Form of Work
Artykuły
(107)
Książki
(26)
Publikacje naukowe
(6)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(26)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Author
Denek Kazimierz (1932-2016)
(3)
Koperna Paulina
(3)
Grabowska Tatiana
(2)
Knafel Krystyna
(2)
Kosiba Grażyna
(2)
Marszołek Monika
(2)
Materiały I Podręczniki Mariana Pietrasz
(2)
Pielachowski Józef
(2)
Szurowska Beata (1973- )
(2)
Tchorzewski Andrzej Michał (1943- )
(2)
Łuba Małgorzata
(2)
Akademia Pomorska (Słupsk )
(1)
Bednarska Małgorzata (1972- )
(1)
Boguszewska Anna (pedagog)
(1)
Brzychcy Wioletta
(1)
Celarek Barbara
(1)
Centner-Guz Małgorzata
(1)
Chmiel Teresa
(1)
Chodnicki Jerzy
(1)
Ciechanowska-Barnaś Joanna
(1)
Czajkowska Agnieszka (pedagog)
(1)
Deleżyńska Katarzyna
(1)
Dereń Anna
(1)
Dobrowolska Barbara (1964- )
(1)
Domagała-Kręcioch Agnieszka
(1)
Dubiel Paulina
(1)
Dziamska Dorota
(1)
Elsner Danuta
(1)
Gawłowska-Komocka Agnieszka
(1)
Gierszal Krzysztof
(1)
Goetz Magdalena
(1)
Gutkowska-Wyrzykowska Ewelina
(1)
Gutowska Beata
(1)
Guz Sabina
(1)
Góralska Renata
(1)
Hattie John
(1)
Hejnicka-Bezwińska Teresa (1941- )
(1)
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
(1)
Iskierka-Kasperek Ewa
(1)
Jankowska Zofia
(1)
Jaroszewski Marcin
(1)
Jańczyk Grażyna
(1)
Joanna Femiak
(1)
Juszczyk Stanisław
(1)
Kaleta Kinga
(1)
Kaleta Klaudiusz
(1)
Kanios Anna
(1)
Kaszyński Krzysztof
(1)
Kocór Maria
(1)
Koniewski Maciej
(1)
Krawulska-Ptaszyńska Anna
(1)
Krzemianowski Zenon
(1)
Kurzak Marzena
(1)
Kwiatkowska Henryka
(1)
Kwiatkowska Henryka (1940- )
(1)
Lama Dobrochna
(1)
Latoch-Zielińska Małgorzata
(1)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(1)
Machinko-Nagrabiecka Magdalena
(1)
Maciąg Jolanta
(1)
Madalińska-Michalak Joanna
(1)
Majerek Bożena
(1)
Maszczak Tadeusz
(1)
Matusz-Rżewska Alicja
(1)
Michalski Jarosław
(1)
Mróz Justyna
(1)
Muchacka Bożena (1953- )
(1)
Mądry-Kupiec Małgorzata
(1)
Nowacka Elżbieta
(1)
Nowakowska Magdalena
(1)
Oleksa Karolina
(1)
Oleksiak Agata
(1)
Organiściak Ewa Katarzyna
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Otwinowski Wiesław
(1)
Ołtarzewski Eryk
(1)
Pater Magdalena
(1)
Pawłowska Beata
(1)
Piszko Agata
(1)
Piątkowska Monika
(1)
Program Nowa Szkoła
(1)
Pryszmont-Ciesielska Martyna
(1)
Pękala Joanna
(1)
Radomski Kamil
(1)
Rey Małgorzata
(1)
Serwotka Ewa
(1)
Skierska Anna
(1)
Skrzydło Karol
(1)
Skrzyński Dariusz
(1)
Składanowski Henryk
(1)
Sosnowska-Bielicz Ewa
(1)
Stelmasiak Izabela
(1)
Stopczyński Marek
(1)
Sulisz Seweryn
(1)
Szafrańska-Gajdzica Anna
(1)
Szempruch Jolanta
(1)
Szmidt Zofia
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Tokarz Tomasz
(1)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin )
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(118)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(6)
Time Period of Creation
2001-
(14)
Country
Poland
(136)
Language
Polish
(136)
Audience Group
Studenci
(2)
Nauczyciele
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Nauczyciele
(104)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(15)
Szkolnictwo
(11)
Zawód
(11)
Nauczanie
(7)
Nauczyciele nauczania początkowego
(7)
Oświata
(6)
Nauczyciel
(5)
Pedagogika
(5)
Nauczyciele zawodu
(4)
Bibliotekarz
(3)
Mężczyzna
(3)
Młodzież
(3)
Uczniowie
(3)
Wybór zawodu
(3)
Wychowanie fizyczne
(3)
Wychowawstwo
(3)
Wypalenie zawodowe
(3)
Czas wolny od pracy ucznia
(2)
Doradcy zawodowi
(2)
Feminizm
(2)
Kadry
(2)
Kształcenie
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Nauczyciele przedszkoli
(2)
Nauczyciele-bibliotekarze
(2)
Pedagodzy szkolni
(2)
Pedeutologia
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Praktyki studenckie
