Form of Work
Artykuły
(37)
Książki
(18)
Publikacje dydaktyczne
(11)
Publikacje fachowe
(11)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Proza
(3)
Komiksy i książki obrazkowe
(2)
Albumy i książki artystyczne
(1)
Druki ulotne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(16)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Author
Bożętka Barbara
(3)
Bukowińska Agnieszka
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Antoniewicz Agnieszka
(1)
Barczykowska Agnieszka
(1)
Bator Jarosław
(1)
Bielerzewska Monika
(1)
Cysak Paulina
(1)
Dmitroca Zbigniew (1962- )
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Dopierała-Rosik Natasza
(1)
Eco Umberto (1932-2016)
(1)
Furgalińska Joanna (1959- )
(1)
Grajewski Sylwester M
(1)
Gryszkiewicz Grażyna
(1)
Górczyńska-Przybyłowicz Bożena
(1)
Habrych Urszula (1954- )
(1)
Hajdrych Łukasz
(1)
Hoffmann Joanna
(1)
Jania-Szczechowiak Monika
(1)
Kapuściński Ryszard (1943- )
(1)
Karpińska Iwona
(1)
Karpiński Jan Jerzy
(1)
Koehler Witold
(1)
Kowalska Ewa
(1)
Kowalski Zbigniew
(1)
Kozłowska Beata
(1)
Kołacki Jerzy
(1)
Krajski Wacław
(1)
Kubaś Katarzyna
(1)
Lipska Ilona
(1)
Machowska Marta
(1)
Maciejowski Kazimierz
(1)
Macko Stefan
(1)
Majak Wiktor
(1)
Majewska Monika
(1)
Mansfield Andy
(1)
Marszałek Edward (1961- )
(1)
Małysiak Krystyna
(1)
Mizia Barbara
(1)
Moroz Krzysztof
(1)
Mudzo Fryderyk
(1)
Multico Oficyna Wydawnicza
(1)
Nash Eryl
(1)
Nash Eryl. Pop-up
(1)
Piekarska Małgorzata
(1)
Rudawski Bogumił
(1)
Starosta Ilona
(1)
Szujecki Andrzej (1929- )
(1)
Szurłat-Michnowska Monika
(1)
Tomkiewicz Katarzyna
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Tyrakowski Witold
(1)
Ulicka Danuta
(1)
Wałkowska Joanna
(1)
Więckowski Jacek
(1)
Zaręba Ryszard
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(43)
2000 - 2009
(2)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(2)
1940 - 1949
(1)
Time Period of Creation
2001-
(22)
Country
Poland
(60)
Language
Polish
(60)
Audience Group
Przedszkola
(6)
Nauczyciele przedszkoli
(5)
Dzieci
(4)
6-8 lat
(3)
0-5 lat
(2)
Nauczyciele
(2)
Klasa 1.
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(3)
Literatura angielska
(1)
Subject
Las
(47)
Wychowanie przedszkolne
(10)
Edukacja ekologiczna
(7)
Świetlice szkolne
(5)
Geografia
(4)
Biologia
(3)
Botanika systematyczna
(3)
Przyroda
(3)
Dżungle i lasy deszczowe
(2)
Gry planszowe
(2)
Literatura
(2)
Ogrody szkolne
(2)
Polska
(2)
Puszcza
(2)
Zwierzęta leśne
(2)
"Za górami, za lasami"
(1)
Baba Jaga
(1)
Biblioteki gminne
(1)
Biocenoza
(1)
Biochemia
(1)
Biofizyka
(1)
Bismarck, Otto von
(1)
Buk
(1)
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
(1)
Chile
(1)
Chotomska Wanda
(1)
Cmentarze
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dendrologia
(1)
Drzewa
(1)
Duchy
(1)
Eco, Umberto (1932-2016). Sześć przechadzek po lesie fikcji
(1)
Edukacja ekologiczna w środowisku lokalnym
(1)
Ekologia
(1)
Ekorozwój
(1)
Energia
(1)
Gentryfikacja
(1)
Grab
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Gry i zabawy
(1)
Hylopatologia
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Jesień
(1)
Korsak Włodzimierz
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Lasy
(1)
Leśnictwo
(1)
Leśnictwo--gospodarka
(1)
Lipa
(1)
Literatura dla dzieci przedszkolnych
(1)
Literatura młodzieżowa
(1)
Ludność miejska
(1)
Mańka, Piotr
(1)
Metoda projektów
(1)
Mieszkańcy wsi
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Odpady
(1)
Odpoczynek
(1)
Opowiadania
(1)
Organizacja pracy
(1)
Papieroplastyka
(1)
Parki Narodowe
(1)
Pomniki nagrobne
(1)
Protestanci
(1)
Przyroda (przedmiot szkolny)
(1)
Puszcza Notecka
(1)
Recenzje literackie
(1)
Rekultywacja
(1)
Rezerwaty i parki narodowe
(1)
Roboty ręczne
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Scenariusz wycieczki
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Susza
(1)
Wielkopolska
(1)
Woda
(1)
Wychowanie
(1)
Wycieczki
(1)
Wycinka drzew
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Wywiad
(1)
Zajęcia w plenerze
(1)
Zielona szkoła
(1)
Zmiany klimatyczne
(1)
Zwierzęta
(1)
Zwierzęta łowne
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Ameryka Południowa
(1)
Gmina Buk
(1)
Gmina Czerwonak
(1)
Gmina Dopiewo
(1)
