Form of Work
Książki
(40)
Albumy i książki artystyczne
(3)
Artykuły
(2)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(43)
Branch
Wypożyczalnia
(43)
Author
Fijałkowski Wojciech (1927- )
(3)
Jakimowicz Teresa
(3)
Lileyko Jerzy (1932-2009)
(3)
Ostrowska-Kębłowska Zofia
(3)
Kwiatkowski Marek
(2)
Lorentz Stanisław (1899-1991)
(2)
Wochna Barbara
(2)
Baczakiewicz Alicja
(1)
Biblioteka Kroniki Miasta Poznania
(1)
Biegańska Ewa Monika
(1)
Biegański Piotr (1905-1986)
(1)
Boček Evžen (1966- )
(1)
Chyczewska Alina (1910-2005)
(1)
Cydzik Jacek (1920-2009)
(1)
Cynalewski Brunon
(1)
Dolczewska Barbara
(1)
Galos Adam (1924-2013)
(1)
Gieysztor Aleksander (1916-1999)
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Gryguć Jarosław
(1)
Guerquin Bohdan (1904-1979)
(1)
Jabłoński Krzysztof (1934- )
(1)
Jurasz Tomasz
(1)
Kosman Marceli (1940- )
(1)
Kozłowski Maciej
(1)
Król Aleksander
(1)
Kuczyński Janusz
(1)
Kupiecki Edmund (?-2002 )
(1)
Kwiatkowska Maria I
(1)
Kwiatkowski Marek (1930- )
(1)
Linette Eugeniusz
(1)
Oborny Alojzy (1933- )
(1)
Olejnik Karol (1938- )
(1)
Pawlaczyk Mateusz
(1)
Pianowski Zbigniew
(1)
Powiat Gnieźnieński Starostwo Powiatowe
(1)
Raczyński Edward
(1)
Rożek Michał (1946- )
(1)
Skuratowicz Jan
(1)
Starzyński Juliusz (1906-1974)
(1)
Stępińska Krystyna
(1)
Tatarkiewicz Władysław (1886-1980)
(1)
Tomkiewicz Władysław (1899-1982)
(1)
Wernichowska Bogna
(1)
Wydawnictwo "Arkady"
(1)
Wydawnictwo Popularnonaukowe Plinta
(1)
Zachwatowicz Jan (1900-1983)
(1)
Zlat Mieczysław
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Śmigielski Mirosław
(1)
Żyburtowicz Zenon (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(14)
1970 - 1979
(19)
1960 - 1969
(3)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(47)
Language
Polish
(47)
Demographic Group
Literatura czeska
(1)
Subject
Zamki i pałace
(43)
Architektura
(16)
Warszawa
(15)
Wielkopolska
(8)
Poznań
(4)
Albumy
(3)
Fotografia polska
(3)
Kórnik (woj. wielkopolskie)
(3)
Architektura obronna
(2)
Informatory
(2)
Parki i ogrody
(2)
Przewodniki turystyczne
(2)
Rogalin
(2)
1001-1100
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
Architektura polska
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Arystokracja
(1)
Biblioteka Kórnicka PAN
(1)
Dwory
(1)
Gniezno (woj. wielkopolskie ; okręg)
(1)
Grody
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Kórnik
(1)
Legendy i podania polskie
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Malbork
(1)
Malbork (woj. pomorskie)
(1)
Muzeum Narodowe (Kielce)
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Raczyński (rodzina)
(1)
Rogalin (woj. wielkopolskie)
(1)
Szamotuły (woj. wielkopolskie)
(1)
Sztuka polska
(1)
Sztuka romańska
(1)
Wawel
(1)
Wielkopolska (Polska ; region)
(1)
Wilanów
(1)
Wrocław
(1)
Wycieczki szkolne
(1)
Zamek Królewski (Warszawa ; budynek)
(1)
Żyburtowicz, Zenon (1949- )
(1)
Subject: place
Czechy
(1)
Objezierze (woj. wielkopolskie, pow. obornicki, gm. Oborniki)
(1)
Genre/Form
Powieść
(1)
Satyra
(1)
47 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Temat: Triumf słabszych ; Wiersz ; Cudowność ; Biografia ; Podmiot ; Bruno Schulz ; Historia teatru ; Katastrofizm ; Jerzy Ficowski ; Litwa ; Historia muzyki ; Antropologia literatury ; Galicja ; Talent ; Literatura polska XIX wieku ; Poezja ; Romantyzm ; Tożsamość ; Stefan Napierski ; „Dziennik Wileński” ; Grafomania ; Klasycy ; Parnas literacki ; Talent pisarski ; Twórczość przekładowa ; Uniwersytet Wileński ; Wierszomania ; Borkowski Leszek Dunin ; Idee ; Manifest romantyczny ; Prasa (XIX w.) ; Korespondencja literacka ; Improwizacja ; Paul Barz ; Peter Shaffer ; Spiró Gyōrgy ; Nadawca liryczny ; Pisanie o pisaniu ; Skrzypek Opętany ; Pierrot i Kolombina ; Dramat mimiczny ; Mitokrytyka ; Kazimierz Wyka ; Dwugłos o Schulzu ; Brud ; Kryształowy pałac ; Międzywojenna krytyka literacka ; Poczet królów polskich ; Wczesnonowożytna literatura szwedzka ; Etyka cnót ; Historia recepcji ; Bajki La Fontaine’a ; Bajki polskie ; Bajki romskie ; Uniwersalność ; Związki interetniczne ; Aleksander N. Afanasjew ; Myślenie ; Bolesław Leśmian ; Poezja polska XX wieku ; Zachodni nihilizm ; Ubiektywizacja ; Śmierć Boga ; Wojciech Mier ; Życie towarzyskie XVIII wieku ; Moralność kobiet ; Salony ; Opowiadania Sławomira Mrożka ; Karol Edmund Chojecki (Charles Edmond) ; Literatura francuska XIX wieku ; Emmanuel Desurvire ; Polonica zagraniczne ; Nota o książce ; Archiwum ; Egzystencjalizm ; Higiena ; Metapoezja ; Sławomir Mrożek ; Przekład ; Wilno ; Edycja ; Stanisław Kostka Potocki ; Baśń ; Krytyka literacka ; Dramat XX wieku ; Tekst ; Gilbert Durand ; Zdziwienie ; Atrybucja ; Zło ; Język ; Czystość
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa. Od blisko dwudziestu lat redakcja „Prac Polonistycznych” (najpierw pod kierunkiem Krystyny Poklewskiej, a od ponad dekady — Wiesława Pusza) nadaje tomom charakter monograficzny. Ukazały się roczniki poświęcone dorobkowi autorskiemu: Z. Herberta, J. Słowackiego, J. Tuwima, wydano tomy tematyczne: Przypomnienia i promocje; U zbiegów stuleci; Zaskoczenia; „Jakaż to nuża wisi nade mną”, czyli w okowach ciała i duszy; Romantycy — fantastyka — podróż; Tobie — teraz. W kręgu literackich ofiarowań; Z powodu okoliczności, pod wpływem chwili; Pory dnia, pory roku; Potomność i potomkowie. Zapisać się w pamięci, zapisać się w nazwisku; Jak literat z literatem. Słowem i czynem, na tak i na nie; Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia. W ostatnich latach pismo wzbogaciło się o nowe działy; do „Rozpraw i artykułów” doszły „Edycje”, „Na marginesach lektur” i „Przekłady”. W roku 2014 planowany jest tom: Talent i umiejętności w literackiej potrzebie. Wszystkie publikowane artykuły mają charakter naukowy. Każdy z publikowanych artykułów ma angielską wersję tytułu oraz streszczenie w języku angielskim. Od rocznika 2012 tomy zawierają indeks nazwisk.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.07.2022
Artykuły [Articles] Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska: Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce [Local tax competition in Poland], doi: 10.7366/1509499526401, s. 5–29; Piotr Werner: Efekt odbicia w rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w Polsce [The rebound effect in ICT development in households in Poland], doi: 10.7366/1509499526402, s. 30–49; Marek W. Kozak: Historyczne rezydencje w Czechach i Polsce: zróżnicowania regionalne i przyczyny odmienności [Historical residences in the Czech Republic and in Poland: Regional variation and reasons of the differences], doi: 10.7366/1509499526403, s. 50–67; Mieczysław Adamowicz, Paweł Janulewicz: Ocena poziomu rozwoju dużych miast w Polsce – wyniki badań wykorzystujących wzorzec rozwoju Hellwiga [Evaluation of socio-economic development of large cities in Poland – results of a study with the use of the Hellwig development pattern method], doi: 10.7366/1509499526404, s. 68–86; Mariusz Malinowski: Potencjał ludzki a efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw – wykorzystanie metod taksonomicznych w ujęciu regionalnym [Human potential and economic effectiveness of enterprises: Application of taxonomic