Form of Work
Artykuły
(112)
Książki
(30)
Publikacje naukowe
(12)
Publikacje fachowe
(5)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(28)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(30)
Author
Denek Kazimierz (1932-2016)
(4)
Koperna Paulina
(3)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(3)
Grabowska Tatiana
(2)
Knafel Krystyna
(2)
Kosiba Grażyna
(2)
Kwiatkowska Henryka (1940- )
(2)
Marszołek Monika
(2)
Materiały I Podręczniki Mariana Pietrasz
(2)
Pielachowski Józef (1940- )
(2)
Szurowska Beata (1973- )
(2)
Tchorzewski Andrzej Michał (1943- )
(2)
Łuba Małgorzata
(2)
Akademia Pomorska (Słupsk )
(1)
Bednarska Małgorzata (1972- )
(1)
Białożyt-Wielonek Katarzyna
(1)
Boguszewska Anna (pedagog)
(1)
Brzychcy Wioletta
(1)
Celarek Barbara
(1)
Centner-Guz Małgorzata
(1)
Chmiel Teresa
(1)
Chodnicki Jerzy
(1)
Ciechanowska-Barnaś Joanna
(1)
Czajkowska Agnieszka (pedagog)
(1)
Deleżyńska Katarzyna
(1)
Dereń Anna
(1)
Dobrowolska Barbara (1964- )
(1)
Domagała-Kręcioch Agnieszka
(1)
Dubiel Paulina
(1)
Dziamska Dorota
(1)
Elsner Danuta
(1)
Feliniak Aleksandra
(1)
Gawłowska-Komocka Agnieszka
(1)
Gierszal Krzysztof
(1)
Goetz Magdalena
(1)
Grochowalska Magdalena (pedagog)
(1)
Gutkowska-Wyrzykowska Ewelina
(1)
Gutowska Beata
(1)
Guz Sabina
(1)
Góralska Renata
(1)
Hattie John
(1)
Hejnicka-Bezwińska Teresa (1941- )
(1)
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
(1)
Iskierka-Kasperek Ewa
(1)
Jankowska Zofia
(1)
Jaroszewski Marcin
(1)
Jasiński Zenon (1945- )
(1)
Jańczyk Grażyna
(1)
Joanna Femiak
(1)
Juszczyk Stanisław
(1)
Kaleta Kinga
(1)
Kaleta Klaudiusz
(1)
Kanios Anna
(1)
Kaszyński Krzysztof
(1)
Kocór Maria
(1)
Koniewski Maciej
(1)
Krawulska-Ptaszyńska Anna
(1)
Krzemianowski Zenon
(1)
Kunka Grażyna
(1)
Kurzak Marzena
(1)
Kwiatkowska Henryka
(1)
Lama Dobrochna
(1)
Latoch-Zielińska Małgorzata
(1)
Leshchenko Mariya
(1)
Leżańska Wiesława
(1)
Machinko-Nagrabiecka Magdalena
(1)
Maciąg Jolanta
(1)
Madalińska-Michalak Joanna
(1)
Majerek Bożena
(1)
Maszczak Tadeusz
(1)
Matusz-Rżewska Alicja
(1)
Michalski Jarosław
(1)
Mróz Justyna
(1)
Muchacka Bożena (1953- )
(1)
Mądry-Kupiec Małgorzata
(1)
Nowacka Elżbieta
(1)
Nowakowska Magdalena
(1)
Oleksa Karolina
(1)
Oleksiak Agata
(1)
Organiściak Ewa Katarzyna
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Otwinowski Wiesław
(1)
Ołtarzewski Eryk
(1)
Pater Magdalena
(1)
Piszko Agata
(1)
Polińska Barbara
(1)
Program Nowa Szkoła
(1)
Pryszmont-Ciesielska Martyna
(1)
Pękala Joanna
(1)
Pękala Joanna Ludwika
(1)
Radomski Kamil
(1)
Ratuś Bronisław (1935-1997)
(1)
Rey Małgorzata
(1)
Serwotka Ewa
(1)
Skierska Anna
(1)
Skrzydło Karol
(1)
Skrzyński Dariusz
(1)
Składanowski Henryk
(1)
Sosnowska-Bielicz Ewa
(1)
Stelmasiak Izabela
(1)
Year
2020 - 2023
(7)
2010 - 2019
(119)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(10)
Time Period of Creation
2001-
(19)
1989-2000
(4)
1901-2000
(2)
Country
Poland
(146)
Language
Polish
(146)
Audience Group
Studenci
(2)
Nauczyciele
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Nauczyciele
(110)
Zawód
(18)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(15)
Szkolnictwo
(11)
Nauczanie
(7)
Nauczyciele nauczania początkowego
(7)
Pedagogika
(7)
Oświata
(6)
Doskonalenie zawodowe
(5)
Kształcenie
(5)
Nauczyciel
(5)
Nauczyciele zawodu
(4)
Wybór zawodu
(4)
Bibliotekarz
(3)
Doradcy zawodowi
(3)
Mężczyzna
(3)
Młodzież
(3)
Nauczyciele przedszkoli
(3)
Pedagodzy szkolni
(3)
Pedeutologia
(3)
Uczniowie
(3)
Wychowanie fizyczne
(3)
Wychowawstwo
(3)
Wypalenie zawodowe
(3)
Biblioteki szkolne
(2)
Czas wolny od pracy ucznia
(2)
Etyka zawodowa
(2)
Feminizm
(2)
Kadry
(2)
Kobieta
(2)
Kwalifikacje zawodowe
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Nauczyciele bibliotekarze
(2)
Nauczyciele-bibliotekarze
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Praktyki studenckie
(2)
Przydatność zawodowa
(2)
Rynek pracy
(2)
Samokontrola (psychol.)
