Form of Work
Książki
(34)
Artykuły
(2)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(34)
Branch
Wypożyczalnia
(34)
Author
Olszewski Marian
(2)
Zonik Zygmunt
(2)
Bieberstein Aleksander
(1)
Biskup Radosław
(1)
Dobosiewicz Stanisław
(1)
Dzierżanowska Agnieszka
(1)
Fink Ida (1921-2011)
(1)
Fredro-Boniecka Maria (1972- )
(1)
Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
(1)
Galiński Antoni
(1)
Grynia Marianna (1928- )
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Helman Socrate
(1)
Hrabar Roman Zbigniew
(1)
Jamroziak Wojciech
(1)
Kaczanowski Longin
(1)
Kalbarczyk Sławomir
(1)
Kamiński Andrzej Józef
(1)
Kieta Mieczysław posłowie
(1)
Korzeniewski Kazimierz
(1)
Kowalski Mieczysław
(1)
Kowalski Tadeusz
(1)
Materski Wojciech (1944- )
(1)
Michałowski Janusz red
(1)
Mitura Wacław
(1)
Mnichowski Przemysław
(1)
Motyka Grzegorz (1967- )
(1)
Mołdawa Mieczysław
(1)
Nawrocki Stanisław (1925-2000)
(1)
Pamięć
(1)
Pilichowski Czesław przedm
(1)
Polak Edmund
(1)
Ponad
(1)
Rawicz Jerzy
(1)
Sempka Jan Ryszard (1928- )
(1)
Skoraczyński Czesław
(1)
Skowroński Janusz
(1)
Sula Dorota
(1)
Szarota Tomasz (1940- )
(1)
Ternon Yves
(1)
Tokarz Zofia Wstęp
(1)
Urbańczyk Stanisław (1909-2001)
(1)
Wnuk Józef
(1)
Węclewicz Wawrzyniec
(1)
Zabierowski Stanisław
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(13)
1970 - 1979
(11)
1960 - 1969
(3)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Subject
Martyrologia
(25)
Wojna 1939-1945 r.
(15)
Obozy koncentracyjne
(13)
Dziecko
(3)
II wojna światowa (1939-1945)
(3)
Ludobójstwo
(3)
Przestępstwo wojenne
(3)
Okupacja
(2)
Organizaciâ Ukraïns'kih Nacionalistiv
(2)
Pamiętniki polskie
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Ruch oporu
(2)
Ukraïns'ka Povstans'ka Armiâ
(2)
Żydzi
(2)
Akcja "Wisła" (1947-1950)
(1)
Biografie indywidualne
(1)
Budownictwo podziemne
(1)
Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR (1939-1941)
(1)
Grynia, Marianna
(1)
Holokaust
(1)
Judaizm
(1)
Konstantinow (niemiecki obóz przejściowy)
(1)
Niemcy
(1)
Obozy pracy
(1)
Obóz hitlerowski Gross-Rosen
(1)
Okupacja sowiecka Polski (1939-1941)
(1)
Pamiętniki
(1)
Pamiętniki historyczne
(1)
Powieść polska
(1)
Powstanie warszawskie (1944)
(1)
Straty wojenne
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka wojenna
(1)
Wielkopolska
(1)
Więziennictwo
(1)
Wojsko
(1)
Wspomnienia
(1)
Wysiedlenia niemieckie (Polska ; 1939-1945)
(1)
Zbrodnia wołyńska (1943-1944)
(1)
Subject: time
1939-1945
(5)
1901-2000
(4)
1918-1939
(3)
1945-1989
(2)
1901-1914
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Wołyń (Ukraina)
(2)
Konstantynów Łódzki (woj. łódzkie)
(1)
Kraj Warty (1939-1945)
(1)
Niemcy
(1)
Ukraina
(1)
ZSRR
(1)
Genre/Form
Pamiętniki polskie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Historia
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
38 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Dwadzieścia lat temu w wigilijny poranek zmarł nagle profesor dr hab. Andrzej Nadolski – wybitny mediewista, archeolog, bronioznawca. Był człowiekiem wyjątkowego formatu. Jego życiorys odzwierciedla skomplikowane dzieje minionych dziesięcioleci, a Jego spuścizna naukowa do dziś wpływa na kształt pasji naukowych kolejnych pokoleń badaczy. Urodził się w Krakowie 26 listopada 1921 r. w rodzinie kultywującej tradycje patriotyczne, doceniającej potrzebę znajomości rodzimej historii, kultury oraz przyrody. Kilka miesięcy przed wybuchem drugiej wojny światowej uzyskał maturę w Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Od stycznia 1942 r. walczył w oddziałach Armii Krajowej obwodu grójeckiego „Głuszec”. Zaraz po zakończeniu wojny, w 1945 r. rozpoczął studia archeologiczno-historyczne, początkowo na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie na Uniwersytecie Łódzkim. Tu w 1949 r. otrzymał tytuł magistra filozofii w zakresie prehistorii, a w 1951 r. stopień doktora na podstawie rozprawy Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku (Łódź 1954). Praca ta stała się fundamentalnym dziełem polskiej szkoły bronioznawstwa historycznego, które do dziś, mimo upływu już ponad pół wieku, w wielu aspektach zachowuje aktualność. W 1962 r. mianowany został profesorem nadzwyczajnym, w 1970 