Form of Work
Artykuły
(37)
Publikacje fachowe
(9)
Publikacje naukowe
(8)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Książki
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Seredyńska Anna
(2)
Borowska Katarzyna (coach)
(1)
Brańka Zofia
(1)
Budzik Karolina
(1)
Chmura-Rutkowska Iwona
(1)
Cydzik Krzysztof
(1)
Dyjakon Dorota
(1)
Gajda Mateusz (prawo)
(1)
Gober Greta
(1)
Goetz Magdalena
(1)
Grzesiak Hanna
(1)
Jastrzębska Anna
(1)
Karłowicz-Dul Wioletta
(1)
Kempińska Urszula
(1)
Kowalska Maria
(1)
Ludorowska Agnieszka
(1)
Lukasek Aleksandra Kinga
(1)
Majewska Ewa
(1)
Matusiak-Rześniowiecka Anna (1984- )
(1)
Małochleb Paulina
(1)
Mitkiewicz Bartosz
(1)
Nowak Anna
(1)
Roszak Joanna
(1)
Skoczylas Natalia
(1)
Sosińska Agnieszka
(1)
Szymański Mirosław Stanisław (1954- )
(1)
Szymczyk Leokadia
(1)
Teutsch Agata
(1)
Trojanowska Magdalena
(1)
Wojnarska Anna
(1)
Wołosik Anna
(1)
Woźniakowska-Fajst Dagmara
(1)
Wójtowicz Beata
(1)
Zamojska Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(14)
2010 - 2019
(25)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(26)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(40)
Audience Group
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Szkoły średnie
(1)
Subject
Molestowanie seksualne
(38)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(8)
Dzieci
(7)
Młodzież
(5)
Dziecko maltretowane
(4)
Ofiary przestępstw
(4)
Przemoc seksualna
(4)
Nauczyciele
(3)
Przemoc
(3)
Przemoc emocjonalna
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Przemoc wobec kobiet
(3)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(3)
Zapobieganie
(3)
Dziecko
(2)
Dziewczęta
(2)
Pedofilia
(2)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(2)
Praca
(2)
Profilaktyka społeczna
(2)
Profilaktyka szkolna
(2)
Psychoterapia
(2)
Rodzice
(2)
Szkolnictwo
(2)
Trauma
(2)
Zgwałcenie
(2)
Aborcja
(1)
Agresywność
(1)
Alkoholizm w rodzinie
(1)
Cyberprzemoc
(1)
DAPHNE
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Empatia
(1)
Feminoteka
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Kara cielesna
(1)
Kazirodztwo
(1)
Kobieta
(1)
Literacka Nagroda Nobla
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodociani rodzice
(1)
Ofiary gwałtu
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prewencja kryminalna
(1)
Procedura "Niebieskie Karty"
(1)
Przemoc fizyczna
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przemoc wobec dzieci
(1)
Przestępcy seksualni
(1)
Rodzina
(1)
Rozwód
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Seksualizacja
(1)
Skandale
(1)
Sprawca
(1)
Studenci
(1)
Svenska Akademien
(1)
Szkoły
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Uzależnienia behawioralne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zaniedbanie (socjologia)
(1)
Subject: time
2001-
(8)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Francja
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(13)
Artykuł problemowy
(11)
Artykuł z czasopisma fachowego
(4)
Artykuł przeglądowy
(3)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(3)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma poradnikowego
(2)
Artykuł z czasopisma
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Raport
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(16)
Psychologia
(11)
Edukacja i pedagogika
(9)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
40 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Autorka podejmuje temat uporczywego nękania (stalkingu) oraz innych form prześladowania emocjonalnego (mobbingu, bullyingu i molestowania seksualnego). Prezentuje wyniki ogólnopolskich, reprezentatywnych badań aktowych dotyczących stalkingu. Przedstawia usystematyzowane definicje psychologiczne i kryminologiczne zjawisk zaliczanych do przemocy emocjonalnej, a ponadto także ich historię i uwarunkowania kulturowe oraz informacje o skali występowania w Polsce i na świecie. Szczegółowo analizuje przepisy państw Unii Europejskiej kryminalizujące stalking oraz polskie przepisy karne i wykroczeniowe dotyczące uporczywego nękania, a także regulacje dotyczące mobbingu, molestowania seksualnego i bullyingu. Opisuje sylwetki sprawcy i ofiary przemocy emocjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem typologii sprawców i ofiar stalkingu. Odnosi się do reakcji (formalnej i nieformalnej) na stalking i inne czyny o charakterze przemocy emocjonalnej. W kryminologii [książka Dagmary Woźniakowskiej-Fajst] jest jedną z najlepszych prac w ostatnich latach. Autorka jest osobą kompetentną w swojej dziedzinie – kompetentna jako kryminolog, znawczyni polityki kryminalnej, dobry analityk zagadnień prawno-dogmatycznych. