Form of Work
E-booki
(31)
IBUK Libra
(31)
Książki
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
zbiorowa Praca
(12)
Bednarek Piotr
(2)
Dyczkowska Joanna
(2)
Kowalak Robert
(2)
Kowalewski Marcin
(2)
Adler Donata
(1)
Antonyuk Nataliya
(1)
Baraniewicz-Kotasińska Sabina
(1)
Borowska-Stefańska Marta
(1)
Fedun Oleksandra
(1)
Gawron Grzegorz
(1)
Kliber Paweł
(1)
Kotarba Bogusław
(1)
Kowalski Michał
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Kołomycew Anna
(1)
Krakowiak-Drzewiecka Monika
(1)
Lisiński Marek (organizacja i zarządzanie)
(1)
Maczuga Martyna
(1)
Malaga Krzysztof
(1)
Matczak Magdalena
(1)
Matysek-Jędrych Anna
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Mazurek Damian
(1)
Mazurkiewicz Marek
(1)
Michałkiewicz Anna
(1)
Mierzejewska Wioletta
(1)
Miodek Wioleta
(1)
Modzelewski Wojciech Tomasz
(1)
Motowidlak Urszula
(1)
Mytlewski Adam
(1)
Nowak Dariusz
(1)
Nowak Edward
(1)
Nowak Marta
(1)
Nycz Małgorzata
(1)
Owoc Mieczysław Lech
(1)
Papish Nataliya
(1)
Pardus Joanna
(1)
Redslob Alain
(1)
Remlein Marzena
(1)
Reńda Aleksandra
(1)
Sieklucki Dominik
(1)
Sobol Agnieszka
(1)
Stefańska Magdalena
(1)
Szczęch Adam
(1)
Szulc Marta
(1)
Szustowski Bartosz
(1)
Witkowska Joanna
(1)
Wiśniewski Szymon
(1)
Wnuk-Pel Tomasz
(1)
Woźniak-Jęchorek Beata
(1)
Wronkowski Dominik
(1)
Zaucha Jacek
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Ziębicki Bernard
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(21)
English
(11)
Subject
Design management
(1)
Klastry (ekonomia)
(1)
Model biznesowy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
32 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Niniejszy numer Zeszytu Naukowego Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie poświęcony jest zagadnieniom ważnym we współczesnej gospodarce i społecznej przestrzeni. Wskazano w nim na konieczność podjęcia działań wspierających biznes przez instytucje państwowe i Unii Europejskiej w krótko i długoterminowym okresie, jak również wprowadzenie nowych zasad i aspektów planowania, ładu i polityki przestrzennej – warunkujące realne procesy gospodarowania oparte na zasobach, racjonalności i optymalności – zapewniające de facto trwały i zrównoważony rozwój. Sporo miejsca poświęcono nowym formom organizacyno-prawnym inkubatorów przedsiębiorczości Fablabów w szczególności, organizacji nonprofit, związków i organizacji sportowych. Podkreślono kluczowe znaczenie zwiększenia sprawności systemów zarządzania pracą, kulturą bezpieczeństwa pracy i lepszym niż dotąd wykorzystaniem innowacyjnych technologii mobilnych IT przez osoby starsze z uwzględnieniem zasad ergonomii. W tekstach dotyczących tematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczące kwestii wprowadzania w praktyce przedsiębiorstw nowych instrumentów pomiaru i ewidencji wyników finansowych przedsiębiorstw, nowych sposobów obliczania i maksymalizowania wartości dla akcjonariuszy. Artykuły, będące rezultatem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, konceptualnych i empirycznych, zawierają wiele interesujących poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. Rezultaty tych badań mogą zostać wykorzystane zarówno przez badaczy problematyki zarządzania, nauk społecznych, jak i przez praktyków dążących do zapewnienia rozwoju organizacji, w których działalności uczestniczą. Zeszyt jest dziełem pracowników badawczo-dydaktycznych naszej Uczelni oraz innych szkół wyższych w kraju, tj.: Akademii im. Jakuba z Paradyża, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
The aim of this book is to present the most important issues related to sustainable development (SD) and corporate social responsibility (CSR). They are discussed from a macro and micro perspective, both in the form of theoretical foundations of these concepts and practical examples of companies operating in Central and Eastern European countries that have implemented these ideas in their daily operations and translated them into corporate and functional strategies. The book consists of four parts. The first one is theoretical in its assumptions and is devoted to explaining the key concepts of sustainable development (SD) and corporate social responsibility (CSR). The authors describe the determinants of sustainable development in the contemporary world, including the most important ones, such as globalization, climate change, poverty, unlimited consumption, as well as limited access to natural resources - all in relation to the goals of sustainable development. The chapter also discusses the concept of corporate social responsibility (CSR), which is now recognized as the process by which business contributes to the implementation of sustainable development. How sustainable development (SD) and corporate social responsibility (CSR) are incorporated into the organization's strategies and influence the corporate strategy on the corporate and functional areas of the organization is presented in the last chapter of the first part of the e-book. The next part of the e-book helps readers understand the concepts of SD and CSR in the field of organizational strategy - in strategic management, and at the level of functional strategies—marketing, human resources, marketing research, accounting and operational management. The authors explain the reasons why companies need to consider the local and global perspective when setting SDGs, and the existence of potential conflicts within them. Taking into account