Form of Work
Książki
(10)
Artykuły
(8)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Author
Tokarczyk Roman Andrzej (1942- )
(3)
Bartoszewski Jakub
(1)
Brzechczyn Krzysztof (1963- )
(1)
Chamera-Nowak Agnieszka
(1)
Edward M. Haliżak
(1)
Habielski Rafał (1957- )
(1)
Kofman Jan (1941- )
(1)
Kołakowski Leszek (1927-2009)
(1)
Lecomte Bernard (1949- )
(1)
Michalski Władysław oprac
(1)
Miernik Grzegorz
(1)
Papuzińska-Beksiak Joanna (1939- )
(1)
Ptasińska Małgorzata
(1)
Rokicki Konrad (1976- )
(1)
Roszkowski Wojciech (1947- )
(1)
Sadowska Elżbieta Teresa
(1)
Tobera Marek
(1)
Łoszewski Bogdan reż
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(8)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Komunizm
(17)
Czytelnictwo
(6)
Agraryzm
(3)
Anarchizm
(3)
Faszyzm
(3)
Feminizm
(3)
Ideologia
(3)
Islam
(3)
Katolicyzm
(3)
Konserwatyzm
(3)
Liberalizm
(3)
Nacjonalizm
(3)
Pacyfizm
(3)
Polityka
(3)
Populizm
(3)
Rasizm
(3)
Socjalizm, ustrój
(3)
Partie polityczne
(2)
Polska
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Berman, Jakub (1901-1984)
(1)
Elita władzy
(1)
Emigracja
(1)
Filozofia
(1)
Filozofia kultury
(1)
Historia
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kabaret polski
(1)
Komunizm, ustrój
(1)
Konferencja Okrągłego Stołu
(1)
Kraje socjalistyczne
(1)
Kultura
(1)
Literatura dziecięca
(1)
NSZZ "Solidarność"
(1)
PRL
(1)
PZPR
(1)
Polityka wewnętrzna
(1)
Polska Partia Robotnicza (1942-1948)
(1)
Postkomunizm
(1)
Propaganda
(1)
Publicystyka francuska
(1)
Totalitaryzm
(1)
Ustrój polityczny
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1901-
(6)
1901-2000
(2)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
1939-1945
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(6)
Artykuł z pracy zbiorowej
(6)
Praca zbiorowa
(2)
Dysertacje i rozprawy akademickie [Typ publikacji]
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Historia
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
20 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne to czasopismo naukowe, które zrodziło się z potrzeby poszukiwań wspólnego mianownika między różnymi doświadczeniami jednostek zarówno na płaszczyźnie społecznej, osobistej, a przede wszystkim badawczej. Czasopismo to ex definitione ma charakter interdyscyplinarny, zaś poszukiwania naukowe mają wymiar „wielowarstwowy”, czyli nie zamykamy się, np.: na określonej metodologii, czy dziedzinie nauki, ale propagujemy transdyscyplinarne podejście w proponowanych tekstach autorów. W związku z tym pragniemy by na łamach naszego czasopisma poruszano zagadnienia z zakresu rożnych dziedzin naukowych; nie przekreślamy również tekstów poglądowych, czy kazuistycznych, interesuje nas wszystko, co może służyć nowemu spojrzeniu oraz interpretacji problemów społecznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Polityka zagraniczna ; Marynarka ; Power cycle ; World order ; Sphere of influence ; Instytucje międzynarodowe ; Stagnation ; Conflict ; Government capacity ; Policy ; Power ; Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony ; Political economy ; Europejski Cel Operacyjny ; Grupy bojowe ; Atlantyzm ; Ropa naftowa ; Trójkąt Weimarski ; International actor ; Potential ; Position ; Roles ; Regional organization ; Global prayer ; TTIP ; Polityka pieniężna i kursowa ; Techniczne bariery wobec handlu ; Relacje dolar-euro ; Normy sanitarne ; India ; Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne ; Inclusive growth ; Bariery pozataryfowe ; Stany Zjednoczone ; Mitteleuropakonzeption ; Septemberprogramm ; Traktat Lizboński ; EU ; Operacje i misje CSDP ; Stosunki polsko-francuskie ; Cła ; Erster Weltkrieg ; Stosunki kulturalne ; Unia Europejska ; Pakistan ; Strukturalizm ; Studia