Form of Work
Artykuły
(8)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Książki
(4)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Proza
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Antczak-Stępniak Agata
(1)
Cabré Jaume (1947- )
(1)
Czarnecki Paweł
(1)
Czepil Bartosz
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Kojder Andrzej
(1)
Koliński Krystian
(1)
Kosiewicz Jerzy
(1)
Lewicka Maria
(1)
Lis Adrian
(1)
Lis Anna
(1)
Modzelewski Wojciech Tomasz
(1)
Mrozik Karol
(1)
Musiałkowska Ida
(1)
Olubiński Andrzej (1950- )
(1)
Potocki Michał (1984- )
(1)
Sawicka Anna (filolog)
(1)
Skrzyński Dariusz
(1)
Smolarski Mateusz
(1)
Suska-Kuźmicka Monika
(1)
Szmigiel-Rawska Katarzyna
(1)
Wagner Iwona
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Demographic Group
Literatura katalońska
(1)
Subject
Korupcja
(11)
Wychowanie obywatelskie
(2)
Autorytet
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bioetyka
(1)
Etyka
(1)
Etyka lekarska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Globalizacja
(1)
Homoseksualizm
(1)
Janukowycz, Wiktor
(1)
Kara śmierci
(1)
Kibice
(1)
Klonowanie
(1)
Młodzież
(1)
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Normy moralne
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pedofilia
(1)
Politycy
(1)
Polityka wewnętrzna
(1)
Pornografia
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Problemy społeczne
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Reklama
(1)
Socjologia
(1)
Sport
(1)
System wartości
(1)
Sędziowie
(1)
Transplantacja
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Władza państwowa
(1)
Środki dopingowe
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1701-1800
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Barcelona (Hiszpania)
(1)
Polska
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Kryminał
(1)
Powieść
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Reportaż
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
17 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
ARTYKUŁY: Piotr Idczak, Karol Mrozik, Ida Musiałkowska, Spatial Distribution of JESSICA Funding Across Polish Municipalities. Perspective of Territorial Dimensionof EU Cohesion Policy, s.7-20, doi: 10.7366/1509499538501 Agata Antczak-Stępniak, Zombie Developments in the Polish Residential Market – Their Causes and Consequences, s.21-29, doi: 10.7366/1509499538502 Bartosz Czepil, Zjawisko korupcji w polskim samorządzie po 1989 roku – przegląd literatury, s.30-67, doi: 10.7366/1509499538503 Mateusz Smolarski, Reaktywacje pasażerskich linii kolejowych w Polsce w latach 2000–2020, s.68-86, doi: 10.7366/1509499538504 Krystian Koliński, Wykluczenie transportowe uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu wągrowieckiego, s.87-101, doi: 10.7366/1509499538505 Anna Lis, Adrian Lis, Relationships Between Geographical and Virtual Proximity in Cluster Organisations, s.102-122 doi: 10.7366/1509499538506 RECENZJE: Wojciech Tomasz Modzelewski, Stanisław Faliński, Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin, s.123-126 doi: 10.7366/1509499538507
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
„Studia Wyborcze” to półrocznik ukazujący się od 2006 r. Jest to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zakresie szeroko pojętej tematyki wyborczej i referendalnej: na jego łamach publikują prawnicy, socjologowie oraz politolodzy i jako takie jest unikalne na polskim rynku wydawniczym. Teksty ukazujące się w „Studiach Wyborczych” stanowią źródło wiedzy o prawie wyborczym, systemach wyborczych oraz referendum i praktycznych aspektach funkcjonowania określonych rozwiązań w Polsce i na świecie. Czasopismo to stanowi także forum wymiany myśli i poglądów na temat obowiązujących i postulowanych rozwiązań, adresowane nie tylko dla osób zajmujących się naukowo zagadnieniami wyborczymi, ale i także dla tych, którzy zgłaszają postulaty zmian w zakresie rozwiązań prawa wyborczego i referendalnego, obowiązującego w Polsce. W „Studiach Wyborczych” publikują nie tylko autorzy rodzimi, ale znaczna część tekstów nadsyłana jest przez autorów z innych państw. Taka perspektywa pozwala czytelnikowi spojrzeć z dystansem na rozwiązania polskie i dyskusję, jaka toczy się na temat prawa wyborczego i wyborów oraz instytucji referendum wśród polskich przedstawicieli nauki, polityków i dziennikarzy. Głównym odbiorcą jest jednak krajowe i zagraniczne środowisko naukowe.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
