Form of Work
Książki
(45)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(45)
Branch
Wypożyczalnia
(45)
Author
Monografie Popularne
(10)
Chylińska Teresa
(2)
Grabkowski Edmund
(2)
Jachimecki Zdzisław
(2)
Kydryński Lucjan (1929-2006)
(2)
Rolland Romain
(2)
Swolkień Henryk
(2)
Waldorff Jerzy (1910-1999)
(2)
Armstrong Louis
(1)
Biografie Sławnych Ludzi
(1)
Boduszyńska-Borowikowa Maria przekł
(1)
Chomiński Józef M
(1)
Dulęba Władysław
(1)
Dąbrowska Krystyna
(1)
Golachowski Stanisław
(1)
Grigoriew Władimir
(1)
Heising Roman
(1)
Jarocińska Michalina
(1)
Jaroszewicz Jerzy
(1)
Kaczyński Bogusław
(1)
Kaczyński Tadeusz
(1)
Karczyńska-Bielas Małgorzata przekł
(1)
Kański Józef
(1)
Lisowska-Sokół Anna
(1)
Majchrzak Wiesław (1929-2011)
(1)
Manton Jo (1919- )
(1)
Marek Tadeusz
(1)
Meyer Krzysztof
(1)
Muzyka Moja Miłość
(1)
Osiecka Agnieszka (1936-1997)
(1)
Ozminkowski Violetta
(1)
Pamiętniki Muzyczne
(1)
Pinkwart Maciej
(1)
Pociej Bohdan
(1)
Popiel Jadwiga Tł
(1)
Popiel Jerzy tł
(1)
Powroźniak Józef
(1)
Przybylski Tadeusz
(1)
Rubinstein Artur
(1)
Sandelewski Wiarosław
(1)
Schäffer Bogusław
(1)
Sierpiński Zdzisław
(1)
Solińska Ewa
(1)
Szafar Tadeusz (1920-1995)
(1)
Tollanda Romain
(1)
Tornius Valerian
(1)
Wechsberg Joseph
(1)
Westrup Jack Allan
(1)
Winiarska Iwona
(1)
Winowicz Krystyna
(1)
Zalewski Teodor
(1)
Zieliński Tadeusz Andrzej (1931-2012)
(1)
Zondek Stefan
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łada Olga (1910-1988)
(1)
Łętowska Ewa
(1)
Łętowski Janusz
(1)
Żukowska Danuta
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(23)
1970 - 1979
(15)
1960 - 1969
(2)
Time Period of Creation
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(45)
English
(1)
Subject
Muzyka
(44)
Biografie indywidualne
(24)
Biografie
(9)
Szymanowski Karol
(8)
Wieniawski Henryk
(4)
Bach, Johann Sebastian (1685-1750)
(2)
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
(2)
Opera
(2)
Strauss Jan
(2)
Armstrong, Louis (1900-1971)
(1)
Artyści
(1)
Bartók, Béla (1881-1945)
(1)
Berg, Alban (1885-1935)
(1)
Biografie zbiorowe
(1)
Borodin Aleksander
(1)
Donizetti Gaetano
(1)
Gershwin, George (1898-1937)
(1)
Haendel
(1)
Humoreski. Satyry. Parodie
(1)
Messiaen Oliwier
(1)
Mozart Wolfgang Amadeusz
(1)
Muzyka polska
(1)
Muzyka rozrywkowa
(1)
Muzyka skrzypcowa
(1)
Osiecka, Agnieszka
(1)
Paganini Niccolo
(1)
Poeci polscy
(1)
Prokofiew Siergiej
(1)
Purcell Henry
(1)
Rubinstein Artur
(1)
Różycki Ludomir
(1)
Schubert Franciszek
(1)
Schuman Robert
(1)
Szostakowicz Dmitrij
(1)
Wagner Ryszard
(1)
Waldorff Jerzy
(1)
Wielkopolska
(1)
Zakopane
(1)
Śpiew
(1)
Żeleński Władysław
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Wywiad dziennikarski
(1)
46 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 21.11.2022
Temat: Przeszłość ; Granice płci ; Skandal ; Historia ; Somaestetyka ; Sztuka ; Moda ; Instalacja ; History ; Performing arts ; Performative turn in art ; Performative concept of artist ; Joseph Beuys ; Sophie Calle ; Nowe media ; Performatywna koncepcja artysty ; Aestheticization ; The past ; Happening ; Narrative ; Defacement ; Ritual ; Desemantization ; Profanation ; Face ; Potwarz ; Desemantyzacja ; Sztuka performansu ; Performatyka ; Życie a sztuka ; Generative art ; Interactive art ; Avant-garde cinema ; Installation art ; Permutation art ; Sztuka generatywna ; Sztuka interaktywna ; Sztuka wideo ; Film awangardowy ; Sztuka instalacji ; Sztuka permutacyjna ; Performance in public space ; Żydzi ; Gender boundaries ; Somaaesthetics ; Performance w przestrzeni publicznej ; Żywe dzieło sztuki ; Sztuka performance ; Theater ; Music ; Song ; Literature ; Paintings ; Object ; Tale ; Melancholy ; Sarcasm ; Performativity (performatives) ; Jews ; Promise ; Allegories of reading (unreadability) ; Asteism ; Performatywność (performatywny) ; Akty mowy (lokucyjne ; Illokucyjne ; I perlokucyjne akty) ; Obietnica ; Alegoria czytania (odczytania) ; Asteizm ; Popular art ; Muzyka ; Blind spot aesthetics ; Communal artwork ; Sports as art ; Estetyka ślepej plamki ; Komunalne dzieło sztuki ; Performatywność ; Przemysł artystyczny ; Sztuka popularna ; Holocaust ; Widowisko sportowe jako dzieło sztuki ; Space ; Erika