(2)
Przydatność zawodowa
(2)
Samokontrola (psychol.)
(2)
Wychowanie
(2)
badanie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Awans zawodowy
(1)
Bergson, Henri
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Emisja głosu
(1)
Empatia
(1)
Etyka
(1)
Etyka nauczyciela
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Filologia polska
(1)
Globalizacja
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Internet
(1)
Języki
(1)
Klasa szkolna (socjol.)
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kształcenie rodziców
(1)
Kwalifikacje zawodowe
(1)
Marek, Elżbieta
(1)
Motywacja pracy
(1)
Narkomania dzieci i młodzieży
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Nauczyciele przyrody
(1)
Oceny szkolne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psychologia pracy
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Reforma edukacji
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Samopoznanie
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności internetowe
(1)
Start zawodowy
(1)
Stres zawodowy
(1)
Studenci
(1)
Szkolenie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Szkoła
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Wolontariusze
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Subject: work
Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(6)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(13)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Nauka i badania
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
136 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 08.01.2022
Etyczność pracy zawodowej nauczycieli, z uwagi na jej niezwykłą wrażliwość, nie należy do łatwych obszarów badawczych. Ze względu na brak jednoznaczności w rozwikłaniu kwestii etycznych zawodu nauczycielskiego (choć zapewne nie tylko zawodu nauczycielskiego, jeśli chodzi o sprawy etyki), należy zachować umiar i powściągliwość w przyjmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących etyki zawodu nauczycielskiego. Taka jest bowiem specyfika etycznego wymiaru pracy zawodowej nauczycieli, który nie poddaje się jednoznacznym kategoryzacjom. Taką postawę, którą w tym miejscu można by nazwać „umiarkowanie zdystansowaną” wobec etycznego wymiaru zawodu nauczycielskiego starał się zachować autor przedłożonej pracy. Praca ma charakter studium teoretycznego i wpisuje się we współczesną myśl pedagogiczną, a w szczególności pedeutologiczną. Zaprezentowano w niej wiele kwestii, które, dotychczas, nie były w zadowalającym stopniu dostrzegane i doceniane, a niejednokrotnie i pomijane w rozważaniach nad etycznym wymiarem zawodu nauczycielskiego. Rozprawa składa się z pięciu wzajemnie dopełniających się rozdziałów. W pierwszym z nich podjęto analizę etycznych kwestii pracy zawodowej, a w szczególności kategorię etyczności pracy zawodowej, jej teoretycznych podstaw, a także etyczności niektórych zawodów po to, aby na ich tle przedstawić etyczność pracy zawodowej nauczycieli. W rozdziale drugim przedstawiono kwestie związane z etycznością reprezentantów tej kategorii społeczno-zawodowej, jaką stanowią nauczyciele. Uwagę skupiono wokół zróżnicowanych podejść do etyki zawodowej nauczycieli oraz możliwych sposobów jej rozumienia. W rozdziale trzecim podjęto próbę naukowej eksploracji niektórych kwestii etycznych związanych z uprawianym zawodem nauczycielskim. W szczególności poddano analizie pracę zawodową nauczyciela jako przedsięwzięcie moralne, dylematy etyczne, jakie występują w pracy zawodowej nauczycieli oraz kwestie etyczne zawodu nauczycielskiego w dobie globalizacji, integracji oraz transformacji jako procesów zachodzących w rzeczywistości społecznej, a tym samym i w rzeczywistości edukacyjnej. Rozdział czwarty poświęcono próbom zestawienia etyki zawodowej i profesjonalizmu nauczycielskiej aktywności, czego konsekwencją może być etyczny profesjonalizm nauczycieli. W ostatnim, piątym rozdziale poszukiwano kształtu edukacji etycznej nauczycieli, takiego kształtu, który pozwoliłby na właściwe przygotowanie nauczycieli do zawodu pod względem etycznym. Pracę zamyka zakończenie oraz bibliografia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 07.12.2021
