Form of Work
Artykuły
(19)
Publikacje fachowe
(8)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Author
Skrzyński Dariusz
(11)
Fiedorowicz Ewa
(1)
Grelewicz Marianna
(1)
Hebda Igor
(1)
Jastrzębska Lidia
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Kobus Iwona
(1)
Książek Wojciech
(1)
Micał Zofia
(1)
Year
2020 - 2022
(9)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Audience Group
Bibliotekarze
(3)
Nauczyciele
(2)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Subject
Nauczyciele
(16)
Płaca
(9)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
(3)
Nauczyciele bibliotekarze
(3)
Szkolnictwo
(3)
Bibliotekarze
(2)
Biblioteki szkolne
(2)
Covid-19
(2)
Epidemie
(2)
Kwarantanna (medycyna)
(2)
Praca zdalna
(2)
Prawo autorskie
(2)
Prawo oświatowe
(2)
Prawo pracy
(2)
Ubezpieczenia chorobowe
(2)
Gdynia (woj. pomorskie)
(1)
Motywacja pracy
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Praca
(1)
Praca w godzinach nadliczbowych
(1)
Prawo
(1)
Prawo w Oświacie
(1)
Prawo w oświacie
(1)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(1)
Subject: time
2001-
(8)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma fachowego
(9)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(7)
Artykuł fachowy
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Domain
Edukacja i pedagogika
(8)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(5)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
20 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 20.11.2021
Celem książki jest analiza, w jaki sposób nagradzanie wyników pracy nauczycieli wpływa na wyniki egzaminacyjne uczniów i postawy nauczycieli w szkołach publicznych. W publikacji przedstawiono wpływ nagradzania wyników pracy nauczycieli na efekty kształcenia z uwzględnieniem dwóch perspektyw. Pierwsze ujęcie dotyczy wpływu udziału dodatku motywacyjnego w wynagrodzeniu całkowitym nauczycieli na wyniki egzaminacyjne uczniów i wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej. Dodatkowo zbadano wpływ wewnątrzszkolnego zróżnicowania wysokości dodatku motywacyjnego na wyniki egzaminacyjne. Drugie ujęcie zagadnienia dotyczy wpływu postrzegania przez nauczycieli dodatku motywacyjnego oraz nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze na: satysfakcję z wynagrodzeń, poczucie sprawiedliwości płac, zaangażowanie, motywację zewnętrzną i motywację wewnętrzną oraz poczucie autonomii w pracy. Taka perspektywa zagadnienia jest związana z założeniem, że postrzeganie przez pracowników płac jako uzależnionych od rezultatów może mieć większe znaczenie niż ich realne powiązanie z wynikami pracy. Publikacja może być użyteczna dla wszystkich zainteresowanych poznaniem wpływu wynagradzania wyników pracy nauczycieli na efekty kształcenia. Książka jest skierowana przede wszystkim do: • nauczycieli, • dyrekcji szkół publicznych, • organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Książka składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz podsumowania. Celem pierwszego rozdziału jest zaprezentowanie zagadnień związanych z wynikami pracy nauczycieli. Rozdział drugi poświęcono wynagrodzeniom nauczycieli szkół publicznych. W rozdziale trzecim przedstawiono uwarunkowania nagradzania wyników pracy w oświacie z punktu widzenia nauki o zarządzaniu. Rozdział czwarty poświęcony jest metodyce i projektowi badań. Kolejny, piąty rozdział pracy przedstawia wyniki badań empirycznych. W końcowej części publikacji przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Trzynastka / Zofia Micał // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2013, nr 2, s. 7-8.
Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola
Streszczenie: Jednostki oświatowe. Prawo do "trzynastki" mają wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Utrata prawa do "trzynastki". Termin wypłaty. Podstawa prawna.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2012, nr 1, s.13-14. - .
Streszczenie: Odpowiedzi prawnika na pytania dotyczące: trzynastek, zwolnień od pracy, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za umowę na zastępstwo, zaświadczeń o niekaralności z KRK oraz praw autorskich.
Article
In basket
Date of change: 29.03.2021
Covid-19 : nauczyciel na kwarantannie / Dariusz Skrzyński. W: Biblioteka w Szkole : czasopismo pracowników bibliotek oświatowych. 2020, nr 11, s. 10-12. - 2020.
Wykaz aktów prawnych na stronie 12.
No cover
Article
In basket
Date of change: 18.03.2021
Płace w oświacie / Wojciech Książek. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 11, s. 32-34. - 2007.
Article
In basket
Date of change: 10.02.2021
Covid 19 : nauczyciel na kwarantannie / Dariusz Skrzyński. W: Świetlica w Szkole. 2020, nr 6, s. 5-7. - 2020.
Wykaz aktów prawnych na stronie 7.
Article
In basket
Date of change: 04.01.2021
Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński. W: Biblioteka w Szkole : czasopismo pracowników bibliotek oświatowych. 2020, nr 11, s. 14-16. - 2020.
Article
In basket
Date of change: 26.10.2020
Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński. W: Biblioteka w Szkole. 2020, nr 7/8, s. 10-16. - 2020.
Odpowiedzi prawnika na pytania dotyczące m.in.: kompetencji organu prowadzącego, zastępstw, liczby etatów, zamieszczania nagrań w internecie, skontrum, obsługi dotacji celowej na podręczniki.
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Podwyżki wynagrodzenia nauczycieli / Ewa Fiedorowicz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2014, nr 8, s. 6-7.
Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Aspekty prawne motywowania do pracy / Iwona Kobus // DYREKTOR SZKOŁY. - 2013, nr 9, s. 54-57.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Zarobki nauczycieli w Polsce / Włodzimierz Kaleta // DYREKTOR SZKOŁY. - 2012, nr 11, s. 77-83.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Ile naprawdę zarabia nauczyciel? / Lidia Jastrzębska // NOWA SZKOŁA. - 2012, nr 5, s. 3-7.
Streszczenie: Elementy składowe wynagrodzenia nauczycieli. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w zależności od stopnia awansu zawodowego. Roczne wynagrodzenie zasadnicze brutto nauczycieli w poszczególnych krajach UE.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Zasady wynagradzania nauczycieli // DYREKTOR SZKOŁY : dodatek tematyczny. - 2010, nr 2, s.9-12.
Streszczenie: "Gdyńską edukację inspirują wyzwania! Samorząd oświacie przychylny"
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again