Form of Work
Artykuły
(67)
Książki
(15)
E-booki
(11)
IBUK Libra
(11)
Publikacje naukowe
(9)
Publikacje fachowe
(3)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Author
Jarosz Ewa
(4)
zbiorowa Praca
(3)
Golus Anna
(2)
Andrejew Igor (1915-1995)
(1)
Barczykowska Agnieszka
(1)
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna
(1)
Braun Piotr
(1)
Brańka Zofia
(1)
Cieśla Tamara
(1)
Cypel Żaneta
(1)
Czajkowska Ewelina
(1)
Czarnecki Paweł
(1)
Czyżewska Monika
(1)
Dostojewski Fiodor (1821-1881)
(1)
Dzierzyńska-Breś Sonia
(1)
Dziewierz Ewa
(1)
Francuz Aleksandra
(1)
Grisham John (1955- )
(1)
Gutowski Jakub
(1)
Iwanowska Aleksandra
(1)
Jadach Katarzyna
(1)
Jagła Aleksandra
(1)
Jankowska Anna
(1)
Jarzębińska Aneta
(1)
Jastrzębiec-Kozłowski Czesław (1894-1956)
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Jundziłł Irena (1923- )
(1)
Kamińska Elżbieta
(1)
Koschany Rafał
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kraśko Jan (1954- )
(1)
Król-Bogomilska Małgorzata
(1)
Królikowska Jadwiga
(1)
Maciaszkowa Janina
(1)
Malec Norbert
(1)
Mandrysz Witold (1976- )
(1)
Matysiak-Błaszczyk Agata
(1)
Micał Anna
(1)
Micał-Kusibab Małgorzata
(1)
Mika Stanisław (1931- )
(1)
Molicka Maria (psycholog)
(1)
Muskała Maciej
(1)
Nawój-Śleszyński Aldona
(1)
Niewiadomska-Krawczyk Magdalena
(1)
Olszewska Agnieszka
(1)
Osińska Barbara
(1)
Pacan Lucyna
(1)
Peisert Arkadiusz
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Przybylski Ryszard (1928- )
(1)
Ruszkowska Marzena
(1)
Sikora Dorota
(1)
Stańczyk Małgorzata Rozmówca (pedagogika)
(1)
Stein Agnieszka
(1)
Syrek Ewa
(1)
Szczucki Krzysztof
(1)
Szot-Odrobina Edyta
(1)
Szymański Mirosław Stanisław (1954- )
(1)
Słomski Wojciech (1969- )
(1)
Trojan Elżbieta
(1)
Tsabary Shefali (1972- )
(1)
Utrat-Milecki Jarosław (1965- )
(1)
Vachev Valeri
(1)
Wentrych Agnieszka
(1)
Wydawnictwo Biały Wiatr
(1)
Wydawnictwo Sic! Elżbieta Czerwińska & Renata Lis
(1)
Wójtowicz-Dacka Małgorzata
(1)
Zielonka Jolanta
(1)
Łajkowska Małgorzata
(1)
Łukasiewicz-Wieleba Joanna
(1)
Żuczkowska Zofia Aleksandra
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(74)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(2)
Time Period of Creation
2001-
(16)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(93)
Language
Polish
(92)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Przedszkola
(1)
Rodzice
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Kara
(16)
Kara (psychol.)
