Form of Work
Artykuły
(22)
Książki
(15)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Proza
(1)
Status
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Łossowski Piotr
(2)
Aksamit-Staszkievicz Diana
(1)
Banaś Dawid
(1)
Bardach Juliusz (1914-2010)
(1)
Barkauskait Marija
(1)
Błaszczyk Grzegorz
(1)
Dobek Edyta
(1)
Dylewski Adam
(1)
Gedris Ewa
(1)
Głogowska Helena
(1)
Kaniecki Przemysław (1982- )
(1)
Katkonienė Agata
(1)
Kijas Artur red nauk
(1)
Kijkowska-Wiślińska Zofia
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890)
(1)
Kolberg Oskar (1814-1890). Dzieła wszystkie
(1)
Konwicka Danuta (1930-1999)
(1)
Konwicki Tadeusz (1926-2015)
(1)
Konwicki Tadeusz (1926-2015). Książki wybrane
(1)
Kudzinowski Czesław (1908-1988)
(1)
Miłosz Czesław (1911-2004)
(1)
Namiotko Urszula
(1)
Nawariak Maciej
(1)
Ochmański Jerzy
(1)
Odyniec Wacław przedm
(1)
Oren Ram (1936- )
(1)
Pawlakowa Danuta
(1)
Pietkiewicz Krzysztof red nauk
(1)
Pietrzkiewicz Dorota
(1)
Piwowarczyk Mirosław
(1)
Przybysz-Zaremba Małgorzata
(1)
Przybyła Wiesław
(1)
Rataj Andrzej
(1)
Sadauskas Justinas
(1)
Skrukwa Agata
(1)
Stoberski Zygmunt
(1)
Stolovitski Mikhael (1936- )
(1)
Szerląg Alicja (1958- )
(1)
Szulska Inesa
(1)
Sławińska-Zakościelna Ewa
(1)
Waingertner Przemysław
(1)
Zawadzka Wincenta
(1)
Łowmiański Henryk
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(27)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(7)
Time Period of Creation
2001-
(4)
1945-1989
(3)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Litwa
(12)
Wilno (Litwa)
(5)
Polska
(4)
Oświata za granicą
(3)
Geografia
(2)
Matematyka
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Sienkiewicz, Henryk
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
"Dolina Issy"
(1)
1901-2000
(1)
1939-1945
(1)
Aktywność zawodowa
(1)
Babilińska, Gertruda (1902-1995)
(1)
Biblioteka im. Eustachego i Emilii Wróblewskich (Wilno)
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biografie
(1)
Demografia
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Folklor
(1)
Gastronomia
(1)
Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej (Wilno)
(1)
Holocaust
(1)
I wojna światowa (1914-1918)
(1)
II wojna światowa (1939-1945)
(1)
Język polski
(1)
Kucharstwo
(1)
Literatura litewska
(1)
Literatura polska
(1)
Mickiewicz Adam
(1)
Miłosz, Czesław (1911-2004)
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Oświata
(1)
Pisarze polscy
(1)
Polacy za granicą
(1)
Powstania kozackie (1591-1704)
(1)
Prawo
(1)
Prawo magdeburskie
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc wobec kobiet
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Statuty litewskie
(1)
Stolovitski, Mikhael (1936- )
(1)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Unia lubelska (1569)
(1)
Unia polsko-litewska
(1)
Wróblewski, Tadeusz Stanisław (1858-1925)
(1)
Wsie
(1)
Łotwa
(1)
Źródła historyczne
(1)
Żydzi
(1)
Subject: time
1901-2000
(4)
2001-
(3)
1801-1900
(2)
15-18 w.
(1)
1501-1600
(1)
19-20 w.
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Litwa
(6)
Estonia
(1)
Polska
(1)
Sejny (woj. podlaskie)
(1)
Wilno (Litwa ; okolice)
(1)
Wilno (Litwa ; okręg)
(1)
Wilno (Litwa)
(1)
Łotwa
(1)
Żmudź
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł publicystyczny
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Bibliografia
(1)
Druki muzyczne
(1)
Legendy i podania litewskie
(1)
Literatura polska
(1)
Opracowanie
(1)
Pieśń ludowa litewska
(1)
Podręcznik
(1)
Powieść
(1)
Przysłowia litewskie
(1)
Domain
Historia
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Kultura i sztuka
(1)
41 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Triumf słabszych ; Wiersz ; Cudowność ; Biografia ; Podmiot ; Bruno Schulz ; Historia teatru ; Katastrofizm ; Jerzy Ficowski ; Litwa ; Historia muzyki ; Antropologia literatury ; Galicja ; Talent ; Literatura polska XIX wieku ; Poezja ; Romantyzm ; Tożsamość ; Stefan Napierski ; „Dziennik Wileński” ; Grafomania ; Klasycy ; Parnas literacki ; Talent pisarski ; Twórczość przekładowa ; Uniwersytet Wileński ; Wierszomania ; Borkowski Leszek Dunin ; Idee ; Manifest romantyczny ; Prasa (XIX w.) ; Korespondencja literacka ; Improwizacja ; Paul Barz ; Peter Shaffer ; Spiró Gyōrgy ; Nadawca liryczny ; Pisanie o pisaniu ; Skrzypek Opętany ; Pierrot i Kolombina ; Dramat mimiczny ; Mitokrytyka ; Kazimierz Wyka ; Dwugłos o Schulzu ; Brud ; Kryształowy pałac ; Międzywojenna krytyka literacka ; Poczet królów polskich ; Wczesnonowożytna literatura szwedzka ; Etyka cnót ; Historia recepcji ; Bajki La Fontaine’a ; Bajki polskie ; Bajki romskie ; Uniwersalność ; Związki interetniczne ; Aleksander N. Afanasjew ; Myślenie ; Bolesław Leśmian ; Poezja polska XX wieku ; Zachodni nihilizm ; Ubiektywizacja ; Śmierć Boga ; Wojciech Mier ; Życie towarzyskie XVIII wieku ; Moralność kobiet ; Salony ; Opowiadania Sławomira Mrożka ; Karol Edmund Chojecki (Charles Edmond) ; Literatura francuska XIX wieku ; Emmanuel Desurvire ; Polonica zagraniczne ; Nota o książce ; Archiwum ; Egzystencjalizm ; Higiena ; Metapoezja ; Sławomir Mrożek ; Przekład ; Wilno ; Edycja ; Stanisław Kostka Potocki ; Baśń ; Krytyka literacka ; Dramat XX wieku ; Tekst ; Gilbert Durand ; Zdziwienie ; Atrybucja ; Zło ; Język ; Czystość
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa. Od blisko dwudziestu lat redakcja „Prac Polonistycznych” (najpierw pod kierunkiem Krystyny Poklewskiej, a od ponad dekady — Wiesława Pusza) nadaje tomom charakter monograficzny. Ukazały się roczniki poświęcone dorobkowi autorskiemu: Z. Herberta, J. Słowackiego, J. Tuwima, wydano tomy tematyczne: Przypomnienia i promocje; U zbiegów stuleci; Zaskoczenia; „Jakaż to nuża wisi nade mną”, czyli w okowach ciała i duszy; Romantycy — fantastyka — podróż; Tobie — teraz. W kręgu literackich ofiarowań; Z powodu okoliczności, pod wpływem chwili; Pory dnia, pory roku; Potomność i potomkowie. Zapisać się w pamięci, zapisać się w nazwisku; Jak literat z literatem. Słowem i czynem, na tak i na nie; Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia. W ostatnich latach pismo wzbogaciło się o nowe działy; do „Rozpraw i artykułów” doszły „Edycje”, „Na marginesach lektur” i „Przekłady”. W roku 2014 planowany jest tom: Talent i umiejętności w literackiej potrzebie. Wszystkie publikowane artykuły mają charakter naukowy. Każdy z publikowanych artykułów ma angielską wersję tytułu oraz streszczenie w języku angielskim. Od rocznika 2012 tomy zawierają indeks nazwisk.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Monografia otwiera serię publikacji poświęconych polskiej refleksji politycznej odnoszącej się do integracji Europy Środkowo-Wschodniej z udziałem, bądź wręcz pod egidą, Rzeczypospolitej, a także próbom jej urzeczywistnienia od schyłku XIX do początku XXI wieku. Idea zorganizowania na środkowym wschodzie Starego Kontynentu ładu, zapewniającego bezpieczeństwo Rzeczypospolitej oraz stabilizację w regionie, przybierała różne formy – od koncepcji federacyjnej Piłsudskiego, poprzez model Międzymorza, proponowany przez Warszawę w latach trzydziestych, a później podnoszony przez część polskiej emigracji powrześniowej, ideę „ULB” Giedroycia, aż po propozycję Trójmorza forsowaną przez polską dyplomację w ostatnich latach. Żywotność i wielokształtność tej idei stanowi niewątpliwie historyczny fenomen, który w prezentowanym tomie stał się przedmiotem ciekawych analiz znanych polskich historyków i politologów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Druga część numeru 31 Prac i Materiałów stanowi efekt naukowej współpracy, realizowanej pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego a Wydziałem Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie, będącym filią Uniwersytetu Białostockiego. Z uwagi na tematykę i objętość poszczególnych tekstów za-mieszczono je w odrębnym tomie, stanowiącym wraz z częścią pierwszą numeru 31 Zeszytów Naukowych integralną całość. Autorzy poszczególnych tekstów analizują wybrane zjawiska, występujące w gospodarkach Litwy i Polski, w kontekście kryzysu, w którym pogrążona jest od kilku już lat, w różnym co prawda stopniu, część gospodarki światowej. Litwa i Polska to przykłady krajów sukcesu transformacji społeczno-polityczno-gospodarczej, krajów, które w tym samym mniej więcej czasie rozpoczynały proces przebudowy nieefektywnych struktur gospodarek planowych (socjalistycznych), wprowadzając w ich miejsce model nowoczesnej gospodarki rynkowej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wilno jako ośrodek kultury białoruskiej / Helena Głogowska // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2010, nr 6, s.40-44.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie / Danuta Al-Khamisy // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2006, nr 5, s.24-28.
No cover
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
U "Syrokomli" i "Kraszewskiego" / Władysław Sobecki // NOWA SZKOŁA. - 1996, nr 5, s.38-39.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Szkolnictwo na Litwie / Renata Nowicka // NOWA SZKOŁA. - 1995, nr 3, s.46.
Book
In basket
Date of change: 14.05.2021
(Dzieła wszystkie / Oskar Kolberg ; t. 53)
Wydano pod opieką nauk. Polskiej Akademii Nauk z Funduszu Komitetu Obchodu 1000-lecia Państwa Polskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5594 P (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 07.05.2021
(Biblioteka Gazety Wyborczej)
(Książki wybrane / Tadeusz Konwicki ; t. 1)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46287 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 01.04.2021
Litewski system opieki nad dziećmi i młodzieżą / Alicja Szerląg. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1996, nr 7, s. 35-39. - 1996.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 25.06.2019
(Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 141)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29959 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 24.06.2019
Historia Litwy / Jerzy Ochmański. - Wydanie 2 poprawione i uzupełnione - Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1982. - 412,[3] strony : [2] strony tablic,ilustracji,mapy, portrety, bibliografia ,errata ; 22 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24381 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again