Fischer-Lichte ; Installation ; Environment ; Public art ; Performative architecture ; Interactive architecture ; Digital design ; Architektura interaktywna ; Projektowanie cyfrowe ; Visual event ; Internet-mediated communication ; Net art ; Communitas ; Zdarzenie wizualne ; Komunikacja zapośredniczona przez Internet ; Performative ; Set design ; Prague Quadrennial of Performance Design (PQ) ; Scenografia ; Praskie Quadrennial Scenografii ; PQ ; Aesthetic of performance ; Social rituals ; Spectacle ; Patriotism ; Estetyka performansu ; Rytuał społeczny ; Elitist art ; Fashion ; Dress-sculpture ; Performatywność płci ; Hate speech ; Speech acts ; Pamięć ; Infelicity ; Satire ; Scandal ; Mowa nienawiści ; Akty mowy ; Interpelacja ; Niefortunność ; Identity ; Twarz ; Media ; Kultura wizualna ; Przestrzeń ; Tradycja ; Literatura ; Opowieść ; Rytuał ; Tożsamość ; Image ; Satyra ; New media ; Reprezentacja ; Performans ; Teatr ; Body ; Video art ; Przedmiot ; Obraz ; Ciało ; Spektakl ; Narracja ; Ironia ; Śpiew ; Performance art ; Representation ; Performativity ; Performance studies ; Tradition ; Art industry ; Wojciech Bruszewski ; Patriotyzm ; Terroryzm ; Gender performativity ; Melancholia ; Performance ; Speech acts (locutionary ; Illocutionary ; And perlocutionary acts) ; Interpellation ; Estetyzacja ; Malarstwo ; „zwrot performatywny” w sztuce ; Terrorism ; Visual culture ; Memory ; Sztuka elitarna ; Art ; Profanacja ; Living work of art
PERFORMATIVE ASPECTS OF ART The concept of performativity has been usually evoked in the discussions on the philosophy of language and the reflection on theatre and performance art. However, in recent years there have been some attempts to broaden its scope. The theoretically inclined researchers have been working out the main assumptions of the aesthetics of performativity. These are claimed to include the challenging of the boundaries of artistic disciplines, and emphasizing the active role of the recipients, for whom the art works become events developing in consequence of their actions. Besides those attempts to grasp the theoretical consequences of “the performative turn”, one should also note some very interesting practical analyses, employing the theory in the discussion on concrete works from different domain of art. It appears that one can discover transformational potential, focus on change rather than just existence, even in the domains traditionally regarded as “artifactual” (painting, sculpture, installations). The planned volume of “Art Inquiry” will be devoted to the reflection on both directions of expansion of the concept of performativity. We would like the authors to consider its general significance for aesthetics and for the theory of various domains of art. We also hope that they will show the changes occurring when its unique perspective is adopted in the discussion on both theatre, paratheatrical experiments, and film, and the domains which have traditionally emphasized the role of the artistic artifact. The title of this volume invites questions about the possible scope of performativity and its kinds. PERFORMATYWNE ASPEKTY SZTUKI Zagadnienie performatywności podejmowane było najczęściej w rozważaniach z zakresu filozofii języka oraz w refleksji nad teatrem i sztuką performance. W ostatnich latach zauważyć można jednak próby jego rozszerzenia. Z jednej strony zmierzają one do wypracowania założeń estetyki performatywności. Wśród jej cech wskazywane jest kwestionowanie granic poszczególnych dziedzin artystycznych, zaakcentowanie aktywnej roli odbiorców, dla których utwory stają się wydarzeniami rozwijającymi się w wyniku ich działań itd. Oprócz prób sformułowania teoretycznych konsekwencji „zwrotu performatywnego” zauważyć można także bardzo interesujące konkretne analizy polegające na uwzględnieniu właściwych dla niego założeń przy rozważaniu dokonań z różnych obszarów sztuki. Okazuje się, że nawet w obszarach twórczości uważanych tradycyjnie za „wytwórcze” (malarstwo, rzeźba, instalacja) odkryć można aspekty transformacyjne, zakładające nie trwanie, a przemiany. W najnowszym tomie „Art Inquiry” przewidywane jest rozważenie obu zasugerowanych wyżej obszarów ekspansji idei performatywności. Z jednej strony rozważone mają być jej ogólne konsekwencje dla estetyki i teorii różnych dziedzin sztuki. Z drugiej, pokazane zmiany występujące, gdy właściwy dla niej punkt widzenia zostanie uwzględniony zarówno w obszarze refleksji teatralnej, parateatralnej, filmowej, jak w dziedzinach, w których tradycyjnie akcentowano rolę wytwarzanego przedmiotu (dzieła). Tytuł tego tomu ma właściwie charakter pytania o możliwy zakres performatywności i jej odmiany.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 07.09.2017
