Form of Work
Książki
(85)
Artykuły
(7)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(83)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(83)
Czytelnia
(3)
Author
Ziembiński Zygmunt (1920-1996)
(7)
Kotarbiński Tadeusz
(5)
Stanosz Barbara (1935-2014)
(4)
Biblioteka Współczesnych Filozofów
(3)
Kraszewski Zdzisław
(3)
Woleński Jan (1940- )
(3)
Borkowski Ludwik
(2)
Czarnota Kazimierz
(2)
Garczyński Stefan
(2)
Grzegorczyk Andrzej
(2)
Hałkowska Katarzyna
(2)
Kant Immanuel (1724-1804)
(2)
Kartezjusz Rene Descartes
(2)
Kmita Jerzy (1931-2012)
(2)
Krzemińska Joanna
(2)
Macnamara John
(2)
Marciszewski Witold (1930- )
(2)
Omyła Mieczysław
(2)
Pasenkiewicz Kazimierz
(2)
Piróg-Rzepecka Krystyna
(2)
Quine Willard Van Orman
(2)
Słupecki Jerzy
(2)
Wolniewicz Bogusław
(2)
Łukasiewicz Jan
(2)
Świrydowicz Kazimierz
(2)
Adamowicz Zofia (1950- )
(1)
Ajdukiewicz Kazimierz (1890-1963)
(1)
Amsterdamski Stefan (1929-2005)
(1)
Arnauld Antoine
(1)
Arystoteles (384-322 p.n.e.)
(1)
Bertalanffy Ludwig von
(1)
Biblioteka Matematyczna
(1)
Biblioteka Psychologii Współczesnej
(1)
Bobko Aleksander
(1)
Bocheński Józef M
(1)
Buczyńska-Garewicz Hanna przedm
(1)
Cackowski Zdzisław
(1)
Chwedeńczuk Bohdan
(1)
Czerwiński Marcin
(1)
Drösser Christoph
(1)
Drösser Christoph (1958- )
(1)
Frege Gottlob
(1)
Gałecki Jerzy
(1)
Gołembska Elżbieta
(1)
Grodziński Eugeniusz
(1)
Grzegorczyk Andrzej (1922- )
(1)
Góralski Andrzej
(1)
Hetmański Marek
(1)
Hołówka Teresa
(1)
Jadacki Jecek Juliusz
(1)
Johnsen Anne Lene
(1)
Karłowski Jan przekł
(1)
Kaźnierkowski M. przekł
(1)
Krempa Jan
(1)
Leśniak Kazimierz (1911-1987)
(1)
Leśniewski Norbert
(1)
Lipczyńska Maria
(1)
Lorenz Konrad
(1)
Lorenzen Paul
(1)
Lyndon Roger C
(1)
Malewski Andrzej
(1)
Malinowski Grzegorz (1945- )
(1)
Marek Wiktor przekł
(1)
Mażbic-Kulma Barbara
(1)
Mejbaum Wacław
(1)
Mortimer Halina
(1)
Mortimer Halina przekł
(1)
Murawski Roman
(1)
Mądrzycki Tadeusz
(1)
Nicole Pierre
(1)
Pabis Stanisław
(1)
Pajor Tomasz przekł
(1)
Parys Jan oprac nauk
(1)
Patryas Wojciech
(1)
Perelman Chalm
(1)
Popkin Richard H
(1)
Przekł S. wstęp
(1)
Przyłębski Andrzej przekł
(1)
Rozprawy
(1)
Rutkowski Aleksander
(1)
Serwotka Danuta
(1)
Seweryn wyb wprow
(1)
Siegfried Hans-Joachim
(1)
Stanosz Barbara Wstęp
(1)
Stefańska Izabela
(1)
Stroll Avrum
(1)
Such Jan
(1)
Szaniawski Klemens (1925-1990)
(1)
Szymańska Beata
(1)
Szymczak Maciej
(1)
Teoplitz Krzysztof Teodor
(1)
Tokarz Marek
(1)
Wittgenstein Ludwig (1889-1951)
(1)
Wojciechowska Wanda
(1)
Wolicki Krzysztof
(1)
Wolniewicz Bogusław (1927-2017)
(1)
Woydyłło-Woźniak E
(1)
Wróblewski Jerzy
(1)
Wójciak A
(1)
Wójcicki Ryszard
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(15)
1980 - 1989
(29)
1970 - 1979
(24)
1960 - 1969
(4)
1950 - 1959
(4)
Time Period of Creation
2001-
(5)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(96)
Language
Polish
(96)
Audience Group
Szkoły ponadpodstawowe
(2)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Logika
(78)
Logika matematyczna
(11)
Myślenie
(7)
Poznanie
(7)
Nauka
(6)
Metodologia
(4)
Ontologia
(4)
Filozofia
(3)
Matematyka
(3)
Algebra
(2)
Aristoteles (384-322 a.C.)