Gmina Kleszczewo
(1)
Gmina Komorniki
(1)
Gmina Kostrzyn
(1)
Gmina Kórnik
(1)
Gmina Mosina
(1)
Gmina Murowana Goślina
(1)
Gmina Pobiedziska
(1)
Gmina Puszczykowo
(1)
Gmina Rokietnica
(1)
Gmina Stęszew
(1)
Gmina Suchy Las
(1)
Gmina Swarzędz
(1)
Gmina Tarnowo Podgórne
(1)
Golęczewo (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Suchy Las)
(1)
Nadleśnictwo Oborniki (obszar)
(1)
Polska
(1)
Pomorze Środkowe (region)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Puszcza Białowieska
(1)
Suchy Las (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Suchy Las)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(13)
Scenariusz zajęć
(8)
Artykuł z czasopisma fachowego
(6)
Książka obrazkowa
(2)
Księga pamiątkowa
(2)
Raport z badań
(2)
Album
(1)
Artukuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Bajki i baśnie
(1)
Gry i zabawy
(1)
Opowiadania i nowele
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Proza poetycka
(1)
Wiersze
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(15)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Historia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
60 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Prekursorką badań interdyscyplinarnych w łódzkim ośrodku geomorfologicznym była Profesor Anna Dylikowa. Współpraca badaczy reprezentujących różne obszary nauki została nawiązana pod-czas archeologicznych badań obozowisk ludności późnopaleolitycznej, które stwierdzono na po-wszechnie znanym stanowisku w Witowie, także w Skaratkach oraz w innych miejscach położonych w pradolinie warszawsko-berlińskiej. W badaniach interdyscyplinarnych, zwanych przez Prof. A. Dy-likową „badaniami zespołowymi”, następował samoistny podział ról, adekwatny do zakresu proble-matyki pojawiającej się na danym stanowisku. Geomorfolog analizował morfologię i strukturę wydm na których bytowali późnopaleolityczni myśliwi i zbieracze, archeolog badał odnalezione artefakty i obiekty, zaś paleobotanik studiował ewolucję roślinności w otoczeniu stanowiska na podstawie ko-palnych sporomorf. Trójosobowy zespół badaczy wydawał się w latach 50. i 60-tych ubiegłego wieku wystarczającym do kompleksowego spojrzenia na paleogeografię badanego stanowiska. Podkreślić należy, że współpraca naukowa była w ośrodku łódzkim bardzo często inicjowana przez archeologów skupiających się w trzech instytucjach – Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Instytu-cie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Aka-demii Nauk. Taka organizacja badań utrzymywała się do końca XX wieku; analizy prowadzono ze zmienną intensywnością, w przeważnie niewielkich zespołach, niekiedy poszerzanych o innych specja-listów. Wielokrotnie konfrontowano świadectwa geomorfologiczne, archeologiczne, palinologiczne i wyniki radiometrycznych datowań osadów. Zazwyczaj ich wymowa była zbliżona, ale szczególnie wiele uczyły sytuacje, gdy geomorfolog, archeolog, paleobotanik i fizyk przedstawiali rozbieżne wyniki i wnioski. Sytuacje braku zgodności prowadzonych równolegle analiz specjalistycznych zmuszały do pogłębiania studiów literatury przedmiotu, sięgania do kolejnych źródeł i analiz, reinterpretacji da-nych. Paradoksalnie, rewizję panujących wówczas poglądów i postęp w paleogeografii udawało się uzyskać właśnie w sytuacji sprzeczności wyników poszczególnych analiz, która na początku badań wydawała się niemożliwa do pokonania, a później okazywała się jedynie pozorna. Istotny przełom w badaniach interdyscyplinarnych w ośrodku łódzkim nastąpił w pierwszej deka-dzie XXI wieku w związku z eksploracją unikalnego, małego torfowiska wysoczyznowego „Żabieniec”, położonego na Wzniesieniach Łódzkich w odległości kilku kilometrów na północ do podłódzkich Brze-zin. Tym razem inicjatywa badawcza była po stronie badaczy z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, a obiekt torfowiskowy w którym zostały zbadane osady o miąższości blisko 16,5 m, dawał nadzieję na kompleksowe odtworzenie zmian środowiskowych obejmujących Wzniesienia Łódzkie po-między górnym plenivistulianem a współczesnością. Zespół badawczy uległ znacznemu poszerzeniu – oprócz geomorfologów, archeologa i paleobotanika w jego skład weszli