Książka powstała na podstawie autentycznych słów Agnieszki Osieckiej z ponad stu wywiadów przeprowadzonych z nią od 1964 do 1997 roku przez liczne grono dziennikarzy.
Bibliografia na stronach 205-[207].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45020 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Bartok / Tadeusz Andrzej Zieliński. - Wyd.2. - Kraków : Polskie Wydawnictwa Muzyczne, 1980. - 488,[3] s. : [20] s.tabl.,il.,nuty,portr. ; 21 cm.
(Monografie Popularne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22730 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18435 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23494 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3056 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Z Dziejów Wielkopolski)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24595 Wlkp (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Monografie Popularne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29117 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Biografie Sławnych Ludzi)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19743 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Diabły i anioły / Jerzy Waldorff. - Wyd.2. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1975. - 443,[4] s. : [26] s.tabl.,il.,portr. ; 17 cm.
(Muzyka Moja Miłość)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14715 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Serce w płomieniach : opowieść o Karolu Szymanowskim / Jerzy Waldorff. - Wyd.2 popr. i poszerz. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. - 135,[1] s. : [16] s.tabl.,il.,err. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25110 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9034 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Aleksander Borodin / Henryk Swolkień. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. - 342,[2] s. : [12] s. tabl.,il.,nuty,portr., ; 21 cm.
(Ludzie Żywi)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21166 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10904 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
W salonie muzycznym : wywiady / Ewa Solińska. - Bydgoszcz : "Pomorze", 1986. - 334,[2] s. : portrety ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28610 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Muzyka XX wieku. Twórcy i problemy / Bogusław Schäffer. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975. - 397,[3] s. : tabl.,portr.,bibliogr. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14105 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Donizetti / Wiarosław Sandelewski. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1982. - 299,[4] s. : [29] s. tab.,portr.,nuty ; 21 cm.
(Monografie Popularne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24295 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Moje młode lata / Artur Rubinstein. Przekł. z ang. Tadeusz Szafar. - Wyd.2. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986. - 571,[4] s, : [16] s.tabl.,portr. ; 20 cm.
(Pamiętniki Muzyczne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28007 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25794 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Haendel / Romain Rolland. Z fr. przeł. Michalina Jarocińska. - Wyd. 3. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985. - 162,[2] s. : [25] s.tabl., il. ; 20 cm.
(Monografie Popularne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27568 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again