Forma i typ
Artykuły
(10)
Publikacje naukowe
(6)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Książki
(2)
Dostępność
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Autor
zbiorowa Praca
(2)
Barr Nicholas Adrian (1943- )
(1)
Bauman Zygmunt (1925-2017)
(1)
Golinowska Stanisława (1947- )
(1)
Grewiński Mirosław (1973- )
(1)
Kamiński Stanisław (polityka społeczna)
(1)
Kamiński Tadeusz (1967- )
(1)
Kunz Tomasz (1969- )
(1)
Powell Martin (1961- )
(1)
Poławski Paweł
(1)
Rutkowski Wiktor
(1)
Szweda-Lewandowska Zofia
(1)
Tomczak Danuta A
(1)
Trafiałek Elżbieta (1951- )
(1)
Więckowska Barbara
(1)
Zalewski Dariusz (1965- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(12)
Okres powstania dzieła
2001-
(6)
Kraj wydania
Polska
(14)
Język
polski
(14)
Temat
Państwo dobrobytu
(12)
Polityka społeczna
(8)
Świadczenia społeczne
(2)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezrobocie
(1)
Dochód minimalny gwarantowany
(1)
Emerytura
(1)
Grewiński, Mirosław
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Monografia
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Organizacja
(1)
Praca socjalna
(1)
Praca w szczególnych warunkach
(1)
Prawo własności
(1)
Rynek pracy
(1)
Sektor prywatny
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zatrudnienie
(1)
Temat: dzieło
Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej
(1)
Temat: czas
2001-
(8)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Norwegia
(1)
Gatunek
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(3)
Artykuł monograficzny
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Raport z czasopisma socjologicznego
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Polityka, politologia, administracja publiczna
(5)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
14 wyników Filtruj
E-book
W koszyku
Data zmiany: 19.05.2022
Czasopismo „Społeczeństwo i Ekonomia” stanowi forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań z zakresu nauk społecznych. Walorem czasopisma jest jego interdyscyplinarny charakter, umożliwiający rozpatrywanie zjawisk społecznych z różnych perspektyw badawczych. Publikujemy przede wszystkim artykuły dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania demografii, ekonomii, filozofii, historii, komunikacji społecznej, polityki społecznej i socjologii. Historia czasopisma „Społeczeństwo i Ekonomia” sięga 1995 roku. Stanowi ono kontynuację wydawanych wcześniej: • w latach 2012-2013 „Nauki Społeczne” • w latach 2009-2011 „Nauki społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” • w latach 1995-2008 „Nauki Humanistyczne” (w serii Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
E-book
W koszyku
Data zmiany: 19.05.2022
Wypłata świadczeń z tytułu szkód na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej stanowi w ostatnim czasie istotne wyzwanie dla rynku ubezpieczeniowego. Odnotowuje się znaczny wzrost liczby i wartości roszczeń z tego tytułu. W badaniach i ocenach tych tendencji na rozwiniętych rynkach ubezpieczeniowych pojawiają się dwie istotne kwestie. Pierwsza to wpływ postaw poszkodowanych na intensyfikację liczby i wartości roszczeń, druga to coraz większy udział świadczeń za szkody o charakterze niemajątkowym (ból i cierpienie) w ogólnej wartości świadczeń, do których wypłaty zobowiązani zostają ubezpieczyciele. Postawy poszkodowanych determinowane są przez szereg czynników, w tym przez czynniki niezależne od ubezpieczycieli. Szkody o charakterze niemajątkowym są w zasadzie niewymierne, co wydaje się sprzeczne z podstawowymi ideami ubezpieczenia. Oba zagadnienia wprowadzają element niepewności do procesu likwidacji szkód, a w efekcie także do procesu zarządzania ryzykiem, tak ubezpieczyciela, jak i podmiotu zagrożonego odpowiedzialnością cywilną. Jednocześnie szkody na osobie mają szczególny wymiar społeczno-ekonomiczny. Oddziałują na kondycję i położenie samej jednostki (poszkodowanego) i jej najbliższego otoczenia, mają jednak, co oczywiste, negatywne implikacje dla społeczeństwa i gospodarki, poprzez chociażby obniżenie produktywności czy obciążenie systemu pomocy społecznej – dlatego niezwykle istotna jest ich pełna kompensacja.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Artykuł
W koszyku
Data zmiany: 11.03.2022
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej : przegląd problemów i wizja przyszłości / Mirosław Grewiński. - Warszawa, 2021.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Data zmiany: 22.05.2021
Reformy państwa opiekuńczego i wytwarzanie niepewności / Paweł Poławski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2014, nr 5-6, s. 9-13.
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Książka
W koszyku
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
Data zmiany: 28.10.2016
(Współczesna Polityka Społeczna 8)
Na okł.: Społecznie odpowiedzialna uczelnia. Bibliogr. przy rozdz.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41780 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 41778 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej