Form of Work
Książki
(14)
Artykuły
(7)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Author
Wyczański Andrzej (1924-2008)
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Biernacki Andrzej (1931- )
(1)
Brückner Aleksander
(1)
Chrzanowski Ignacy (1866-1940)
(1)
Instytut Wydawniczy "Pax"
(1)
Kochanowski Jan (1530-1584)
(1)
Korolko Mirosław (1935-2006)
(1)
Kowalska Danuta
(1)
Krzyżanowski Julian (1892-1976)
(1)
Leszczyński Rafał Marcin (1972- )
(1)
Makowiecki Andrzej Zdzisław (1939- )
(1)
Nieznanowski Stefan (1933- )
(1)
Nowak-Dłużewski Juliusz (1893-1972)
(1)
Ostrowska Ewa (1907-1977)
(1)
Pelc Janusz (1930-2005)
(1)
Rej Mikołaj (1505-1569)
(1)
Szmydtowa Zofia
(1)
Tyl Marzena
(1)
Weintraub Wiktor (1908-1988)
(1)
Witczak Tadeusz (1927- )
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(8)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Rej, Mikołaj (1505-1569)
(19)
Literatura polska
(8)
Renesans
(6)
Kochanowski Jan
(5)
Odrodzenie
(4)
Reformacja
(3)
Szarzyński Sęp, Mikołaj (ca 1550-1581)
(3)
"Pan Tadeusz"
(2)
Barok
(2)
Humanizm
(2)
Język polski
(2)
Krasiński, Zygmunt (1812-1859)
(2)
Oświecenie
(2)
Polska
(2)
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
(2)
Szlachta
(2)
Szymonowic, Szymon (1558-1629)
(2)
Tuwim, Julian (1894-1953)
(2)
"Balladyna"
(1)
"Bogurodzica"
(1)
"Dziady"
(1)
"Grób Agamemnona"
(1)
"Konrad Wallenrod"
(1)
"Kordian i cham"
(1)
"Kordian"
(1)
"Legenda o świętym Aleksym"
(1)
"Nad Niemnem"
(1)
"Nie-boska komedia"
(1)
"Noce i dnie"
(1)
"Oda do młodości"
(1)
"Odprawa posłów greckich"
(1)
"Powrót posła"
(1)
"Przedwiośnie"
(1)
"Wesele"
(1)
Bibliografia osobowa
(1)
Bogurodzica
(1)
Boy-Żeleński Tadeusz
(1)
Broniewski Władysław
(1)
Chrzanowski, Ignacy (1866-1940)
(1)
Dramat polski
(1)
Dygasiński, Adolf (1839-1902)
(1)
Dzieci
(1)
Erasmus Desiderius Rotterodamus (1467-1536)
(1)
Filiologia polska
(1)
Fredro Aleksander
(1)
Fredro, Aleksander (1793-1876)
(1)
Gałczyński, Konstanty Ildefons (1905-1953)
(1)
Kazania świętokrzyskie
(1)
Kochanowski, Jan (1530-1584). Pieśni
(1)
Konkurs biblioteczny
(1)
Krasicki Ignacy
(1)
Krasicki, Ignacy (1735-1801)
(1)
Lelewel, Joachim (1786-1861)
(1)
Literatura
(1)
Mickiewicz, Adam (1798-1855)
(1)
Morsztyn Jan Andrzej
(1)
Morsztyn, Jan Andrzej (1621-1693)
(1)
Młodzież
(1)
Niemcewicz, Julian Ursyn (1758-1841)
(1)
Norwid Cyprian Kamil
(1)
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883)
(1)
Nowak-Dłużewski, Juliusz (1893-1972)
(1)
Pamiętniki
(1)
Pasek, Jan Chryzostom (ca 1636-1701)
(1)
Poezja polska
(1)
Pozytywizm
(1)
Przerwa-Tetmajer Kazimierz
(1)
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837)
(1)
Rej, Mikołaj
(1)
Rej, Mikołaj (1505-1569). Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego
(1)
Reymont Władysław Stanisław
(1)
Scenariusze imprez okolicznościowych
(1)
Słowacki, Juliusz (1809-1849)
(1)
Witkiewicz Stanisław Ignacy
(1)
Wychowanie
(1)
Wyspiański, Stanisław (1869-1907)
(1)
Żeromski Stefan
(1)
Subject: work
Żywot człowieka poczciwego
(1)
Subject: time
1501-1600
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Artykuł monograficzny
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
24 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Książka zawiera bardziej pogłębione i całościowe ujęcie językowej strony warsztatu twórczego jednego z ojców polskiej literatury. Niedostatki te w równym stopniu odnoszą się do wydanej około połowy szesnastego stulecia prozatorskiej parafrazy Psałterza Dawidowego, której autorstwo dość zgodnie dziś już badacze skłonni są wiązać z osobą Mikołaja Reja. Dzieło to, wzorowane najprawdopodobniej na łacińskiej parafrazie Jana van den Campen, dotąd w większym stopniu przyciągało uwagę od strony genetycznej, konfesyjnej i edycyjnej niż jego wartości i artyzmu językowego. Monografia Danuty Kowalskiej, reprezentantki łódzkiego środowiska językoznawczego, Sztuka słowa Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe Psałterza Dawidowego, wypełnienia lukę badawczą. Rozprawa przynosi wartościowe poznawczo i w znacznym stopniu nowatorskie w swej metodzie studium monograficzne ważnego zabytku polskiej literatury psałterzowo-biblijnej. Uczynienie polem obserwacji i oceny stylistycznojęzykowej strony niniejszej parafrazy stanowi niezaprzeczalny wkład autorki w przywrócenie należnej „równowagi” badawczej w dotychczasowych studiach nad spuścizną Nagłowiczanina. Praca ta dostarcza wielu ważnych danych nie tylko na temat języka osobniczego i warsztatu konkretnego twórcy, ale też rzuca wiele nowego światła na dzieje polszczyzny renesansowej oraz proces kształtowania się jej stylowej domeny biblijnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Temat: Semantics ; Functions of onyms ; Nazwy własne ; Nazwy ekspresywne ; Funkcje onimów ; Urban slogans ; Językoznawstwo historyczne ; Advertising ; Social communication ; Urbonymy ; Hasła miast ; Slogany ; Urbonimia ; Terminology ; Niepodległość ; Structural types ; Nazewnictwo ; Nazwy ras kotów ; Typy strukturalne ; Modern Greek ; Cretan dialect ; Wartość ; Język nowogrecki ; Dialekt kreteński ; Nazwy wodne ; Anthroponomy ; Male names ; Names’ variants ; Polish-east slavic borderland ; Imiona męskie ; Warianty imion ; Pogranicze polsko- wschodniosłowiańskie ; David’s Psalter ; Sociolect of the nobility ; Socjolekt szlachecki ; Repatrianci ; Spokrewnione języki ; Slogans ; Tłumaczenie literackie ; Leksykalne ekwiwalenty ; Definicja ; Historyczne realia ; Indywidualistyczne właściwości ; Gramatyczne odpowiedniki ; Nazwy pojazdów ; Środki transportu ; Lexis ; Names of vehicles ; Means of transport ; Humour ; Pragmalinguistics ; French jokes ; Speech genre ; Pragmalingwistyka ; Dowcipy francuskie ; Pragmatyka historyczna ; Dialog staropolski ; Wyrażenia metatekstowe ; Historical linguistics ; Dialektologia ; Mieszkańcy wsi ; Semantyka ; Definition ; Dictionary ; Phraseology ; Archaic lexis ; Prasa polska ; Column ; Review ; Wartościowanie ; Leksyka gwarowa ; Dialectal lexis ; Dialect stylization ; Dialectology ; Stylistics ; Obyczaj środowiskowy ; Zachowanie językowe ; Stowarzyszenie kobiece ; Ethos ; Environmental custom ; Linguistic behavior ; Women’s association ; Nazwy żeńskie ; Reklama ; Emancipation ; Cat breed names ; Nacechowanie stylistyczne ; Surname ; Meaning ; Stylistic value ; Emancypacja ; Frazeologia ; Motywacja ; Gatunek ; Hydronyms ; Wolność ; Antroponimia ; Fantasy ; Psałterz Dawidów ; Oryginał ; Imiona ; Kontekst ; Gender ; Leksykon ; Znaczenie ; Komizm ; Dialog ; Historia języka polskiego ; Felieton ; Gwara ; Słownictwo ; Historical pragmatics ; Archaizmy ; History of polish language ; Gatunek mowy ; Nazwisko ; XIX wiek ; Onomastyka ; Stylistyka ; Polish Journalism genre ; Komunikacja społeczna ; Motivation ; Feminizm ; Etos ; Stylizacja gwarowa ; Mikołaj Rej ; Recenzja ; Feminism ; Female names ; Vocabulary ; Borderland Polish language ; Local dialect ; Repatries ; Polszczyzna przeniesiona ; Onomastics ; Anthroponymy ; Forenames ; Proper names ; Expressive names
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń. The periodical (annual) Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society was established in 1954. Articles featured in Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society concentrate on issues from numerous linguistic fields which present various research methodologies. Treatises and articles are of theoretical-methodological and material representing nature. Apart from papers in Polish studies, Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society publishes also Slavonic articles and compendious works with reference to Indo-European state. The authors of articles are mainly linguists from Lodz; however, besides them there are scientists from outside Lodz and abroad who represent all generations.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19934 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Zwierciadło pisarza renesansu / Marzena Tyl // POLONISTYKA. - 2015, nr 4, s. 18-21.
Streszczenie: Artykuł dotyczy kwestii parenezy w tekstach Mikołaja Reja
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Kochanowski jako twórca i mistrz polszczyzny / Wiesław Przybyła // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2007/2008, nr 4, s.17-25.
No cover
Book
In basket
Date of change: 06.12.2016
Streszczenie: Plakat graficzny
No cover
Book
In basket
Date of change: 06.12.2016
Streszczenie: Plakat graficzny
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Humor przyjazny światu: Mikołaj Rej / Anna Ślósarz // POLONISTYKA. - 1995, nr, s.472-474.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Człowiek, dom i świat w twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego / Joanna Chałońska // JĘZYK POLSKI w SZKOLE ŚREDNIEJ. - 1995/96, nr 1, s.44-58. - Kielce.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14443 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9298 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28828 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8174 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26527 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12379 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again