Form of Work
Artykuły
(36)
Książki
(21)
Publikacje naukowe
(6)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Author
Jaczyńska Agnieszka
(3)
Libionka Dariusz
(3)
Puławski Adam
(3)
Awramiuk-Godun Alina
(2)
Aynuksa Ipek
(1)
Baranowska Aneta (1979- )
(1)
Baranowska Aneta Sylwia
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Bobik Bogumiła
(1)
Budyta-Budzyńska Małgorzata
(1)
Burzyńska-Wentland Lidia (1960- )
(1)
Bąbel Przemysław (1977- )
(1)
Czerniejewska Izabela
(1)
Czornik Katarzyna
(1)
Czubiński Antoni (1928-2003)
(1)
Drozdowski Marian Marek (1932- )
(1)
Dudzińska Anna (dziennikarka)
(1)
Glass Krzysztof
(1)
Gmerek Tomasz
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Grzeloński Bogdan
(1)
Grzeszkiewicz Bożena
(1)
Górecki Dariusz
(1)
Hauser Przemysław
(1)
Hodun Eliza
(1)
Janikowska Violetta
(1)
Jankowski Bartosz Konrad
(1)
Kadłubiec Daniel
(1)
Kasperek Andrzej
(1)
Kleczkowska Agata
(1)
Kohtamäki Natalia
(1)
Kossak-Główczewski Kazimierz
(1)
Kroh Antoni (1942- )
(1)
Kurcz Zbigniew (1951- )
(1)
Kurczewska Joanna
(1)
Kwiatkowska Anna
(1)
Liedke Marzena
(1)
Makowski Bronisław
(1)
Maliszkiewicz Beata
(1)
Marek Agata
(1)
Maryański Andrzej
(1)
Matelski Dariusz
(1)
Matysiak Aleksandra
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Mojsiewicz Czesław
(1)
Młynarczuk-Sokołowska Anna
(1)
Nikitorowicz Jerzy (1951- )
(1)
Ogrodzka-Mazur Ewa
(1)
Parzymies Stanisław
(1)
Pietrewicz Oskar
(1)
Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Wydawnictwo
(1)
Popiuk-Rysińska Irena
(1)
Prokop Jiří
(1)
Radziszewska Maria
(1)
Rewizorski Marek
(1)
Rusinowa Izabella
(1)
Sacharczuk Joanna
(1)
Schreiber Hanna
(1)
Serwański Edward
(1)
Sierpowski Stanisław
(1)
Smoter Barbara
(1)
Sur Serge
(1)
Szostak-Król Katarzyna
(1)
Szpak Agnieszka
(1)
Słaba Agnieszka
(1)
Tomicki Jan
(1)
Wanatowicz Maria Wanda
(1)
Weigl Barbara (1948- )
(1)
Zaborska Renata
(1)
Zielińska Karolina
(1)
Łątka Jerzy Stefan
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(35)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(6)
Time Period of Creation
2001-
(9)
Country
Poland
(61)
Language
Polish
(61)
Audience Group
Szkoły podstawowe
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Mniejszości narodowe
(54)
Cyganie
(8)
Edukacja międzykulturowa
(6)
Niemcy
(4)
Polacy za granicą
(4)
Polska
(4)
Historia
(3)
Holocaust
(3)
Wielokulturowość
(3)
Żydzi
(3)
Dyskryminacja etniczna
(2)
Kultura
(2)
Matematyka
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Mniejszości narodowe i etniczne
(2)
Nacjonalizm
(2)
Niemcy za granicą
(2)
Szkolnictwo
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Adaptacja kulturowa
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Analiza dyskursu
(1)
Białoruś
(1)
Biblioteka
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Demografia
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dyskurs podręcznikowy
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja mniejszości narodowych
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Emigracja
(1)
Europa
(1)
Grupy etniczne
(1)
Historia (przedmiot szkolny)
(1)
Imigranci
(1)
Integracja
(1)
Języki mniejszości
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Konflikt etniczny
(1)
Kontakt językowy
(1)
Kroh, Antoni
(1)
Lekcje muzealne
(1)
Ludność
(1)
Ludobójstwo
(1)
Materiały pomocnicze dla szkół
(1)
Małżeństwo międzyetniczne
(1)
Mniejszości etniczne
(1)
Monografia
(1)
Naród
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Pamięć
(1)
Papusza
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Podręcznik
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Pomorze
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Postawy
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Przysposobienie biblioteczne
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rodzina
(1)
Socjologia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkolnictwo polonijne
(1)
Szkoła Podstawowa TAK (Opole)
(1)
Szkoły
(1)
Tolerancja
