Form of Work
Książki
(13)
Artykuły
(10)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Author
Jaśkiewicz Małgorzata
(2)
Jędras Zbigniew
(2)
Turska Dorota
(2)
Wudarska Jadwiga Urszula
(2)
Biblioteczka Dobrego Nauczyciela
(1)
Bielecka Małgorzata
(1)
Black P. J. (1930- )
(1)
Brycz Bogumiła
(1)
Cegłowski Bartłomiej
(1)
Chodoń Irena
(1)
Chojnacka-Synaszko Barbara
(1)
Civitas
(1)
Dejko Jadwiga
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Dutkiewicz Joanna
(1)
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
(1)
Humenny Grzegorz
(1)
Jasińska-Maciążek Aleksandra
(1)
Jaskuła Sylwia
(1)
Jastrząb Bogusława
(1)
Kamińska Jolanta (pedagog)
(1)
Krystek Jerzy
(1)
Kędracka-Feldman Ewa
(1)
Lewandowska Maria
(1)
Molska Małgorzata
(1)
Młodożeniec Katarzyna
(1)
Nawrocka Ewa
(1)
Niemierko Bolesław (1935- )
(1)
Ochinowska Hanna red
(1)
Osbert-Pociecha Grażyna
(1)
Podgórski Błażej
(1)
Rajczyk-Bauć Katarzyna
(1)
Rodriguez Fernandez Tomas
(1)
Sterna Danuta
(1)
Sękowski Andrzej Edward (1957- )
(1)
Taraszkiewicz Małgorzata
(1)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin )
(1)
Wroński Ryszard W
(1)
Zagdańska Agnieszka
(1)
Ziętkiewicz Ewa (1949-2020)
(1)
Zwierzyńska Beata
(1)
Łukasik Andrzej
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(2)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Audience Group
Nauczyciele
(2)
Subject
Oceny szkolne
(20)
Nauczanie
(12)
Nauczanie początkowe
(6)
Efektywność nauczania
(4)
Dziecko zdolne
(3)
Młodzież szkolna
(2)
Ocenianie kształtujące
(2)
Oceny opisowe
(2)
Uczenie się
(2)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Jakość szkoły
(1)
Język francuski
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Matematyka
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Ocena szkolna
(1)
Poradniki dla nauczycieli
(1)
Psychologia
(1)
Rodzice
(1)
Skala ocen (szkolnictwo)
(1)
Sprawdziany i testy
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoła
(1)
Testy
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Poradnik
(2)
Publikacje
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Psychologia
(2)
Nauka i badania
(1)
25 results Filter
Book
In basket
Date of change: 28.07.2022
Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Lublin : TNKUL, copyright 2000. - 242 strony ; 24 cm.
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 57)
Bibliografia.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36327 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 07.07.2022
Najnowsza publikacja stanowiąca wykład na temat finansów w związku z planowaniem i oceną opłacalności wraz z praktycznymi przykładami zastosowania arkusza kalkulacyjnego. Książka została przygotowana na podstawie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym autorstwa Bartłomieja Cegłowskiego i Błażeja Podgórskiego. W stosunku do pierwowzoru autorzy wszystkie opisy przekształcili z wersji Excel 2007 do wersji Excel 365, uaktualnili, zmienili i uzupełnili przykłady, napisali nowy podrozdział na temat obrotów granicznych oraz dodali kilkadziesiąt zadań do samodzielnego rozwiązania, dzięki czemu podręcznik może być jeszcze w większym stopniu wykorzystany jako źródło do samodzielnej nauki. Książka składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy może być potraktowany jako oddzielny minipodręcznik, w którym autorzy, łącząc wiedzę z zakresu finansów ze wskazówkami, w jaki sposób można w danym obszarze wykorzystać arkusz kalkulacyjny, opisują następujące zagadnienia: ● wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym, ● zmiana wartości pieniądza w czasie, ● planowanie finansowe i tworzenie sprawozdań finansowych pro forma, ● ocena projektów inwestycyjnych, ● analiza źródeł finansowania działalności.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Efektywność, jako immanentny atrybut ludzkiego działania, w warunkach zmieniających się paradygmatów zarządzania organizacjami pozostaje od stuleci przedmiotem ożywionego zainteresowania. Niektórzy sugerują, że mamy do czynienia wręcz z „terrorem efektywności”1. J.G. March i R.I. Sutton podkreślają, że dociekania dotyczące natury, pomiaru i oceny efektywności w naukach o organizacji należą do najbardziej intensywnych2. Wynika to zapewne z pojemności i wielowymiarowego charakteru kategorii efektywności, a także z możliwości ciągłej poprawy relacji pomiędzy uzyskanymi wynikami a nakładami koniecznymi do ich osiągnięcia. Powszechność zainteresowania efektywnością wynika także ze statusu imperatywu odnoszącego się do wszystkich poziomów gospodarowania (makro, mezo, mikro), do zarówno krótkiego (operacyjnego), jak i strategicznego horyzontu działania, do różnego rodzaju działań, obszarów funkcjonalnych w poszczególnych sektorach (tj. w ramach organizacji komercyjnych, publicznych i