także: geochemik i hydrochemik, hydrogeolog, diatomolg, torfoznawca, gleboznawca, fizyk, historyk oraz specjaliści prowadzący analizy makroszczątków roślinnych, a także analizy paleozoologiczne: kopalnych wioślarek, ameb skorupkowych i muchówek. Badania interdyscyplinarne torfowiska „Żabieniec” nie polegały na nie-uzasadnionym multiplikowaniu kolejnych analiz. Żadna analiza wykonana w oparciu o osady organo-geniczne z „Żabieńca” nie okazała się niepotrzebna. Szkoda jedynie, że własności ekosystemu jezior-no-torfowiskowego nie pozwoliły na rozwój niektórych spośród badanych mikroorganizmów przez całe minione 20 000 lat i nie udało się osiągnąć wyższej rozdzielczości analiz. Badania interdyscyplinarne miały na celu odtworzenie zmienności szeregu konkretnych parame-trów środowiska, w tym niektórych o charakterze ilościowym, uzyskanych z różnych źródeł za pomocą odpowiednich metod badawczych. Zbiór tak zgromadzonych danych, zwanych w literaturze danymi multi-proxy, obrazował ewolucję systemu torfowiskowego w funkcji czasu, odwzorowując tym samym zmiany śro (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Oddawany do rąk Czytelników setny tom Acta Geogrphica Lodziensia, który jest wyjątkowym z dwóch powodów – z uwagi na „okrągły” numer, ale i okoliczność, z którą wiąże się jego powstanie. Prezentowany tom zawiera bowiem zbiór artykułów będących pokłosiem ogólnopolskiej Konferencji „Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego”, która odbyła się w Uniejowie w czerwcu 2012 roku dla uczczenia jubileuszu urodzin Profesor Krystyny Turkowskiej – Redaktora serii Acta Geogrphica Lodziensia w ostatnim piętnastoleciu (1998–2012). Zamieszczone w bieżącym tomie artykuły nawiązują do tytułu uniejowskiej konferencji, niektóre wybiegają jednak poza obszar Polski, wpisując się w szeroki nurt tematyczny serii wydawniczej. Całość stanowi przegląd lokalnych/regionalnych badań nad ewolucją rzeźby i znaczeniem poszczególnych czynników morfotwórczych w jej zróżnicowaniu. W części artykułów, zagadnienie poligenezy i złożoności rzeźby przedstawione zostało na przykładzie wybranych stanowisk regionu łódzkiego, także tych prezentowanych w części terenowej konferencji. Redaktor tomu
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Od wprowadzenia obowiązku wyznaczania dojazdów pożarowych na terenach leśnych minęło blisko 20 lat. Dominacja w strukturze leśnych sieci drogowych, których zasadniczym elementem są dojazdy pożarowe, niskonośnych nawierzchni gruntowych była również przyczyną rozpoznania możliwości wskazania stosunkowo tanich, prostych i bezpiecznych dla środowiska technologii zwiększania nośności nawierzchni dojazdów pożarowych oraz szybkich, a jednocześnie wiarygodnych metod weryfikacji założeń projektowych. Pozwolić to może na racjonalizację wysiłków związanych z unowocześnianiem sieci dojazdów pożarowych – jednego z istotnych komponentów zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych w Polsce. Skuteczność prowadzenia akcji gaśniczych, pozwalających na ugaszenie pożarów w początkowej fazie rozwoju, jest efektem nie tylko wyszkolenia ludzi wyposażonych w nowoczesny sprzęt, ale również sprawności działania systemów prognozowania zagrożenia pożarowego i wczesnego wykrywania powstających pożarów oraz dysponowania odpowiednich sił i środków, bezbłędnie i w krótkim czasie docierających do miejsca pożaru. Lasy Państwowe muszą kontynuować trudne zadanie modernizowania swojej sieci drogowej. Trudność polega na tym, że należy pogodzić wymagania techniczne stawiane infrastrukturze drogowej z maksymalnym ograniczaniem negatywnego oddziaływania szlaków komunikacyjnych na środowisko oraz oczekiwaniami ekologów i społeczeństwa. Pomocne w tym względzie mogą okazać się wyniki dalszych badań naukowych prowadzonych w tym zakresie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Tematyka tego numeru obejmuje dość zróżnicowaną problematykę, która przynajmniej po części dotyczy geologii i górnictwa. Jeden z artykułów dotyczy wydobywania kopalin z wód powierzchniowych. Autor wskazuje tu na niekorzystne rozwiązania w tym zakresie, związane z tym, że wydobywający kopaliny z wód powierzchniowych powinien uzyskać