the area of ​​marketing, the authors point to the increase in environmental and social awareness of all stakeholders, which translates into changes in the criteria for decision-making by managers and risk assessment. The issue of sustainability is also the subject of market research. Companies producing products and services, institutions dealing with environmental or consumer protection, scientists and students conduct many research projects related to, inter alia, much more. How to use secondary data for analysis and how to prepare, conduct, analyze and interpret the results of primary research in that area are discussed in detail in the next chapter of this section. The concept of SD also refers to the basic functions of human resource management (HRM)—recruitment, motivation, evaluation and control. They should take into account SD not only for the efficiency of the organization and long-term economic benefits, but also for ethical reasons. Thanks to the SHRM, the awareness and behavior of the entire organization can strongly express sustainable goals in the planning and implementation of the overall corporate strategy. The growing importance of the idea of ​​SD and the concept of CSR also resulted in the need for accounting and finance to develop solutions enabling the provision of information on the methods and results of implementing these concepts in entities operating on the market. This part of the book also examines manufacturing activities in the context of sustainability. As a result, many problems arise: waste of resources, mismanagement, excessive energy consumption, environmental pollution, use of human potential, etc. The chapter presents such concepts as: zero-waste, lean-manufacturing, six-sigma, circular production, design and recycling products in the life cycle as well as ecological and environmentally friendly production. The next two parts of the e-book contain examples of companies from Central and Eastern Europe that used SD goals in their strategies, questions and tasks for readers.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
WSPOMNIENIA: Grzegorz Gorzelak: Bohdan Jazłowiecki (1934 – 2020) ARTYKUŁY: Nataliya Antonyuk, Oleksandra Fedun, Nataliya Papish: Joint Border of Ukraine and the European Union…: Political and Legal Aspects of Cooperation in the Field of Integrated Border Management [Wspólna granica między Ukrainą a Unią Europejską: polityczne i prawne aspekty współpracy w zakresie zintegrowanego zarządzania granicami], doi: 10.7366/1509499548201, s. 11-32 Marta Borowska-Stefańska, Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski, Bartosz Szustowski, Martyna Maczuga: The Impact of Statutory Sunday Trading Restrictions on the Choices of Residents of a Large Polish City with Regard to Transport Behaviours and Mobility [Wpływ ustawowego ograniczenia handlu w niedziele na zachowania transportowe mieszkańców dużego miasta w Polsce] doi: 10.7366/1509499548202, s. 33-59 Dominik Sieklucki: Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza… w regulacjach prawnych miast na prawach powiatu [Civic Resolution Initiative in Legal Regulations of Cities with County Rights] doi: 10.7366/1509499548203, s. 60 -75 Grzegorz Gawron: Srebrna koprodukcja – analiza inicjatyw lokalnych na rzecz osób starszych w wybranych krajach rozwijających się [Silver Co-production – Analysis of Local Initiatives for the Elderly in Selected Developing Countries] doi: 10.7366/1509499548204, s.76-95 Wojciech Tomasz Modzelewski: Dyplomacja bez dyplomatów…. Polsko-chorwackie partnerstwa regionalne [Diplomacy Without Diplomats. Polish-Croatian Regional Partnerships], doi: 10.7366/1509499548205, s.96-108 Marta Szulc : Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego… – wdrażanie strategii z punktu widzenia partnerów projektów flagowych z województwa zachodniopomorskiego [Implementation of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region from the perspective of the Flagship Project Partners from the Western Pomerania Region (Zachodniopomorskie Voivodship)] doi: 10.7366/1509499548206, s.109 - 126 Uwagi: dr hab. Agnieszka Olechnicka – redaktor naczelny periodyk redagowany wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
The aim of the e-book is to present the theoretical, cognitive and practical aspects of the essence and complexity of operational management in a production company. The presented modern production methods together with the challenges and problems of contemporary enterprises should better help to understand the issues of sustainable development, with particular emphasis on waste. The book consists of six chapters devoted to relevant and topic issues relating to the core business of an industrial enterprise. Chapter 1 The nature of the industrial enterprise is an introduction to further considerations and deals with the essence of the basic aspects of the company. Both popular and less known definitions of an enterprise, its features, functions and principles of operation are presented. An important part of the chapter is the presentation and formulation of strategic, tactical and operational goals. Moreover, the division of enterprises is presented with the use of various criteria and the features of the industrial market, which make it distinct. Chapter 2 The operational management evolution and its role in the industrial enterprise discusses the evolution and concept of production and