W numerze [Contents] Katarzyna Jaśko, Marta Szastok: Źródła nierównych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn [Sources of pay inequality among women and men], doi 10.7366/1896180020153301, s. 128–140; Michał Olszanowski, Piotr Winkielman: Rola płynności przetwarzania w procesach wnioskowania społecznego z ekspresji mimicznej twarzy [The role of perceptual fluency in social inferences from facial expressions], doi 10.7366/1896180020153302, s. 141–148; Olga Białobrzeska, Konrad Bocian, Michał Parzuchowski, Natalia Frankowska, Bogdan Wojciszke: To nie fair (bo mi szkodzi): zaangażowanie interesu własnego zniekształca ocenę sprawiedliwości dystrybutywnej [It’s not fair if I don’t gain from it: Engaging self-interest distorts the assessment of distributive justice], doi 10.7366/1896180020153303, s. 149–162; Marek Błażewicz: Wpływ orientacji na dominację społeczną i prawicowego autorytaryzmu na wnioskowanie o cechach wspólnotowych i kompetencyjnych [Influence of social dominance orientation and right-wing authoritarianism on inference of communion and competence traits], doi 10.7366/1896180020153304, s. 163–173; Kinga Piber, Małgorzata Kossowska: Wpływ motywowania do tłumienia stereotypowych myśli na poziom wyczerpania wolicjonalnego [uppression of prejudice and depletion of limited resources: The role of motivational intervention], doi 10.7366/1896180020153305, s. 174–191; Eugenia Mandal, Marcin Moroń, Anna Latusek: Wzbudzanie zazdrości jako metoda wywierania wpływu w bliskich związkach [Jealousy induction as influence strategy in close relationships], doi 10.7366/1896180020153306, s. 192–209; Damian Grabowski, Agata Chudzicka-Czupała: Wielowymiarowy profil etyki pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile [Psychometric validation of the Polish version of the Multidimensional Work Ethic Profile], doi 10.7366/1896180020153307, s. 210–230.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Zagadnienia Rodzajów Literackich to wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także teksty o tematach kulturoznawczych, które będą penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. "ZRL" to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Dopiero w XX wieku zaczęto się zajmować systematycznie problematyką ofiary przestępstwa. Pojawiły się poglądy o konieczności systemowego spojrzenia na osobę sprawcy, ofiarę i czyn. Dużą rolę w tym całościowym ujęciu teorii zachowań przestępczych odegrała koncepcja symbolicznego interakcjonizmu Georga H. Meada (1863–1931), w której szeroko uwzględniono zagadnienia wpływu postrzegania partnera oraz przypisywanego mu znaczenia na własne zachowanie. W 1979 r. w Münster założono Światowe Towarzystwo Wiktymologii (The World Society of Victimology), które uzyskało status organu konsultacyjnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy. W następnych latach powstały krajowe towarzystwa wiktymologii w Australii, Brazylii, Grecji, Indiach, Japonii i Południowej Korei. Od 1973 r. co trzy lata są organizowane międzynarodowe sympozja. Pierwsze odbyło się w Jerozolimie, a kolejne między innymi w: Bostonie (1976), Münster (1979), Tokio/Kioto (1982), Zagrzebiu (1985), Jerozolimie (1988), Rio de Janeiro (1991), Adelaide (1994) oraz Amsterdamie (1997). Wiktymologia ewoluuje nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz także w Europie. Wiele prac na jej temat ukazało się w Izraelu, jak również w Ameryce Środkowej i Południowej, Indiach, Australii i Japonii, publikowane są też czasopisma, np. „International Review of Victimology” USA, „Japanese Journal of Victimology”, „Victimology” Cordoba/Argentyna, „Journal of Australasian Society of Victimology”. Na rozwój wiktymologii kryminalnej wpływa europejskie prawo karne. W Polsce znaczącymi wydarzeniami były ogłoszenie Polskiej Karty Praw Ofiary z 2000 r. oraz przyjęcie Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw, opracowanego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w 2004 r.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Sport i dewiacje społeczne - ujęcie prognostyczne / Jerzy Kosiewicz // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2010, nr 9, s.4-11.
Streszczenie: Dylematy sportu w przyszłości. Wybrane dewiacje (doping, alkohol i nikotyna, kaperownictwo i korupcja, agresja kibiców) i sport.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Psucie państwa / Aleksandra Osikowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2007, nr 1, s.2-6.
Temat: Korupcja
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Program "Przeciw korupcji" w szkole / Ewelina Majchrzak // UCZYĆ LEPIEJ. - 2001, nr 9, s.15.
Book
In basket
Date of change: 06.05.2021
(Reportaż)
Bibliografia, netografia na stronach 393-[404].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46280 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 15.09.2020
Prezenty dla nauczycieli : czy to już łapówka? / Dariusz Skrzyński. W: Bliżej Przedszkola. 2020, nr 6, s. 2-4. - 2020
Wykaz aktów prawnych na stronie 4.
Book
In basket
Date of change: 13.07.2020
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.
Tekst części po rosyjsku, ukraińsku

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45566 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45120 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Korupcja we współczesnym świecie / Beata Walczak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2004, nr 3, s.31-33.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Cena świętego spokoju / Anna Mendykowska // NOWA SZKOŁA. - 2003, 10, s.55.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40687, 40474 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again