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Treści kształcenia
(1)
Uchodźcy
(1)
Użytkownicy bibliotek
(1)
Wajs Bronisława
(1)
Wielkopolska
(1)
Wojna 1775-1783 r. amerykańsko-angielska
(1)
Wojna 1861-1865 r. secesyjna
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wydarzenia 3-5 września 1939 r. w Bydgoszczy
(1)
Zastosowania internetu w edukacji
(1)
Łemkowie
(1)
Śląsk
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: work
Naród w szkole
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1901-2000
(4)
1918-1939
(2)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
2001-0
(2)
1939-1945
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Kanada
(1)
Lupeni (Rumunia)
(1)
Słowacja
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(6)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł naukowy
(1)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(9)
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Historia
(4)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Językoznawstwo
(1)
61 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Autorzy poszczególnych tekstów nawiązują do najważniejszych wartości: poczucia przynależności do określonej grupy, wpajania szacunku, przywiązania do tradycji własnego regionu, jego osiągnięć, kultury przodków, lokalnej gwary i ludzi, którzy go zamieszkują. Zwracają uwagę – w aktualnych kontekstach społecznych i kulturowych – na etos narodowy, etos pracy, cenione przez młodzież wartości w życiu codziennym i znaczenie kultury regionalnej w transmisji międzypokoleniowej. Podjęte rozważania stwarzają zarazem Czytelnikowi z jednej strony – możliwość poznania dziedzictwa kulturowego, tradycji regionalnej oraz wartości tkwiących w tym regionie, a z drugiej – szanse na otwarcie się na inne społeczności, na inne środowiska kulturowe i/lub inne regiony. Wszyscy Autorzy są zgodni co do tego, że życie oraz twórczość naukowa i literacka Profesora Jana Szczepańskiego potwierdzają słuszność tezy o „życiodajnym efekcie pogranicza”.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
W numerze [Contents] STUDIA [STUDIES] Irena Popiuk-Rysińska: Od orędzia Roosevelta do Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Kwestia rozwoju na forum Narodów Zjednoczonych [From Roosevelt’s Address to the 2030 Sustainable Development Goals. The Issue of Development in the United Nations], doi 10.7366/020909611201601, s. 9–36; Stanisław Bieleń: NATO – czas przewartościowań [NATO – A Time of Redefinitions], doi 10.7366/020909611201602, s. 37–50; Stanisław Parzymies: Francja w stosunkach międzynarodowych. Mocarstwo europejskie czy globalne? [France in International Relations. A European or Global Power?], doi 10.7366/020909611201603, s. 51–74; Grażyna Michałowska: Sytuacja dzieci w Chinach w świetle standardów międzynarodowych [The Situation of Children in China in Light of International Standards], doi 10.7366/020909611201604, s. 75–92; Natalia Kohtamäki: Europejska agencja nadzoru bankowego w systemie bezpieczeństwa finansowego Unii Europejskiej [The European Banking Authority in the EU Financial Security System], doi 10.7366/020909611201605, s. 93–108; Tomasz Grzegorz Grosse: Geopolityczne strategie państw mniejszych i peryferyjnych – przykład Polski w Unii Europejskiej [Geopolitical Strategies of Minor and Peripheral States: The Example of Poland in the European Union], doi 10.7366/020909611201606, s. 109–132; Agnieszka Szpak: Status „małych zielonych ludzików” w konflikcie zbrojnym na Ukrainie [The Status of ‘Little Green Men’ in the Armed Conflict in Ukraine], doi 10.7366/020909611201607, s. 133–152; Agata Kleczkowska: Palestyna – państwo nieuznawane [Palestine – An Unrecognised State], doi 10.7366/020909611201608, s. 153–176; Serge Sur: La Charte des Nations Unies interdit-elle le recours à la force armée? [Does the Charter of the United Nations Prohibit the Use of Armed Force?], doi 10.7366/020909611201609, s. 177–188; Katarzyna