(16)
Wychowanie
(13)
Kara cielesna
(10)
Nagrody
(10)
"Zbrodnia i kara"
(8)
Kara (psychologia)
(8)
Kary
(8)
Wychowanie w rodzinie
(8)
Dziecko
(7)
Kara pozbawienia wolności
(6)
Dzieci
(5)
Kara śmierci
(5)
Nagroda (psychologia)
(5)
Przemoc w rodzinie
(5)
Nagroda
(4)
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881)
(3)
Język polski
(3)
Kara (prawo)
(3)
Karcenie dzieci
(3)
Macierzyństwo
(3)
Narkomania
(3)
Nauczanie
(3)
Prawa dziecka
(3)
Rodzice
(3)
Więziennictwo
(3)
Więźniowie
(3)
Wychowanie w szkole
(3)
Ankieta
(2)
Bioetyka
(2)
Etyka lekarska
(2)
Nauczyciele
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Przemoc
(2)
Transplantacja
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Agresywność
(1)
Alkoholizm w rodzinie
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Camus, Albert (1913-1960)
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Cyganie
(1)
Dostojewski, Fiodor
(1)
Dziecko a przemoc
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Etyka
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka społeczna
(1)
Feminizm
(1)
Film animowany
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy nacisku
(1)
Homoseksualizm
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
KaRo
(1)
Kara pracy społecznie użytecznej
(1)
Katalog
(1)
Katalog rozproszony
(1)
Klonowanie
(1)
Konkursy szkolne
(1)
Korupcja
(1)
Kryminologia
(1)
Lektury szkolne
(1)
Media
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Myśli samobójcze
(1)
Nagana
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczanie ogólne
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Ojcostwo
(1)
Oświata
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika humanistyczna
(1)
Pedofilia
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Pochwała
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Pornografia
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Porządek społeczny
(1)
Postawy
(1)
Postać literacka
(1)
Powieść rosyjska
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo islamskie
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo rzymskie
(1)
Procesy sądowe
(1)
Subject: work
Prestuplenie i nakazanie
(1)
Subject: time
2001-
(14)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Ada (Stany Zjednoczone)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Województwo lubelskie (1999- )
(1)
Województwo mazowieckie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(8)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Raport z badań
(4)
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma
(1)
Bibliografia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publicystyka amerykańska
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(9)
Edukacja i pedagogika
(7)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Psychologia
(3)
Historia
(1)
93 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m. in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści. ******** Kwartalnik Pedagogiczny (The Pedagogical Quarterly) is a national quarterly published since 1956. The journal contains theoretical articles on broadly defined pedagogy and discusses the results of research on functioning of an individual in the society. The materials published in the quarterly relate to various sub-disciplines of pedagogy, among others pedeutology, andragogy, history of education, social pedagogy, didactics, psychology of education, philosophy of education, as well as aesthetic education. The authors of texts written in Polish or English are outstanding Polish and foreign specialists.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Prace zamieszczone w zbiorze można zaliczyć do kilku dyscyplin wiedzy – prawa karnego i kryminologii, psychologii, pedagogiki, socjologii. Pojęcie „penitencjarystyka” zawiera w sobie także psychopatologię, medycynę więzienną, służby ochronne (również uzbrojone) i ekonomiczne. W publikacji ukazano rozmaite punkty widzenia dotyczące funkcjonowania więziennictwa, a szczególnie unormowania prawne systemu penitencjarnego i jego ewaluację oraz różnorodne oddziaływania na skazanych izolowanych w zakładach karnych. Z recenzji prof. dr. hab. Teodora Szymanowskiego
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Temat: Nadzór korporacyjny ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Wynalazek ; Prawo międzynarodowe ; Geopolityka ; Agregaty pieniężne ; Zamiana kary pozbawienia wolności ; Komunikacja ; Kapitał społeczny ; Gwarancja inwestycji ; Koszty uzyskania przychodów ; Innowacje ; Model Blacka-Scholesa-Mertona ; Rozwój regionalny ; Model ekonometryczny ; Teoria opcji ; Orzeczenie w trybie prejudycjalnym ; Patenty ; Art. 58 § 4 k.k ; Rynek pracy ; Dyrektywy wymiaru kary ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Działalność kulturalna i oświatowa ; Liga Morska i Rzeczna ; Wykładnia prawa UE ; TSUE ; Prawo Unii europejskiej ; Bundesverfassungsgericht ; Ochrona prawno-autorska ; Fundusze