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wychowanie
(2)
badanie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Awans zawodowy
(1)
Badania naukowe
(1)
Bergson, Henri
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Emisja głosu
(1)
Empatia
(1)
Etyka
(1)
Etyka nauczyciela
(1)
Filologia polska
(1)
Globalizacja
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Internet
(1)
Języki
(1)
Kariera
(1)
Klasa szkolna (socjol.)
(1)
Kompetencje dydaktyczne
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kształcenie rodziców
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Logopedzi
(1)
Marek, Elżbieta
(1)
Metody nauczania
(1)
Motywacja pracy
(1)
Narkomania dzieci i młodzieży
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Nauczyciele przyrody
(1)
Oceny szkolne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagodzy specjalni
(1)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(1)
Profesor Oświaty
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Psycholodzy szkolni
(1)
Psychologia pracy
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Reforma edukacji
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Samopoznanie
(1)
Socjologia edukacji
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności internetowe
(1)
Start zawodowy
(1)
Subject: work
Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce
(1)
Subject: time
2001-
(14)
1989-2000
(4)
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(7)
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Praca zbiorowa
(5)
Materiały konferencyjne
(4)
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(3)
Artykuł z czasopisma fachowego
(3)
Raport z badań
(3)
Artykuł fachowy
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(21)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Nauka i badania
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
146 results Filter
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 16.10.2022
Etyczność pracy zawodowej nauczycieli, z uwagi na jej niezwykłą wrażliwość, nie należy do łatwych obszarów badawczych. Ze względu na brak jednoznaczności w rozwikłaniu kwestii etycznych zawodu nauczycielskiego (choć zapewne nie tylko zawodu nauczycielskiego, jeśli chodzi o sprawy etyki), należy zachować umiar i powściągliwość w przyjmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących etyki zawodu nauczycielskiego. Taka jest bowiem specyfika etycznego wymiaru pracy zawodowej nauczycieli, który nie poddaje się jednoznacznym kategoryzacjom. Taką postawę, którą w tym miejscu można by nazwać „umiarkowanie zdystansowaną” wobec etycznego wymiaru zawodu nauczycielskiego starał się zachować autor przedłożonej pracy. Praca ma charakter studium teoretycznego i wpisuje się we współczesną myśl pedagogiczną, a w szczególności pedeutologiczną. Zaprezentowano w niej wiele kwestii, które, dotychczas, nie były w zadowalającym stopniu dostrzegane i doceniane, a niejednokrotnie i pomijane w rozważaniach nad etycznym wymiarem zawodu nauczycielskiego. Rozprawa składa się z pięciu wzajemnie dopełniających się rozdziałów. W pierwszym z nich podjęto analizę etycznych kwestii pracy zawodowej, a w szczególności kategorię etyczności pracy zawodowej, jej teoretycznych podstaw, a także etyczności niektórych zawodów po to, aby na ich tle przedstawić etyczność pracy zawodowej nauczycieli. W rozdziale drugim przedstawiono kwestie związane z etycznością reprezentantów tej kategorii społeczno-zawodowej, jaką stanowią nauczyciele. Uwagę skupiono wokół zróżnicowanych podejść do etyki zawodowej nauczycieli oraz możliwych sposobów jej rozumienia. W rozdziale trzecim podjęto próbę naukowej eksploracji niektórych kwestii etycznych związanych z uprawianym zawodem nauczycielskim. W szczególności poddano analizie pracę zawodową nauczyciela jako przedsięwzięcie moralne, dylematy etyczne, jakie występują w pracy zawodowej nauczycieli oraz kwestie etyczne zawodu nauczycielskiego w dobie globalizacji, integracji oraz transformacji jako procesów zachodzących w rzeczywistości społecznej, a tym samym i w rzeczywistości edukacyjnej. Rozdział czwarty poświęcono próbom zestawienia etyki zawodowej i profesjonalizmu nauczycielskiej aktywności, czego konsekwencją może być etyczny profesjonalizm nauczycieli. W ostatnim, piątym rozdziale poszukiwano kształtu edukacji etycznej nauczycieli, takiego kształtu, który pozwoliłby na właściwe przygotowanie nauczycieli do zawodu pod względem etycznym. Pracę zamyka zakończenie oraz bibliografia.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2022