Czornik: Hard power a soft power w polityce zagranicznej Arabii Saudyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Casus Bahrajnu i Jemenu [Hard and Soft Power in Saudi Arabia’s Foreign Policy in the Second Half of the 21st Century. The Case of Bahrain and Yemen], doi 10.7366/020909611201610, s. 189–210; Marek Rewizorski: BRICS in the G20? The Involvement of Rising Powers in the Premier Forum of Global Governance, doi 10.7366/020909611201611, s. 211–222; Bartosz Konrad Jankowski: Chińska Republika Ludowa jako wschodzący donator pomocy rozwojowej [The People’s Republic of China as an Emerging Donor of Development Assistance], doi 10.7366/020909611201612, s. 223–246; Karolina Zielińska: Relacje z krajami Afryki Subsaharyjskiej a sytuacja międzynarodowa Izraela w latach 1956–1973 [Sub-Saharan Africa in Israel’s Foreign Policy 1956–1973], doi 10.7366/020909611201613, s. 247–270; İpek Aynuksa: Ali Ufkî Bey (Wojciech Bobowski) – Well-Known Musician, Forgotten Political Figure. A Luminary in the 600 Years of Turkish–Polish Diplomatic Relations, doi 10.7366/020909611201614, s. 271–284; Hanna Schreiber: Metoda etnograficzna w badaniu stosunków międzynarodowych – uwagi wstępne [The Ethnographic Method as a Research Method in International Relations – Preliminary Remarks], doi 10.7366/020909611201615, s. 285–302; Oskar Pietrewicz: Korea Północna w dyskursie akademicko-eksperckim w Chinach [North Korea in the Academic and Expert Discourse in China], doi 10.7366/020909611201616, s. 303–321. SPRAWOZDANIA [REPORTS] Weronika Garbacz, Anna Pochylska, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z Konferencji „70 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych: Silna ONZ. Lepszy świat” – 3 listopada 2015 roku [Report on the Conference on 70 years of the United Nations „A Stronger UN. A Better World” – 3 November 2015], s. 323–348. RECENZJE [REVIEWS] Roman Kuźniar: Irena Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie [The Evolution of the UN’s Collective Security System after the Cold War], s. 349–354; Diana Stelowska-Morgulec: Grażyna Michałowska, Hanna Schreiber (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych. Tom 1: Zwrot kulturowy [[Culture in International Relations. Volume I: (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 14.07.2022
Bibliografia na stronie 160.
Streszczenie w języku angielskim.
Zawiera recenzję książki: Naród w szkole : historia i nacjonalizm w polskiej edukacji szkolnej. - Gdańsk, 2019.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Na obszarze każdego państwa występują mniejszości narodowe. Niektóre z nich mają charakter autochtoniczny, będący najczęściej rezultatem przesuwania granic państwowych, niektóre zaś - napływowy. Monografię rozpoczynają rozważania dotyczące mniejszości narodowych w świetle teoretycznej refleksji polityczno-prawnej i autochtonicznego charakteru ludności polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie iw Czechach oraz tych mniejszości w Polsce. W latach dziewięćdziesiątych XX w. Polska zawarła dwustronne traktaty o przyjaźni m.in. z Litwą, Białorusią, Ukrainą oraz Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną. Traktaty zawierają normy regulujące prawa mniejszości polskiej w tych państwach oraz na zasadzie wzajemności prawa tych mniejszości zamieszkujących w Polsce. Upływ blisko 20 lat od zawarcia traktatów uzasadnia przeprowadzenie analizy realizacji ich postanowień w praktyce. I temu zagadnieniu poświęcona jest książka.