measures in a regional spectrum], doi: 10.7366/1509499526405, s. 87–109; Katarzyna Radzik-Maruszak: Model Tampere – przykład realizacji idei nowego współzarządzania publicznego [The Tampere model: An example of implementation of the New Public Governance idea], doi: 10.7366/1509499526406, s. 110–131; Urszula Kaźmierczak: Znaczenie lokalnej produkcji surowców skalnych dla gospodarki gmin [The significance of local raw rock material mining for the communes’ economy], doi: 10.7366/1509499526407, s. 132–148; Roman Szul: Wielki Inspirato. Wokół poglądów ekonomicznych i społeczno-politycznych Antoniego Kuklińskiego, doi: 10.7366/1509499526408, s. 149–157. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 05.11.2020
Zamek Królewski / Jerzy Lileyko. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976 (Krak : DNar). - 338, [2] s. : il., portr., err. ; 17 cm.
(Zabytki Warszawy)
Bibliografia s. 301-306.
Streszczenia angielskie, niemieckie, rosyjskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17051 P (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 7769 Wlkp (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 13.12.2018
Kontynuacja powieści pt.: Ostatnia arystokratka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45615 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Zamek w Malborku na nowo odkrywany / Sławomir Jóźwiak // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2009, nr 5, s.38-42.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44433 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Historia Sztuki ISSN 0083-4270 nr 12)
Bibliogr. s. 7-8. - Indeksy. - Streszcz. niem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41340 Wlkp (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Zamki i pałace Wielkopolski / Brunon Cynalewski. - Wyd. 2 zm. - Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. - 54, [1] s., 12 s. tabl. kolor. : fotografie, 1 mapa ; 22 cm.
Indeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38905 Wlkp (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38614 Wlkp (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Pałace polskie / Zenon Żyburtowicz. - [Warszawa] : "Horyzont", "Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media", [2002]. - 236 s. : il. kolor. ; 24 x 33 cm.
Białystok
Streszczenie: Najpiękniejsze polskie pałace i rezydencje magnackie - prawdziwe perły architektury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37300 P (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Ratusz wrocławski / Mieczysław Zlat. - Wrocław : Zakład Narodowy im.Ossolińskich, 1976. - 152,[6] s. : [50] fot.il.kolor ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16474 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9174 P (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 10363 P (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25707 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Zamek Królewski w Warszawie / Władysław Tomkiewicz. - Warszawa : "Arkady", 1971. - 90, [6] s. : il. ; 17 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 8928 P (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6076 P (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19720 P, 19719 P (2 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Wilanów : dzieje budowy pałacu za Jana III / Juliusz Starzyński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - 114, [2] s. : il., portr. ; 23 x 24 cm.
Bibliogr. s. 112-113.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16882 P (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again