Form of Work
Artykuły
(36)
Publikacje fachowe
(8)
Publikacje naukowe
(7)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Skrzyński Dariusz
(11)
Wincenciak Leszek
(2)
Buchelt-Nawara Beata (1974- )
(1)
Czajka Zdzisław
(1)
Fiedorowicz Ewa
(1)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(1)
Goleński Wojciech
(1)
Grelewicz Marianna
(1)
Hebda Igor
(1)
Jacukowicz Zofia (1930-2010)
(1)
Jakubowska Izabela (1967- )
(1)
Jastrzębska Lidia
(1)
Kabaj Mieczysław (1933- )
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Karaszewska Hanna (1955- )
(1)
Kobus Iwona
(1)
Książek Wojciech
(1)
Liwiński Jacek (1972- )
(1)
Micał Zofia
(1)
Mirosław Joanna
(1)
Müller Adam
(1)
Niedziela Michał
(1)
Pocztowski Aleksy (1956- )
(1)
Rutkowski Wiktor
(1)
Smoder Agnieszka
(1)
Zarębski Marek (1949- )
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łopata Ewelina
(1)
Year
2020 - 2022
(11)
2010 - 2019
(26)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(15)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(38)
English
(1)
Audience Group
Bibliotekarze
(3)
Nauczyciele
(2)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Subject
Płaca
(22)
Nauczyciele
(16)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
(3)
Nauczyciele bibliotekarze
(3)
Prawo pracy
(3)
Płaca minimalna
(3)
Szkolnictwo
(3)
Absolwenci szkół wyższych
(2)
Bibliotekarze
(2)
Biblioteki szkolne
(2)
Covid-19
(2)
Epidemie
(2)
Kwarantanna (medycyna)
(2)
Motywacja pracy
(2)
Polityka społeczna
(2)
Praca
(2)
Praca zdalna
(2)
Prawo autorskie
(2)
Prawo oświatowe
(2)
Rynek pracy
(2)
Ubezpieczenia chorobowe
(2)
Ubóstwo
(2)
Gdynia (woj. pomorskie)
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Kadry
(1)
Kobieta
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Praca młodocianych
(1)
Praca w godzinach nadliczbowych
(1)
Prawo
(1)
Prawo w Oświacie
(1)
Prawo w oświacie
(1)
Produkt globalny
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Seksizm
(1)
Sfera budżetowa
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Tyrowicz, Joanna
(1)
Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Subject: time
2001-
(15)
2001-0
(2)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(9)
Świat
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma fachowego
(9)
Artykuł problemowy
(8)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(7)
Artykuł z czasopisma naukowego
(7)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Artykuł fachowy
(3)
Polemika
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(8)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(7)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(5)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Nauka i badania
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
39 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 18.09.2022
Temat: Zdolność sądowa ; Płaca minimalna ; Rehabilitacja ; Spór o Wilno ; Prasa litewska ; Niezdolność do pracy ; Niezdolność do wypełniania ról społecznych ; Migracje zarobkowe ; Akcje protestacyjne ; Wolność zrzeszania się ; Europejska Konwencja Praw Człowieka i Obywatela ; Wojna święta ; Starożytny Izrael ; Decentralizacja ; Standardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Pomoc prawna ; Szacunki kosztów ; Popyt i podaż na pomoc prawną ; Małżeństwo ; Aktywizacja ; Sytuacja mieszkaniowa ; Praca nieformalna ; Światowe Forum Gospodarcze ; Progowe modele korekty błędem ; Asymetryczność reakcji ; Podmiotowe kryteria dostępu ; Zasiłek dla bezrobotnych ; Polityka pieniężna ; Kryzys finansowy ; Badania ankietowe ; Migracje kobiet ; Polskie inwestycje bezpośrednie ; Instrumenty wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich ; Rynek pracy ; Samorząd zawodowy ; Polityka gospodarcza ; Kraje bałtyckie ; Niepewność dochodów ; Legitymacja procesowa ; Inteligentna i zrównoważona gospodarka ; Prawo do strajku ; Mieszkanie ; Kapitał ludzki ; Konkurencyjność gospodarki ; Inwestycje w kapitał ludzki ; Rehabilitacja społeczna ; Postępowanie nieprocesowe ; Warunki życia ; Niepełnosprawność ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Aktywna polityka społeczna ; Stopy procentowe ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Szkolnictwo wyższe ; Szara strefa ; Bezrobocie ; Strony ; Rehabilitacja zawodowa ; Analizy symulacyjne
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.11.2021