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. Pracę zawodową rozpoczął w 1946 r. w Zakładzie Prehistorii Uniwersytetu Łódzkiego. Na uczelni tej pełnił liczne funkcje, był. m.in. kierownikiem Katedry Archeologii, w latach 1965-1968 prorektorem, a następnie od 1968 do 1969 r. rektorem. Prowadził wykłady także i na innych uczelniach: w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako „professeur associéé” wykładał w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. Równolegle do działań dydaktycznych od 1949 r. uczestniczył w pracach badawczych Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego, przekształconego conego w 1953 r. w Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk (obecnie: Instytut Archeologii i Etnologii PAN). Od 1961 r., aż do momentu przejścia na emeryturę w 1991 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Archeologii Polski Środkowej IHKM (dziś: Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami IAE PAN). Profesor Andrzej Nadolski był autorem ponad dwustu publikacji, w tym kilkunastu książek; wieloletnim redaktorem naczelnym „Acta Archaeologica Lodziensia”, założycielem i redaktorem „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, nauczycielem wielu archeologów, pod Jego kierunkiem powstało kilkadziesiąt prac magisterskich i 10 doktorskich, kierował badaniami archeologicznymi wielu stanowisk (m.in. grodzisko i kolegiata w Tumie pod Łęczycą, grodziska w Czermnie nad Huczwą i Spicymierzu nad Wartą, wieś średniowieczna w Drácy w Burgundii, pobojowisko grunwaldzkie). Był członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw i komitetów naukowych. Uhonorowano go szeregiem odznaczeń: m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polsk oraz Krzyżem Partyzanckim. Te podstawowe fakty biograficzne nie są w stanie oddać rozległych horyzontów Jego zainteresowań. Nieprzeciętna erudycja Andrzeja Nadolskiego w zakresie poznania kultury materialnej średniowiecza czy szeroko pojętej wojskowości, przejawiała się także w jego działalności popularyzatorskiej. Obok ogromnej wiedzy odznaczał się bowiem umiejętnością jasnego wywodu, zrozumiałego dla szerokich rzesz słuchaczy. Z wielką przyjemnością uczestniczył więc w pracach wystawienniczych, wygłaszał odczyty, współpracował nawet z twórcami filmowymi. By jednak suchość zwięzłych biogramów, w różnych miejscach publikowanych, wzbogacić barwami wielości pasji i różnorodności działań Profesora Andrzeja Nadolskiego w dwudziestą rocznicę śmierci grono Jego przyjaciół, kolegów, uczniów podjęło inicjatywę zorganizowania konferencji naukowej mu poświęconej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
W numerze [Contents] Studia [Studies] Ryszard Zięba: [Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego [Contemporary Challenges and Threats to International Security], doi 10.7366/020909613201601, s. 9–32; Rodolfo Ragionieri: Complexity and Change in the International System, doi 10.7366/020909613201602, s. 33–46; Bogdan Koszel: Problem uchodźców w Unii Europejskiej (2015–2016) w polityce Niemiec i Francji [The Refugee Problem in the European Union (2015–2016) in German and French Policies], doi 10.7366/020909613201603, s. 47–64; Stanisław Bieleń: Историческая память в польско-российских отношениях [Historical Remembrance in Polish-Russian Relations], doi 10.7366/020909613201604, s. 65–80; Agata Włodkowska-Bagan: Zaufanie w stosunkach międzynarodowych – theoria et praxis [Trust in Foreign Policy – Theoria et Praxis], doi 10.7366/020909613201605, s. 81–100; Marcin Kaczmarski: Nowy Jedwabny Szlak i Eurazjatycka Unia Gospodarcza: chińska i rosyjska praktyka budowy wpływów w Azji Centralnej [The New Silk Road and the Eurasian Economic Union: Two Visions of the Regional International Order], doi 10.7366/020909613201606, s. 101–116; Radosław Fiedler: Negocjacje amerykańsko-irańskie w kwestii nuklearnej. Analiza na podstawie modelu negocjacji nastawionych na współpracę „wygrana–wygrana” [US–Iran Negotiations on the Nuclear Issue. An Analysis Based on the Win-Win Negotiation Model Geared Towards Cooperation], doi 10.7366/020909613201607, s. 117–132; Ewelina Waśko-Owsiejczuk: Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku – cele, zadania i inicjatywy ONZ po zakończeniu II wojny w Zatoce Perskiej [United Nations Assistance Mission for Iraq – UN’s Aims, Tasks and Initiatives after the Second Gulf War], doi 10.7366/020909613201608, s. 133–154; Arkadiusz Domagała: Przesłanki i bariery interwencji humanitarnej na przykładzie Libii (2011) i Syrii (2013) [Reasons for and Barriers to Humanitarian Intervention on the Example of Libya (2011) and Syria (2013)], doi 10.7366/020909613201609, s. 155–174; Rafał Kobis: Ar-rabīˁ al-ˁarabī? Stosunek ludności berberyjskiej do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Tunezji i Libii [Ar-rabīˁ al-ˁarabī? The Attitude of the Berber Population to the Events of the ‘Arab Spring’ in Tunisia and Libya], doi 10.7366/020909613201610, s. 175–190; Maciej Raś: Aktywność międzynarodowa regionów (paradyplomacja) w ujęciu teoretycznym [International Activity of Regions (Paradiplomacy) in Theoretical Approach], doi 10.7366/020909613201611, s. 191–214; Joanna Dobkowska: Partnerstwo strategiczne czy faktyczne? Potencjał relacji australijsko-indonezyjskich w kształtowaniu ładu regionalnego [Strategic Partnership or Partnership for Real – The Role of Australia–Indonesia Relations in Shaping the Regional Order], doi 10.7366/020909613201612, s. 215–230; Tomasz Pawłuszko: Debata wokół dydaktyki stosunków międzynarodowych [Debate on the Didactics of International Relations], doi 10.7366/020909613201613, s. 231–246; Iwona Wyciechowska: Turystyka międzynarodowa jako ważny komponent międzynarodowego obrotu osobowego – przyczynek do tematu [International Tourism as an Important Component of International Flows of People – An Outline], doi 10.7366/020909613201614, s. 247–264. Sprawozdania [Reports] Tomasz Pawłuszko: Relacja z konferencji „Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie między narodowym” – Podzamcze k. Chęcin, 12–13 maja 2016 r. [Report on the conference titled “Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym” [Polish Foreign Policy in the Changing International Order], Chęciny, 12–13 May 2016], s. 265–268. Recenzje [Book Reviews] Justyna Zając: Oliver Stuenkel, Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order, s. 269–272; Alicja Curan (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41334 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9986 Wlkp (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44792 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45144 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
No cover
Article
In basket
No cover
Book
CD
In basket
Date of change: 28.10.2016
Bibliogr.
Streszczenie: Na okładce kartka więźnia Romana Gierki do ojca Stanisława z obozu Hartmannsdorf.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44543 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44544 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Podróż / Ida Fink. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2012. - 197, [3] s. : ilustracje ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42592 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Przerwane dzieciństwo / Zygmunt Zonik ; Wstęp Zofia Tokarz. - Warszawa : Wydawnictwo MON, 1982. - 255,[1] s. : [24] s. tabl., il., portr., tab., bibliogr. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24075 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20689 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29126 Wlkp (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Zbrodnie hitlerowskie w Polsce. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. - 86, [6] s. : il. ; 21 cm.
Przedruk z Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8437 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Pustków : hitlerowski obóz wyniszczenia w służbie poligonu SS / Stanisław Zabierowski. - Rzeszów : Kraj. Agencja Wydaw., 1981. - 215,[1] s. : [17] s.tabl.,il.,mapy,bibliogr. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23311 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22532 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31985 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14120 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again