Form of Work
Książki
(20)
Artykuły
(12)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Author
Molicka Maria
(3)
Murphy Bryan
(2)
Starnawska Karolina
(2)
Bartelik Mariusz
(1)
Bielawska Dorota
(1)
Biesiada Roman
(1)
Bula Danuta
(1)
Dolto Françoise
(1)
Dolto-Tolitch Catkerine
(1)
Fijałkowski Tomasz
(1)
Fijałkowski Wiesław
(1)
Gemra Anna (1965- )
(1)
Graves Robert
(1)
Głosik Jerzy
(1)
Jakubowska Barbara
(1)
Jeleński Andrzej
(1)
Jones Bill
(1)
Kwiatkowska-Ratajczak Maria
(1)
Malak Waldemar
(1)
Markowska Wanda
(1)
Mazurkiewicz Adam (filolog)
(1)
Małochleb Paulina
(1)
McDowell Josh (1939- )
(1)
Nowicki Andrzej
(1)
Perrcheminier Colette Współpr
(1)
Rahner Karl
(1)
Rudolf Edyta
(1)
Rylke Hanna
(1)
Ráth-Végh Istvan (1870-1959)
(1)
Snopek Jerzy (1952- )
(1)
Szafrański Tadeusz
(1)
Tomkowski Jan (1954- )
(1)
Wilczyńska Kamila
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(6)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(32)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Subject
Literatura popularna
(13)
Literatura młodzieżowa polska
(6)
Język polski
(4)
Literatura
(4)
Literatura dziecięca polska
(4)
Dziecko
(3)
Fantasy
(3)
Lęk
(3)
Psychoterapia
(3)
Tematy i motywy
(3)
Eksperyment
(2)
Konflikt
(2)
Literatura dziecięca angielska
(2)
Mitologia grecka
(2)
Młodzież
(2)
Rasizm
(2)
Sapkowski, Andrzej
(2)
Serial filmowy
(2)
Wychowanie seksualne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Wydawnictwa popularne
(2)
"Mały Polak"
(1)
Ameryka Środkowa
(1)
Archeologia
(1)
Bełza, Władysław (1847-1913)
(1)
Bibliofilstwo
(1)
Borges, Jorge Luis
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Czechosłowacja
(1)
Czytelnictwo dorosłych
(1)
Dojrzewanie
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Fantastyka
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Grzyby
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Kafka, Franz
(1)
Książka
(1)
Kultura masowa
(1)
Kultura popularna
(1)
Lichański, Jakub Zdzisław
(1)
Literatura amerykańska
(1)
Literatura francuska
(1)
Literatura młodzieżowa amerykańska
(1)
Literatura młodzieżowa angielska
(1)
Literatura młodzieżowa francuska
(1)
Literatura młodzieżowa niemiecka
(1)
Literatura polska
(1)
Mann, Thomas
(1)
Medycyna
(1)
Mitologia
(1)
Miłość
(1)
Musil, Robert
(1)
Neolit
(1)
Osobliwości
(1)
Pokwitanie
(1)
Powietrze
(1)
Powieść
(1)
Promocja czytelnictwa
(1)
Proust, Marcel
(1)
Przysposobienie biblioteczne
(1)
Psychologia
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Science fiction
(1)
Światło
(1)
Subject: work
Wiedźmin
(2)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Scenariusz zajęć
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Literaturoznawstwo
(6)
Edukacja i pedagogika
(4)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
33 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Temat: Przeszłość ; Granice płci ; Skandal ; Historia ; Somaestetyka ; Sztuka ; Moda ; Instalacja ; History ; Performing arts ; Performative turn in art ; Performative concept of artist ; Joseph Beuys ; Sophie Calle ; Nowe media ; Performatywna koncepcja artysty ; Aestheticization ; The past ; Happening ; Narrative ; Defacement ; Ritual ; Desemantization ; Profanation ; Face ; Potwarz ; Desemantyzacja ; Sztuka performansu ; Performatyka ; Życie a sztuka ; Generative art ; Interactive art ; Avant-garde cinema ; Installation art ; Permutation art ; Sztuka generatywna ; Sztuka interaktywna ; Sztuka wideo ; Film awangardowy ; Sztuka instalacji ; Sztuka permutacyjna ; Performance in public space ; Żydzi ; Gender boundaries ; Somaaesthetics ; Performance w przestrzeni publicznej ; Żywe dzieło sztuki ; Sztuka performance ; Theater ; Music ; Song ; Literature ; Paintings ; Object ; Tale ; Melancholy ; Sarcasm ; Performativity (performatives) ; Jews ; Promise ; Allegories of reading (unreadability) ; Asteism ; Performatywność (performatywny) ; Akty mowy (lokucyjne ; Illokucyjne ; I perlokucyjne akty) ; Obietnica ; Alegoria czytania (odczytania) ; Asteizm ; Popular art ; Muzyka ; Blind spot aesthetics ; Communal artwork ; Sports as art ; Estetyka ślepej plamki ; Komunalne dzieło sztuki ; Performatywność ; Przemysł artystyczny ; Sztuka popularna ; Holocaust ; Widowisko sportowe jako dzieło sztuki ; Space ; Erika Fischer-Lichte ; Installation ; Environment ; Public art ; Performative architecture ; Interactive architecture ; Digital design ; Architektura interaktywna ; Projektowanie cyfrowe ; Visual event ; Internet-mediated communication ; Net art ; Communitas ; Zdarzenie wizualne ; Komunikacja zapośredniczona przez Internet ; Performative ; Set design ; Prague Quadrennial of Performance Design (PQ) ; Scenografia ; Praskie Quadrennial Scenografii ; PQ ; Aesthetic of performance ; Social rituals ; Spectacle ; Patriotism ; Estetyka performansu ; Rytuał społeczny ; Elitist art ; Fashion ; Dress-sculpture ; Performatywność płci ; Hate speech ; Speech acts ; Pamięć ; Infelicity ; Satire ; Scandal ; Mowa nienawiści ; Akty mowy ; Interpelacja ; Niefortunność ; Identity ; Twarz ; Media ; Kultura wizualna ; Przestrzeń ; Tradycja ; Literatura ; Opowieść ; Rytuał ; Tożsamość ; Image ; Satyra ; New media ; Reprezentacja ; Performans ; Teatr ; Body ; Video art ; Przedmiot ; Obraz ; Ciało ; Spektakl ; Narracja ; Ironia ; Śpiew ; Performance art ; Representation ; Performativity ; Performance studies ; Tradition ; Art industry ; Wojciech Bruszewski ; Patriotyzm ; Terroryzm ; Gender performativity ; Melancholia ; Performance ; Speech acts (locutionary ; Illocutionary ; And perlocutionary acts) ; Interpellation ; Estetyzacja ; Malarstwo ; „zwrot performatywny” w sztuce ; Terrorism ; Visual culture ; Memory ; Sztuka elitarna ; Art ; Profanacja ; Living work of art