operational management. The management levels were also presented, indicating their most important functions. An integral part of the chapter is the essence of the production system, viewed through the prism of the five elements. Chapter 3 Functions and role in operations management presents the issues concerning the organization of production processes, production capacity and inventory management. This part also presents considerations on cooperation and collaboration between enterprises in the process of creating value. Chapter 4 Traditional methods used in operational activities focuses on methods such as benchmarking, outsourcing, core competences, JIT, MPR I and MRP II, as well as TQM and kaizen. Knowledge of these methods should contribute to understanding the activities of modern enterprises, the way of company functioning, the realization of production activities, as well as aspects related to building a competitive position. Chapter 5 Modern methods used in production-operations management discusses the less common and less frequently used production methods, based on a modern and innovative approach. In particular, it was focused on: Shop Floor Control and cooperative manufacturing, environment-conscious manufacturing (ECM) and life-cycle assessment ( LCA), waste management and recycling, Electronic Data Interchange (EDI), virtual enterprise, World Class Manufacturing (WCM), Quality Function Deployment (QFD) and House of Quality (HOQ), theory of constraints (TOC), Drum Buffer Rope (DBR), group technology (GT) and cellular manufacturing (CM), Demand Chain Management and competitive intelligence (CI). In the last section discusses: the role of sustainable statistical process control and Computer-Aided Process Planning in context formatting of information management. Chapter 6 Problems of sustainable development and challenges related to production and operations management describes the problem and challenges related to production and operations activities. In particular, attention was paid to the threats related to changes in global warming, the growing scale of waste, or the processes of globalization. It was pointed out that the emerging problem may be both a threat and a chance for the development of enterprises. An integral part of the chapter are also considerations on technical progress, innovation and the importance of human capital in operational activities.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
The aim of this e-book is to present the most important aspects related to sustainability, corporate social responsibility and innovation from an accounting perspective. The book contains parts that deal with accounting aspects of sustainability and innovations. The book consists of ten chapters devoted to relevant and topical issues of sustainability and innovations. Chapter 1 Sustainability and Corporate Social Responsibility in Accounting is an introduction to further considerations and deals with the essence of sustainable development, corporate social responsibility and their recognition in accounting. Chapter 2 Social Responsibility Reporting Standards presents the most important reporting guidance such as GRI, OECD, United Nations Global Compact, International Organization for Standardization. Chapter 3 Narrative reporting focuses on descriptions and explanations in accounting reports. The chapter presents the links between accounting and language, the development of accounting narratives and the factors determining the use of narratives. Chapter 4 Integrated reporting discusses the motivations, objectives and the process of preparing an integrated report. Integrated reporting can prove to be an effective tool for businesses looking to shift their reporting focus from annual financial performance to long-term shareholder value creation. Chapter 5 Non-financial reporting in selected European countries presents the experience of Croatia, the Czech Republic and Poland in the field of preparing non-financial reports. A significant contribution to promoting the importance of sustainability reporting was made by the Non-Financial Reporting Directive (2014/95/EU). Chapter 6, Socially Responsible Investments discusses the essence of socially responsible investing and socially responsible investment. Socially responsible investing (SRI) is a decision making process concerning the allocation of free financial resources, where the investor aims at maximization of profit and minimization of risk on one part and includes the socio-ethical and environmental-ecological considerations on the other. Chapter 7 External costs – accounting perspective describes costs connected with using goods such as air, soil, water, silence or the aesthetics of the surroundings. One of the biggest problems for accounting in the future will be measuring the volume of using these goods or measuring the size of reduction in the quality of public goods suffered and assigning the decrease to particular companies. Chapter 8 Derivatives in accounting is devoted to financial instruments and presents two different approaches to accounting of derivatives: general model and hedge accounting. Derivatives are used to protect the enterprise against financial risk related to changes in prices on the markets, changes in the exchange rate or changes in interest rates, as well as for commercial purposes. Chapter 9 Costs of Research and Development shows the company's activity in the field of research and development and the related costs. R&D constitute an increasingly important element of the functioning of enterprises. Chapter 10 Cryptoassets – Nature, Valuation and Disclosures in Accounting focuses on cryptocurrencies (e.g. Bitcoin, Ethereum etc.) and digital tokens which are specific rights or values representatives. As a result of the transformation on the financial market, we are currently dealing with cryptoassets, which are a creation of blockchain technologies and the changing habits of the digital society. One of areas that there are a lot of doubts regarding these new technological solutions is accounting.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