Edukacja inkluzyjna jest nową, uznaną w wielu krajach świata formą polityki integracji edukacji. Nauczanie dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych w swym ujęciu zapewnić ma każdemu dziecku prawo do nauki w lokalnej szkole ogólnodostępnej, z uwzględnieniem wszystkich koniecznych do tego warunków. U podstaw inkluzji leży opinia, że życie i byt ludzi o ograniczonych możliwościach powinny w największym stopniu zbliżyć się do warunków i stylu życia społecznego, w którym oni przebywają. Jeśli mówimy o dzieciach z ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi, to muszą one zaspokajać swoje potrzeby poprzez wchodzenie w interakcje społeczne. Inkluzja zakłada indywidualne podejście do nauczania z uwzględnieniem sytuacji każdego dziecka – jego zdolności, specyfiki rozwoju, temperamentu, płci, kultury rodzinnej, itd. Szkoła inkluzyjna jest to instytucja edukacyjna zapewniająca edukację rozumianą jako system usług edukacyjnych, w związku z tym adaptuje programy nauczania, uwzględniając środowisko fizyczne, specyficzne metody i formy nauczania, wykorzystuje istniejące zasoby społeczne, angażuje rodziców, współpracuje z fachowcami w celu świadczenia specjalnych usług w zależności od różnych potrzeb edukacyjnych dzieci, stwarza pozytywny klimat w środowisku szkolnym. Edukacja integracyjna w żaden sposób nie zastępuje i nie wyklucza istnienia systemu szkolnictwa specjalnego. Inkluzja ma na celu przygotowanie każdej szkoły do nauczania dzieci z różnymi (szczególnymi) potrzebami. Rozwiązanie tego problemu wymaga zmian nie tylko w strukturze i środkach stosowanych w naszych szkołach, lecz też w podejściu wielu pedagogów szkół specjalnych i powszechnych. Autorzy monografii podjęli zagadnienia, mające duże znaczenie dla teorii i praktyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Praca podejmuje również aktualne (szczególnie w dobie pandemii) kwestie nauczania z wykorzystaniem technologii cyfrowej, która stwarza szerokie możliwości zastosowania w tym obszarze, jak również ułatwia dostępność do edukacji. Zaprezentowane teksty mogą być pomocne w procesie przygotowania do zawodu pedagoga, pedagoga specjalnego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli już pracujących. Materiały zebrane w monografii mogą stanowić również cenne źródło poznawcze i metodyczne dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich ogólnokształcących, pracowników socjalnych, opiekuńczych, jak również innych specjalistów wspierających rozwój dzieci.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 03.10.2022
W książce podjęto próbę ukazania zmienności i niejednoznaczności pojęcia pewności zawodowej nauczyciela, począwszy od budującego doświadczenia wynikającego z osobistego sprawstwa, które daje poczucie pewności w działaniu zawodowym – self-efficacy, aż do stanu ambiwalencji spowodowanej dwoistością własnych doświadczeń w pracy pedagogicznej, przeżywania wielu sprzeczności. Z jednej strony można mówić o pozytywnym wymiarze niepewności stanowiącej przyczynek do innowacyjności nauczycieli i demokratyzacji edukacji. Z drugiej jednak – o niepewności paraliżującej nauczycielską aktywność, powodującej podporządkowanie, prowadzącej do rezygnacji. Może to być zupełne (fizyczne) odejście lub psychiczna nieobecność charakteryzująca się wycofaniem nauczyciela z pełnienia swojej roli zawodowej w sposób twórczy i świadomy. Książka niezbędna zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, którzy na co dzień zaangażowani są w sprawy polskiej edukacji. ********* Areas of Uncertainty in Contemporary Teacher’s Work Areas of Uncertainty in Contemporary Teacher’s Work The books attempts to show the changeable and ambiguous notion of professional certainty of teachers, from the building experience gained from personal self-efficacy, which gives confidence in professional activity, to the state of ambivalence caused by the duality of their own experiences and conflicts in pedagogical work. The authors pay heed to the special relation of the described competence to COVID-19 pandemic and new challenges for teachers in this connection. ********* Dr Joanna Ludwika Pękala (ORCID 0000-0003-4554-1962) – adiunkt w Zakładzie Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, opiekun Koła Naukowego Pedagogiki Kreatywnej, kierownik polskiego zespołu projektu Bridging finansowanego w ramach programu Erasmus+. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach pedeutologicznych, a szczególnie na wczesnej edukacji oraz etyce pedagogicznej. Autorka m.in. publikacji Etos nauczycieli – mit czy rzeczywistość? (2017). Dr Katarzyna Białożyt-Wielonek (ORCID 0000-0001-7047-5763) – sekretarz naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz adiunkt w Katedrze Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy Instytutu Spraw Społecznych tej uczelni, koordynator Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2017-2020), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2020-2023). Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji całożyciowej, aktywności edukacyjnej osób starszych, sytuacji społecznej seniorów oraz różnych form aktywizujących osoby starsze.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 01.10.2022
Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja") pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań - nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym tomie koncentrują się na postawach nauczycieli wobec zmian społecznych i kulturowych, a także na oczekiwaniach społecznych wobec nauczycieli. W zamierzeniu odbiorcą książki jest współczesny kreatywny nauczyciel, którego modelową sylwetkę można odczytać z poszczególnych tekstów: nauczyciel taki jest kreatorem dialogu międzykulturowego, potrafi również kreować własny wizerunek, kształtuje warunki do wolności, wyzwala twórczość uczniów, personalizuje edukację, dostosowuje ją do konkretnej rzeczywistości, traktuje nauczanie jako formę sztuki, która wymaga od niego mądrości. W tej samej serii ukażą się: Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych (red. Wiesława Leżańska, Dorota Radzikowska) oraz Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka (red. Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 22.04.2022
Oświata na wirażu / redakcja naukowa Kazimierz Denek, Tomasz M. Zimny. - Wydanie I. - [Kielce] : [Wydawnictwo Andrzej Wiśniewski], [1999]. - 326, [2] strony : tabele ; 23 cm.
Tatrzańskie Seminarium Naukowe "Oświata na wirażu" 15 czerca 1998 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36217 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 22.04.2022
Materiały z II Zjazdu Pedagogicznego w Toruniu w 1995 roku.
Bibliografia przy rozdziałach.
Materiały zawarte w tej książce są zbiorem referatów, które można podzielić na trzy grupy tematyczne dotyczące: kulturowo-poznawczych kontekstów kształcenia nauczycieli; stanu świadomości nauczyciela widzianego przez pryzmat badań i stwierdzeń empirycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36219 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36215 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 20.04.2022
Referaty z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Zielona Góra 11-12 marca 1992 r.
Bibliografia przy referatach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36175 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 29.03.2022
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Streszczenie: Autor omówił stopnie awansu zawodowego w świetle znowelizowanej Karty nauczyciela i Rozporządzenia Ministra EN z 1.12.2004 r. (przypisy w aneksie). Przedstawił procedurę uzyskiwania stopni awansu zawodowego, wymagania w stosunku do nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39145 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 29.03.2022
(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)
Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły.
Streszczenie: Autor omówił stopnie awansu zawodowego w świetle znowelizowanej Karty nauczyciela i Rozporządzenia Ministra EN z 3.08.2000 r. (przypisy w aneksie). Przedstawił procedurę uzyskiwania stopni awansu zawodowego, wymagania w stosunku do nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36487, 36486, 36485, 36484, 36483 (5 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 40914 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 15.09.2021
Wypalanie zawodowe u nauczycieli / Anna Krawulska-Ptaszyńska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1996, nr 8, s. 9-12. - 1996.
Article
In basket
Date of change: 15.07.2021
Motywy wyboru zawodu nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Sosnowska-Bielicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2021, nr 4, s. 68-79. - 2021.
Bibliografia strony 78-79.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Ten, który prowadzi przez informacyjny śmietnik / Michał Zawadzki // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2013, nr 3, s. 41-46.
Streszczenie: Rola nauczyciela w cyfrowym szumie.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Omówienie Rozporządzenia MEN z 26.10.2012 zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1196).
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again