międzynarodowe ; Rewolucja energetyczna ; Service delivery ; Państwo logistyczne ; Poziomy analizy ; Neoliberalizm ; Russland ; Badania polityki zagranicznej ; Przepływ osób ; Economic growth ; Ekonomia polityczna ; Security ; Lenin ; Potęga ; Jeremy Bentham ; Regulacje ; Komunizm ; Weltrevolution ; Inicjatywa chobielińska ; Bolschewismus ; Normy fitosanitarne ; Strategia morska Chin ; Polska ; Mitterrand ; Międzynarodowość ; Liberalizacja ; Rolnictwo ; Foreign policy ; Studia bezpieczeństwa ; Studia regionalne i globalne ; Międzynarodowa ekonomia polityczna ; Realizm ofensywny ; Strategia morska Indii ; Stosunki gospodarcze ; Strategia morska USA ; War ; Neostrukturalizm
W numerze [Contents]: S T U D I A [S T U D I E S] Edward Haliżak: Obszar badawczy nauki o stosunkach międzynarodowych [The Scope of the Discipline of International Relations], doi: 10.7366/020909612201501, s. 9–36; Jakub Zajączkowski: Strategie morskie Indii, Chin i USA w regionie Oceanu Indyjskiego: analiza w kategoriach realizmu ofensywnego [ Maritime Strategies of India, China and the United States in the Indian Ocean Region: An Analysis Based on Offesive Realism], doi: 10.7366/020909612201502, s. 37–70; Marcin Florian Gawrycki: Latynoamerykańska ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych – studium endemicznej myśli [Latin American Political Economy of International Relations – a Study of Endemic Thought], doi: 10.7366/020909612201503, s. 71–92; Charles F. Doran: Imperatives of European Security at Russia’s Critical Point on its Power Cycle, doi: 10.7366/020909612201504, s. 93–106; Mat thew McCartney: From Problems to Policy: Sustaining Growth and Public Services after the Global Financial Crisis in India and Pakistan, doi: 10.7366/020909612201505, s. 107–136; Marek Madej: Spóźniony (i krótkotrwały) entuzjazm. Polska wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w latach 2008–2014 [ Belated (and Short-Lived) Enthusiasm. Poland vis-à-vis the Common (European) Security and Defence Policy in 2008–2014], doi: 10.7366/020909612201506, s. 137–152; Paula Marcinkowska: The European Union as a Regional Power and Its Potential to Become an Effective Global Player, doi: 10.7366/020909612201507, s. 153–166; Maria Dunin-Wąsowicz: Kwestia walutowa a TTIP w perspektywie międzynarodowej ekonomii politycznej. Rok 2015 [The Monetary Issue and TTIP in International Political Economy Perspective. Year 2015], doi: 10.7366/020909612201508, s. 167–188; Anna Wróbel: Uwarunkowania negocjacji rolnych TTIP [Determinants of TTIP Negotiations on Agriculture], doi: 10.7366/020909612201509, s. 189–214; Rafał Ulatowski: Znaczenie czynnika energetycznego w stosunkach międzynarodowych: studium przypadku w negocjacjach TTIP [Cooperation in the Energy Sector in TTIP Negotiations], doi: 10.7366/020909612201510, s. 215–230; Małgorzata Grącik-Zajaczkowski: Kwestie społeczne w negocjacjach nad utworzeniem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji [Social Issues in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiations], doi: 10.7366/020909612201511, s. 231–254; Jarosław Adamowski: Instytucje oceny skutków regulacji w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej w kontekście negocjacji nad TTIP [Regulatory Impact Assessment Institutions in the United States and the European Union in the Context of TTIP Negotiations], doi: 10.7366/020909612201512, s. 255–280; Aleksandra Jarczewska: Wspólnota Transatlantycka w systemie międzynarodowym [The Transatlantic Community in the International System], doi: 10.7366/020909612201513, s. 281–304; Jacek Kosiarski: Deutschland, Mitteleuropa und die Revolutionierung Russlands [Germany, Mitteleuropa and the Revolutionising of Russia], doi: 10.7366/020909612201514, s. 305–352; Maria Pasztor, Dariusz Jarosz: Stosunki polsko-francuskie 1986–1989 [Polish-French relations in the years 1986–1989], doi: 10.7366/020909612201515, s. 353–366. S P R AWO Z DA N I A [R E P O R T S] Edward Haliżak: Sprawozdanie z 56. Konwencji International Studies Association pt. Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies, Nowy Orlean, 18–21 lutego 2015 r. [Report on International Studies Association’s 56th Annual Convention ‘Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies’, February 18th–21st, 2015, New Orleans, Louisiana], s. 367–372. R E C E N Z J E [R E V I EWS] Edward Haliżak: Stanisław Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych [New Institutional Economy vis-à-vis Contemporary Economic Problems], s. 373–375; Katarzyna Matusiak: Trevor Houser, Shashank Mohan, Fueling up: The Economic Implications of Ame rica’s Oil and Gas Boom, s. 376–380; Teresa Łoś-Nowak: Łukasz Kamieński, Nowy wspaniały żołnierz. Rewoluc (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46744 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 21.06.2022
(Centralny Projekt Badawczy IPN Struktury i Działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej)
Materiały z konferencji naukowej, 5-6 listopada 2014 r., Warszawa.
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy referatach. Indeks.
Streszczenie w języku angielskim przy referatach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46762 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36116 (1 egz.)
No cover
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
W oparach absurdu : z Łukaszem Kamińskim rozmawia Barbara Polak // BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. - 2008, nr 7, s.2-10.
Book
In basket
Date of change: 24.02.2021
Dotyczy zagadnień filozoficznych i socjologicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6081 (1 egz.)
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.09.2018
Księgarskie świętowanie i codzienność w latach 1945-1950 / Marek Tobera. W: Na co dzień i od święta : książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku, s. 601-612. - 2015.
Streszczenie w języku angielskim
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Article
In basket
No cover
Book
DVD
In basket
Date of change: 28.10.2016
Bezpieka : pretorianie komunizmu / scen., reż., komentarz: Bogdan Łoszewski; zdjęcia: Maciej Bugajak; muzyka: Marek Kuczyński. - Warszawa : TVP, 2005, edycja 2008 Biuletyn IPN. - 1 dysk optyczny (DVD) : Cz. 1: ok. 52 min., dźw., kolor ; Cz. 2: ok. 25 min, dźw., kolor ; 12 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 187 D, 186 D (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Współczesne doktryny polityczne / Roman Tokarczyk. - Wyd. 13. - Kraków : "Zakamycze", 2005. - 623 [1] s., [1] k. tabl. : [1] k. il kolor. ; 25 cm.
(Seria Akademicka. Podręcznik)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39377 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Współczesne doktryny polityczne / Roman Tokarczyk. - Wyd. 12 rozsz. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - 616, [1] s., [1] k. tabl. : 1 fot. kolor. ; 25 cm.
(Seria Akademicka. Podręcznik)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38809 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Tyt. oryg.: "La vérité l'emportera toujours sur le mensonge" 1991. Indeks
Streszczenie: Z listu Autora : "Czyż wolno mi Was przekonywać, że papież Jan Paweł II odegrał najdonioślejszą rolę w zwalczaniu komunizmu ? [...]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34960 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22318 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again