Form of Work
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Author
Bednarek Piotr
(2)
Kowalak Robert
(2)
Kowalewski Marcin
(2)
Dyczkowska Joanna
(1)
Motowidlak Urszula
(1)
Nowak Marta
(1)
Reńda Aleksandra
(1)
Wronkowski Dominik
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
5 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
We are pleased to present the current issue of the Management Sciences journal which is the quarterly publication of the Wroclaw University of Economics. Starting with this issue, we will present articles in English only. That, we believe will allow us to increase our readership and enrich scientific discussion. According to the concept of the functioning of our magazine, the presented articles deal with both, theoretical aspects and model considerations based on literature studies, and the results of empirical research. The subject matter of the presented issue includes, among others: • lean management, • knowledge management, • project management • and also practical aspects of management in such areas of business as utilities services and information security. We hope that the presented publications will be an inspiration for your research or will help to improve management processes in practice. At the same time, on behalf of the editorial committee, I encourage Dear Readers to publish your own research work in our journal.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
W publikacji zamieszczono artykuły uczestników konferencji naukowych organizowanych w latach 2016-2017 przez Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Innowacji LOGIN, działające przy Katedrze Logistyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tematami przewodnimi tych zjazdów były Lean w logistyce oraz Logistyka wobec współczesnych wyzwań. Celem monografii jest więc przybliżenie zmian, jakie zaszły we współczesnej logistyce, a także bieżących tendencji rozwojowych. Dostarcza ona niezbędnych danych do dalszych badań naukowych w zakresie logistyki.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Przestrzeń jest współcześnie ważnym czynnikiem wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Sposób jej zagospodarowania często przesądza o konkurencyjności miejsc i podmiotów. W związku z tym gospodarka przestrzenna na początku XXI wieku odgrywa istotną rolę w rozwoju miast i regionów. W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane różne podejścia do gospodarki przestrzennej w kontekście jej wpływu na rozwój współczesnych miast i regionów. Zebrano w niej wyniki badań i przemyśleń autorów zajmujących się aspektami gospodarki przestrzennej: ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi, prawnymi oraz środowiskowymi. Czytelnik znajdzie tu wiele informacji oraz studia przypadków dotyczące m.in.: rewitalizacji, odnowy i gentryfikacji obszarów zurbanizowanych, budowy zielonej gospodarki i zielonej infrastruktury, wdrażania koncepcji inteligentnych miast, relacji miasto-rzeka. Duży nacisk kładziony jest na zagospodarowanie przestrzeni miejskich na konkretnych przykładach, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji handlowej. Autorzy poruszają także problematykę suburbanizacji i rozlewania się miast oraz ich konsekwencji dla zagospodarowania przestrzennego, nawiązując m.in. do możliwości współpracy międzygminnej w tym zakresie. Kolejny wątek to polityka transportowa oraz wpływ infrastruktury na rozwój lokalny. W publikacji znajdziemy też wyniki badania nastawienia władz małych miast do planowania strategicznego. Autorzy prezentują również zagadnienia partycypacji społecznej i jej roli w kształtowaniu krajobrazu miejskiego, a także opracowania dotyczące: metodologii tworzenia terytorialnego foresightu strategicznego, aspektu teoretycznego partnerstwa publiczno-prywatnego, koncepcji powstawania regionalnych funduszy kapitałowych oraz mechanizmu zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Nie zabrakło artykułów traktujących o polityce spójności i zmniejszaniu nierówności społecznych. Redaktorzy mają nadzieję, że publikacja, zawierająca nawiązania do nowych koncepcji naukowych oraz liczne studia przypadków, okaże się interesująca. Być może będzie ona inspiracją do dalszych badań oraz zachęci do dyskusji osoby zajmujące się różnymi aspektami gospodarki przestrzennej. Alicja Zakrzewska-Półtorak, Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Contemporary management control and reporting both face challenges. Consequently, a new and more sophisticated scientific approach is needed. From one point of view, interdisciplinary studies and theories are necessary. From another point of view, empirical research and practical issues call for a more specific and specialized approach. This complexity is reflected by the content of this book, which covers topics that emerge from present world’s complexity. Therefore, the authors focus on ever-important issues (such as the strategic approach and its support by management