w stosunkach USA–UE? [The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – A chance for a new opening in the US-EU relations ?], s. 348–360; Indonezja – islamska demokracja łącznikiem między Azj ą a Zachodem ? [Indonesia : An Islamic democracy as a link between Asia and the West ?], s. 361–376; Przegląd literatury światowej w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych [A review of world literature on security and strategic studies], s. 377–387; Państwa świata – wybrane dane i wskaźniki [States of the world – selected data and indices], s. 388–412; Skorowidz [Index], s. 413–420; Zespół Rocznika [The Yearbook Team], s. 421–427. W tomie publikują: Bolesław Balcerowicz, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Paweł J. Borkowski, Anna Dudek, Patrycja Grzebyk, Anna Grzywacz, Edward Haliżak, Aleksandra Jarczewska, Tytus Jaskułowski, Roman Kuźniar, Wiesław Lizak, Marek Madej, Marek Menkiszak, Kamila Pronińska, Mirosław Sułek, Andrzej Szeptycki, Marek Tabor, Marcin Terlikowski, Anna Wojciuk, Jakub Zajączkowski. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Rosyjska myśl polityczna jest na gruncie polskiej literatury naukowej dość dobrze zbadana i opisana, jednak wciąż mało jest monografii poświęconych rosyjskim myślicielom nieprawosławnym, którzy podnosili kwestie dotyczące sposobów pielęgnowania wartości religijnych swojej wspólnoty w zmieniającym się świecie, próbowali diagnozować aktualne problemy społeczne i polityczne. Myśl polityczna jednego z wybitnych rosyjskich intelektualistów muzułmańskich – Musy Dżarullaha Bigijewa jest mało znana w Polsce, stąd książka stanowi istotny wkład w przedstawienie polskiemu czytelnikowi ważnych idei powstałych w Rosji na przełomie XIX i XX wieku oraz dotyczących szeroko rozumianej sytuacji społeczno-politycznej żyjących tam muzułmanów. Sama postać Bigijewa jest wyjątkowo interesująca. Po pierwsze jego pisma pozytywnie wpłynęły na rozwój studiów koranicznych. Po drugie zaś obfitujący w wydarzenia istotne dla losów Rosji i świata okres, w którym żył Bigijew, inspirował go do głębokich przemyśleń na temat procesów, których był świadkiem. Szczególnie wartościowe w tym aspekcie wydaje się spojrzenie na ówczesne wydarzenia, na negatywne konsekwencje wdrażania w życie ideologii komunistycznej nie tyle z perspektywy rosyjskiego uczonego, ile również – a może przede wszystkim – myśliciela muzułmańskiego. dr hab. Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Celem pracy jest próba ukazania wpływu podziałów religijnych, narodowych i etnicznych w społeczeństwie syryjskim na przemiany polityczne w państwie. W jego osiągnięciu istotne jest ustalenie przebiegu procesu przejęcia władzy przez mniejszość alawicką i przedstawienie wpływu ich rządów na procesy po­lityczne w Syrii. Kolejnym zamysłem poznawczym jest wskazanie przyczyn na­rodzin konfliktu zbrojnego w Syrii oraz przygotowanie prognoz dla powojen­nej Syrii, które mogą być inspiracją do zmian i tworzenia nowej rzeczywistości w państwie syryjskim. W pracy zrezygnowano z analizy zagadnień związanych z mozolnymi ne­gocjacjami pokojowymi w sprawie zakończenia konfliktu w Syrii trwającymi od 2012 roku. Jest to bardzo złożony problem, który zasługuje na osobną rozprawę i pod względem tematycznym odbiega od głównego problemu pracy. Ze wstępu
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
What is and where is the Islamic World in 2019? If we understand the Islamic World as all Muslim-majority countries, according to the Pew Research Center (2015) we would find 50 such countries with a total population of over 1.8 billion. The highest percentage (91%) of the total population in a region considering themselves Muslim, can be found in the Middle East-North Africa (MENA). The starting point of Muslim history would be the prophet Muhammad’s revelation in the 7th century, followed by the Islamic Golden Age (8th–14th centuries), when Muslims were ahead of the rest of the world in the arts, science, philosophy, and technology. This period is still remembered and cherished with pride by both Sunni and Shia Muslims, the two biggest denominations within Islam, which – despite common misconceptions in the West – is not a monolith but splits into different religious schools and branches. The modern era has been marked by the more or less direct colonial domination of European powers which left its legacy in many states belonging now to the Islamic world. Much of today’s turmoil in the MENA region has its roots in the colonial times and the fault lines drawn by the European politicians. However, the blame cannot be wholly assigned to external powers: the list of factors contributing to the Middle East’s present complex and often difficult situation is long and includes many internal issues.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Prace opublikowane w tym zbiorze są pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych zorganizowanej w Uniwersytecie Łódzkim przez Katedrę Filologii Słowiańskiej, Katedrę Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum w dniach 18-19.02.2016 r. Autorzy zajęli się kwestiami wzajemnych wpływów kultury islamu i kultur krajów południowo-słowiańskich, udokumentowanych w literaturze ludowej i artystycznej, źródłach historycznych oraz językoznawczych obejmujących okres od czasów starożytnych do współczesnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