PERFORMATIVE ASPECTS OF ART The concept of performativity has been usually evoked in the discussions on the philosophy of language and the reflection on theatre and performance art. However, in recent years there have been some attempts to broaden its scope. The theoretically inclined researchers have been working out the main assumptions of the aesthetics of performativity. These are claimed to include the challenging of the boundaries of artistic disciplines, and emphasizing the active role of the recipients, for whom the art works become events developing in consequence of their actions. Besides those attempts to grasp the theoretical consequences of “the performative turn”, one should also note some very interesting practical analyses, employing the theory in the discussion on concrete works from different domain of art. It appears that one can discover transformational potential, focus on change rather than just existence, even in the domains traditionally regarded as “artifactual” (painting, sculpture, installations). The planned volume of “Art Inquiry” will be devoted to the reflection on both directions of expansion of the concept of performativity. We would like the authors to consider its general significance for aesthetics and for the theory of various domains of art. We also hope that they will show the changes occurring when its unique perspective is adopted in the discussion on both theatre, paratheatrical experiments, and film, and the domains which have traditionally emphasized the role of the artistic artifact. The title of this volume invites questions about the possible scope of performativity and its kinds. PERFORMATYWNE ASPEKTY SZTUKI Zagadnienie performatywności podejmowane było najczęściej w rozważaniach z zakresu filozofii języka oraz w refleksji nad teatrem i sztuką performance. W ostatnich latach zauważyć można jednak próby jego rozszerzenia. Z jednej strony zmierzają one do wypracowania założeń estetyki performatywności. Wśród jej cech wskazywane jest kwestionowanie granic poszczególnych dziedzin artystycznych, zaakcentowanie aktywnej roli odbiorców, dla których utwory stają się wydarzeniami rozwijającymi się w wyniku ich działań itd. Oprócz prób sformułowania teoretycznych konsekwencji „zwrotu performatywnego” zauważyć można także bardzo interesujące konkretne analizy polegające na uwzględnieniu właściwych dla niego założeń przy rozważaniu dokonań z różnych obszarów sztuki. Okazuje się, że nawet w obszarach twórczości uważanych tradycyjnie za „wytwórcze” (malarstwo, rzeźba, instalacja) odkryć można aspekty transformacyjne, zakładające nie trwanie, a przemiany. W najnowszym tomie „Art Inquiry” przewidywane jest rozważenie obu zasugerowanych wyżej obszarów ekspansji idei performatywności. Z jednej strony rozważone mają być jej ogólne konsekwencje dla estetyki i teorii różnych dziedzin sztuki. Z drugiej, pokazane zmiany występujące, gdy właściwy dla niej punkt widzenia zostanie uwzględniony zarówno w obszarze refleksji teatralnej, parateatralnej, filmowej, jak w dziedzinach, w których tradycyjnie akcentowano rolę wytwarzanego przedmiotu (dzieła). Tytuł tego tomu ma właściwie charakter pytania o możliwy zakres performatywności i jej odmiany.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 22.06.2020
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne po tytułem pracy zbiorowej.
Indeks.
Streszczenie w języku angielskim.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45142 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45589 P (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Streszczenie: Scenariusz oparty na fr. powieści Dariusza Sypenia "Dżungla"
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Streszczenie: A. Christie "Dwanaście prac Herkulesa"
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Pogardzana i najpoczytniejsza / Jacek Kolbuszewski // NOWE KSIĄŻKI. - 1997, 11, s.4-6.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Dzieje literatury popularnej. Krótki kurs / Tadeusz Żabski // POLONISTYKA. - 1994, nr 3, s.132-138.
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Bajki terapeutyczne / Maria Molicka. - [Poznań] : "Media Rodzina of Poznań", [2003]. - 165,[1] s. : [10] k. tabl. kolor. ; 21 cm.
Książka zawiera 11 bajek.
Kurek i Kwaczuś
Streszczenie: Część teoretyczna poświęcona lękowi u dzieci i znaczeniu terapeutycznemu bajek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39036 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34217 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33594 B (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29474 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Baw się światłem / Bryan Murphy. - Bratysława : "PANDA", 1993. - 32 s. : il.kolor. ; 27 cm.
(Baw się! I poznaj)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32904 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again