Autorka monografii przybliża codzienność pracy nauczyciela widzianą oczami przedstawicieli tego zawodu. Oddaje głos nauczycielom i omawia realia ich pracy. Pokazuje trudności, z jakimi muszą się mierzyć, a które często są niezauważalne dla uczniów i ich rodziców oraz opinii publicznej. Opisuje pracę nauczyciela w kilku aspektach, na które składają się m.in.: czas pracy, system awansu zawodowego, system motywowania, w tym wynagrodzenie za pracę, system oceny pracy, a także kwalifikacje nauczycieli, wieloetatowość i nauczanie wielu przedmiotów oraz emocja dumy jako istotna w budowaniu motywacji wewnętrznej pracowników oświaty. W każdym rozdziale czytelnik znajdzie odniesienie do pewnego mitu dotyczącego pracy nauczyciela, a funkcjonującego w opinii publicznej i dyskursie społecznym. Książka stanowi głos w dyskusji praktyków i polityków edukacyjnych. Zachęca i inspiruje do dalszych eksploracji, poszukiwań i analiz. Dedykowana jest zarówno badaczom różnych dyscyplin nauki, jak i przedstawicielom środowisk pedagogicznych, nauczycielom, studentom kierunków społecznych i humanistycznych oraz reprezentantom organów prowadzących i nadzorujących pracę nauczycieli, politykom władz centralnych i lokalnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.11.2021
Celem niniejszej publikacji jest udzielenie pomocy studentom w przygotowaniu się do egzaminu z prawa sportowego. W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące prawnych aspektów zawodu trenera i nauczyciela wychowania fizycznego. Opracowanie stanowi syntetyczne źródło wiedzy naukowej z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej dla studenta studiów wyższych o profilu sportowym na kierunku wychowanie fizyczne i sport, a także dla wszystkich tych, którzy pracują bądź chcą pracować na rynku sportowym w roli trenera lub zawodnika. W opracowaniu nie skupiono się na przedstawieniu przepisów prawnych wprost, ale oparto się o dogmatyczne podejście do zagadnienia odpowiedzialności cywilnoprawnej, zastosowanie specyficznej wiedzy i znajomości przepisów prawnych z wielu obszarów w prak-tyce. Autorzy postarali się, aby na przykładzie konkretnych przypadków pomóc Czytelnikom interpretować przepisy współczesnego prawa. Podręcznik składa się z trzech rozdziałów. W pierwszej części autorzy scharakteryzowali obecny status prawny zawody trenera. Udzielono odpowiedzi na pytanie – kto może zostać trenerem w myśl przepisów ustawy deregulacyjnej. Dokona-no także charakterystyki statusu prawnego nauczyciela wychowania fizycznego. Na podstawie przepisów prawnych pokazano jakie wymagania musi spełnić przyszły nauczyciel. W drugim rozdziale autorzy skupili się na bardzo istotnym zagadnieniu w pracy trenera i nauczyciela wychowania fizycznego, jakim jest odpowiedzialność cywilnoprawna i jej reżimy. Autorzy wyjaśnili także pojęcie szkody. Z uwagi na specyfikę pracy kadr sportowych wnikliwie przedstawiono podstawy odpowiedzialności cywilnoprawnej szkoły, trenera i nauczyciela wychowania fizycznego wynikające z Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego, a także te przewidziane w regulaminach obiektów sportowych. W ostatniej części scharakteryzowano różne formy zatrudnienia trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego i zawodników oraz omówiono wynikającą z nich odpowiedzialność cywilnoprawną. Każdy rozdział wieńczą pytania sprawdzające wiedzę i zrozumienie przedstawionego materiału. Podręcznik może być przeznaczony zarówno do samodzielnej lektury studenta, jak i wykorzystany w trakcie zajęć akademickich. Autorzy mają nadzieję, że treści zawarte w podręczniku będą także punktem wyjścia do dalszych lektur i studiów w tej dziedzinie. Stan prawny treści publikacji na dzień 23 marca 2020 r.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40914 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 15.09.2021
Wypalanie zawodowe u nauczycieli / Anna Krawulska-Ptaszyńska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1996, nr 8, s. 9-12. - 1996.
Article
In basket
Date of change: 15.07.2021
Motywy wyboru zawodu nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Sosnowska-Bielicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2021, nr 4, s. 68-79. - 2021.
Bibliografia strony 78-79.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Ten, który prowadzi przez informacyjny śmietnik / Michał Zawadzki // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2013, nr 3, s. 41-46.
Streszczenie: Rola nauczyciela w cyfrowym szumie.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Omówienie Rozporządzenia MEN z 26.10.2012 zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1196).
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Warszawscy nauczyciele wf - o potrzebie doskonalenia zawodowego / Marzena Kurzak // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2012, nr 4, s. 12-18.
Streszczenie: Wyniki badań, których celem było zgromadzenie informacji na temat potrzeb, wymagań i trudności w codziennej pracy nauczycieli wychowania fizycznego. Badanie przeprowadzono wśród nauczycieli WF warszawskich szkół w latach 2010-2011 metodą sondażu diagnostycznego.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Tabelaryczne zestawienie umiejętności nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Zgodnie z prawem : zasady zatrudniania nauczycieli / Dariusz Skrzyński // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2009, nr 12, s.8-9.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Zmiany kształcenia nauczycieli w krajach europejskich.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Szkoła potrzebuje mężczyzn / Paulina Koperna // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2014, nr 3, s. 87-92.
Streszczenie: Uczniowie chcieliby mieć znacznie więcej nauczycieli mężczyzn. Nauczycielki też nie miałyby nic przeciwko większej liczbie kolegów po fachu. Dlaczego zatem tak niewielu mężczyzn decyduje się na pracę w szkole? (http://www.psychologiawszkole.pl)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Postawy nauczycieli wf - wobec zawodu / Monika Marszołek // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2012, nr 3, s. 17-20.
Streszczenie: Porównanie postaw współczesnych nauczycieli wychowania fizycznego wobec zawodu do postaw badanych w 1993 roku.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Studenci o zawodzie nauczyciela / Joanna Jarmużek // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 7, s.40-42.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Technologia nie zastąpi metodyki / Agata Oleksiak // DYREKTOR SZKOŁY. - 2013, nr 3, s. 72-75.
Streszczenie: Rozważania na temat wykorzystania technologii w doskonaleniu nauczycieli.
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again