Form of Work
Artykuły
(37)
Publikacje naukowe
(17)
Książki
(10)
Publikacje fachowe
(8)
Publikacje dydaktyczne
(5)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(2)
Status
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Author
Gromkowska-Melosik Agnieszka
(4)
Wykurz Urszula
(3)
Małochleb Paulina
(2)
Skowrońska-Pućka Agnieszka
(2)
Bednarek Magdalena
(1)
Bielawska Dorota
(1)
Bołdyrew Aneta
(1)
Brańka Zofia
(1)
Breska Radosław
(1)
Burkovičová Radmila
(1)
Czarnecka Maria
(1)
Duda Wioleta
(1)
Fijałkowski Adam
(1)
Furgał Ewa (1979- )
(1)
Gardian-Miałkowska Renata
(1)
Gmerek Tomasz
(1)
Ignaciuk Magdalena
(1)
Instytut Matki i Dziecka (Warszawa)
(1)
Jamrożek Wiesław (1954-2021)
(1)
Jankowiak Barbara (nauki pedagogiczne)
(1)
Jezierska Joanna
(1)
Koncewicz Kazimierz
(1)
Kotas Dorota (1994- )
(1)
Kowal Maria (pedagog)
(1)
Kukla Daniel
(1)
Lisicki Tomasz
(1)
Litwinow Monika
(1)
Mazurek Emilia (nauki pedagogiczne)
(1)
Metera Marcelina
(1)
Mądry Maria
(1)
Opora Robert
(1)
Ostrowska Katarzyna
(1)
Piechowicz Małgorzata
(1)
Plewińska Karolina (1989- )
(1)
Plopa Mieczysław (1948- )
(1)
Prawo Oświatowe
(1)
Sarnowska-Frank Aneta
(1)
Sasin Małgorzata
(1)
Stefańska Izabela
(1)
Szluz Beata
(1)
Szymański Mirosław Stanisław (1954- )
(1)
Wejbert-Wąsiewicz Ewelina
(1)
Wróblewska Katarzyna
(1)
Włodarczyk Anna (1981- )
(1)
Zaworska-Nikoniuk Dorota (1972- )
(1)
Zwolska-Płusa Katarzyna (1986- )
(1)
Żołądź-Strzelczyk Dorota (1955- )
(1)
Żółkoś Monika (1976- )
(1)
Year
2020 - 2022
(11)
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(37)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(49)
Language
Polish
(48)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(3)
Szkoły ponadpodstawowe
(3)
Bibliotekarze
(2)
Nauczyciele
(2)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
B1 poziom biegłości językowej
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Klasa 2.
(1)
Klasa 3.
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przedszkola
(1)
Studenci
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Szkoły średnie
(1)
Subject
Kobieta
(41)
Tematy i motywy
(7)
Dziewczęta
(5)
Język polski (przedmiot szkolny)
(5)
Macierzyństwo
(5)
Edukacja kobiet
(4)
Dzień Kobiet (8 marca)
(3)
Edukacja
(3)
Mężczyzna
(3)
Młodzież
(3)
Oświata
(3)
Rodzina
(3)
Rola społeczna
(3)
Rynek pracy
(3)
Socjalizacja
(3)
Alkoholizm
(2)
Bezdomność
(2)
Biblioteki szkolne
(2)
Feminizm
(2)
Literatura
(2)
Literatura amerykańska
(2)
Literatura angielska
(2)
Miłość
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Pedagogika kultury
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Przemoc wobec kobiet
(2)
Psychologia
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Stereotyp
(2)
Stres
(2)
Studenci
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Akademickie biura karier
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Aktywność fizyczna
(1)
Alegoria
(1)
Alkoholizm w rodzinie
(1)
Analiza i interpretacja
(1)
Ankieta
(1)
Autyzm
(1)
Bezrobocie
(1)
Bezrobotni
(1)
Cewa nerwowa
(1)
Chore z nowotworem piersi
(1)
Cierpienie
(1)
Ciąża
(1)
Cybernetyka
(1)
Czasopisma kobiece
(1)
Decyzje edukacyjne
(1)
Del Rey, Lana
(1)
Demokracja
(1)
Dojrzewanie
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dzień Kobiet
(1)
Dzień Mężczyzn
(1)
Edukacja muzyczna
(1)
Edukacja rodziców
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Emancypacja
(1)
Ergüven, Gamze Deniz
(1)
Ewaluacja
(1)
Fitzgerald, F. Scott
(1)
Flaubert, Gustave
(1)
Gender
(1)
Genetyka
(1)
Historia społeczna
(1)
Informatyka
(1)
Język polski
(1)
Język polski jako obcy
(1)
Kara cielesna
(1)
Kariera
(1)
Klonowanie
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kobieta po mastektomii
(1)
Krajowe Ramy Kwalifikacji
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura masowa
(1)
Kwas foliowy
(1)
Lawrence, David Herbert
(1)
Literatua polska
(1)
Metody nauczania
(1)
Migracje
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Muzyka rozrywkowa
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauka
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Subject: work
Great Gatsby
(1)
Madame Bovary
(1)
Mrs Dalloway
(1)
Mustang (film)
(1)
Stara kobieta
(1)
Subject: time
2001-
(24)
1901-2000
(5)
1989-2000
(2)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1918-1939
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(9)
Czechy
(1)
Świat
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(15)
Artykuł z pracy zbiorowej
(15)
Artykuł problemowy
(12)
Scenariusz zajęć
(6)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(3)
Raport z badań
(3)
Artykuł publicystyczny
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Literatura kobieca
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół ponadpodstawowych
(1)
Utwory sceniczne dla dzieci
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(38)
Socjologia i społeczeństwo
(12)
Literaturoznawstwo
(6)
Psychologia
(6)
Kultura i sztuka
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Historia
(2)
Medycyna i zdrowie
(2)
Kultura fizyczna i sport
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Styl życia, moda i uroda
(1)