non-profit). Jednocześnie chodzi o efektywność rozumianą jako zdolność do wzrostu i rozwoju (efektywność dynamiczną nawiązującą do teorii zdolności dynamicznych) i tą, która jest skoncentrowana na unikaniu marnotrawstwa poszczególnych zasobów i ich optymalnej alokacji (efektywność statyczna nawiązującą do teorii zasobowej)3. Pojawianie się nowych zjawisk, dynamika ich rozprzestrzeniania się i coraz większa rola w procesach gospodarowania (choćby takich jak struktury sieciowe, rynki kapitałowe, relacje społeczne) powodują otwieranie się nowych pól badawczych, zachęcając do poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące istoty, uwarunkowań, narzędzi do pomiaru i dezyderatów do kształtowania pożądanej efektywności działania w wymiarze indywidualnym i zespołowym. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że osiąganie efektywności jest podstawą naturalnego dążenia organizacji do sukcesu, a z drugiej strony − że kluczowe dla osiągania tej efektywności są zdolność do przezwyciężania sprzeczności organizacyjnych (ambiwalencji) oraz tworzenie warunków do wzajemnego dopasowania poszczególnych elementów organizacji, tj. zapewnienie ich spójności, pojawia się (w ramach aplikacyjności badań) zapotrzebowanie na formułowanie zaleceń, w jaki sposób tę efektywność osiągać w warunkach obecnego tempa zmian, turbulencji otoczenia i hiperkonkurencji. Powyższe przesłanki spowodowały pojawienie się − jako kontynuacja problematyki efektywności4 − kolejnego zbioru artykułów prezentujących rozważania teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych. W imieniu redaktorów pragniemy podziękować Autorom za udział w dyskursie naukowym oraz wszystkim pleno titulo Recenzentom za przygotowanie recenzji, czym wydatnie przyczynili się do podniesienia poziomu merytorycznego niniejszego opracowania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46471 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 24.05.2021
Mój świat : jak oceniać w kształceniu zintegrowanym / Irena Chodoń, Ewa Ziętkiewicz. - Wydanie drugie. - Wrocław ; Warszawa : Wydawnictwa Szkolne PWN, 2003. - 132 strony : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia.
Streszczenie: Miejsce oceny opisowej w toku planowania pracy. Zasady konstruowania oceny śródrocznej i końcoworocznej. Przykłady współpracy z rodzicami przy ocenianiu. W aneksie: tabela rozwoju psychofizycznego dzieci od 7. do 12. roku życia; przykłady fiszek autokorektywnych; wybrane przepisy prawne dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46321 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 04.03.2021
Pomiar wyników nauczania / Jerzy Krystek. W: Matematyka. 2000, nr 4, s. 229-230. - 2000.
No cover
Article
In basket
Date of change: 04.03.2021
Pomiar dydaktyczny w edukacji / Ryszard Wroński. W: Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. 1998, nr 3, s. 151-157. - 1998.
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 13.05.2019
Bibliografia na stronach 213-223. Indeksy.
Oceniając osiągnięcia uczniów, nauczyciel ocenia zarazem swoją pracę. Zdaje więc sobie sprawę z tego, że osoby z zewnątrz mogą uznać niskie oceny uczniów za jego porażkę dydaktyczną, a wysokie oceny za brak należytych wymagań. Jedne i drugie obawy deformują ocenianie, zwężając jego skalę. W gąszczu faktów, poglądów i ryzykownych zachowań pedagogów potrzebny jest psychologiczny poradnik oceniania. Autor wciąga czytelnika w dyskusję edukacyjną, która dotyczy wpływu nauczyciela na ucznia. Ocenianie daje szansę wzmocnienia tego wpływu, ale by to uzyskać, trzeba wiedzy i doświadczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45745 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Zastosowania ewaluacji edukacyjnej. Trzy rodzaje koncentracji / Sylwia Jaskuła // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2015, nr 4, s. 58-67.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44005 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Biblioteka Akademii SUS)
Poprawna nazwa aut.: Paul Black. - Bibliogr. s. 143-147
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43377 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Bibliogr. s. 183-198
Streszczenie: Przedstawiono teoretyczny model skuteczności ucznia obejmujący szkołę jako źródło specyficznych wymogów poznawczych i społecznych oraz podmiotowe determinanty skutecznosci ucznia, analizę i interpretacje wyników badań własnych. W 2002 r. badano uczniów klas III gimnazjów i liceów w Lubelinie - uczniów uznanych za najbardziej skutecznych (grupa zasadnicza) i wszystkich uczniów losowo wybranych klas (grupa kontrolna).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39816 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38423 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again