Form of Work
Artykuły
(36)
Książki
(11)
E-booki
(8)
IBUK Libra
(8)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Author
Rekść Magdalena
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Bylinowska Justyna
(1)
Cetwiński Marek
(1)
Dancygier Józef
(1)
Derwich Marek
(1)
Dobrowolski Witold
(1)
Dubicki Andrzej
(1)
Eliade Mircea
(1)
Fiszbak Jolanta
(1)
Gaspars Jan
(1)
Górec-Rosiński Jan
(1)
Hendrykowski Marek
(1)
Jelonkiewicz Irena
(1)
Kalniuk Tomasz
(1)
Kopaliński Władysław
(1)
Kowalski Krzysztof
(1)
Krzak Zygmunt
(1)
Krzemińska Wanda (1914-1985)
(1)
Kucz Anna
(1)
Matusiak Patrycja
(1)
Mayenowa Maria Renata (1910-1988)
(1)
Mańkowski Jerzy
(1)
Meletinskij Eleazar Moiseevič (1918-2005)
(1)
Nowel Ewa
(1)
Sepkowski Andrzej
(1)
Symotiuk Stefan (1943-2016)
(1)
Szczęsna Ewa
(1)
Tatarkiewicz Anna
(1)
Trojan Elżbieta
(1)
Witek Janina
(1)
Ziejka Franciszek
(1)
Year
2010 - 2019
(43)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(6)
1970 - 1979
(4)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(54)
Language
Polish
(54)
Subject
Mity
(19)
Mit
(17)
Język polski
(12)
Mity greckie
(7)
Mitologia
(6)
Konkurs czytelniczy
(4)
Kultura
(4)
Literatura polska
(4)
"Orfeusz"
(2)
Legendy
(2)
PRL
(2)
Religia
(2)
Scenariusz lekcji
(2)
Stereotypy
(2)
Tożsamość
(2)
"Eurydyka"
(1)
"Hermes"
(1)
Architektura
(1)
Autorytet
(1)
Bajka i baśń
(1)
Baśń i bajka
(1)
Drama (pedagog.)
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Edukacja czytelnicza
(1)
Edukacja literacka
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Filologia klasyczna
(1)
Folklor
(1)
Garstka, Tomasz
(1)
Gry komputerowe
(1)
Heraldyka
(1)
Herbert Zbigniew
(1)
Katolicyzm
(1)
Komputer w dydaktyce
(1)
Konkurs
(1)
Krytycyzm
(1)
Krytyka literacka
(1)
Krzyżówka
(1)
Krzyżówki (gry)
(1)
Kultura ludowa
(1)
Legendy i podania
(1)
Legendy i podania polskie
(1)
Literatura
(1)
Literatura grecka klasyczna
(1)
Literatura miłosna
(1)
Literatura współczesna
(1)
Matura
(1)
Matura 2005
(1)
Małżeństwo
(1)
Metoda projektów
(1)
Metody aktywne
(1)
Miłość
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie blokowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Polska
(1)
Postawy
(1)
Poznań
(1)
Prometeusz (mit.)
(1)
Przysposobienie biblioteczne
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Pękala, Joanna
(1)
Raport z badań
(1)
Recenzje
(1)
Reforma edukacji
(1)
Reforma szkolnictwa
(1)
Religioznawstwo
(1)
Rilke Reiner Maria
(1)
Rodzice
(1)
Scenariusz inscenizacji
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Scenariusze imprez okolicznościowych
(1)
Secesja
(1)
Smok (mit.)
(1)
Starożytność
(1)
Szkoła
(1)
Testy, eksperymenty psychologiczne, pomiary
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w szkole
(1)
Wzór osobowy
(1)
Zwierzęta baśniowe i mityczne
(1)
Subject: work
Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość?