The Department of Finance and Accounting at Wrocław University of Economics and the Department of Finance at Nicolaus Copernicus University in Toruń decided to organize cyclical scientific conferences entitled “Finance and accounting for sustainable development.” The first conference, which initiated the entire cycle, was held in Karpacz in 2013, the second in Toruń in 2014, whereas the third one – so far the latest – took place again in Karpacz this year. The primary goals, followed during the current year edition of the conference, were focused on determining the impact of phenomena and financial relations on the integration of social, economic and environmental order, as well as the financial system influence on the degradation of ecosystems, destabilization, social and economic crises. The total of 80 scientific articles, in Polish and English, were sent for the conference, which gathered almost 150 participants – representing 26 universities established in 15 locations in Poland and Ukraine. These studies were subject to the qualification procedure and after receiving positive reviews they were included in one of the three research volumes entitled “Research Papers of Wrocław University of Economics”: 1. Finance and accounting for sustainable development – responsibility, ethics, financial stability – Volume I – Finance, edited by Professor Grażyna Borys and Robert Kurek PhD, 2. Finance and accounting for sustainable development – responsibility, ethics, financial stability – Volume II – Accounting, edited by Professor Jacek Adamek, Associate Professor at Wrocław University of Economics and Joanna Zuchewicz PhD, 3. Finance and accounting for sustainable development – responsibility, ethics, financial stability – Volume III, edited by Professor Teresa Orzeszko, Associate Professor at Wrocław University of Economics and Jarosław Dziuba PhD. The present volume – the last of the three above-mentioned publications – offers 14 articles in English, covering various aspects of finance and accounting functioning in the context of sustainable development. Due to the extensive and diverse thematic range of the presented studies, instead of their grouping they are published in the alphabetical order by their authors’ names. We would like to express our appreciation to the authors for putting in their efforts and preparing interesting texts. We are also very grateful to the reviewers for their hard work in providing valuable comments and useful suggestions, which certainly contributed to the improvement of the reviewed papers quality. We do be-lieve that the undertaken cooperation will not remain an incidental one, but shall result in lasting scientific contacts, meetings and interesting discussions in years to come, during the next editions of our conference, so please feel invited and welcome already today. We remain hopeful that this issue of the research volume will meet its readers’ expectations, match their interests and will be kindly received by them. We would like to wish an interesting and inspiring time while reading it. Jarosław Dziuba, Teresa Orzeszko
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 07.12.2021
Wybrane teksty zyskały bardzo szerokie rzesze odbiorców, wpływając na poglądy i działania części z nich. Zawierają one zabójcze – dosłownie – idee, rezonujące w umysłach tysięcy, a niekiedy milionów ludzi w różnych zakątkach świata. Dokumenty te przyczyniały się w istotny sposób do tworzenia terrorystycznych ideologii, oddziałujących na szerokie masy ludności. Przekonani przez terrorystów ludzie decydowali się na przyłączenie do grup terrorystycznych lub przeprowadzenie samodzielnych zamachów. Choć przedstawione dokumenty dziś są uznawane za niemal „klasyczne” – z jakichś powodów niesłychanie rzadko stają się przedmiotem szerszego akademickiego namysłu i publicznej debaty. Tymczasem zapoznanie się z treściami zawartymi w terrorystycznych tekstach może w istotnym stopniu pomóc w odpowiedzi na ważne pytanie: „Dlaczego terroryści robią to, co robią, czyli zabijają ludzi?”. Nie chodzi tu o indywidualne, szczególne, „psychologiczne” motywacje terrorystów, lecz o motywacje ideowe, które skłaniają ich do podjęcia aktów przemocy. Dzięki lekturze wybranych dokumentów jesteśmy w stanie choć częściowo wniknąć w umysłowość ich twórców i sposób postrzegania przez nich rzeczywistości. Możemy też poznać powody prowadzenia tej specyficznej działalności oraz cele, które chcą osiągnąć terroryści.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 07.09.2021
Wychowanie w kulturach i religiach świata / Eugeniusz Sakowicz. W: Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych. s. 67-99. - 2016.
Bibliografia na stronach 96-99.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36184 P (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Temat: Islam
Streszczenie: W 2011 roku w Gdańsku rozpocznie działalność medresa. Pierwsza w Polsce szkoła koraniczna.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Zrozumieć Islam - dialog kultur / Elżbieta Koronowska // UCZYĆ LEPIEJ. - 2004, nr 2, s.5-7.
Temat: Islam
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Samobójstwa kobiet w kulturze patriarchatu / Ewa Górecka // NIEBIESKA LINIA. - 2012, nr 1, s. 1-3.
Streszczenie: Przemoc wobec kobiet w krajach Islamu.
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 14.04.2021
Tyt. oryg.: La vie quotidienne des Musulmans au Moyen Age Xe au XIIIe siècle, 1951
Bibliogr. przy hasłach. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9979 (1 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 03.11.2017
Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu "Uchodźca mój dobry sąsiad", partnerzy projektu Stowarzyszenie Vox Humana, Fundacja Polskie Forum Migracyjne. Bibliogr. s. [56], 95-[96]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41141 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again