Form of Work
Książki
(31)
Publikacje naukowe
(11)
Artykuły
(10)
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(27)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Author
Kwartalnik
(12)
Brzeziński Jerzy
(3)
Łobocki Mieczysław (1929-2012)
(3)
Babbie Earl R. (1938- )
(2)
Betkiewicz Witold
(2)
Dubas Elżbieta
(2)
Adamek Irena
(1)
Bauman Teresa (1955-2017)
(1)
Borkowska Aneta (psycholog)
(1)
Bożykowski Marek
(1)
Brzeziński Jerzy (1947- )
(1)
Brzeziński Jerzy M
(1)
Gasiul Henryk (1950- )
(1)
Grabowska Agata
(1)
Hajduk Edward
(1)
Iljevski Klimentina
(1)
Iloska Aleksandra
(1)
Jasiński Mikołaj
(1)
Juszczyk Stanisław
(1)
Kloskowska-Dudzińska Agnieszka
(1)
Kondratek Bartosz
(1)
Kowalska Ewa (pedagog)
(1)
Krasowicz-Kupis Grażyna
(1)
Krüger Heinz-Hermann
(1)
Kust Izabella
(1)
Magda-Adamowicz Marzenna
(1)
Marek Elżbieta
(1)
Mietzel Gerd
(1)
Moore Rob
(1)
Opisowa
(1)
Ostrowska Urszula
(1)
Osuch Maciej
(1)
Palka Stanisław
(1)
Pasikowski Sławomir
(1)
Paszkiewicz Angelika
(1)
Pfaff Nicolle
(1)
Piekarski Jacek
(1)
Pilch Tadeusz (1939- )
(1)
Prucha Jan
(1)
Radźko Andrzej
(1)
Schuman Howard
(1)
Siuta Jerzy
(1)
Stachowski Ryszard (1937- )
(1)
Stelmaszczyk Joanna
(1)
Sułek Antoni (1945- )
(1)
Szaleniec Henryk
(1)
Szymusiak Henryk
(1)
Séraphin Gilles (1970- )
(1)
Uljens Michael
(1)
Urbaniak-Zając Danuta
(1)
Vanova Miroslava
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wołodźko Tymoteusz
(1)
Zając Tomasz (socjolog)
(1)
Zeidler Włodzisław red
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Żółtak Mateusz
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(10)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(13)
Country
Poland
(47)
Language
Polish
(46)
French
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Pedagodzy
(1)
Psycholodzy
(1)
Subject
Pedagogika
(25)
Metodologia
(17)
Badania naukowe
(11)
Psychologia
(6)
Nauki społeczne
(4)
Dzieci
(2)
Dzieciństwo
(2)
Kompetencje kluczowe
(2)
Nauczanie
(2)
Statystyka
(2)
Wychowanie
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Ankieta
(1)
Bezdomność
(1)
Dane statystyczne
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Diagnoza psychologiczna
(1)
Dysertacje i prace magisterskie
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Egzaminy gimnazjalne
(1)
Etyka
(1)
Filozofia nauki
(1)
Hipoteza
(1)
Jakość życia
(1)
Kariera
(1)
Klasyfikacja
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Kunikowski, Jerzy
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Metody badawcze
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Neuropsychologia
(1)
Opinia publiczna
(1)
Osobowość
(1)
Oświata
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Pedeutologia
(1)
Praca
(1)
Praca magisterska
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Praktyka pedagogiczna
(1)
Prawa dziecka
(1)
Rozwój zawodowy
(1)
Socjologia edukacji
(1)
Socjometria
(1)
Sprawdzian dla szóstoklasistów
(1)
Sukces
(1)
Szkolnictwo
(1)
Uczucia
(1)
Subject: work
Badanie, dojrzewanie, rozwój (Warszawa ; Radom, 2016)
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(3)
1945-1989
(3)
1989-2000
(3)
Subject: place
Polska
(5)
Francja
(1)
Macedonia
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(6)
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(4)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Podręcznik
(3)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(9)
Nauka i badania
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Psychologia
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
