Forma i typ
Artykuły
(3)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Autor
Kabaj Mieczysław (1933- )
(1)
Niedziela Michał
(1)
Rutkowski Wiktor
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Temat
Płaca minimalna
(3)
Ubóstwo
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
4 wyniki Filtruj
E-book
W koszyku
Data zmiany: 23.06.2022
Temat: Zdolność sądowa ; Płaca minimalna ; Rehabilitacja ; Spór o Wilno ; Prasa litewska ; Niezdolność do pracy ; Niezdolność do wypełniania ról społecznych ; Migracje zarobkowe ; Akcje protestacyjne ; Wolność zrzeszania się ; Europejska Konwencja Praw Człowieka i Obywatela ; Wojna święta ; Starożytny Izrael ; Decentralizacja ; Standardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Pomoc prawna ; Szacunki kosztów ; Popyt i podaż na pomoc prawną ; Małżeństwo ; Aktywizacja ; Sytuacja mieszkaniowa ; Praca nieformalna ; Światowe Forum Gospodarcze ; Progowe modele korekty błędem ; Asymetryczność reakcji ; Podmiotowe kryteria dostępu ; Zasiłek dla bezrobotnych ; Polityka pieniężna ; Kryzys finansowy ; Badania ankietowe ; Migracje kobiet ; Polskie inwestycje bezpośrednie ; Instrumenty wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich ; Rynek pracy ; Samorząd zawodowy ; Polityka gospodarcza ; Kraje bałtyckie ; Niepewność dochodów ; Legitymacja procesowa ; Inteligentna i zrównoważona gospodarka ; Prawo do strajku ; Mieszkanie ; Kapitał ludzki ; Konkurencyjność gospodarki ; Inwestycje w kapitał ludzki ; Rehabilitacja społeczna ; Postępowanie nieprocesowe ; Warunki życia ; Niepełnosprawność ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Aktywna polityka społeczna ; Stopy procentowe ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Szkolnictwo wyższe ; Szara strefa ; Bezrobocie ; Strony ; Rehabilitacja zawodowa ; Analizy symulacyjne
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Data zmiany: 22.05.2021
Płaca minimalna – duży problem / Wiktor Rutkowski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 8, s. 1-8.
Streszczenie: Niniejsze opracowanie jest głosem w dyskusji na temat polityki płacy minimalnej w Polsce. Na początku zaprezentowano poglądy teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych dotyczących ekonomicznych i socjalnych konsekwencji płacy minimalnej. Następnie przedstawiono elementy diagnozy sytuacji w zakresie minimalnego wynagrodzenia w Polsce, ze szczegól┌nym uwzględ┌nie┌niem kwestii jego wysokości. Dal┌szym przedmiotem rozważań jest socjalna funkcja minimalnego wynagrodzenia w kontekście zjawiska niskich wynagrodzeń i ryzyka ubóstwa wśród osób pracujących. Końcowa część opracowania zawiera uwagi na temat zarządzania płacą minimalną oraz potrzeby europejskiej polityki płacy minimalnej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Data zmiany: 10.04.2019
Bibliografia, netografia na stronie 18.
Streszczenie w języku angielskim.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Data zmiany: 06.12.2016
Streszczenie: Spór o wpływ minimalnego wynagrodzenia na zatrudnienie i bezrobocie, koszty pracy oraz konkurencyjność gospodarki ogranicza się do badania relacji wynagrodzenia minimalnego do przeciętnego. Jednak większość autorów uznaje wynagrodzenie przeciętne jako zmienną niezależną. Nie analizuje się równocześnie udziału wynagrodzeń w PKB i zysków przedsiębiorstw oraz relacji między wzrostem przeciętnych wynagrodzeń i produktywności. Bez wprowadzenia tego elementu analiza relacji wynagrodzeń mimimalnych i przeciętnych jest oder­wana od głównych parametrów systemu społeczno-gospodarczego (wzrostu PKB, zysków i produktywności pracy).
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej