Form of Work
Artykuły
(118)
Książki
(30)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje fachowe
(6)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Poradniki i przewodniki
(3)
Druki ulotne
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(2)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Proza
(1)
Status
available
(31)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Author
Jędrzejko Mariusz
(6)
Safjański Tomasz
(3)
Staśczak Zbigniew
(3)
Białas Tomasz
(2)
Grondas Marek
(2)
Jabłoński Piotr (biologia medyczna)
(2)
Jędrzejko Mariusz (1959-)
(2)
Jędrzejko Mariusz Z
(2)
Raczkowski Konrad
(2)
Wanat Wojciech
(2)
Wydawnictwo Iskry
(2)
Zagajewski Tomasz
(2)
Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
(1)
Banaszak Maria (specjalista terapii uzależnień)
(1)
Białas Tomasz (urzędnik)
(1)
Bujnik Adam
(1)
Carper Steve
(1)
Centrum Profilaktyki Społecznej
(1)
Chmielewska Anna
(1)
Czarnecki Paweł
(1)
Dimoff Timothy
(1)
Dziurdzik-Kraśniewska Grażyna
(1)
Dąbrowska Katarzyna
(1)
Friedland Bruce
(1)
Goldstein Lea
(1)
Gossop Michael
(1)
Górski Stanisław
(1)
Głowacka-Penczyńska Anetta
(1)
Hoffmann Beata
(1)
Hoffmann Beata (1964- )
(1)
Jakubowska Barbara (psycholog)
(1)
Jankowiak Barbara (pedagog)
(1)
Jankowska Agata (dziennikarka)
(1)
Jankowski Maciej M
(1)
Janukowicz Maria
(1)
Jędrzejko Mariusz (1959- )
(1)
Kalinowski Marian Leon (1946- )
(1)
Karnaś Marcin
(1)
Kidawa Michał
(1)
Kieres-Salamański Ilona
(1)
Kieres-Salamoński Ilona
(1)
Koczurowska Jolanta
(1)
Krawczyk Waldemar S
(1)
Kudlak Grzegorz
(1)
Lorens Roman
(1)
Maksimovič Mark
(1)
Marciniak Kazimierz
(1)
Maresz Małgorzata
(1)
Maxwell Ruth
(1)
Miturska Ewa
(1)
Moskalewicz Jacek
(1)
Muszyńska Danuta (1955- )
(1)
Netczuk-Gwoździewicz Marzena
(1)
Nowakowska Magdalena
(1)
Oficyna Wydawnicza Aspra-JR
(1)
Panejko-Wanat Katarzyna
(1)
Plopa Mieczysław (1948- )
(1)
Polcyn-Matuszewska Sylwia
(1)
Rodgers Joan Ellison
(1)
Rogers Peter D
(1)
Rosiek Barbara (1959-2020)
(1)
Rosik Bronisław Paweł
(1)
Safjański Michał
(1)
Saracen Agnieszka
(1)
Sarzała Dariusz
(1)
Sochacki Marek
(1)
Sochocka Kinga
(1)
Sochocki Marcin Jacek
(1)
Specyał Tomasz (1969- ). Autor
(1)
Sroka Artur
(1)
Stankowski Adam
(1)
Studzińska Małgorzata
(1)
Szulc Marcin
(1)
Van Laere Karolina (1978- )
(1)
Walancik Marek
(1)
Woźny Jacek (1962- )
(1)
Węgrodzka Jadwiga
(1)
Zagajewski Tadeusz
(1)
Zawada Przemysław
(1)
Zawadzki Jerzy
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łazuga-Koczurowska Jolanta
(1)
Żak Piotr
(1)
Żychlińska Justyna
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(128)
2000 - 2009
(12)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(22)
Country
Poland
(152)
Language
Polish
(152)
Audience Group
Nauczyciele
(3)
Rodzice
(2)
Gimnazja
(1)
Młodzież
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Narkotyki
(145)
Narkomania
(56)
Młodzież
(22)
Substancje uzależniające
(13)
Nałóg
(12)
Uzależnienia
(12)
Dopalacze (substancje odurzające)
(7)
Uzależnienie (nałóg)
(7)
Alkoholizm
(5)
Opium
(5)
Haszysz
(4)
Nastolatki
(4)
Alkohol
(3)
Dzieci
(3)
Kokaina
(3)
Narkomania dzieci i młodzieży
(3)
Środki odurzające
(3)
Ankieta
(2)
Dziecko
(2)
Dziewczęta
(2)
Etanol
(2)
Gry komputerowe
(2)
Grzyby
(2)
Handel narkotykami
(2)
Higiena
(2)
Klonowanie
(2)
Marihuana
(2)
Nikotynizm
(2)
Przestępczość
(2)
Przestępczość zorganizowana
(2)
Psychologia
(2)
Uczniowie
(2)
Wydawnictwa popularne
(2)
Zakład karny
(2)
Zapobieganie
(2)
Afganistan
(1)
Bezrobocie
(1)
Bioetyka
(1)
Chasydyzm
(1)
Ciąża
(1)
Cybernetyka
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziennikarze
(1)
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
Ecstasy
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja muzyczna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Etyka lekarska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Genetyka
(1)
Handel
(1)
Heroina
(1)
Hofmann, Albert
(1)
Holandia
(1)
Homoseksualizm
(1)
Informatyka
(1)
Internet
(1)
Kara śmierci
(1)
Kobieta
(1)
Konopie indyjskie
(1)
Korupcja
(1)
Krasnodrzew pospolity
(1)
Książka
(1)
Kultura
(1)
LSD
(1)
Lecznictwo
(1)
Leki nasenne
(1)
Mak lekarski
(1)
Migracje
(1)
Mistyka
(1)
Muzycy
(1)
Młodzież trudna
(1)
Napoje alkoholowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Nielegalna produkcja narkotyków
(1)
ONZ
(1)
Ogólnopolski Telefon Zaufania "Narkotyki Narkomania"
(1)
Operacje pokojowe
(1)
Osobowość
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pedofilia
(1)
Pokwitanie
(1)
Pomiar
(1)
Pornografia
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Praca społeczna
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc seksualna
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwa narkotykowe
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przymusowe leczenie odwykowe
(1)
Przywództwo
(1)
Psycholodzy
(1)
Recenzje
(1)
Subject: time
2001-
(15)
1901-2000
(3)
1701-1800
(2)
1801-1900
(2)
1918-1939
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(10)
Artykuł problemowy
(7)
Poradnik
(4)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Informator
(1)
Kryminał
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Powieść
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Wywiad rzeka
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(9)
Psychologia
(8)
Edukacja i pedagogika
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Etnologia i antropologia kulturowa
(3)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(2)
Historia
(1)
Religia i duchowość
(1)
152 results Filter
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 18.09.2022
Tytuł publikacji 25 lat społeczeństwa obywatelskiego nawiązuje do rocznicy zapoczątkowania transformacji systemowej gospodarki polskiej w 1990 roku. Okres prze-chodzenia od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej tworzył w Polsce warunki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zmobilizował Polaków do aktywności w sferze gospodarczej i społecznej. Spowodował także przekształcenia strukturalne w gospodarce oraz powstawanie i współistnienie różnych form organizacyjnych pod-miotów rynkowych: prywatnych, nastawionych na zysk, oraz niedochodowych – o statusie prywatnym i publicznym. Ukształtował warunki rozwoju społecznej gospodarki rynkowej, którą opisuje art. 20 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. W tym artykule Konstytucji pod¬kreślono znaczenie solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych w budo¬wie ustroju gospodarczego w Polsce. Nawiązano do potrzeby budowy społeczeństwa obywatelskiego, gdzie obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i odpowiedzialni oraz mają potrzebę samoorganizacji1. Społeczeństwo obywatelskie obejmuje bowiem obywatelską aktywność grupową (tworzenie i działalność różnych form organizacji pozarządowych), a także świadomość i postawę obywatelską, która przejawia się: zaangażowaniem obywateli w sprawy publiczne i państwa, działalnością charytatywną, zainteresowaniem sprawami społecznymi, podejmowaniem prac społecznych w formie wolontariatu. […] Zachęcamy do lektury niniejszej publikacji i wyrażamy nadzieję, że poruszane w niej problemy będą dla Czytelników zachętą do obserwowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, odnotowywania cech zmian społecznych, a tak¬że do zainteresowania sprawami społecznymi oraz działalnością społeczną i charytatywną, co służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Barbara Mróz-Gorgoń, Barbara Iwankiewicz-Rak
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 06.09.2022
Pracę tę wyróżnia – od innych prac na temat narkotyków – umiejętne wszczepienie naukowych kwestii w popularny charakter książki, wyjątkowość układu i wizualizacja treści, klarowność i jasność językowa, liczne przykłady praktycznego zastosowania proponowanych rozwiązań oraz profesjonalizm (naukowy i praktyczny) Autorów. dr hab. prof. AJD Irena Motow W tym roku mija osiemnaście lat od premiery filmu Requiem for a dream, z przejmującą muzyką Clinta Mansella. Historia destrukcyjnej siły narkotyków zaczyna się od pojedynczych dźwięków ostrzegawczych, powoli narasta, by w finale przyoblec formę wielkiej symfonii rozpaczy. W śmiertelnej pustce ginie sens życia, radość i szczęście. Ten obraz upadku człowieka stanowi nie tylko ostrzeżenie, ale i przejmującą diagnozę życia współczesnych ludzi. A właściwie „ucieczki od życia”. Dobrze zatem, iż pojawiło się opracowanie Narkotyki i dopalacze. Co powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele?, skierowane do szerokiego kręgu odbiorców. W świecie destrukcji, duchowego chaosu i nicości, do której zdąża nihilistyczny narcyz XXI wieku, odzyskajmy siłę duchową, cnotę dzielności i męstwa, bez jakich niemożliwa jest obrona wartości moralnych, stanowiących fundament świata zachodniego. ks. dr hab. prof. WSH Stefan Radziszewski Publikacja mówi nam wiele o faktycznej kondycji współczesnej młodzieży polskiej, a tym samym polskiego społeczeństwa, a także daje trafną diagnozę problemów narkomanii w Polsce. Można ją polecić każdemu, kto zajmuje się (albo chce się zajmować) procesami socjalizacyjnymi i wychowawczymi nadchodzących pokoleń. Należy mieć nadzieje, że publikacja znajdzie poczesne miejsce w polskiej literaturze naukowej i praktycznej, ze względu na jej rzetelność naukową i świetną formę opracowania. Na uwagę zasługuje także wypracowana przez zespół prof. M. Jędrzejko nowa metoda badań, którą określam jako „socjologiczną metodę operacyjną”. dr hab. prof. PRz Eugeniusz Moczuk