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ponad 250 milionów ludzi żyje w krajach innych niż te, w których się urodzili. Stanowi to ok. 3% mieszkańców Ziemi. Niewiele społecznych zagadnień budzi obecnie tak silne emocje, jak kwestia wielokulturowości i migracji. Możliwość harmonijnego funkcjonowania społeczeństw otwartych na mniejszości lub będących kulturowym tyglem jest przedmiotem gorących, lecz niekoniecznie rzeczowych sporów. Anna Kwiatkowska prezentuje współczesną wiedzę dotyczącą zagadnienia wielokulturowości widzianego zarówno z perspektywy makro-, jak i mikrospołecznej. Prezentuje dominujące dyskursy społeczno-polityczne dotyczące wielokulturowości, zwłaszcza wobec imigrantów i uchodźców, relacjonuje najważniejsze fakty, za pomocą których można scharakteryzować różnorodność kulturową współczesnych społeczeństw oraz ocenić politykę państw w tym zakresie. Rozważa wielokulturowość w doświadczeniu jednostki, skupiając się na problemach tożsamościowych osób żyjących w środowisku wielokulturowym. Dane naukowe wzbogaca materiałem anegdotycznym oraz licznymi fotografiami. "W tej książce starałam się opisać społeczeństwo pluralistyczne, tak jak je widzi psycholog społeczny i kulturowy. O ile psychologia kulturowa i jej kategorie analityczne dostarczały narzędzi do opisu różnorodności kulturowej świata, to psychologia społeczna pozwoliła lepiej zrozumieć i wyjaśnić funkcjonowanie w jednostek i grup w wielokulturowym społeczeństwie. Dzięki wiedzy pochodzącej z prac psychologów politycznych, politologów, demografów, jak również etnografów i antropologów, obraz wielokulturowości mógł zostać przedstawiony pełniej i dokładniej." Z tekstu "Autorka wykazała się dużą intuicją odnośnie do aktualności problematyki, której postanowiła poświęcić swoją pracę. Co ważniejsze, nie tylko aktualności w momencie gdy praca powstawała, ale też narastania jej w kolejnych latach w obliczu sporu między zwolennikami przekonania, że wielokulturowość to projekt społeczny, który poniósł ostateczną porażkę, a osobami, które wskazują, że jest to projekt „skazany” na nieuchronny rozwój, który możemy albo monitorować i ukierunkowywać, albo próbować mu zaprzeczać, godząc się z tym, że nie będziemy mieć na jego przebieg wpływu. Autorka wychodzi w swoich rozważaniach poza taką czarno-białą perspektywę (wielokulturowość to samo zło versus wielokulturowość to samo dobro) i sięga do analiz psychologicznych pozwalających zobaczyć mechanizmy, które tworzą różne aspekty wielokulturowości." Z recenzji prof. dr hab. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 01.02.2022
Jadą wozy kolorowe taborami... / Agnieszka Słaba // POLONISTYKA. - 2011, nr 11, s. 34-40.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Przygody Innego / Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2012, nr 1, s.19-23.
Streszczenie: Idea powstania programu "Przygody Innego" jako program kształtowania wrażliwości dzieci przedszkolnych na odmienność - próba odpowiedzi na potrzeby społeczne istniejące na terenie województwa podlaskiego. Edukacja międzykulturowa w przedszkolu jako szansa na kształtowanie postaw toleracji i szacunku dla "innych" ludzi (mniejszości narodowych).
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
W poszukiwaniu polsko-romskich perspektyw edukacyjnych / Barbara Smoter // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2012, nr 3, s.21-25.
Streszczenie: Mniejszość romska w polskiej polityce edukacyjnej.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Uczniowie romscy w szkole / Iwona Skrzypczyk-Sikora // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 5, s.40-45.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
W ojczystym jezyku / Władysław Sobecki // NOWA SZKOŁA. - 1995, nr 4, s.36-38.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Uczeń z innego świata / Karolina Mazurowska, Dominikia Cieślikowka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2006, 1, s.67-75.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Walka z dyskryminacją czeskich Romów w szkole / Jiří Prokop // NOWA SZKOŁA. - 2010, nr 7, s.33-37.
Streszczenie: Pozycja dzieci romskich w szkołach czeskich. Zjawisko dyskryminacji. Kwestia romska w Czechach.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Romowie się uczą... / Ewa Bielak // NOWA SZKOŁA. - 2003, 8, s.15-18.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again