The book aims to determine the level of ABC diffusion and identify the barriers to adopting this system in Polish companies. lt focuses mainly on: (a) the factors which facilitate ABC implementation, (b) the ways that information from ABC is used, the key reasons underlying inadequate interest in ABC implementation, and the key difficulties related to ABC implementation. “Since the topic of ABC has been around for many decades, same businesses have received benefits in implementing it while others have not. This issue is raised in an interesting way in the book and it fills a gap in current knowledge. The book provides a critical review of the topics on ABC. This book is not only informative, but the discussion makes the reader well-aware of the advances in ABC. Practical implications and quality innovative ideas are presented. In summary, the book expresses the case for ABC excellently”. Prof. Kanitsorn Terdpaopong, Rangsit University, Bangkok, Thailand
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
At present, we observe very fast progress in the development of information and communication technologies affecting all the sectors of our life. New economy (called also knowledge-based economy) is becoming more and more important. It is often combined with information and communication technologies, technical progress, and innovations. In information society and knowledge-based economy, knowledge is treated as a one of the most valuable assets. One can observe a tendency to know more and more. New information and communication technologies offer better, faster, and more powerful tools and techniques; on the other hand, these new possibilities create new needs. The Department of Artificial Intelligence Systems since the beginning of 1990s has managed seventeen conferences recently focused on different knowledge acquisition and management topics. In 2010 the event took place in Książ Castle (Lower Silesia, close to Wałbrzych) in the very original scenery, where our discussions were located in historical locations, reminding participants about the mixture of cultures and scientific disciplines representing different sorts and approaches to knowledge exchange. The researchers participating personally or virtually in this conferences represented academic centres from Europe and overseas (Belarus, France, Ireland, and Australia). Apart from traditional sessions, the conference was enriched by video presentations with the participation of our guests from Europe as well as Poland. The following persons presented papers in this way: Krzysztof Michalik (Poland), who spoke about “Diagnosis of industry sets using expert systems”, Eunika Mercier-Laurent from France, who presented some ideas about “Knowledge EcoInnovation” (later published also a larger book about it), and Markus Helfert representing Ireland, who delivered a talk about “Current and future trends in knowledge management”. This year from over 20 submitted papers, 15 were accepted and included as research papers in this volume. The papers appear in the alphabetical order of authors’ names. The proceedings consist of papers divided into three areas: - methods of artificial intelligence: papers written by Roman Karpovich, Małgorzata Nycz, Maciej Pondel, Maria Radziuk, Tatyana Solodukha and Boris Zhelezko; - applications of intelligent systems: papers authored by Jerzy Korczak and Marcin Iżykowski, Antoni Ligęza, Maria Mach, Jerzy Surma, Paweł Weichbroth; - knowledge management: papers prepared by Iwona Chomiak-Orsa, Eunika Mercier- Laurent, Mieczysław L. Owoc, Radosław Wójtowicz, Radosław Zatoka and Cezary Hołub.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 07.07.2022
A R T Y K U Ł Y Jacek Zaucha, Magdalena Matczak, Joanna Witkowska, Adam Szczęch, Adam Mytlewski, Joanna Pardus: Maritime spatial rent for modelling maritime spatial development [Morska renta przestrzenna a zagospodarowanie przestrzeni obszarów morskich], doi 10.7366/1509499517901, s. 5-29 Przemysław Śleszyński, Damian Mazurek: Obszary strategicznej interwencji…, problemowe i funkcjonalne w dokumentachstrategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego [Strategic intervention, problem and functional areas in national and regional strategic documents], doi 10.7366/1509499517902, s. 30-59 Agnieszka Sobol, Monika Krakowiak-Drzewiecka: Znaczenie mieszkańców w polityce inwestycyjnej… miast województwa śląskiego [The importance of residents in the investment policy of cities in the Śląskie Voivodeship], doi 10.7366/1509499517903, s. 60-76 Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba: Zarządzanie konfliktem na tle likwidacji szkół [Conflict management and closing down of schools], doi 10.7366/1509499517904, s. 77-96 Marek Mazurkiewicz: Wybory niekonkurencyjne w Polsce na poziomie lokalnym… – wstępne oceny [Non-competitive elections in Poland at the local level – preliminary assessments], doi 10.7366/1509499517905, s. 97-113 Sabina Baraniewicz-Kotasińska, Donata Adler: Wartość społeczna w międzysektorowych projektach… zrównoważonego rozwoju. Studium przypadku [Social value in intersectoral sustainable development projects. Case study], doi 10.7366/1509499517906, s. 114-130 Uwagi: prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak – redaktor naczelny periodyk redagowany wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.07.2022