Celem książki jest analiza, w jaki sposób nagradzanie wyników pracy nauczycieli wpływa na wyniki egzaminacyjne uczniów i postawy nauczycieli w szkołach publicznych. W publikacji przedstawiono wpływ nagradzania wyników pracy nauczycieli na efekty kształcenia z uwzględnieniem dwóch perspektyw. Pierwsze ujęcie dotyczy wpływu udziału dodatku motywacyjnego w wynagrodzeniu całkowitym nauczycieli na wyniki egzaminacyjne uczniów i wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej. Dodatkowo zbadano wpływ wewnątrzszkolnego zróżnicowania wysokości dodatku motywacyjnego na wyniki egzaminacyjne. Drugie ujęcie zagadnienia dotyczy wpływu postrzegania przez nauczycieli dodatku motywacyjnego oraz nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze na: satysfakcję z wynagrodzeń, poczucie sprawiedliwości płac, zaangażowanie, motywację zewnętrzną i motywację wewnętrzną oraz poczucie autonomii w pracy. Taka perspektywa zagadnienia jest związana z założeniem, że postrzeganie przez pracowników płac jako uzależnionych od rezultatów może mieć większe znaczenie niż ich realne powiązanie z wynikami pracy. Publikacja może być użyteczna dla wszystkich zainteresowanych poznaniem wpływu wynagradzania wyników pracy nauczycieli na efekty kształcenia. Książka jest skierowana przede wszystkim do: • nauczycieli, • dyrekcji szkół publicznych, • organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Książka składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz podsumowania. Celem pierwszego rozdziału jest zaprezentowanie zagadnień związanych z wynikami pracy nauczycieli. Rozdział drugi poświęcono wynagrodzeniom nauczycieli szkół publicznych. W rozdziale trzecim przedstawiono uwarunkowania nagradzania wyników pracy w oświacie z punktu widzenia nauki o zarządzaniu. Rozdział czwarty poświęcony jest metodyce i projektowi badań. Kolejny, piąty rozdział pracy przedstawia wyniki badań empirycznych. W końcowej części publikacji przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Trzynastka / Zofia Micał // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2013, nr 2, s. 7-8.
Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola
Streszczenie: Jednostki oświatowe. Prawo do "trzynastki" mają wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Utrata prawa do "trzynastki". Termin wypłaty. Podstawa prawna.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Płaca minimalna – duży problem / Wiktor Rutkowski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 8, s. 1-8.
Streszczenie: Niniejsze opracowanie jest głosem w dyskusji na temat polityki płacy minimalnej w Polsce. Na początku zaprezentowano poglądy teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych dotyczących ekonomicznych i socjalnych konsekwencji płacy minimalnej. Następnie przedstawiono elementy diagnozy sytuacji w zakresie minimalnego wynagrodzenia w Polsce, ze szczegól┌nym uwzględ┌nie┌niem kwestii jego wysokości. Dal┌szym przedmiotem rozważań jest socjalna funkcja minimalnego wynagrodzenia w kontekście zjawiska niskich wynagrodzeń i ryzyka ubóstwa wśród osób pracujących. Końcowa część opracowania zawiera uwagi na temat zarządzania płacą minimalną oraz potrzeby europejskiej polityki płacy minimalnej.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2012, nr 1, s.13-14. - .
Streszczenie: Odpowiedzi prawnika na pytania dotyczące: trzynastek, zwolnień od pracy, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za umowę na zastępstwo, zaświadczeń o niekaralności z KRK oraz praw autorskich.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Zmodyfikowane minimum socjalne we wrześniu 2007 r. / Piotr Kurowski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2008, nr 2, s.32-33.
Article
In basket
Date of change: 29.03.2021
Covid-19 : nauczyciel na kwarantannie / Dariusz Skrzyński. W: Biblioteka w Szkole : czasopismo pracowników bibliotek oświatowych. 2020, nr 11, s. 10-12. - 2020.
Wykaz aktów prawnych na stronie 12.
No cover
Article
In basket
Date of change: 18.03.2021
Płaca rodzinna / Zofia Jacukowicz. W: Polityka Społeczna. 2007, nr 8, s. 22-25. - 2007.
Streszcz. ang.
No cover
Article
In basket
Date of change: 18.03.2021
Płace w oświacie / Wojciech Książek. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 11, s. 32-34. - 2007.
Article
In basket
Date of change: 10.02.2021
Covid 19 : nauczyciel na kwarantannie / Dariusz Skrzyński. W: Świetlica w Szkole. 2020, nr 6, s. 5-7. - 2020.
Wykaz aktów prawnych na stronie 7.
Article
In basket
Date of change: 04.01.2021
Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński. W: Biblioteka w Szkole : czasopismo pracowników bibliotek oświatowych. 2020, nr 11, s. 14-16. - 2020.
Article
In basket
Date of change: 26.10.2020
Polemika z: Płace i produktywność raczej nie mają szansy iść w parze /Joanna Tyrowicz. W: Dziennik Gazeta Prawna. 29 listopada (2019).
Article
In basket
Date of change: 26.10.2020
Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński. W: Biblioteka w Szkole. 2020, nr 7/8, s. 10-16. - 2020.
Odpowiedzi prawnika na pytania dotyczące m.in.: kompetencji organu prowadzącego, zastępstw, liczby etatów, zamieszczania nagrań w internecie, skontrum, obsługi dotacji celowej na podręczniki.
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again