Form of Work
Artykuły
(23)
Publikacje naukowe
(10)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Książki
(5)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Kamińska Janina (pedagog)
(2)
Pawlak Mirosław
(2)
Szymański Mirosław Stanisław (1954- )
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Budzyński Mariusz
(1)
Chmielewska Iwona
(1)
Czekierda Piotr (1976- )
(1)
Finkielsztein Mariusz
(1)
Hejnicka-Bezwińska Teresa (1941- )
(1)
Izdebski Zbigniew (1956- )
(1)
Jaworska Anetta
(1)
Kalkowska Magda
(1)
Kanios Anna
(1)
Król Teresa
(1)
Kucha Ryszard (1942- )
(1)
Kwiatkowska Henryka
(1)
Lehrer-Knafo Orit
(1)
Michałkiewicz Anna
(1)
Murawska Ewa (nauki pedagogiczne)
(1)
Nowicki Andrzej (1919-2011)
(1)
Nowosad Inetta
(1)
Potulicka Eugenia (1944- )
(1)
Rowicka Agnieszka
(1)
Sajdak-Burska Anna
(1)
Sbruèva Alìna Anatolìïvna
(1)
Stachowiak Beata
(1)
Tarczyński Jarosław
(1)
Tęcza-Ćwierz Jolanta
(1)
Wantuch Wiesława (1958-2017)
(1)
Zagrodzka Alicja
(1)
Zalewski Zbigniew
(1)
Zdybel Dorota
(1)
Zembrzuska Agnieszka
(1)
Ćwikliński Andrzej (1953- )
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(24)
2000 - 2009
(3)
1980 - 1989
(2)
Time Period of Creation
2001-
(15)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(29)
English
(3)
Russian
(1)
Subject
Nauczyciele akademiccy
(26)
Pedagodzy
(5)
Szkolnictwo wyższe
(5)
Nauczanie
(3)
Studenci
(3)
Działacze harcerscy
(2)
Jaczewski, Andrzej
(2)
Kompetencje społeczne
(2)
Metody nauczania
(2)
Nauczyciele
(2)
Pedagogika
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Wydział Pedagogiczny (Uniwersytet Warszawski)
(2)
ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie
(1)
Anweiler, Oskar
(1)
Baby boomers
(1)
Biografie
(1)
Czapiński Kazimierz
(1)
Deklaracja bolońska (1999)
(1)
Dobrowolski Antoni Bolesław
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Drzewieski Stefan Bernard
(1)
Działacze społeczni
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europejska Rama Kwalifikacji
(1)
Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów
(1)
Filologia polska
(1)
Filozofowie
(1)
Globalizacja
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Inżynierowie
(1)
Jakość kształcenia
(1)
Język polski
(1)
Katolicyzm
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Krzyżanowski, Juliusz Marian (1892-1950)
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura pracy
(1)
Lekarze
(1)
Liberalizm
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Nuda
(1)
Organizacja
(1)
Oświata
(1)
Pedeutologia
(1)
Pediatrzy
(1)
Piotrowski, Eugeniusz
(1)
Pokolenie X
(1)
Pokolenie Y
(1)
Pokolenie Z
(1)
Praca
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(1)
Profesorowie
(1)
Program "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Ruch pro-life
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Seksuolodzy
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Tatarkiewicz Władysław
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Tutoring
(1)
Uczniowie
(1)
Uniwersytety
(1)
Wiedza
(1)
Witwicki Władysław
(1)
Zarządzanie
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Zięba, Antoni
(1)
Subject: time
2001-
(15)
1901-2000
(7)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(8)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(2)
Europa
(1)
Izrael
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(7)
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł z czasopisma naukowego
(6)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(6)
Wspomnienie pośmiertne
(4)
Księga pamiątkowa
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Słownik biograficzny
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(15)
Historia
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Nauka i badania
(3)
Medycyna i zdrowie
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Religia i duchowość
(1)
33 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienie wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów, pisanych w języku polskim lub angielskim, są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