emerytalne ; Zaskarżalność ; Europa Wschodnia ; Litewski Kodeks Karny ; Sądownictwo wojskowe ; Utwór ; Rewolucja przestrzenna ; Prawo wojny ; Interpretacja indywidualna ; Przekształcenie spółki kapitałowej ; Sukcesja uniwersalna ; Kurs walutowy ; Model Frenkela-Bilsona ; Działalność B R ; Produkty unit-linked ; Innowacja ; Kryzys ekonomiczny ; Prawo rosyjskie ; Cena równowagi rynkowej ; Reguły fiskalne narodowe i ponadnarodowe ; Indeks reguł fiskalnych ; Prace badawczo-rozwojowe ; Prywatna ; Publiczna opieka zdrowotna ; Inwestorzy instytucjonalni ; Luka innowacyjna ; Efekty transformacji systemowej ; Spójność społeczna ; Racujący ; Wskaźniki zatrudnienia ; Pracujący w sektorach własności ; Pracujący według sektorów ekonomicznych ; Przekazywanie informacji ; Zaangażowanie akcjonariuszy ; Prawo wojskowe ; Prawo procesowe ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Nauczyciele akademiccy ; Kolonializm ; Segregacja zawodowa ; Polityka fiskalna ; Przychody z praw autorskich ; Art. 37a k.k ; Tożsamość narodowa ; Płeć ; Prawo karne ; II Rzeczypospolita ; Ustawowe zagrożenie ; Kobiety
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Temat: Ustawy ; Morderstwa ; Podmioty prawa cywilnego ; Folwark ; Stowarzyszenie ; Dobra ; Prawo do zabezpieczenia ; Oświeceniowa filozofia kary ; Racjonalizacja kary kryminalnej ; Uzasadnienie kary kryminalnej ; Instrumenty pochodne ; Retrybutywizm karny ; Przestępczość ; Ochrona powietrza ; Wartość ; Prawa mniejszości ; Zbrodnie prawa międzynarodowego ; Organizmy genetycznie zmodyfikowane ; Kodeks postępowania cywilnego Republiki Litewskiej ; Rozwój regionalny ; Osobowość prawna ; Burke ; Model ekonometryczny ; Republika Litewska ; Interesariusze ; Instrumenty pomocy ; Pomoc regionalna ; Prawo ; Kryzys finansowy ; Budżety gospodarstw domowych ; Grupa społeczno-ekonomiczna ; Wielkość gospodarstwa ; Hiszpania ; Programy udziału w zyskach ; Opcje na akcje ; Postawy pracownicze ; Zmienne socjoekonomiczne ; Wynagrodzenia ; Zarządca ; Ekonom ; Aktywa niematerialne ; Powinności ; Czynsz ; Bezpośrednia partycypacja pracownicza ; Nowe formy organizacji pracy ; Delegowanie uprawnień ; Konserwatyzm ; Kompetencje menedżerskie ; Menedżer ryzyka ; Kapitał relacji ; Prawodawca ; Rynek OTC ; Kapitał ludzki ; Prawo naturalne ; Prawo wspólnotowe ; Unia Europejska ; Ochrona praw nabytych ; Ochrona wód ; Pomoc horyzontalna ; Hume ; Samorząd ; Prawo żywnościowe ; Pomoc sektorowa ; Prawo cywilne ; Postępowanie cywilne ; Regulacje ; Reformy ; Prawo ochrony środowiska ; Pomoc publiczna ; Utylitaryzm karny ; Ludobójstwo ; Partycypacja finansowa ; Polska ; Wiek emerytalny ; Innowacyjność ; Giełda papierów wartościowych ; Zarządzanie ryzykiem ; Wycena ; Kulturowe ludobójstwo
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.06.2022
Książka odnosi się do ważnego problemu współczesnej pedagogiki i psychologii. Wnosi ona wartościowy wkład do wiedzy pedagogicznej dotyczącej roli nagród i kar w procesie wychowania w rodzinie, a także jego wpływu na sytuację szkolna dziecka we wczesnej fazie okresu dorastania. Wyniki badań do pewnego stopnia podważają stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie polskim w tym zakresie. Okazje się bowiem, że tzw. Przeciętna rodzina polska pod względem rodzajów i częstotliwości nagród i kar stosowanych wobec dzieci nie odbiega istotnie od innych rodzin w krajach europejskich.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Zeszyt jest dziełem pracowników naukowo-dydaktycznych naszej Uczelni oraz pracowników z innych szkół wyższych i ośrodków naukowych w kraju, tj. Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Artykuły, będące efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, prezentują wiele interesujących poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. Problematyka tekstów składających się na niniejszy Zeszyt koncentruje się głównie wokół zagadnień zarządzania zasobami pracy, kultury bezpieczeństwa pracy, efektywności procesu nauczania studentów w szkolnictwie wyższym, skuteczności mechanizmów zarządzania aktywami organizacji i nadzoru właścicielskiego oraz postrzegania marki jako czynnika procesu nabywczego na rynku dóbr konsumpcyjnych, wykorzystania e-learningu w procesie zarządzania wiedzą i innowacjami w przedsiębiorstwach nowoczesnej gospodarki.