47 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Celem monografii jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania najnowszych i najbardziej zaawansowanych metod oraz narzędzi współczesnej neuronauki do badania zachowań konsumentów. Neuronauka konsumencka i jej praktyczne zastosowanie w biznesie – czyli neuromarketing – opierają się na wynikach badań uzyskanych przy użyciu metodologii i narzędzi stosowanych w diagnostyce medycznej. Większa część książki poświęcona jest więc przeglądowi metod badawczych i wybranych rezultatów, które zgromadzono dotychczas w setkach pasjonujących neuronaukowych eksperymentów. Mam nadzieję, że lektura tej książki uzmysłowi Czytelnikowi, że neuronauka – dzięki postępowi technologicznemu oraz innowacyjnym rozwiązaniom stosowanym w neuroobrazowaniu i nieinwazyjnych pomiarach psychofizjologicznych – jest potężnym narzędziem do badania nieświadomych reakcji i funkcjonowania ludzkiego mózgu. Dzięki niej wiemy teraz znacznie więcej o ludzkich reakcjach, o postrzeganiu, przetwarzaniu, ocenianiu oraz wykorzystywaniu wewnętrznych sygnałów i zewnętrznych bodźców w procesach decyzyjnych w codziennym życiu oraz w kontekście społecznym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Niniejszy tom „Przeglądu Socjologicznego” prezentuje rozważania i wyniki analiz dotyczące zastosowań różnych, zarówno ilościowych jak i jakościowych technik w badaniach społecznych. Przedstawiamy teksty zgrupowane w trzech modułach tematycznych. Pierwszy omawia zagadnienia statusu metodologicznego różnego rodzaju technik badawczych, poczynając od propozycji klasyfikacji sondażowych technik otrzymywania materiałów, poprzez refleksje nad badaniami na małych próbach celowych, do analiz dotyczących badań ewaluacyjnych, panelu badawczego, sondażu perswazyjnego, wywiadów eksperckich i delfickich oraz wywiadu grupowego. W drugiej części przedstawiono teksty omawiające metodologiczne aspekty badania zjawisk społecznych na przykładzie postaw wobec bezrobocia oraz środowiska osób świadczących usługi seksualne. Trzeci moduł prezentuje artykuły poświęcone nowym technologiom w badaniach społecznych – głównie programom komputerowym do analizy danych jakościowych i badaniom internetowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Publikacja powstała w związku z VII Seminarium Metodologii Pedagogiki Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, które odbyło się w czerwcu 2018 roku na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Jego tematem przewodnim uczyniliśmy krytykę metodologiczną, spostrzegając, że leży ona u podstaw praktyk społecznych zachodzących w środowisku nauki, a także reagując na powszechnie dostrzegany problem, jakim jest słabość czy wręcz zanik krytyki metodologicznej w praktyce życia naukowego. Pytanie – czym jest współcześnie pojmowana krytyka metodologiczna – stanowiło najogólniejsze zagadnienie, na którym zamierzaliśmy oprzeć szczegółowe rozważania i całość dyskusji. Zdawaliśmy sobie sprawę ze złożoności sformułowanego tematu, licząc się z tym, jak kontrowersyjny jest obecnie ogólny wizerunek nauk społecznych – wyobrażenie ich funkcji, społecznego zaangażowania – oraz jak problematyczny staje się status podstawowych kategorii określających właściwości krytycznego myślenia metodologicznego (m.in. rozumienie samej metodologii, praktyki nauki czy jej metody). W przypadku dyscyplin wiedzy traktujących o wychowaniu – kształtowaniu ludzkiej praktyki – przeczuwane i dostrzegane wątpliwości miały i nadal mają szczególnie istotne znaczenie. Redaktorzy
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Biografie i badanie biografii zyskują na znaczeniu w sytuacji permanentnej zmiany, w jakiej przyszło nam współcześnie żyć. Pozwalają nam zbliżyć się do świata poszczególnych jednostek, by na tej podstawie formułować hipotezy i wnioski dotyczące przebiegu procesów uczenia się. Konieczność całożyciowego uczenia się podnosi znaczenie tej wiedzy, jednocześnie uświadamia nam, jak ważna jest umiejętność uczenia się z biografii własnej i innych. W procesach uczenia się biograficznego tkwi bowiem potencjał, jaki możemy wykorzystać do rozwiązywania problemów życia osobistego i zawodowego, dalszego rozwoju. Ta wiedza jest cenna zarówno dla uczących się, jak i tych, którzy