W monografii poruszono ważną z punktu widzenia funkcjonowania szkoły wyższej kwestię okresowych ocen pracowniczych. Podjęto próbę zidentyfikowania czynników związanych z prezentowanymi przez nauczycieli akademickich postawami wobec oceniania, dokonano analizy problemów występujących w systemach oceniania, a także przedstawiono rekomendacje w zakresie budowania, wdrażania i wykorzystania systemów oceniania okresowego na uczelniach. W dobie zmian, jakim obecnie podlega szkolnictwo wyższe, publikacja może być szczególnie interesująca dla pracowników uczelni, a zwłaszcza osób odpowiedzialnych za wprowadzenie systemów oceniania okresowego nauczycieli akademickich.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Celem i misją czasopisma Konińskie Studia Językowe jest stworzenie platformy do dyskusji na temat osiągnięć oraz wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się językami w ujęciu stosowanym. Adresatem czasopisma są zarówno doświadczeni, jak i początkujący badacze języków, językoznawcy stosowani, dydaktycy, tłumacze, kulturoznawcy i wszyscy ci, którzy traktują język jako podstawowy przedmiot swoich badań. Motywem przewodnim i osią spajającą pracę redakcji jest refleksja nad językiem. W tej szerokiej formule mieści się zarówno podejście ściśle językoznawcze, jak również pedagogiczne czy kulturowe. Mamy nadzieję, że tak zarysowana wizja czasopisma pozwoli nam wypełnić znaczącą lukę na polskim rynku czasopism naukowym. Przyjmując jednoznacznie językoznawczy punkt odniesienia, zakładamy jednocześnie, że szeroki wachlarz odniesień do badań językowych, od praktyki edukacyjno-translatorskiej po kulturowo uwarunkowane użycie języka w mediach, jest niezbędny dla całościowego podejścia do badań językowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Temat: Nadzór korporacyjny ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Wynalazek ; Prawo międzynarodowe ; Geopolityka ; Agregaty pieniężne ; Zamiana kary pozbawienia wolności ; Komunikacja ; Kapitał społeczny ; Gwarancja inwestycji ; Koszty uzyskania przychodów ; Innowacje ; Model Blacka-Scholesa-Mertona ; Rozwój regionalny ; Model ekonometryczny ; Teoria opcji ; Orzeczenie w trybie prejudycjalnym ; Patenty ; Art. 58 § 4 k.k ; Rynek pracy ; Dyrektywy wymiaru kary ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Działalność kulturalna i oświatowa ; Liga Morska i Rzeczna ; Wykładnia prawa UE ; TSUE ; Prawo Unii europejskiej ; Bundesverfassungsgericht ; Ochrona prawno-autorska ; Fundusze emerytalne ; Zaskarżalność ; Europa Wschodnia ; Litewski Kodeks Karny ; Sądownictwo wojskowe ; Utwór ; Rewolucja przestrzenna ; Prawo wojny ; Interpretacja indywidualna ; Przekształcenie spółki kapitałowej ; Sukcesja uniwersalna ; Kurs walutowy ; Model Frenkela-Bilsona ; Działalność B R ; Produkty unit-linked ; Innowacja ; Kryzys ekonomiczny ; Prawo rosyjskie ; Cena równowagi rynkowej ; Reguły fiskalne narodowe i ponadnarodowe ; Indeks reguł fiskalnych ; Prace badawczo-rozwojowe ; Prywatna ; Publiczna opieka zdrowotna ; Inwestorzy instytucjonalni ; Luka innowacyjna ; Efekty transformacji systemowej ; Spójność społeczna ; Racujący ; Wskaźniki zatrudnienia ; Pracujący w sektorach własności ; Pracujący według sektorów ekonomicznych ; Przekazywanie informacji ; Zaangażowanie akcjonariuszy ; Prawo wojskowe ; Prawo procesowe ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Nauczyciele akademiccy ; Kolonializm ; Segregacja zawodowa ; Polityka fiskalna ; Przychody z praw autorskich ; Art. 37a k.k ; Tożsamość narodowa ; Płeć ; Prawo karne ; II Rzeczypospolita ; Ustawowe zagrożenie ; Kobiety
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Celem i misją czasopisma Konińskie Studia Językowe jest stworzenie platformy do dyskusji na temat osiągnięć oraz wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się językami w ujęciu stosowanym. Adresatem czasopisma są zarówno doświadczeni, jak i początkujący badacze języków, językoznawcy stosowani, dydaktycy, tłumacze, kulturoznawcy i wszyscy ci, którzy traktują język jako podstawowy przedmiot swoich badań. Motywem przewodnim i osią spajającą pracę redakcji jest refleksja nad językiem. W tej szerokiej formule mieści się zarówno podejście ściśle językoznawcze, jak również pedagogiczne czy kulturowe. Mamy nadzieję, że tak zarysowana wizja czasopisma pozwoli nam wypełnić znaczącą lukę na polskim rynku czasopism naukowym. Przyjmując jednoznacznie językoznawczy punkt odniesienia, zakładamy jednocześnie, że szeroki wachlarz odniesień do badań językowych, od praktyki edukacyjno-translatorskiej po kulturowo uwarunkowane użycie języka w mediach, jest niezbędny dla całościowego podejścia do badań językowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 27.09.2021
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 206)
Bibliografia prac Eugeniusza Piotrowskiego strony 17-29.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46493 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31178 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46331 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Stopień wdrożenia postanowień procesu bolońskiego w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce.
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 30.07.2020
Bibliografia na stronach 205-206.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again