W numerze [Contents]: Danuta Hübner: Jak zarządzać zmieniającą się Europą: wyzwania nie tylko instytucjonalne. Seminarium „Dobre rządzenie”, 10 grudnia 2014, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [How to govern the changing Europe: Institutions and beyond], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.01, s. 5–14; Marcin Zawicki: Conceptual foundations of governance – a critical review, doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.02, s. 15–24; Maciej Frączek: Praktyka realizacji polityki rynku pracy w Polsce a współzarządzanie publiczne [The practice of implementation of labour market policy in Poland vs. public governance], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.03, s. 25–40; Andrzej Klimczuk: Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej [Models of multisectoral social policy towards older people and old age in the context of technological change], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.04, s.41–53; Marcin Kautsch: Rady społeczne i nadzorcze w opinii dyrektorów szpitali [Hospital managers’ opinions on social supervisory boards and supervisory boards], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.05, s.54–66. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts] Oliver E. Williamson: Ekonomia kosztów transakcyjnych: naturalne etapy rozwoju.Wykład noblowski wygłoszony 8 grudnia 2009 r. [Transaction cost economics: The natural progression], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.06, s. 67–90. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Contemporary organizations operate in an increasingly turbulent environment that generates not only predictable changes, but also “black swans”. Winning organisations must be agile, flexible and constantly learning. Changes in the management system cover each of its components, from strategy, through systems, processes, structure, staff, organisational culture and other elements. The management science follow changes both in business environment and in management of organisations. The most important trends are described and new theories emerge. The monograph includes 29 articles written by 50 authors presenting different theoretical and empirical studies. In five parts of that book the most important challenges and trends concerning strategie management; modern approaches, methods and measures in management; sustainability and CSR; HR Management; and other were indicated. We believe that content of that book leads us to better understanding challenges and trends of contemporary organisations and management.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
This paper attempts to describe selected elements regarding the situation on the agricultural property market and the assumptions of the policy in this respect in Poland. Particular attention was paid to legislative changes related to agricultural property trading. Statistical data from the Property Market Analysis and Monitoring System (AMRON), the Central Statistical Office, the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR) and the National Center for Agricultural Support, were used. The purpose of the study was to attempt to assess changes in land prices in Poland after systemic transformation. Attention was also paid to the issue of changes in the conditions for purchasing a property after the entry of the amended provisions of the Act on shaping the agricultural system came into force. An attempt was made to answer the question whether the introduced restrictions caused the prices of agricultural properties in Poland to change in spatial terms.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
The book contains a series of eight long case studies on various business issues in emerging markets (for instance Polish, Chinese, Nigerian). The authors focus on a variety of topics from marketing, through business operations, finance, leadership, innovation, business development, internationalization and decisions to human resources management. Also, the perspective of the analyzed issues is varied, in the initial case studies, the microeconomic approach dominates, then the mezoeconomic and macroeconomic approach. The team of authors included both academics, with extensive teaching experience in English-speaking studies, and business practitioners whose practical knowledge allows them to explore contemporary business challenges in emerging markets. We are putting this book in the hands of lecturers and students of economics, finance, and management, believing that it will be a source of inspiration, discussion and will allow to better explore contemporary business. At the same time, we hope that by offering this book, we are filling a gap in the publication market, which has been dominated by case studies dedicated to well-known companies, well-known brands, and mature markets.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
