Form of Work
Książki
(7)
Artykuły
(4)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Author
Hołyst Brunon (1930- )
(3)
Bernasiewicz Maciej
(1)
Cecota Błażej
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Klaus Witold
(1)
Koblenzer Bartosz
(1)
Kosewski Marek
(1)
Kozłowski Paweł (nauczyciel)
(1)
Kuć Małgorzata (nauki prawne)
(1)
Lernell Leszek
(1)
Piskorski Justyn (1971- )
(1)
Płatek Monika (1953- )
(1)
Rzeplińska Irena
(1)
Sęderecka Anna
(1)
Wrona Grzegorz
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(3)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Literaturoznawcy
(1)
Studenci
(1)
Subject
Kryminologia
(11)
Prawo karne
(3)
Przestępczość
(3)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Agresja
(1)
Biologia
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Emocje
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Narkomania
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Różnicowanie płciowe
(1)
Uczucia
(1)
Wiktymologia
(1)
Więziennictwo
(1)
Wpływ społeczny
(1)
Zdrowie reprodukcyjne
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Podręcznik
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Przyczynek
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Psychologia
(1)
13 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 18.09.2022
W numerze [Contents] mgr Emilia Rekosz-Cebula, Uniwersytet Warszawski: Kryminologia feministyczna [Feminist Criminology], doi: 10.7420/AK2014A, s. 7–30; dr hab., prof. UW Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski: Dwa razy lombroso, czyli o skutkach różnic w podejściu kryminologii pozytywistycznej i kryminologii feministycznej [Twice Lombroso: The Consequences of the Differences in Approach Between Positivist and Feminist Criminology], doi: 10.7420/AK2014B, s. 31–74; dr Magdalena Grzyb, Uniwersytet Jagielloński: Kobietobójstwo – kryminologiczna charakterystyka zjawiska [A Criminological Description of Femicide], doi: 10.7420/AK2014C, s. 75–108; dr Michał Peno, Uniwersytet Szczeciński: Odpowiedzialność karna a determinizm antropologiczny [The Theory of Punishment and the Problem of Determinism], doi: 10.7420/AK2014D, s. 109–132; prof. dr hab. Piotr Stępniak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Dylematy pracy penitencjarnej z więźniami odbywającymi skrajnie długie kary pozbawienia wolności [The Dilemmas of Working in Prisons with Prisoners Serving Very Long Sentences], doi: 10.7420/AK2014E, s. 133–162; dr Maria Niełaczna, Uniwersytet Warszawski: „Człowiek w akwarium” – postępowanie z więźniami „niebezpiecznymi” w oddziałach o specjalnych zabezpieczeniach [“Man in a Fish Tank:” The Management of “Dangerous” Prisoners in Maximum Security Units], doi: 10.7420/AK2014F, s. 163–226; dr hab. Bolesław Sprengel, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu: Udział policji państwowej w realizacji polityki penitencjarnej w Polsce w latach 1919–1939 [The Role of the Civil Police in Implementing Penal Policy in Poland in 1919–1939], doi: 10.7420/AK2014G, s. 227–258; dr Grzegorz Kudlak, Uniwersytet Warszawski: Terapia uzależnień od środków odurzających i psychotropowych w warunkach więziennych, w kontekście przeciwdziałania prizonizacji [Narcotic and Psychoactive Drug Addiction Therapy in Prisons as a Way to Prevent Prisonisation], doi: 10.7420/AK2014H, s. 259–278; dr hab. Anna Golonka, Uniwersytet Rzeszowski: Alkohol a poczytalność sprawcy czynu zabronionego – wnioski na podstawie badań aktowych [Alcohol and the Sanity of the Perpetrator of an Offence – Conclusions Based on Research], doi: 10.7420/AK2014I, s. 279–292; dr Michał Fajst, Uniwersytet Warszawski & dr Agnieszka Gutkowska, Uniwersytet Warszawski: Problematyka rozmieszczania skazanych w świetle kulturowych aspektów obecności cudzoziemców w polskich zakładach karnych [Accommodating Foreigners Given Custodial Sentences in Light of the Cultural Aspects of Their Presence in Polish Penal Institutions], doi: 10.7420/AK2014J, s. 293–324; Catharina Decker, Universität Hamburg & Navina Kunz, German Police University & prof. Joachim Kersten, German Police University: Challenging integration and police presence: Determinants of subjective safety for persons, doi: 10.7420/AK2014K, s. 325–340; dr Małgorzata Szwejkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie & dr Dariusz Załuski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Wykorzystanie seksualne małoletniego pokrzywdzonego w rodzinie – wybrane zagadnienia kryminologiczne i penitencjarne [Sexual Exploitation of a Minor in the Family: Selected Criminological and Penal Issues], doi: 10.7420/AK2014L, s. 341–363; dr Olga Sitarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach & mgr Dominika Bek, Uniwersytet Śląski w Katowicach: Mediacja z udziałem małoletniego – zagadnienia wiktymologiczne [Mediation with the Participation of a Minor: Victimological Issues], doi: 10.7420/AK2014M, s. 363–388; mgr Olgierd Jakubowski, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN: Zjawisko przemytu dóbr kultury [Trafficking in Cultural Property], doi: 10.7420/AK2014N, s. 389–422; mgr Piotr Karasek, Uniwersytet Warszawski & dr Paweł Waszkiewicz, Uniwersytet Warszawski: Fotelowi detektywi w XXI wieku. Sposoby angażowania społeczeństwa do rozwiązywania spraw kryminalnych oraz korzyści i zagrożenia z tego płynące [Armchair Detectives in the 21st Century. How the Public Can Help Solve Criminal Cases: The Be (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 06.09.2022
Tom rozpoczyna przekrojowe przedstawienie postaci Erinny z Telos. W artykule znajduje się zarówno szczegółowa biografia, ale również analiza podejmowanej przez poetkę tematyki w zachowanej spuściźnie. Podstawową bazę źródłową do poznania historii cesarzowej bizantyńskiej Ireny, przede wszystkim przez Chronografię Teofanesa Wyznawcy, przedstawia kolejny tekst. Interesujące zestawienie francuskich średniowiecznych zabytków piśmiennych, także w tłumaczeniach własnych, znajduje się w kolejnym opracowaniu tomu, w którym podjęto próbę zaprezentowania przekrojowego wizerunku kobiety w analizowanym materiale źródłowym. Autor następnego tekstu przedstawił postać księżnej mazowieckiej Anny Radziwiłłówny, zarówno jej działalność polityczną, jak i inicjatywy fundacyjne. W tomie znajdują się również krótkie biografie dwóch polskich królowych, nie wyznających katolicyzmu, Heleny Iwanówny i Krystyny Hohenzollern. Kolejny artykuł dotyczy Zofii Romanowiczówny, skupiając się na tych epizodach z jej życia, które były związane z powstaniem styczniowym. W prezentowanym tomie nie zabrakło również opracowań odnoszących się do zagadnień współczesnych. Jest to zestawienie kobiecych działaczek opozycyjnych w Rosji z ostatnich kilkudziesięciu lat oraz artykuł podejmujący tematykę kryminologii ciężkich przestępstw dokonywanych przez kobiety.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 23.06.2021
Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wydanie 6 zmienione i rozszerzone - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999. - 1154 stron ; 25 cm.
Bibliografia przy rozdziałach
Streszczenie angielskie, niemieckie. Spis treści także angielski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46448 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 29.11.2016
Kryminologia / Małgorzata Kuć. - 3. wyd., uaktualnione i zm. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - X, [4], 233 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka.)
Bibliogr. s. [XI] i przy rozdz. Indeks.
Dla studentów kierunków prawa, pedagogiki, psychologii, socjologii, a także bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44759 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40488 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Zarys kryminologii ogólnej / Leszek Lernell. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 368,[3] s. : tab.,err.,bibliogr. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20326 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Agresywni przestępcy / Marek Kosewski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1977. - 329,[3] s. : tab. ; 17 cm.
(Sygnały)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19057 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Biblioteka Problemów)
Temat: Kryminologia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21323 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Wiktymologia / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1997. - 658,[2] s. : tab. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35685 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again