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Część monograficzna tomu 2/2018 „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Borzuckiej-Sitkiewicz została zatytułowana Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna. W kulturze współczesnych społeczeństw wysoko uprzemysłowionych, nazywanej w refleksji filozoficznej i socjologicznej kulturą późnej nowoczesności, identyfikuje się szereg zjawisk, które mogą być postrzegane w kategoriach dominującego dyskursu. Wśród nich najczęściej wskazuje się na indywidualizm, racjonalność, technologizację, komercjalizację różnych sfer życia czy hedonizm jako wyznacznik dobrostanu. Zjawiska te mają bezpośrednie odzwierciedlenie w stosunku do własnego ciała, wyrażają się w pojmowaniu zdrowia i choroby oraz w postawach wobec tych stanów u siebie i u innych, a także ujawniają się w specyficznych zachowaniach, które wprawdzie są związane ze zdrowiem, ale niekoniecznie w sensie pozytywnym (np. merkantylizacja podejścia do ciała, ujmowanie naturalnych procesów w kategoriach zdefiniowanych problemów medycznych itp.). Krytycznej analizie wymienionych zjawisk poświęcone są artykuły zawarte w monograficznej części niniejszego numeru „Chowanny”. Część z nich odnosi się wprost do przekazów związanych ze zdrowiem i chorobą obecnych we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, część odwołuje się do nich pośrednio, ale łączy je perspektywa edukacyjna, koncentrująca się na możliwościach zmiany obowiązujących dyskursów w kierunku bardziej skutecznego zapobiegania potencjalnym deficytom oraz większego upodmiotowienia i włączenia społecznego osób naznaczonych goffmanowskim piętnem innego/chorego. Część Studia i rozprawy odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak problem alkoholowy w doświadczeniu społecznym, polityka oporu, rodzice skazani na karę pozbawienia wolności, dziecięce poznawania świata, zwrot ku rzeczom w kontekście historii wychowania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 09.03.2022
Bibliografia przy pracach. Indeks.
Tekst częściowo tłumaczony z języka angielskiego. Przedmowa i spis treści także po angielsku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46629 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 26.01.2022
(Agresja i przemoc we współczesnym świecie ; t. 2)
Materiały z interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorg. w dniach 20-22 kwietnia 1998 r. w Krakowie.
Bibliografia przy referatach.
Tom zawiera artykuły o charakterze teoretycznym i diagnostycznym, prezentowane w czasie konferencji naukowej na temat agresji ("Agresja i przemoc we współczesnym świecie") zorganizowanej w Krakowie w 1998 r. Ukazując problem agresji w rodzinie i w szkołach (podstawowych, średnich i policealnych) omówiono przemoc wobec dziecka, wobec kobiety, w kontaktach między uczniem a nauczycielem, w społeczności uczniów, w wychowaniu fizycznym, agresywność dziewcząt i chłopców. Szeroko przedstawiono profilaktykę oraz terapię agresji i przemocy, w tym: rolę pedagoga szkolnego, rozwijanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją, przykłady zajęć terapeutycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36052 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 20.11.2021
Autorka przedstawia stan wiedzy, wyobrażeń i poglądów polskich sędziów wydziałów karnych sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych na temat kary, karania i bezkarności. Socjologiczna analiza sędziowskiego wymiaru kary została oparta na danych uzyskanych w badaniu ankietowym i wywiadach pogłębionych. Pytania dotyczyły między innymi definicji kary, określenia jej funkcji i celów, cech i właściwości, wielodyscyplinarnej wiedzy penologicznej sędziów, czynników branych pod uwagę przez sędziów w procesie kształtowania kary, cech umysłu i charakteru pomocnych w wykonywaniu zawodu sędziego, opinii o zbyt surowym i zbyt łagodnym karaniu oraz bezkarności jako problemie społecznym. W analizie materiału empirycznego wykorzystano koncepcję autopojetycznego systemu prawa Niklasa Luhmana oraz koncepcję badań społecznych Pierre’a Bourdieu prowadzonych w „polu prawa” z wykorzystaniem takich pojęć jak habitus, doxa, reprodukcja. Interpretację materiału badawczego scalały wskazania teorii integralnokulturowej. The author presents the comprehensive state of knowledge, notions and opinions concerning punishment, punishing and impunity of Polish criminal division judges in district, regional and appeal courts. The sociological analysis of judicial sentencing is based on data gathered in questionnaires and in-depth interviews. The questions concerned the definition of punishment, determining the functions, aims, qualities and aspects of the punishment, the multidisciplinary penological knowledge of judges, the factors taken into account in administering punishment by judges, the mental and personal qualities needed in judicial profession, the opinions regarding too harsh or too lenient punishment as well as impunity as a sociological problem.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46502 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wychowanie bez kar? / Aleksandra Jagła // ŻYCIE SZKOŁY. - 2012, nr 5, s.31-33.
Streszczenie: Nieskuteczność kar i ich negatywne efetky, inne metody postępowania.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wychowanie jest sztuką : nagroda i kara / Renata Kostkiewicz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 9, s.49-52.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again