(1)
Psychopedagogiczne mity
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(10)
Artykuł z czasopisma fachowego
(10)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Recenzja naukowa
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Filozofia i etyka
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
55 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Interdyscyplinarne czasopismo humanistyczne, istniejące od 1957 roku. Do 2014 roku ukazywało się jako dwumiesięcznik, od 2015 roku jest kwartalnikiem. Publikowane są w nim artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii oraz językoznawstwa. Zamieszczane są również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów oraz inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Od Redakcji Prezentowany zeszyt Przeglądu Socjologicznego jest poświęcony różnym interpretacjom polskiej odmiany kapitalizmu. W szczególności interesuje nas zależność między gospodarką kapitalistyczną a przemianami ustrojowymi po 1989 roku. Jerzy Stachowiak analizuje oryginalną propozycję teoretyczną pod hasłem „nowego ducha kapitalizmu” autorstwa Luca Boltanskiego i Ève Chiapello. Krzysztof Jasiecki omawia różne praktyki współczesnego kapitalizmu jako tło transformacji. Z kolei Adam Mrozowicki pokazuje perspektywę krytyki rynku oraz społeczne nań reakcje. Autor zwraca uwagę na powszechność strategii indywidualistycznych i nowe przejawy reakcji zbiorowej w postaci związkowej lub narodowej. Natomiast Piotr Michoń analizuje ukierunkowanie polityki społecznej wobec dzieci na przygotowanie ich do dorosłego życia w warunkach konkurencji, czemu towarzyszy niedocenianie dzieciństwa jako samodzielnego etapu życia. Jednym z ważnych aspektów polskiego kapitalizmu jest tzw. szara strefa, tzn. funkcjonowanie przedsiębiorstw i zatrudnienia poza legalnymi formami. Przedstawione przez Annę Baczko-Dombi i Annę Gizę wyniki badań wskazują na społeczne ramy i skutki szarej strefy oraz na jej wewnętrzną strukturę i miejsce w porządku społecznym. W artykułach ukazujemy cechy charakterystyczne kapitalizmu nie tyle jako systemu gospodarczego, ile raczej jako skomplikowanego systemu społeczno- -kulturowego. Socjologiczne interpretacje są tu oczywiście cząstkowe, a debata nad nimi jest otwarta. W dziale „Wokół książek” publikujemy dwa zestawy tekstów: polemikę Bartosza Miki i Marty Bucholc, dotyczącą w dużej mierze koncepcji Maksa Webera i jej zastosowania w książce Marty Bucholc Konserwatywna utopia kapitalizmu, oraz eseje Aleksandra Manterysa i Juliusza Gardawskiego na temat pracy zbiorowej pod redakcją Marii Jarosz pt. Polska europejska czy narodowa? Tom dopełnia recenzja książki pod redakcją Kazimiery Wódz pt. Zapomniane miejsca, zapomniani ludzie, poświęconej przemianom kulturowym na Śląsku w związku ze znaczną dezindustralizacją i restrukturyzacją gospodarki tego regionu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Zagadnienia Rodzajów Literackich to wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także teksty o tematach kulturoznawczych, które będą penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. "ZRL" to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Na trzynasty tom "Scripta Classica" składa się dziewięć artykułów o różnorodnej tematyce. Czytelnik znajdzie tu teksty zarówno analizujące wybrane kwestie z hymnów homeryckich, jak i te dotykające lingwistycznych aspektów tekstów Plauta czy roli Erichto w dziele Lukana. Artykuły dotyczące prozy odnoszą się natomiast do: tekstu Pauzaniasza o Partenonie, fragmentu dzieła Waleriusza Maksymusa i uwag odnoszących się do zagadnień związanych z literaturą bizantyńską. Całości dopełniają obserwacje na temat wątków mitologicznych spotykanych w komiksach oraz współczesna, pierwsza edycja łacińskiego tekstu "Chirurgia parva", która zdaje się korespondować z artykułem traktującym o "szaleństwie" i terminach pokrewnych z punktu widzenia lingwisty.