(2)
Dowodzenie (logika)
(2)
Encyklopedie
(2)
Język polski (przedmiot szkolny)
(2)
Manipulacja (psychologia)
(2)
Rozum
(2)
Teoria mnogości
(2)
Wiedza
(2)
Zarządzanie
(2)
Ajdukiewicz, Kazimierz (1890-1963)
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Błędy
(1)
Czytanie ze zrozumieniem
(1)
Descartes, René (1596-1650)
(1)
Dialektyka
(1)
Etyka
(1)
Filozofia analityczna
(1)
Filozofia języka
(1)
Informacja
(1)
Informatyka
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Język
(1)
Językoznawstwo
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konopnicka, Maria
(1)
Logika formalna
(1)
Logistyka
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczyciele
(1)
Perswazja
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Prakseologia
(1)
Prawo
(1)
Prawodawstwo
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Reforma szkolnictwa
(1)
Religia
(1)
Rozumowanie (logika)
(1)
Semantyka
(1)
Strukturalizm
(1)
Sylogistyka
(1)
Synonimy polskie
(1)
Wartość
(1)
Weryfikacja (logika)
(1)
Wnioskowanie
(1)
Wypracowania szkolne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Źródła informacji
(1)
Subject: time
2001-
(3)
400-301 p.n.e.
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(2)
Scenariusz zajęć
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Prace popularne [Typ publikacji]
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Filozofia i etyka
(1)
96 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Prezentowany tom „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest w znacznej części problematyce politycznej. Zawiera teksty dotyczące istotnych kwestii związanych z relacjami między obywatelami a funkcjonowaniem państwa i systemy partyjnego. D. Krysiński podejmuje aktualne zagadnienia różnorodnych deprywacji obserwowanych w byłych ośrodkach wojewódzkich po reformie terytorialnej z 1999 r. M. Zgiep przedstawia model publicznej debaty jako postaci komunikowania o kluczowym znaczeniu dla idei demokracji deliberatywnej. P. Przyłęcki eksploruje konstytutywną rolę mitu w dyskursie politycznym. Natomiast T. Masłyk koncentruje się na zagadnieniach związanych z aktywnością obywatelską i prospołeczną (społecznikowską) Polaków ale również na sposobach ich myślenia o roli państwa i jego socjalno-regulacyjnych prerogatywach. Druga część tomu przynosi artykuł Ł. Pomiankiewicza powstały w związku z aktualną debatą o statusie teoretyczno-metodologicznym socjologii. A tekst K. Kaczmarka zawiera analizę przyczyn niepowodzenia aplikacji idei neodarwinowskiej genetyki populacyjnej w rozwijaniu teorii zmiany socjokulturowej. Całość edycji uzupełniają materiały związane z obchodzoną niedawno 100 rocznicą urodzin Profesora Jana Szczepańskiego. Znajdują się wśród: tekst K. Szkaradnik poświęcony korespondencji Jana Szczepańskiego, recenzja K. Lutyńskiej „Dzienników z lat 1945–1968” Jana Szczepańskiego oraz informacja o konferencji „Społeczeństwo Edukacja Gospodarka”, która odbyła się w UŁ w 2013 r. w związku z rocznicą urodzin Profesora J. Szczepańskiego. W tomie znajduje się także recenzja autorstwa R. Dopierały niedawno wydanego obszernego tomu „Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów”.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
FILOZOFIA MATEMATYKI I LOGIKI W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ to monografia będąca prezentacją i analizą koncepcji filozoficznych dotyczących matematyki i logiki formułowanych przez polskich logików, matematyków i filozofów w latach 1918-1939. Był to szczególny okres w historii nauki polskiej - to wtedy powstały i rozwijały się lwowsko-warszawska szkoła filozoficzna i związana z nią warszawska szkoła logiczna oraz polska szkoła matematyczna. Główne pytanie, na które poszukuje się odpowiedzi w książce, to pytanie o to, czy temu burzliwemu i intensywnemu rozwojowi logiki i matematyki towarzyszyła, i w jakim stopniu, refleksja filozoficzna oraz czy miała ona jakiś wpływ - i jeśli tak, to jaki - na kierunki prowadzonych badań i uzyskiwane wyniki. W książce rozważa się poglądy i koncepcje takich uczonych, jak: Wacław Sierpiński, Zygmunt Janiszewski, Hugo Steinhaus, Leon Chwistek, Jan Łukasiewicz, Stanisław Leśniewski, Zygmunt Zawirski, Tadeusz Kotarbiński, Kazimierz Ajdukiewicz, Alfred Tarski, Andrzej Mostowski, Henryk Mehlberg, Jan Sleszyński, Stanisław Zaremba czy Witold Wilkosz. Mówi się też o ich poprzednikach: Janie Śniadeckim, Józefie Marii Hoene-Wrońskim, Samuelu Dicksteinie i Edwardzie Stammie. Monografia uzupełnia lukę w polskim piśmiennictwie historyczno-filozoficznym, stanowiąc uzupełnienie książki Jana Woleńskiego Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Christoph Drösser wprowadza czytelnika w świat poprawnego wnioskowania, poczynając od sylogistycznej logiki klasycznej, poprzez nowoczesne teorie, autorstwa np. George’a Boole’a lub Bertranda Russella, od teorii dowodu i teorii mnogości i informatyki teoretycznej aż do logiki rozmytej. W zajmujących i pouczających opowiadaniach, w niewymuszony sposób przekazuje podstawy, osobliwości i zasadzki logiki. Drösser pokazuje, jak nauka potrafi być bliska codzienności, ale też jak uczeni kiedyś i dziś zdobywali i zdobywają wiedzę. Pozycja ta, tak jak poprzednie publikacje Drössera, prezentuje czytelnikowi także zadania i ich rozwiązania, łamigłówki dla każdego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
Date of change: 24.03.2022
Ćwiczenia z logiki / Barbara Stanosz. - Wyd.5 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 179,[4] s. : il.,tab. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22400 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 24.03.2022
Ćwiczenia z logiki / Barbara Stanosz. - Wyd. 10. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 179,[4] s. : il.,tab. ; 23 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36100, 36099 (2 egz.)