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46910 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46884 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 30.06.2022
Narkotyki i dopalacze : co powinni wiedzieć rodzice? / Mariusz Z. Jędrzejko, Zbigniew Staśczak. - Warszawa : Bellona, copyright 2018. - 244, [4] strony : ilustracje, 21 cm.
Bibliografia na stronach 241-[245].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46830 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 29.06.2022
(Jedzą Piją Lulki Palą : kulturowe aspekty korzystania z używek na przestrzeni dziejów ; 2)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach.
Tekst częściowo angielski. Streszczenie angielskie przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46798 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 22.03.2022
Cześć nakł. ukazała się z odmienną paginacją (149 s.) i bibliogr. (s. 143-148).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44166 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44565 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40913 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 24.01.2022
Prekursory narkotykowe / Ilona Kieres-Salamański. W: Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania, s. 194-239. - 2009.
Bibliografia na stronach 236-239.
Article
In basket
Date of change: 24.01.2022
Etymologia i charakterystyka narkotyków / Kazimierz Marciniak. W: Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania, s. 135-193. - 2009.
Bibliografia na stronach 191-193.
E-book
In basket
Date of change: 08.01.2022
Pracę tę wyróżnia – od innych prac na temat narkotyków – umiejętne wszczepienie naukowych kwestii w popularny charakter książki, wyjątkowość układu i wizualizacja treści, klarowność i jasność językowa, liczne przykłady praktycznego zastosowania proponowanych rozwiązań oraz profesjonalizm (naukowy i praktyczny) Autorów. dr hab. prof. AJD Irena Motow, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie W tym roku mija osiemnaście lat od premiery filmu Requiem for a dream, z przejmującą muzyką Clinta Mansella. Historia destrukcyjnej siły narkotyków zaczyna się od pojedynczych dźwięków ostrzegawczych, powoli narasta, by w finale przyoblec formę wielkiej symfonii rozpaczy. W śmiertelnej pustce ginie sens życia, radość i szczęście. Ten obraz upadku człowieka stanowi nie tylko ostrzeżenie, ale i przejmującą diagnozę życia współczesnych ludzi. A właściwie „ucieczki od życia”. Dobrze zatem, iż pojawiło się opracowanie Narkotyki i dopalacze. Co powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele?, skierowane do szerokiego kręgu odbiorców. W świecie destrukcji, duchowego chaosu i nicości, do której zdąża nihilistyczny narcyz XXI wieku, odzyskajmy siłę duchową, cnotę dzielności i męstwa, bez jakich niemożliwa jest obrona wartości moralnych, stanowiących fundament świata zachodniego. ks. dr hab. prof. WSH Stefan Radziszewski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Publikacja mówi nam wiele o faktycznej kondycji współczesnej młodzieży polskiej, a tym samym polskiego społeczeństwa, a także daje trafną diagnozę problemów narkomanii w Polsce. Można ją polecić każdemu, kto zajmuje się (albo chce się zajmować) procesami socjalizacyjnymi i wychowawczymi nadchodzących pokoleń. Należy mieć nadzieje, że publikacja znajdzie poczesne miejsce w polskiej literaturze naukowej i praktycznej, ze względu na jej rzetelność naukową i świetną formę opracowania. Na uwagę zasługuje także wypracowana przez zespół prof. M. Jędrzejko nowa metoda badań, którą określam jako „socjologiczną metodę operacyjną”. dr hab. prof. PRz Eugeniusz Moczuk, Politechnika Rzeszowska
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Narkomania w Polsce w 2001 r. ; dane lecznictwa stacjonarnego / Janusz Sierosławski // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2003, 1, s. 4-24.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again