mają ich wspierać w rozumieniu i korzystaniu z procesów i efektów całożyciowego uczenia się. Książka jest rezultatem badań prowadzonych w latach 2011–2013 przez pedagogów, socjologów i psychologów z różnych uczelni, które koordynował łódzki ośrodek badań biograficznych. Ma także interdyscyplinarny charakter. Zawiera ciekawy materiał, prezentujący różne rodzaje i aspekty biografii edukacyjnych. Znajdziemy w niej wątki metodologiczne, teoretyczne i empiryczne, które mogą wykorzystać w swej pracy naukowej i dydaktycznej nauczyciele dorosłych. Adresatami książki są nie tylko studenci nauk społecznych, pracownicy naukowi, ale także praktycy oraz osoby szukające inspiracji do uczenia się z biografii własnej i innych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Wiedza z zakresu metodologii badań psychologicznych stanowi najbardziej zasadniczy fundament warsztatu pracy psychologa. Bierna znajomość metodologii umożliwia zrozumienie i krytyczną ocenę naukowych tekstów psychologicznych zdających sprawę z przeprowadzonych badań empirycznych. Czynna znajomość z kolei pozwala na samodzielne zaprojektowanie i przeprowadzenie badań, a także przeanalizowanie i zinterpretowanie uzyskanych wyników. Świadomość metodologiczna badacza wykracza daleko poza biegłość w stosowaniu pakietów statystycznych. W nowym, zaktualizowanym wydaniu klasycznego już (ponad 900 cytowań w bazie Google Scholar!) podręcznika Metodologia badań psychologicznych Jerzy M. Brzeziński przedstawia autorski model struktury procesu badawczego w psychologii i innych naukach społecznych, a następnie szczegółowo objaśnia każdy z etapów postępowania. Kolejne części podręcznika autor poświęca: • Naturze procesu badawczego w psychologii – przedstawiono tu istotę poznania naukowego w naukach empirycznych oraz scharakteryzowano psychologię właśnie jako naukę empiryczną, traktującą o związkach między zmiennymi. Czytelnik zapozna się także z definicjami zmiennych, sposobami ich konstruowania oraz z ich klasyfikacjami. Tu także przedstawiono typy problemów badawczych i hipotez oraz strukturę procesu badawczego. • Uwarunkowaniom procesu badawczego w psychologii i innych naukach społecznych – opisano tu zewnętrzne i wewnętrzne determinanty procesu badawczego, a także etyczny kontekst prowadzenia badań naukowych. • Podstawom zastosowań metod statystycznych w badaniach psychologicznych – tę część poświęcono różnym sposobom doboru osób do badań, miarom siły związku między zmiennymi oraz testom istotności różnic – wraz z dobranymi do nich wskaźnikami wielkości efektu. • Modelom sprawdzania hipotez – Czytelnik znajdzie tu prezentację modeli: eksperymentalnego, korelacyjnego oraz nieeksperymentalnego ex post facto. • Podstawom konstrukcji testów psychologicznych oraz kulturowej adaptacji testów – Czytelnik zapozna się tu z podstawowymi wymaganiami stawianymi współcześnie testom psychologicznym – z naciskiem na zagadnienia trafności, rzetelności i błędu standardowego pomiaru oraz przedziałową interpretację uzyskanego wyniku. Autor omówił też zagadnienia analizy wyników testów przedstawionych pod postacią profilów. Tę część uzupełnia bardzo ważna problematyka adaptacji kulturowej testów. Pisząc niniejszy podręcznik, zwracałem uwagę, aby służył on zarówno tym (zwłaszcza studentom pierwszych lat studiów, gdyż do nich jest przede wszystkim adresowany), którzy wpierw chcą zrozumieć przekazywaną im wiedzę psychologiczną, która wszak – przypominam i podkreślam, że psychologia jest nauką empiryczną! – pochodzi z badania empirycznego, zanim przejdą do jej wykorzystywania we własnej praktyce (diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej), jak i tym (studentom ostatnich lat studiów magisterskich i studiów doktoranckich), którzy sami chcą wiedzę psychologiczną (naukową!) wzbogacać, prowadząc samodzielne badania empiryczne – dla studentów taką pierwszą, poważną okazją będzie