Form of Work
Książki
(20)
Artykuły
(7)
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Author
Bogusz Józef (1904-1993)
(2)
Knoff Barbara
(2)
Pietrzak Mariola
(2)
Sienkiewicz Zofia
(2)
Adams C. B. T
(1)
Anczykowa Ada
(1)
Chrząszczewska Anna
(1)
Chętnik Teresa
(1)
Cianciara Dorota
(1)
Ciechaniewicz Wiesława
(1)
Cieślak Halina (pielęgniarstwo)
(1)
Czarnecka Józefa (nauki o zdrowiu)
(1)
Dach M. Margarete
(1)
Dobrowolski Krzysztof
(1)
Dębska Grażyna
(1)
Emeryk Andrzej
(1)
Fidecki Wiesław
(1)
Filipek-Wender Helena
(1)
Formański Jacek
(1)
Galus Krzysztof
(1)
Goździalska Anna
(1)
Hastings Diana
(1)
Jaczyńska Julita
(1)
Jakubowska Danuta
(1)
Jaśkiewicz Jerzy
(1)
Kobos Ewa
(1)
Kocka Katarzyna
(1)
Krajewska-Kułak Elżbieta
(1)
Krupienicz Andrzej
(1)
Kryczka Tomasz
(1)
Kózka Maria
(1)
Kędziora-Kornatowska Kornelia
(1)
Latos Maciej (ratownictwo medyczne)
(1)
Lizak Dorota
(1)
Maksymowicz Alicja
(1)
Malik Małgorzata (pielęgniarstwo)
(1)
Marcinowicz Ludmiła
(1)
Markiewicz Renata (medycyna)
(1)
Mazurkiewicz Edward
(1)
Mikołajewska Emilia
(1)
Muszalik Marta
(1)
Pędich Wojciech
(1)
Płaszewska-Żywko Lucyna
(1)
Rodowicz Władysław
(1)
Romanowska Urszula
(1)
Rowiński Wojciech (1935- )
(1)
Sadło Małgorzata
(1)
Schiefele Josefa
(1)
Skolimowska Edyta
(1)
Staudt Ilse
(1)
Syrek Ewa
(1)
Talarska Dorota
(1)
Turczyn-Zalewska Hanna
(1)
Turlejska Elżbieta
(1)
Van Zwanenberg Dinah
(1)
Vogel Alfred (1926- )
(1)
Wasilewska Karolina (pielęgniarka)
(1)
Wieczorowska-Tobis Katarzyna
(1)
Wołynka Stefania
(1)
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
(1)
Wysokiński Mariusz
(1)
Zarzycka Danuta
(1)
Zera Anna
(1)
Zoll Fryderyk
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łacic Anna
(1)
Ślusarska Barbara
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(4)
Time Period of Creation
2001-
(9)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Audience Group
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Pielęgniarstwo
(26)
Choroby
(5)
Geriatria
(3)
Chorzy
(2)
Encyklopedie
(2)
Hospitalizacja domowa
(2)
Medycyna
(2)
Ablacja przezskórna
(1)
Ból
(1)
Chemioterapia
(1)
Choroba Alzheimera
(1)
Choroby układu moczowego
(1)
Choroby układu pokarmowego
(1)
Chorzy na nowotwory
(1)
Chorzy po udarze mózgu
(1)
Chorzy przewlekle
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Cukrzycy
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Higiena społeczna
(1)
Hospicja
(1)
Jakość życia
(1)
Krwotok podpajęczynówkowy
(1)
Kształcenie
(1)
Leczenie
(1)
Migracje
(1)
Nadwaga
(1)
Nauczanie
(1)
Neurochirurgia
(1)
Niewydolność oddechowa
(1)
Nosiciele HIV
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika zdrowia
(1)
Pediatria
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Pielęgniarstwo psychiatryczne
(1)
Poradniki
(1)
Powikłania (medycyna)
(1)
Psychologia
(1)
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
(1)
Stwardnienie rozsiane
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Wychowanie
(1)
Zespół Wolffa, Parkinsona i White'a
(1)
Śpiączka
(1)
Środowisko wychowawcze
(1)
Subject: time
2001-
(6)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(6)
Case study (studium przypadku)
(3)
Podręcznik
(3)
Raport z badań
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(9)
Edukacja i pedagogika
(1)
Psychologia
(1)
34 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m. in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także wychowania estetycznego. Autorami tekstów pisanych w języku polskim lub angielskim są wybitni polscy i zagraniczni specjaliści. ******** Kwartalnik Pedagogiczny (The Pedagogical Quarterly) is a national quarterly published since 1956. The journal contains theoretical articles on broadly defined pedagogy and discusses the results of research on functioning of an individual in the society. The materials published in the quarterly relate to various sub-disciplines of pedagogy, among others pedeutology, andragogy, history of education, social pedagogy, didactics, psychology of education, philosophy of education, as well as aesthetic education. The authors of texts written in Polish or English are outstanding Polish and foreign specialists.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Nowoczesny podręcznik z zakresu pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej. Przygotowany został przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu, pielęgnowaniu i edukacji pacjentów. W książce omówiono zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem POZ w Polsce, praktyką pielęgniarską, społeczne aspekty pracy pielęgniarskiej, szczegółowo omówiono zagadnienia związane z opieką nad pacjentami dorosłymi i dziećmi z różnymi schorzeniami. Publikacja niezbędna na każdym etapie kształcenia zawodowego. Będzie doskonałym źródłem rzetelnej wiedzy dla studentów pielęgniarstwa, praktykujących pielęgniarek oraz wszystkich osób zainteresowanych podstawową opieką zdrowotną i jej funkcjonowaniem.