49 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści. Opublikowane w numerze artykuły dotyczą m.in. edukacji domowej i przywięziennej, życia emocjonalnego i seksualnego ludzi starszych, a także zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Prezentują też dzieje prywatnej powszechnej szkoły polskiej w Lupeni. A nationwide quarterly magazine published since 1956. It presents theoretical articles in the field of broadly understood pedagogy and discussing research results covering the functioning of the individual in society. The published materials relate to various sub-disciplines of pedagogy, including pedeutology, andragogy, history of upbringing, social pedagogy, didactics, psychology of education, philosophy of education, as well as aesthetic education. The authors of texts written in Polish or English are eminent Polish and foreign specialists. The articles published in the issue concern, among others home and prison education, emotional and sexual life of older people, and women's reproductive health. They also present the history of a private Polish universal school in Lupeni.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
Publikacja dotyczy społecznego postrzegania aborcji w dyskursie publicznym i wpisuje się w krytyczną refleksję na ten temat. Autorka przedstawia różne krzyżujące się pola dyskursu publicznego, dotyczącego aborcji, w szczególności zaś pola dyskursu ideologicznego oraz dyskursu elit symbolicznych (kościelny, naukowy i nienaukowy, artystyczny). Publikacja pokazuje, że w polskim dyskursie o aborcji wciąż mamy do czynienia z fazą "rytualnego chaosu", opisywaną przez socjologów dwie dekady temu. W książce wykazano, że najbardziej wszechstronna i bezstronna w kwestii aborcji okazuje się sztuka. Autorka analizując różnorodne dyskursy opisuje wiele strategii i reguł jakimi rządzi się publiczny dyskurs o aborcji. Ukazuje kwestie ukrywane, przemilczane, kwestie tabu. Wreszcie pokazuje jak bardzo oficjalny dyskurs o przerwaniu ciąży zdominowany jest przez "męski punkt widzenia". Część pierwsza książki ukazuje dyskurs religijny przez pryzmat jego historycznych początków, rozwoju i wpływu katolickiej doktryny małżeństwa na postrzeganie sfery cielesnej i seksualnej życia człowieka. W części drugiej zaprezentowano dyskurs naukowy i nienaukowy poprzez ukazanie najważniejszych "głosów nauki" i "głosów naukowców". Autorka odwołuje się do najistotniejszych aspektów i ustaleń naukowych (empirycznych i teoretycznych), dotyczących kwestii przerwań ciąży, a także opisuje różne mechanizmy i płaszczyzny przenikania się dyskursów (np. naukowy oraz ideologiczny). Ostatnia część pracy dotyczy wybranego dyskursu elit symbolicznych, dyskursu artystycznego. Analizie poddano prace plastyczne meksykańskiej malarki Fridy Kahlo, a także dzieła literatury pięknej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 23.09.2022
Referat z konferencji: Młodzież czasów przemian społeczno-kulturowych : od kontekstów teoretyczno-empirycznych do praktyki socjalno-wychowawczej w perspektywie międzynarodowej, 14 listopada 2014 r., Poznań.
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46631 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 26.01.2022
(Agresja i przemoc we współczesnym świecie ; t. 2)
Materiały z interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorg. w dniach 20-22 kwietnia 1998 r. w Krakowie.
Bibliografia przy referatach.
Tom zawiera artykuły o charakterze teoretycznym i diagnostycznym, prezentowane w czasie konferencji naukowej na temat agresji ("Agresja i przemoc we współczesnym świecie") zorganizowanej w Krakowie w 1998 r. Ukazując problem agresji w rodzinie i w szkołach (podstawowych, średnich i policealnych) omówiono przemoc wobec dziecka, wobec kobiety, w kontaktach między uczniem a nauczycielem, w społeczności uczniów, w wychowaniu fizycznym, agresywność dziewcząt i chłopców. Szeroko przedstawiono profilaktykę oraz terapię agresji i przemocy, w tym: rolę pedagoga szkolnego, rozwijanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją, przykłady zajęć terapeutycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36052 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 22.12.2021
(Engram)

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45840 (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38617 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 22.06.2021
Bibliografia na stronach 293-310.
Monografia poświęcona analizie zaburzeń związanych z używaniem alkoholu przez kobiety, także ciężarne, oraz funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym. Autorka przedstawia między innymi badania własne dotyczące doświadczeń z dzieciństwa i macierzyństwa oraz alkoholiczek wysokofunkcjonujących w przestrzeni publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46201 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 23.02.2021
Kobiety w nauce : konspekt zajęć / Monika Litwinow. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2021, nr 1, s. 53-56. - 2021.
Article
In basket
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 06.10.2020
(Engram)
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy rozdziałach.
Celem publikacji jest opisanie modeli resocjalizacyjnych oraz praktycznych strategii przydatnych w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Publikacja skierowana jest do osób, które chcą się dowiedzieć, jak umiejętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamierzone cele wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Czytelnicy dowiedzą się, jakie są współczesne tendencje w resocjalizacji oraz jakie dylematy pojawiają się w pracy wychowawczej. Obok pracowników instytucji podejmujących działania na rzecz osób naruszających normy społeczne i ich rodzin publikacja, ze względu na opisywane badania naukowe, zainteresuje również badaczy tych zagadnień. Książka prezentuje nowatorskie spojrzenie na zagadnienia dotyczące resocjalizacji.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45270 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again