We are pleased to present the fourth issue of the Management Sciences quarterly in 2019. According to the concept of the functioning of our magazine, the presented articles deal with both the theoretical aspects and model considerations based on literature studies, and the results of empirical research. The subject matter of the presented issue includes: • security management in the organization • digital transformation and it’s models • problem of corporate governance in housing cooperatives • problems of the choice of private label brands by customers • the stages of development of management styles. We hope that the presented articles will be an inspiration for your own research or will help to improve management processes in practice. At the same time, on behalf of the editorial committee, I would like to encourage our valued readers to publish their own research work in our journal.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
We are pleased to present the current issue of the Management Sciences journal. The current issue is dominated by articles related to human capital management. In particular, articles are related to the controlling approach to human capital, knowledge management as well and the commitment and job satisfaction. The issue also addresses aspects of business models in the context of dynamic capabilities and stock market investments. We hope that the presented articles will contribute to further scientific discussion. At the same time, we would like to encourage to publish on the quarterly forum.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
We are pleased to present the next issue of the quarterly Management Sciences. This issue opens with the article by C. Mesjasz, which analyses the use of term „organization on the edge of chaos” in strategic management. The author conducts a critical review of the literature indicating both the correct ways of interpreting the term in question and its frequent misrepresentations. The second article by P. Radek takes up a significant problem of leadership in research and development teams. The literature analysis carried out by the author demonstrates that this subject matter is both current and important. In their article, K. Barwicka and J. Olearnik examine the behaviour of participants of the tourist market related to the growing popularity of ecotourism. K. Tracz-Krupa and E. Tomé address the question of how the funds from the European Social Fund are being used by small and medium Polish enterprises in the context of human resources development. The problem of relations between intangible assets and employee satisfaction, considered also in the context of employee retention, is discussed by R. Winkler and P. Łukasik. The current issue concludes with the article by P. Wołczek who presents the results of empirical research concerning solutions used in a strategy implementation process by companies seen as effective in achieving their strategic goals. We hope that the pertinent management problems highlighted in this issue will become a source of further creative inspiration. We welcome your future contributions to be published in our journal.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
The aim of the article is to specify how Shared Services Centers (SSC), can use talent management practices to retain employees. For this purpose, theoretical studies including contemporary scientific literature as well as empirical studies covering a survey of 249 respondents who were current employees of Shared Service Centers located in the city of Poznań were carried out. The subjective scope of the study has been narrowed down to minimize the risk of interpretational error resulting potentially from differences in the industry context. The author places talent management in the process of employee retention, and then discusses the results of empirical research. He defines the perception of talent management concept by employees, and also indicates statistically significant differences that may affect the shaping of intra-organizational processes.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
The monograph is the result of the 60th International Conference of AIELF (Association Internationale des Economistes de Langue Française) having place on May 25-27, 2017 at the Poznań University of Economics and Business in Poland with over 120 participants from 25 countries around the world. The conference focused on The issues of economic development in a risked globalization and the book was created around this topic. The monograph consists of 32 chapters that cover the different area of globalization, integration, transformation, innovation, economic growth, monetary policy, public policy, climate changes, labor market, governance, finance and management. The scope of topics is very wide which is the result of broad locals’ problems important for authors geographically scattered around the world (among others Poland, Bulgaria, Spain, Morocco, Algeria, French Guiana, Canada). The monograph was published both in the classic version and in the form of an e-book. The publication is treated by the Francophone countries in Africa, South America, North America, Asia and Europe with approval and considerable recognition.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