control and reporting, survival of companies), and more modern issues (e.g. cultural aspects, measurement and reporting adjusted to branches, spheres and organizations and specific issues of management control and reporting). The strategic approach to managerial control and financial statements and their role for company’s survival is presented in papers by J. Dyczkowska (who addresses the question whether annual reports communicate strategic issues and focuses her study on reporting practices of high-tech companies), A. Bieńkowska, Z. Kral, A. Zabłocka-Kluczka (who explain the role of responsibility centers in strategic controlling), P. Kroflin (who explores the value-based management and management reporting examining impacts of value reporting on investment decisions and company value perception) and A. Reizinger-Ducsai (who discusses bankruptcy prediction and financial statements). The problems of management control and reporting and their adjustment to specific conditions and organizations are undertaken by T. Dyczkowski (who introduces his NGO performance model), Z. Kes and K. Nowosielski (who present the case study of the process of cost assignment in a local railway company providing passenger transportation services), S. Łęgowik--Świącik, M. Stępień, S. Kowalska and M. Łęgowik-Małolepsza (who analyse the efficiency of the heat market enterprise management process in terms of the concept of the cost of capital), and M. Pietrzak and P. Pietrzak (who discuss the problem of performance measurement in the public higher education). The cultural aspect of managerial control and reporting is explored in papers written by M. Nowak (who presents cultural determinants of accounting, performance management and costs problems showing the issue from Polish perspective using G. Hofstede and GLOBE cultural dimensions) and P. Bednarek, R. Brühl and M. Hanzlick (who provide a literature overview of planning and cross-cultural research). The specific problems and concepts of managerial control and reporting are investigated by M. Ciołek (who discusses the lean thinking and overhead costs), E. Nowak (who analyses the role of costs control role in controlling company operation), Ü. Pärl, R. Koyte, S. Näsi (who examine middle managers’ mediating role in MCS implementation), R.L. Sichel (who discusses the relevance of intellectual property for management control), J. Paranko and P. Huhtala (who analyse the productivity measurement at the factory level). Marta Nowak
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Zmiany zachodzące na rynku, związane z coraz większą konkurencją, powodują, że przedsiębiorcy szukają rozwiązań dotyczących nie tylko utrzymania się na nim, lecz również rozwoju, co ma służyć poprawie ich pozycji względem innych jednostek gospodarczych. Zarządzanie kosztami i pomiar dokonań stanowią istotny element systemu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Są one stosowane w przedsiębiorstwach nie tylko dużych, ale również średnich i małych. Każda działalność jednostki gospodarczej generuje koszty, które powinny być pod stałą kontrolą zarządzających. Jest to temat wciąż aktualny w artykułach naukowych publikowanych w Polsce i na świecie, poruszany zarówno przez teoretyków, jak i praktyków. Niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest poświęcony zagadnieniom zarządzania kosztami i pomiarowi dokonań. W związku z tym zawarte w nim artykuły dotyczą dwóch odrębnych tematycznie obszarów: • zarządzania kosztami, • zarządzania dokonaniami. W obrębie każdego z nich zaprezentowano problemy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne dotyczące systemów kosztów w podejmowaniu decyzji, mierników dokonań, raportowania dokonań. Artykuły poświęcone zarządzaniu kosztami mają głównie charakter praktyczny. Ukazują przypadki jego zastosowania w szpitalu, podmiocie świadczącym usługi komunalne, szkole wyższej oraz w organach administracji podatkowej. Skupiają się również na rozważaniach poświęconych kontroli kosztów w jednostkach mikro, wprowadzonych do ustawy o rachunkowości w 2014 roku. Teksty związane z tematyką zarządzania dokonaniami są połączeniem rozważań teoretycznych z empirycznymi. Dociekania teoretyczne dotyczą zagadnień pomiaru dokonań, raportowania dokonań, zastosowania narzędzi, jakimi są zrównoważona karta dokonań, budżetowanie, oraz kreowania wartości przedsiębiorstwa. Artykuły związane z wdrożeniem zarządzania dokonaniami w jednostkach gospodarczych dotyczą takich podmiotów, jak: zakład gospodarowania odpadami, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze, banki. Redaktorzy zeszytu mają nadzieję, że opublikowane w nim artykuły będą inspiracją do poszukiwań nowych rozwiązań w obszarze zarządzania kosztami i dokonaniami, a jednocześnie pomogą rozwiązać problemy związane z ich wykorzystaniem w wybranych organizacjach. Robert Kowalak, Marcin Kowalewski, Piotr Bednarek
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again