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Co niezmiernie ważne, lektura książki może także przyczynić się do rozszerzenia działań wspomagających osoby pokrzywdzone, ułatwić dotarcie do ofiar stalkingu czy innych form nękania emocjonalnego. Może jednocześnie inspirować do przeciwdziałania tego rodzaju przemocy, co ma szczególnie istotne znaczenie we współczesnej rzeczywistości społecznej. (Dr hab. Beata Gruszczyńska, em. prof. UW) ********* Stalking and other types of emotional violence: A criminological study The author addresses the topic of stalking and other forms emotional harassment (mobbing, bullying and sexual abuse). She presents the results of Polish research on stalking court records, systematized psychological and criminological definitions of phenomena classed as emotional violence, their history and cultural determinants, as well as information on the scale of occurrence of these phenomena in Poland and in other parts of the world. The author analyses regulations of EU countries criminalizing stalking and Polish criminal and misdemeanour laws concerned with stalking, as well as regulations concerned with mobbing, sexual harassment and bullying. She describes the profiles of perpetrators and victims of emotional violence, in particular taking into consideration the typology of stalking perpetrators and victims. ********* Dagmara Woźniakowska-Fajst – doktorka nauk prawnych, kryminolożka. Adiunktka w Katedrze Kryminologii i Polityki Karnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Sekretarzyni Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii. Członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Nauczycielka akademicka w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, specjalistka w dziedzinie edukacji prawnej. Zajmuje się problematyką nękania na tle emocjonalnym, wiktymologią, zachowaniami dewiacyjnymi nieletnich i kobiet, medialnym prezentowaniem przestępczości, przestępczością cudzoziemców oraz polityką wymiaru sprawiedliwości.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 25.05.2022
Przemoc ze względu na płeć (gender-based violence, GBV) jest rozumiana jako przemoc motywowana stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią, a zatem wynikająca z normatywnych oczekiwań związanych z kobiecością i męskością dominujących w danym społeczeństwie i kulturze oraz z nierównych relacji władzy między płciami. Rówieśnicza przemoc ze względu na płeć, w tym o charakterze seksualnym staje się problemem już na początku okresu dojrzewania i ma poważne konsekwencje na poziomie indywidulanym, relacyjnym oraz atmosfery i kultury całej szkoły. Celem zaprezentowanych badań było określenie form, skali i specyfiki tego „ukrytego” zjawiska oraz próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kulturowe definicje kobiecości i męskości, różne oczekiwania, podwójne standardy oceniania wpływają na szkolne życie i relacje nastolatków. Zgodnie z deklaracjami uczniów i uczennic przemocy ze względu na płeć często doświadcza w szkole ponad połowa z nich. Najczęściej jest to przemoc werbalna, obraźliwe komentarze i gesty, naruszanie przestrzeni intymnej, fizyczny atak oraz propagowanie materiałów wizualnych o seksualnym charakterze. Mimo publicznego charakteru krzywdzących sytuacji, uczniowie i uczennice maja trudnosć z uzyskaniem adekwatnej pomocy ze strony rówieśników i dorosłych. Przemoc ze względu na płeć jest często ignorowana lub akceptowana jako norma zachowań w relacjach chłopców i dziewcząt. Problem ten nie był dotąd w Polsce przedmiotem szerszych badań. Zaprezentowane tu dane, narracje młodzieży oraz merytoryczny głos w dyskusji na temat dysfunkcji i stabuizownych problemów w szkołach, dotyczących seksizmu, homofobii, innych form dyskryminacji oraz równości i różnorodności społecznej z pewnością zainteresują wszystkie osoby pracujące z młodymi ludźmi. Być może staną się inspiracją do zrewidowania własnych przekonań, krytycznej refleksji oraz zmian w praktyce edukacyjnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 26.01.2022
(Agresja i przemoc we współczesnym świecie ; t. 2)
Materiały z interdyscyplinarnej konferencji naukowej zorg. w dniach 20-22 kwietnia 1998 r. w Krakowie.
Bibliografia przy referatach.
Tom zawiera artykuły o charakterze teoretycznym i diagnostycznym, prezentowane w czasie konferencji naukowej na temat agresji ("Agresja i przemoc we współczesnym świecie") zorganizowanej w Krakowie w 1998 r. Ukazując problem agresji w rodzinie i w szkołach (podstawowych, średnich i policealnych) omówiono przemoc wobec dziecka, wobec kobiety, w kontaktach między uczniem a nauczycielem, w społeczności uczniów, w wychowaniu fizycznym, agresywność dziewcząt i chłopców. Szeroko przedstawiono profilaktykę oraz terapię agresji i przemocy, w tym: rolę pedagoga szkolnego, rozwijanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją, przykłady zajęć terapeutycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36052 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 20.12.2021
Bibliografia, netografia na stronach 157-159.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Date of change: 16.09.2021
Nazywam się Agnieszka / Krzysztof Cydzik. W: Niebieska Linia. 2021, nr 4, s. 14-15. - 2021.
Artykuł zawiera fragmenty książki: Nazywam się Agnieszka / Krzysztof Cydzik. Zielona Góra, 2020.
Article
In basket
Date of change: 15.09.2021
Nigdy więcej / Anna Zamojska. W: Niebieska Linia. 2021, nr 4, s. 8-9. - 2021.
Artykuł zawiera fragmenty książki: Nigdy więcej / Anna Zamojska ; [z przedmową Reginy Brett]. Kraków, Insignis Media, 2019.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Zły dotyk - prawdy i mity / Krzysztof Zajdel // DYREKTOR SZKOŁY. - 2007, nr 11, s.44-46.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wymowa sygnałów molestowania / Katarzyna Ziółkowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, 10, s.60-63.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 08.01.2021
Artykuł jest fragmentem książki Katarzyny Borowskiej i Anny Matusiak-Rześniowieckiej "Molestowanie. Historie bezbronnych ".
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again