zarówno pozwolenie wodnoprawne, jak i koncesję. Kolejny „górniczy” tekst dotyczy ocen oddziaływania przedsięwzięć geologicznych i górniczych na obszary Natura 2000. Warto polecić również tekst o odpowiedzialności za szkody wyrządzone robotami geologicznym niewymagającymi koncesji. Tu Autor ukazuje problemy związane z jej poniesieniem na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, występujące wskutek tego, że w przypadku takich robót nie zawsze zespół urządzeń posiada status zakładu górniczego, a podejmowane działania nie są rozumiane jako jego ruch prowadzony przez przedsiębiorcę. Z zakresu szeroko rozumianej ochrony przyrody warto wskazać na trzy artykuły. Pierwszy z nich dotyczy ochrony rezerwatowej w lasach. Ciekawie przedstawia się również tekst poświęcony ewolucji powszechnej ochrony drzew i krzewów spowodowanej radosną twórczością ustawodawcy określaną mianem „Lex Szyszko”. Wreszcie trzeci z artykułów przybliża kwestie związane z kontrolą przestrzegania przepisów na terenie dwóch obszarowych form ochronnych, tj. parku narodowego i rezerwatu przyrody. Przygotowano również sprawozdanie z konferencji pt. „Prawne instrumenty ochrony powietrza”, która odbyła się 20 kwietnia 2018 r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z opracowań ogólnych warto zwrócić uwagę na recenzję monografii zatytułowanej Rozważania o... (Katowice 2018). Tradycyjnie Czytelnik znajdzie w czasopiśmie kolejną część komentarza do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Tym razem do art. 13–17 tego aktu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Czterdziesty dziewiąty numer czasopisma „Ekonometria” zawiera osiem artykułów. Pierwszy z nich, autorstwa Mariusza Łapczyńskiego i Jerzego Surmy, opisuje wyko-rzystanie modeli data mining w rozwiązywaniu problemu niezrównoważonych klas. Justyna Brzezińska i Grzegorz Maciejewski w swoim artykule zwracają uwagę na możliwości wykorzystania danych wielowymiarowych w badaniach nad ryzykiem postrzeganym przez konsumentów. Następny artykuł, autorstwa Anny Król, doty¬czy badania przydatności metod hedonicznych do analizy cen różnych grup dóbr trwałego użytku. Model regresji przestrzennej rozwoju sieci handlowych w Polsce opisuje Zofia Bednarowska. Elżbieta Sojka prezentuje możliwości wykorzystania metod adaptacyjnych do prognozowania zmiennych demograficznych. Anna Skór¬ska przedstawia zmiany zachodzących w sferze KIBS w Polsce, z uwzględnieniem zatrudnienia i jego prognoz. Martin Pavlík, Grzegorz Michalski i Martin Lukáčik przedstawiają założenia i wyniki wykorzystania autorskiego oprogramowania do tworzenia portfeli inwestycyjnych. Ostatni artykuł, autorstwa Jolanty Kowal i Ali¬cji Keplinger, dotyczy modelu etycznych kompetencji i aspektów rozwoju kapitału ludzkiego w systemach informatycznych, szczególnie na polskim rynku pracy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 12.04.2022
Tajemniczy las : gra planszowa / Ilona Lipska. W: Świetlica w Szkole. 2022, nr 1, s. 34-35. - 260.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 29.09.2021
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 291)
Bibliografia, netografia na stronach 419-448.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46527 (1 egz.)
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Włodzimierz Korsak - człowiek, któremu las powiedział... / Lucyna Kotecka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 1997, nr 7-8, s.26-28.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rozpoznajemy drzewa : lipa, grab i buk / Beata Janczak // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 1, s. 58-65.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Spotkanie z lasem / Małgorzata Wiśniowska, Justyna Jędrzejczyk // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2005, 1, s.37-39.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Poznajmy las. Konspekt zajęć terenowych / Danuta Mądroszkiewicz // BIOLOGIA w SZKOLE. - 1998, 4, s.234-238.
No cover
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
W lesie / Liliana Pieprzyk // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2010, nr 7, s.38-39.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again