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Książka porusza mało dotąd zbadane na gruncie politologii zagadnienie wpływu struktur niekwantyfikowanych na sferę polityki, stanowi próbę spojrzenia na wydarzenia w byłej Jugosławii z perspektywy motywacji zachowań wielkich zbiorowości.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Monografia gromadzi studia poświęcone wyobrażeniom zbiorowym, mitom politycznym, wreszcie - pamięci zbiorowej. To problematyka, która budzi coraz większe zainteresowanie nie tylko historyków, którzy zwykle bywają bliżsi idiografii, lecz także politologów, socjologów, specjalistów od stosunków międzynarodowych i kulturoznawców. Jesteśmy zaskakiwani zarówno tym, co się dzieje w Europie i na innych obszarach globu ziemskiego, czyli rozpadem z pozoru stabilnego ładu, jak i szybkością oraz nieprzewidywalnością zmian, których nie są w stanie przewidzieć prospektywnie nastawieni ludzie nauki. Mamy do czynienia z obojętnością społeczeństw nawet wtedy, gdy zagrożenie staje się bezpośrednie. Poniekąd stajemy się zbiorowościami, jakich nie wymyśliłby George Orwell. Niewielkie grupy sterników zbiorowej świadomości ludzi „popychają” te społeczności w kierunkach, które sami znają. Wszystko to dzieje się za sprawą usilnego dążenia do kreowania wyobrażeń zbiorowych przez nowoczesne media. Refleksja nad problematyką wyobrażeń zbiorowych i tożsamości w jej dwóch wymiarach staje się zatem żywotnie potrzebna. W serii ukazały się m.in.: Migracje. Ujęcie interdyscyplinarne, pod red. Tomasza Domańskiego Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej, pod red. Tomasza Kamińskiego Stany Zjednoczone - Chiny. W stronę dwubiegunowości?, pod red. Joanny Ciesielskiej-Klikowskiej i Magdaleny Marczuk-Karbownik Political Players? Sovereign Wealth Funds’ lnvestments in Central and Eastern Europe, pod red. Tomasza Kamińskiego Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007, Joanna Ciesielska-Klikowska Międzynarodowe oblicze terroryzmu. Ujęcie interdyscyplinarne, pod red. Tomasza Domańskiego Europa swoich, Europa obcych. Stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe, pod red. Magdaleny Żakowskiej, Agaty Dąbrowskiej, Jakuba Parnesa Międzynarodowa pozycja Kanady (2006–2018), Marcin Gabryś, Magdalena Marczuk-Karbownik, Tomasz Soroka
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Jolanta Fiszbak przedstawia urozmaicony, nacechowany bogactwem realiów obraz Łodzi. Czytelnik dowiaduje się o dziejach miasta, ludziach, instytucjach, zakładach pracy, karierach i bankructwach, o życiu codziennym mieszkańców, o przybyszach, nacjach zamieszkujących miasto, o obyczajach, trudach życia, rozrywkach. Wiele postaci historycznych i fikcyjnych, scenki rodzajowe, opisy sytuacji, zdarzeń, ich interpretacje, fakty historyczne, polityczne, życie codzienne, relacje międzyludzkie, anegdoty – to wszystko składa się na (…) zawartość faktograficzną. Katalog mitów, powiązany częściowo z repartycją diachroniczną, stanowi podstawę kompozycji pracy. Tworzy jednocześnie listę motywów dla omawianych utworów. (…) Interesujące są komentarze do zjawisk nazwanych ruchem robotniczym w Łodzi, walk frakcyjnych i związanych z nimi ofiar ludzkich, spostrzeżenia dotyczące natury człowieka, jego psychiki, gonitwy za pieniądzem, jego dążenia do szczęścia w warunkach trudnych, a nawet w skrajnej nędzy. (…) Owa zmitologizowana perspektywa Łodzi otwiera różne możliwości. Z jednej strony sytuuje ona miasto w atmosferze swoistej baśniowości, a przynajmniej niezwykłości; z