Form of Work
Artykuły
(11)
Książki
(8)
Status
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Author
Buchnat Marzena
(2)
Badura-Stronka Magdalena
(1)
Biernat Renata
(1)
Bobik Bogumiła
(1)
Dykcik Władysław (1942-2013)
(1)
Kijak Remigiusz J (1979- )
(1)
Kozubska Alicja
(1)
Kościelska Małgorzata (1944- )
(1)
Kurtek Paweł
(1)
Loebl Wirginia
(1)
Ogorzałek Małgorzata
(1)
Ploch Leszek
(1)
Rempel Wiesława
(1)
Sikorska Karolina
(1)
Waszyk Magdalena
(1)
Waszyńska Katarzyna (1972- )
(1)
Zakrzewska-Manterys Elżbieta
(1)
Zaorska Marzenna (1960- )
(1)
Zasępa Ewa
(1)
Łaba Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(9)
Niepełnosprawni umysłowo
(6)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Nauczyciele
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Rodzina
(2)
Uczniowie
(2)
Uczniowie szkół specjalnych
(2)
Wychowanie seksualne
(2)
Biblioterapia
(1)
Bytom (woj. śląskie)
(1)
Chorzy z zespołem Downa
(1)
Czytelnictwo
(1)
Dyskryminacja niepełnosprawnych
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo w stopniu lekkim
(1)
Integracja społeczna
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Niedorozwój umysłowy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Oligofrenopedagogika
(1)
Opieka społeczna
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Wielkopolskie, województwo
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zespół Downa
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Domain
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
19 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44460 (1 egz.)
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Włączanie społeczne w placówce specjalnej / Leszek Ploch. - Warszawa : Difin, 2011. - 325 s. : ilustracje ; 23 cm.
(Engram)
Bibliogr. s. 313-325.
Streszczenie: Przedstawienie propozycji, wskazówek wychowania włączającego podopiecznych o obniżonej sprawności umysłowej w warunkach systemowego kształcenia i zorganizowanej opieki w placówce specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem metod terapii. Opisanie optymalnego modelu takiej placówki. Przybliżenie zjawisk, procesów, prawidłowości i wskazań strategii włączającej w aspekcie zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych podopiecznych, zwłaszcza w zakresie kompetencji społecznych, jak też pracy pedagogiczno-integracyjnej. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pedagogów-wychowawców, terapeutów, specjalistów, studentów o kierunku pedagogiczno-nauczycielskim, rodziców oraz osób wspierających podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42113 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Aneksy. Bibliogr. s. [165]-181.
Streszczenie: Spis treści: CZ. TEORETYCZNA I. Zachowania przystosowawcze dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 1.1. Istota upośledzenia umysłowego 1.2. Rozwój społeczny osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 1.3. Psychopedagogiczne aspekty, kryteria i czynniki przystosowania społecznego dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w ujęciu różnych koncepcji 1.4. Zachowania przystosowawcze osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 1.5. Środowiska wychowawcze i ich rola w kształtowaniu zachowań przystosowawczych. II. Biblioterapia i jej oddziaływanie 2.1. Czytelnictwo i biblioterapia - próba ujęcia problemu 2.2. Założenia ukierunkowanego czytelnictwa w biblioterapii jako środka dydaktycznego i wychowawczego 2.3. Formy biblioterapii w odniesieniu do grup jej odbiorców 2.4. Konstrukcja modelu biblioterapeutycznego - podejście empiryczne 2.5. Bajki w procesie biblioterapeutycznym 2.6. Biblioterapia jako forma rewalidacyjnego oddziaływania na osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Spis treści: CZ. ANALITYCZNA I. Metodologiczne podstawy badań własnych 1.1. Problematyka badawcza 1.2. Metoda, techniki i narzędzia badawcze 1.3. Zbiorowość, teren i organizacja badań 1.4. Charakterystyka badanych uczniów i ich środowiska wychowawczego. II. Poziomy wiedzy o książce i nastawienia czytelniczego badanych uczniów - analiza porównawcza wyników badań 2.1. Stopień zbieżności poziomów wyjściowych z poziomami końcowymi w badanych grupach z zakresu wiedzy o książce 2.2. Stopień zbieżności poziomów wyjściowych z poziomami końcowymi w badanych grupach z zakresu nastawienia czytelniczego 2.2.1. Zachowania czytelnicze 2.2.2. Stosunek emocjonalny. III. Poziom zachowania się uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - analiza porównawcza wyników badań 3.1. Porównanie poziomów wyjściowych i poziomów końcowych badanych grup 3.2. Porównywanie poziomów wyjściowych z poziomami końcowymi w badanych grupach 3.3. Zależności między poziomem wiedzy o książce a nastawieniami czytelniczymi i zachowaniami przystosowawczymi badanych uczniów w grupie eksperymentalnej i kontrolnej 3.3.1. Zależności między poziomem wiedzy o książce a nastawieniami czytelniczymi uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przed i po realizacji programu biblioterapeutycznego 3.3.2. Zależności między poziomem wiedzy o książce a zachowaniami przystosowawczymi uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przed i po realizacji programu biblioterapeutycznego 3.3.3. Zależności między nastawieniami czytelniczymi a zachowaniami przystosowawczymi uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przed i po realizacji programu biblioterapeutycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42117 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42111 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Bibliogr. s. 149-157
Streszczenie: Analizę funkcjonowania osób z zespołem Downa poprzedzono zdefiniowaniem pojęcia i przedstawieniem cech charakterystycznych tej jednostki chorobowej. Opisano jakość życia osób z zespołem Downa i ich rodzin, strukturę osobowości oraz cechy temperamentu, zachowania adaptacyjne chorych oraz problemy ludzi z zespołem Downa w wieku dorosłym i starszym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41646 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37002 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26483, 26482 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again