Book
In basket
Date of change: 24.03.2022
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26760, 26759 (2 egz.)
Book
In basket
Date of change: 24.03.2022
Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Barbara Stanosz. - Wydanie 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 110, [2] strony : rysunki ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36101 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 20.11.2021
Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, że mózg ludzki rozwija się najbardziej intensywnie w pierwszych latach życia? Dzieci uwielbiają się uczyć i rozwijać swój umysł! W chwili narodzin są kłębkiem możliwości wypełnionym jeszcze nieznanymi umiejętnościami. A rodzic jest pierwszym nauczycielem swojego dziecka. Zadaniem dorosłego jest dostrzeżenie i rozpoznanie tego potencjału u dzieci oraz zrobienie wszystkiego, by mogły one rozwinąć swoje możliwości. Nie zawsze łatwo jest zdobyć wiedzę o tym, co pomoże naszemu dziecku w rozwoju. Ale pomoc w uczeniu się, inspirowanie do rozwijania umiejętności myślenia jest z pewnością ważną cegiełką. W aktywnym dokonywaniu wyborów, które sprawią, że rozwiniemy się intelektualnie, nie chodzi o to, by zrobić z siebie samych i swoich dzieci małych Einsteinów czy postawić sobie za cel zdobycie Nagrody Nobla. Wcale nie. Chodzi o to, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by nasze ciała i głowy funkcjonowały jak najlepiej, by rozwinęły się zgodnie z naszą naturą i potencjałem. Staniemy się wówczas pełnymi, świadomymi siebie ludźmi. Pragniemy, by nasze dzieci były ciepłe, kochane, szczere, dobre, pozytywne, odpowiednio przystosowane i radosne. Chcemy, by miały dobry charakter, by potrafiły otaczać innych ciepłem i troską, były moralne, empatyczne, rozwinęły szczerość i poczucie sprawiedliwości, żeby były hojne i oddane. Pomagając dziecku w odnalezieniu jego mocnych stron i własnych wartości, pomagamy mu stać się mądrym i harmonijnym dorosłym, który będzie wnosił do świata coś dobrego. Rusz głową to inspirujący przewodnik po dziecięcym mózgu i kolejnych etapach jego rozwoju. Książka zawiera różnorodne ćwiczenia stymulujące poszczególne obszary mózgu, między innymi te, które odpowiadają za logiczne myślenie, analizowanie informacji, liczenie, czytanie, komunikowanie się, kreatywność. Autorka podaje także wskazówki dotyczące diety, ruchu, zabawek czy miejsca do pracy. Książka jest kierowana do dzieci w wieku 5–11 lat i rodziców chcących rozpoznać indywidualny potencjał swojego dziecka i wspomóc jego dojrzewanie intelektualne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Zrozumieć rozum, czyli rzecz o inteligencji logicznej / Maria Dobosz // EDUKACJA I DIALOG. - 2009, nr 3, s.20-22.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31639 P (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 04.03.2021
Na okł. podtyt.: wykłady z teorii komunikacji.
Bibliogr. s. 445-458. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39417 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 19.02.2021
Nauka poprawnego myślenia / Narcyz Łubnicki. - [Wydanie 3]. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1987 (Lub. : LZGPKWN). - 491, [1] stron : portrety, rys. ; 21 cm.
Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30697 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 18.07.2019
(Biblioteka Klasyków Filozofii)
Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45799 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 17.08.2018
Logika : daj się uwieść! / Christoph Drösser - Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, copyright 2013. - 224 strony : ilustracje ; 19 cm.
(Daj się uwieść!)
Bibiografia s. 221-222. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45451 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Logika z początku XX wieku / Antoni Kościelski // MATEMATYKA. - 2008, nr 7, s.427-434.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Czy kultury logicznej można się nauczyć ? / Jan Woleński // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 1997, 1-2, s.463-473.
Temat: Logika ; Myślenie
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again