drugiej – trafnie nazywa obiegowe przekonania z tym związane. Pani Fiszbak de facto podejmuje dialog z utartymi wyobrażeniami o Łodzi i jej dziejach, ze stereotypami, szukając ich potwierdzenia lub zaprzeczenia w literaturze regionalnej. (…) szuka prawdy o Łodzi i prawdy tej broni. Tak postępuje w przypadku mitu o Łodzi jako „pustyni kulturowej”, cytując fakty, które temu przeczą. (…) Bywa też na odwrót. Inaczej, na przykład, traktuje mit o bezkolizyjnym („pod wspólnym dachem”) współistnieniu trzech, a nawet czterech narodowości w Łodzi. Ów mit, odpowiadający dzisiejszemu duchowi politycznej poprawności, Autorka koryguje, odsłaniając kulisy tej „zgodnej” koegzystencji. Z recenzji prof. dr. hab. Władysława Sawryckiego
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Co jeść, aby schudnąć? Czy kawa rozpuszczalna jest szkodliwa? Czy powinniśmy wykluczyć jakieś produkty z naszego jadłospisu? Czy żywność ekologiczna jest naprawdę zdrowsza? Zazwyczaj myślimy, że wpisanie w wyszukiwarkę internetową podobnych zapytań rozwiąże większość naszych dylematów. Wątpliwości jednak zaczynają wtedy narastać. Pojawia się wiele sprzecznych informacji i opinii. Nie zawsze te, które znajdują się na pierwszych miejscach wyświetlonych przez wyszukiwarkę, są rzeczywiście wiarygodne. Bardzo często za doradzanie innym zabierają się celebryci lub osoby bez przygotowania dietetycznego. Umiejętnie korzystają oni z narzędzi promocji, ale opierają się na błędnych informacjach lub półprawdach. Jak nie dać się oszukać? Autorka, bazując na rzetelnych badaniach, rozprawia się z powszechnymi mitami na temat poszczególnych produktów, suplementów, popularnych diet czy sposobów odżywiania. Wnioski ujmuje w postaci prostych rekomendacji, co jeść, a czego unikać. Dzięki tej książce każdy będzie mógł w sposób racjonalny, z korzyścią dla zdrowia, podejmować codzienne decyzje o swoim żywieniu. Dr Justyna Bylinowska, prowadząca i twórca portalu dla dietetyków Dietetycy.org.pl. Doświadczony wykładowca akademicki i szkoleniowiec. Stopień naukowy uzyskała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej oraz naukowej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 31.01.2022
Mit w literaturze i kulturze / Tomasz Kalniuk // POLONISTYKA. - 2011, nr 3, s. 22-25.
Streszczenie: mit w kulturze tradycyjnej, mityzacja, mit dawniej i dziś
No cover
Article
In basket
Date of change: 29.12.2021
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Psychopedagogiczne mity : jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu / Tomasz Garstka. - Warszawa, 2016.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Starożytność wiecznie żywa / Krystyna Prokopowicz // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s.36-47.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Świat, ludzkość, bogowie / Anna Świderkówna // NOWE KSIĄŻKI. - 1998, 6, s.26-27.
Streszczenie: Rec.: Zygmunt Kubiak "Mitologia Greków i Rzymian" Warszawa :"Świat Książki",1997. - 575 s.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wrastanie w kulturę, czyli o zaletach bajki etiologicznej / Ewa Nowel // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2010/2011, nr 3, s.44-55.
Streszczenie: Redagowanie historii na podstawie kilku obrazków.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Re: Mit orficki / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // POLONISTYKA. - 2005, 1, s.59-62.
Matura - egzamin wewnętrzny ; dodatek nr 3
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Dla uczniów klasy V szkoły podstawowej.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Spotkanie z Ikarem / Mirosława Zaremba // NOWE W SZKOLE. - 2003, 6, s.II-III.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again