praca magisterska, a dla słuchaczy studiów doktoranckich – doktorska. Z tekstu Nowy podręcznik autorstwa Jerzego Brzezińskiego Metodologia badań psychologicznych stanowi oryginalne osiągnięcie w stosunku do poprzednich edycji. Autor dokonał wielu istotnych zmian edycji poprzednich, a w nowej propozycji uwzględnił najnowszą literaturę światową. Ten podręcznik nie ma sobie równych w kontekście literatury światowej. Wieloletni wysiłek autora zaowocował powstaniem integralnej metodologii badań psychologicznych, uwzględniającej specyfikę psychologii jako dziedziny badań humanistycznych, relację tej metodologii do procesu poznawania naukowego, do metodologii ogólnej i procesu weryfikacji hipotez, relacje do psychometrii i postępowania diagnostycznego oraz reguł etycznych respektowanych w badaniu ludzi. Z recenzji prof. dr hab. Czesława Nosala
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Celem monografii jest scharakteryzowanie wybranych zagadnień związanych z projektowaniem i prowadzeniem badań jakościowych w naukach społecznych, dlatego opisano ich podstawy teoretyczne oraz omówiono najważniejsze metody i techniki badawcze. Wśród wielu typów metod jakościowych scharakteryzowano m.in. etnografię, etnometodologię, wiele rodzajów wywiadów, analizę konwersacyjną, analizę rysunku, badania fenomenograficzne, badania w działaniu, teorię ugruntowaną, badania integralno-kulturowe oraz przedstawiono sposoby analizowania danych jakościowych. Zwrócono uwagę na dyskurs i krytykę naukową jako podstawowe paradygmaty działalności naukowo-badawczej. Dokonano porównań wielu aspektów badań ilościowych i badań jakościowych. Wzrost zainteresowania badaniami jakościowymi zaobserwowano w pedagogice, socjologii, psychologii i naukach o zdrowiu. Badania te stają się przedmiotem analiz badaczy, wykładowców, studentów i praktyków. Stają się coraz bardziej widoczne w pracach awansowych oraz są przeprowadzane na zamówienie osoby prawnej czy fizycznej, zlecającej dokonanie badań jakościowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 17.12.2021
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19576, 19575 (2 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 42339 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 01.03.2021
Tyt. oryg.: The basics of social research, 2005.
Bibliogr. s. 555-567. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 40328 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 08.10.2020
Metodologia badań dzieciństwa : wstępny zarys obszaru poszukiwań i pytań badawczych / Danuta Waloszek. W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 14, Konteksty społeczne i międzykulturowe. s. 15-26. - 2019.
Bibliografia na stronach 25-26.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
Date of change: 25.09.2020
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia na stronach 337-364.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46116 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 12.05.2020
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Badanie, dojrzewanie, rozwój : (na drodze do doktoratu) : metodologia nauk społecznych a metodologia badań pedagogicznych. - Warszawa, 2016.
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 11.12.2019
Nowa psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis ; [recenzent dr hab. Aneta Borkowska prof. UMCS]. - Wydanie 1. - Warszawa : PWN, 2019. - 382, [1] strona : ilustracje, wykres ; 24 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 331-374. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45882 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 10.12.2018
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. - Wydanie 5. - Kraków : "Impuls", 2006. - 286 stron ; 24 cm.
Bibliografia s. [271]-286
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 39865 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again