Form of Work
Artykuły
(5)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Dobrenko Kamila
(1)
Gortat Mateusz
(1)
Gulip Małgorzata
(1)
Kobyłka Agata
(1)
Kuś Paweł
(1)
Lewicka Maria
(1)
Nowicka Ewelina (psychologia)
(1)
Radziwiłłowicz Wioletta
(1)
Smoleń Jerzy
(1)
Smulczyk Marek
(1)
Stefańska-Klar Renata
(1)
Żółtak Tomasz
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(4)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Nadzieja
(4)
Alkoholicy
(1)
Alkoholizm
(1)
Anonimowi alkoholicy (AA)
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
II wojna światowa (1939-1945)
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Lęk
(1)
Młodzież
(1)
Nadzieja podstawowa
(1)
Obraz siebie
(1)
Potraumatyczny wzrost
(1)
Praca społeczna
(1)
Sendlerowa, Irena
(1)
Trauma
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zasoby osobiste (psychologia)
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Raport z badań
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł monograficzny
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Domain
Psychologia
(4)
Historia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
7 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 19.09.2022
Spis treści: 3-12. Rola nadziei u osób chorych onkologicznie The role of hope in patients with cancer Paweł Ciszek 13-21. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczenia powietrza Maria Całka, Paweł J. Pawlica 22-32. Charakterystyka najzdrowszych diet na świecie Characteristics of the healthiest diets in the world Karolina Nowosad 33-38. Jakość artykułów w Wikipedii dotyczących zagadnień mikrobiologicznych i parazytologicznych The quality of Wikipedia articles regarding concepts in the field of microbiology and parasitology Dominik Maciej Matusiak Czasopismo Naukowe „Nauki Przyrodnicze i Medyczne” (ENG: Journal of Life and Medical Sciences) jest kontynuacją czasopisma Nauki Przyrodnicze. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 2013 roku przez Stowarzyszenie Młodych Naukowców. W latach 2013-2018 czasopismo było klasyfikowane w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 2 punktów. Po zmianie w prawie od 2019 roku czasopismo posiada 5 punktów. Ideą czasopisma jest umożliwienie publikacji prac oryginalnych oraz przeglądowych przygotowanych przez młodych adeptów nauki (studentów działających w kołach naukowych, doktorantów, młodych pracowników nauki). Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna. Wszystkie nadesłane artykuły są recenzowane z zachowaniem najwyższych standardów określonych przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Tematyka: szeroko rozumiane nauki przyrodnicze i medyczne (biologia, chemia, technologia żywności, dietetyka, żywienie, biogeografia, zootechnika, ogrodnictwo, rolnictwo, ekologia, inne zbliżone).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 18.09.2022
Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Tomasz Rowiński: Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu – przegląd badań [Dysfunctional Internet use – Review of research], doi: 10.7366/1896180020143101, s. 378–395; Anna Studzińska, Bogdan Wojciszke: Przekonania o genezie różnic płci a legitymizacja nierówności kobiet i mężczyzn [Beliefs in origins of sex differences and legitimization of inequality of men and women], doi: 10.7366/1896180020143102, s. 396–408; Edyta Biełous, Jerzy Trzebiński: Nadzieja podstawowa a wizje świata społecznego [Basic trust and beliefs about social world], doi: 10.7366/1896180020143103, s. 409–421; Klara Królewiak, Monika Wróbel: Poczuję to, co ty, jeśli cię polubię? Wpływ atrakcyjności interpersonalnej na zarażanie afektywne [Will I feel the way you do, because I like you? The influence of interpersonal attraction on affect contagion], doi: 10.7366/1896180020143104, s. 422–436; Joanna Barlińska, Piotr Szarota: Światopogląd a style randkowania [Worldview and dating styles], doi: 10.7366/1896180020143105, s. 437–444; Małgorzata Niesiobędzka: Jak wzmocnić dyscyplinę podatkową? Wpływ charakteru komunikatu perswazyjnego i moralności podatkowej na zachowanie podatników [How to enhance fiscal discipline? The impact of nature of persuasive message and tax morale on taxpayers’ behavior], doi: 10.7366/1896180020143106, s. 445–454; Kamil Imbir, Magdalena Rutniewska: Rola emocji (automatycznych vs. refleksyjnych) w procesach intuicyjnych ocen społecznych [The role of automatic vs. reflective emotions in intuitive social judgents], doi: 10.7366/1896180020143107, s. 455–465.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 02.04.2021
Bibliografia stronach 28-29.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Date of change: 30.11.2018
Bibliografia, netografia na stronach 64-65.
Streszczenie w języku angielskim.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again