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Nowoczesny podręcznik z zakresu pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego. Publikacja została przygotowana przez grupę wybitnych polskich klinicystów oraz pielęgniarek specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach pediatrii reprezentujących wiodące ośrodki akademickie w kraju. W sposób zwięzły i przystępny omówiono zagadnienia dotyczące anatomii i fizjologii (różnice rozwojowe u dzieci i dorosłych), patofizjologii, epidemiologii, kliniki, diagnostyki i terapii w zakresie wiedzy bazowej dla pielęgniarek i położnych. Postępowanie pielęgniarskie przedstawiono zgodnie z zasadami praktyki opartej na dowodach naukowych z uwzględnieniem odrębności postępowania wynikającego z wieku dziecka oraz miejsca pobytu (szpital, dom, szkoła), w tym edukacji zdrowotnej. Każdy rozdział zawiera elementy kształtowania metakompetencji krytycznego myślenia pt.: Refleksyjna praktyka: kultywowanie kompetencji Jakości i Bezpieczeństwa w Edukacji Pielęgniarek (Quality and Safety Education for Nursing –QSEN). Publikacja zawiera informacje niezbędne w codziennej praktyce. Będzie doskonałym źródłem wiedzy przede wszystkim dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa oraz pielęgniarek i położnych – specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, rodzinnego, w tym pielęgniarek realizujących praktykę w środowisku nauczania i wychowania oraz dla innych osób sprawujących opiekę nad dzieckiem (żłobki, przedszkola).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Publikacja niezbędna w codziennej praktyce pielęgniarskiej. Książka została napisana przez zespół specjalistów - lekarzy, pielęgniarek i psychologów - zajmujących się tą tematyką. Prezentuje ona aktualny stan wiedzy z dziedziny pielęgniarstwa w opiece długoterminowej. Podręcznik składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej. Część ogólna zawiera podstawowe wiadomości dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w Polsce z uwzględnieniem opieki długoterminowej. W części szczegółowej opisano zagadnienia dotyczące wybranych problemów zdrowotnych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, psychologicznych i społecznych osób przewlekle chorych. Podręcznik adresowany jest do studentów pielęgniarstwa i pracujących pielęgniarek. Może być też doskonałą pomocą dla opiekunów medycznych, asystentów osób niepełnosprawnych i pracowników socjalnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 17.03.2022
Bibliografia na stronach 415-417. Indeks.
Dla studentów pielęgniarstwa i pielęgniarek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40549 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of change: 12.03.2022
W sposób zwięzły i przystępny, w krótkich rozdziałach omówiono uwarunkowania zdrowia i choroby, charakterystykę współczesnej promocji zdrowia, główne kierunki i zasady promocji zdrowia, miejsce promocji zdrowia w systemie zdrowotnym, analizę efektywności i opłacalności promocji zdrowia oraz wczesnego zapobiegania chorobom. Publikacja stanowi wprowadzenie do promocji zdrowia, a zarazem podsumowanie najważniejszych informacji pochodzących z zajęć i doświadczeń zawodowych. Adresowana jest do lekarzy odbywających specjalizację, w ramach której obowiązani są do zdania kolokwium ze zdrowia publicznego oraz osób, które są lub będą zawodowo związane z szeroko rozumianym systemem zdrowotnym - placówkami sprawującymi opiekę medyczną, nadzorem sanitarno-epidemiologicznym, a także organami administracji odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia. Może być również wykorzystywana przez studentów kierunków medycznych oraz w trakcie studiów dyplomowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
II wydanie książki zaktualizowane i rozszerzone zostało dostosowane do potrzeb kształcenia studentów pielęgniarstwa oraz aktualnych wymagań praktyki. Autorki przyjęły podejście bazujące na klasyfikacji NANDA-International najpowszechniejszej i systematycznie rozwijanej taksonomii diagnoz pielęgniarskich. Publikacja składa się z trzech części. W pierwszych dwóch przedstawiono aktualne regulacje prawne w odniesieniu do wykonywania zawodu pielęgniarki, założenia praktyki pielęgniarskiej opartej na faktach (Evidence-Based Practice, EBP) oraz koncepcję procesu pielęgnowania. W części trzeciej przedstawiono autorskie opracowania 73 kategorii diagnoz pielęgniarskich Wszystkie diagnozy zostały uaktualnione w stosunku do pierwszego wydania oraz dodano 22 kategorie diagnostyczne. Ta nowoczesna publikacja powinna pomóc w zrozumieniu istoty procesu pielęgnowania i doskonaleniu praktyki pielęgniarskiej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Opracowanie zostało przygotowane przez zespół ekspertów z ośrodków akademickich, ale równocześnie praktyków modulujących codzienną opieką nad pacjentem, również w zakresie promocji zdrowia, prewencji chorób przewlekłych i opieki środowiskowo-rodzinnej. Redaktorzy dokonali przeglądu informacji z zakresu medycyny rodzinnej, pielęgniarstwa rodzinnego, epidemiologii, odżywiania, uzależnień, dobrostanu psychicznego, starzenia się, zdrowia kobiet, mężczyzn i dzieci.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 29.06.2021
Rozdziały tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostepne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy rozdziałach.
Tekst częściowo w językach czeskim, angielskim. Streszczenie po angielsku, polsku przy rozdziałach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43576 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45975 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Pielęgniarstwo geriatryczne / Josefa Schiefele, Ilse Staudt, M. Margarete Dach ; [z niem. tł. Helena Filipek-Wender i in.]. - Wyd. 1 pol., dodr. / pod red. Krzysztofa Galusa. - Wrocław : "Urban & Partner", cop. 2005. - XII, 268 s. : fotografie, rys. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 259.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42719 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40567 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40455 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again