We are pleased to present the latest issue of the Management Sciences journal. The number contains articles on human resources management, finance and economics. The opening article, written by Vincent Cassar, Katarzyna Tracz-Krupa, Frank Bezzina and Sylwia Przytuła as a result of the international Maltese-Polish collaboration, deals with the important and forward-looking aspect of data analysis in the strategic management of human resources. The following articles deal with both financial and management issues. The first one by Angelika Kędzierska-Szczepaniak and Joanna Próchniak considers the financing of cultural projects through crowdfunding platforms. The authors analysed trends in cultural financing through crowdfunding platforms around the world and in Poland. This allowed them to formulate conclusions regarding these projects. The phenomenon of accounting manipulation is a problem discussed in the next article. The author, Małgorzata Kutera, presents the types and effects of the manipulation in the field of financial assets. Another authors, Hanna Sikacz and Przemysław Wołczek, discuss the topic of responsible investment in Poland, presents the evolution of the RESPECT Index, as well as analyses and evaluates the selection process of companies in this index. The last article in this issue by Sebastian Klaudiusz Tomczak, looks into the phenomenon of the bankruptcy of enterprises in Poland. Its analyses the statistics in this area over two decades and presents conclusions. We hope that the presented publication will be an inspiration for further research or will help to improve management processes in practice. At the same time, on behalf of the editorial committee, I encourage our readers to publish their own research work in our journal.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
This issue of “Management Sciences” covers different perspectives on the challenges of human resources, which are the result of the evolution of the personnel function itself and its institutionalization in global and European contexts and the growing international mobility among workers and their diversity). The international dimensions of HRM, apparent in both theoretical works and projects implemented in practice, are presented by the authors of this journal. In the context of this wide global perspective, the Polish specificity of some fields of HRM was considered.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
The presented journal of Management Sciences is devoted to the problems of marketing management in organizations, including the role of information systems and the marketing tools used in creating consumer behavior in various markets. The energy market, the tourism market and the specific culture market are discussed by researchers. In addition, the issue of the possibility of using the audit in business practice of intangible assets management is analyzed. The articles are based both on theoretical and empirical research. The first article titled Information sources affecting consumer behaviour in the electricity market by M. Czarnecka discusses the problem of the consumer position in the transactions in the electricity market in Poland. Based on the research carried out by the author, it can be argued that the consumers knowledge and skills concerning an evaluation of the electricity market, the institutions operating therein and their market offer are very low. The author of the article Museum’s marketing communication tools – results of empirical research by J. Macalik identifies the key conditions for museums to implement effective marketing communications activities. She presents the results of a quantitative survey of marketing managers in Polish museums on the marketing communication and recognizes conditions for effective communication activities of marketing and non- -marketing nature. The next article named Model of a City Destination Card as a marketing tool of selected European cities by M. Drozdowska, M. Duda-Seifert, A. Faron concerns the issue of the city tourism, which belongs to the strongest trends in the international tourism market − especially in Europe. The comparative study of offered tourist cards, developed on the secondary analysis of data, has been conducted. The value of the destination card as a marketing tool for a city has also been proven based on the appraisal of customers opinion. The fourth article is titled Branding as an essential element of the of destination management process using the example of selected states and was written by M. Marczak. The author proves that the development of branded products based on the most important natural and anthropogenic values undoubtedly contributes to the improvement of the image of a given region or country, and thereby to the increased competitiveness of its tourism. The last article named Communication audit and knowledge management audit as kinds of internal audits in the management of intangible assets of an organization by R. Winkler presents the possibility of using audit in business practice of intangible assets management with regard to communication system and knowledge management system. The author underlines that effective organization management requires a skilful use of information reflecting the functioning of all subsystems of a given institution.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again