Form of Work
Artykuły
(51)
Publikacje naukowe
(16)
Publikacje fachowe
(6)
Książki
(4)
Status
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
Gogacz Krzysztof
(3)
Grudziewska Ewa
(2)
Nanowska Katarzyna
(2)
Prusinowska-Marek Alina
(2)
Wacławowicz Agata
(2)
Bartkowiak Kinga
(1)
Bieńkowska Izabela
(1)
Domżalska Aneta
(1)
Dziubczyńska Agnieszka
(1)
Dąbrowska Monika
(1)
Geisler Olga
(1)
Huczuk-Kapluk Sylwia
(1)
Jaros Marcin
(1)
Kamiński Jerzy
(1)
Kanclerz Bożena
(1)
Koczoń-Zurek Sabina
(1)
Konopka Kamil Marek
(1)
Kopeć Małgorzata
(1)
Kujan Patryk (pedagog)
(1)
Kuros Kamila
(1)
Kwadrans Łukasz
(1)
Lewicka Irena (pedagog)
(1)
Lewoc Michał
(1)
Liegmann Bożena
(1)
Lorens Roman
(1)
Majer Janina
(1)
Mikołajczyk Marta
(1)
Milewski Stanisław
(1)
Moch-Piątek Sylwia
(1)
Nosal Kazimierz
(1)
Nowak Anna
(1)
Nowak Beata Maria
(1)
Sitarz Olga
(1)
Skurzewska Dorota
(1)
Sokołowska Monika (adwokat)
(1)
Straszewska Katarzyna
(1)
Suska Anna (pedagog)
(1)
Szlauderbach Lidia
(1)
Szykut Michał
(1)
Tyszka Zbigniew (1933-2003)
(1)
Wirkus Łukasz
(1)
Wlazło Monika
(1)
Węgliński Andrzej (1955- )
(1)
Zozula Jolanta
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(47)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(20)
Country
Poland
(55)
Language
Polish
(55)
Subject
Kuratorzy (prawo)
(30)
Kurator sądowy
(7)
Pedagogika resocjalizacyjna
(6)
Kuratorzy sądowi
(5)
Kuratorzy rodzinni
(4)
Kurator oświaty
(3)
Kurator rodzinny
(3)
Kurator społeczny
(3)
Młodzież
(3)
Probacja (prawo)
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Dzieci
(2)
Kuratela
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo karne wykonawcze
(2)
Przestępczość
(2)
Resocjalizacja
(2)
Resocjalizacja dorosłych
(2)
Stres
(2)
Szkolnictwo
(2)
Służba więzienna
(2)
Wychowanie
(2)
Zawód
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Alkoholizm w rodzinie
(1)
Bezrobocie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dziecko chore na nowotwór
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko z FAS
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Internet
(1)
Kuratorzy społeczni
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież niedosłysząca
(1)
Nadzór pedagogiczny szkoły
(1)
Nauczyciele
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby z autyzmem
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Policja
(1)
Policjanci
(1)
Praca
(1)
Praca socjalna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawo
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Przemoc
(1)
Przestępcy
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Psychoterpia
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Resocjalizacja nieletnich
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Ryzyko
(1)
Sadownictwo
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sądownictwo rodzinne
(1)
Sędziowie rodzinni
(1)
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Więźniowie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie
(1)
badanie
(1)
Subject: time
2001-
(18)
1901-2000
(3)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(17)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(13)
Artykuł z pracy zbiorowej
(13)
Artykuł przeglądowy
(3)
Artykuł z czasopisma fachowego
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Raport z badań
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(20)
Socjologia i społeczeństwo
(10)
Edukacja i pedagogika
(9)
Psychologia
(4)
Medycyna i zdrowie
(1)
55 results Filter
Article
In basket
Date of change: 01.10.2022
Wybrane aspekty funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce : konteksty pomocy i wsparcia / Michał Szykut (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). W: Człowiek w pułapce problemów : psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania. s. 187-204. - 2020.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 203-204.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Stres w pracy społecznych kuratorów sądowych / Grażyna Kuziora // OPIEKA-WYCHOWANIE-TERAPIA. - 2006, nr 1-2, s.47-52.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Porozmawiajmy o Łukaszu / Błażej Karwat // NIEBIESKA LINIA. - 2008, nr 6, s.8-12.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Sędzia jako koordynator pomocy rodzinie / Magdalena Arczewska // NIEBIESKA LINIA. - 2009, nr 4, s.15-17.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Przedstawienie wyników badania, którego celem była ocena jakości oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych wobec dozorowanych, na podstawie czynników społeczno-demograficznych, np. poziom wykształcenia, sytuacja materialna, liczba dzieci, zjawiska patologiczne zaobserwowane w rodzinie. Badania przeprowadzono w latach 2004-2007 na terenie Sądów Rejonowych w Puławach, Rykach i Lublinie na grupie dorosłych, wobec których orzeczono warunkowe zawieszenie kary oraz dorosłych zwolnionych warunkowo z zakładu karnego.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Trudności w pracy rodzinnych kuratorów sądowych / Robert Opora // NIEBIESKA LINIA. - 2008, nr 1, s.25-27.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji / Jolanta Zozula // SZKOŁA SPECJALNA. - 2012, nr 2, s.138-146.
Streszczenie: Organizacja służby kuratorskiej oraz zadania i obowiązki w świetle Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 15.05.2021
Wybrane elementy pracy kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich / Patryk Kujan. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2021, nr 3, s. 18-29. - 2021.
Bibliografia na stronach 28-29.
No cover
Article
In basket
Date of change: 11.03.2021
Wybrane obszary działalności rodzinnych kuratorów sądowych / Anna Nowak. W: Opieka, Wychowanie, Terapia. 1999, nr 3, s. 5-11. - 1999.
Article
In basket
Date of change: 03.10.2020
Wolność dozorowana jako forma zniewolenia : dylematy kuratora sądowego w roli wychowawcy / Katarzyna Nanowska. W: Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. T. 2, Przyczynki empiryczne - praktyka społeczna. s. 243-258. - 2018.
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 257-258.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again