Form of Work
Książki
(68)
Artykuły
(5)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(67)
Branch
Wypożyczalnia
(67)
Author
Kulawik Adam (1938- )
(3)
Waśkiewicz Andrzej Krzysztof (1941-2012)
(3)
Dłuska Maria
(2)
Jastrun Mieczysław (1903-1983)
(2)
Kotlarczyk Mieczysław
(2)
Mayenowa Maria Renata (1910-1988)
(2)
Sarnowska-Temeriusz Elżbieta
(2)
Ważyk Adam (1905-1982)
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Arystoteles (384-322 p.n.e.)
(1)
Balcerzan Edward (1937- )
(1)
Baranowska Małgorzata
(1)
Barańczak Stanisław (1946-2014)
(1)
Bartmiński Jerzy
(1)
Bereś Stanisław
(1)
Bolecki Włodzimierz red
(1)
Borowy Wacław (1890-1950)
(1)
Bortnowski Stanisław (1935-2014)
(1)
Brzozowski Jacek
(1)
Brzękowski Jan (1903-1983)
(1)
Burkot Stanisław
(1)
Chojnacka-Kuraś Marta
(1)
Chrząstowska Bożena (1929- )
(1)
Cichowicz Stanisław
(1)
Cytowska Maria (1922-2007)
(1)
Czcibor-Piotrowski Andrzej
(1)
Dietl Cora
(1)
Dobrzyńska Teresa (1943- )
(1)
Dąbrowski Stanisław
(1)
Elżbieta Sarnowska-Temeriusz
(1)
Fieguth Rolf (1941- )
(1)
Furmanik Stanisław
(1)
Gajewska Agnieszka
(1)
Gołaszewska Maria
(1)
Gruszczyński Piotr (1965- )
(1)
Jakubowski Jan Zygmunt (1909-1975)
(1)
Janion Maria (1926-2020)
(1)
Jarosiński Zbigniew
(1)
Jaworski Stanisław
(1)
Jaworski Wit
(1)
Juliana Przybosia
(1)
Karasek Krzysztof
(1)
Kostkiewiczowa Teresa
(1)
Kowal Janusz
(1)
Kram Jerzy
(1)
Krassowski Maciej Wybór
(1)
Krzemińska Joanna
(1)
Krzyżanowski Julian (1892-1976)
(1)
Kubisiak Małgorzata
(1)
Kurek Jalu (1904-1983)
(1)
Lam Andrzej Wstęp (1929- )
(1)
Maciejewski Jarosław
(1)
Maciejewski Marian
(1)
Makowski Stanisław red
(1)
Mayenowa Maria Renata (1908-1988)
(1)
Mańkowski Jerzy (1928-1979)
(1)
Michałowska Teresa (1932- )
(1)
Miodońska-Brookes Ewa
(1)
Mizerkiewicz Tomasz
(1)
Między
(1)
Molisak Alina
(1)
Olędzki Mirosław (1961- )
(1)
Ososiński Tomasz
(1)
Paźniewski Włodzimierz
(1)
Peiper Tadeusz (1891-1969)
(1)
Piechal Marian (1905-1989)
(1)
Pilar Jan
(1)
Piskor Stanisław
(1)
Plutarch z Cheronei
(1)
Podbielski Henryk (1939- )
(1)
Podemska-Kałuża Anna
(1)
Prokop Jan
(1)
Przybylski Ryszard
(1)
Pustkowski Henryk
(1)
Rozprawy Literackie
(1)
Semenowicz Halina (1910-2004)
(1)
Sprusiński Michał (1940-1981)
(1)
Spławiński Janusz
(1)
Stabro Stanisław
(1)
Stefanowska Zofia (1926-2007)
(1)
Szuba Andrzej
(1)
Szymańska Beata
(1)
Szymański Wiesław Paweł (1932- )
(1)
Sławek Tadeusz (1946- )
(1)
Sławiński Janusz (1934- )
(1)
Tatara Marian
(1)
Todorov Tzvetan
(1)
Walecki Wacław
(1)
Weintraub Wiktor
(1)
Wierzejska Jagoda
(1)
Witan Jan
(1)
Wojaczek Rafał
(1)
Wybór Witold przedm
(1)
Wysłouch Seweryna (1940- )
(1)
Ziomek Jerzy (1924-1990)
(1)
Żak Stanisław (1932- )
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(18)
1970 - 1979
(27)
1960 - 1969
(5)
1950 - 1959
(3)
1940 - 1949
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(78)
Language
Polish
(78)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Poetyka
(73)
Prozodia
(7)
Literatura polska
(5)
Poezja
(4)
Teoria literatury
(4)
Język polski
(3)
Mickiewicz Adam
(3)
Poezja polska
(3)
Wersyfikacja
(3)
Estetyka
(2)
Przyboś Julian
(2)
"Dziady"
(1)
"Pan Tadeusz"
(1)
Apostrofa
(1)
Arystoteles
(1)
Białoszewski, Miron (1922-1983)
(1)
Bieńkowski Zbigniew
(1)
Biografie indywidualne
(1)
Brzękowski Jan
(1)
Czasownik
(1)
Figury retoryczne
(1)
Filologia
(1)
Filozofia
(1)
Filozofia literatury
(1)
Folklor
(1)
Gajcy Tadeusz
(1)
Gramatyka
(1)
Hip-hop
(1)
Jachowicz Marian
(1)
Język
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Karpiński Franciszek
(1)
Karpowicz Tymoteusz
(1)
Klasycyzm
(1)
Kochanowski Jan
(1)
Komparatystyka
(1)
Krasicki Ignacy
(1)
Krytyka teatralna
(1)
Kultura współczesna
(1)
Lange Antoni
(1)
Liryka
(1)
Literatura
(1)
Metody nauczania
(1)
Miłosz, Czesław
(1)
Mural
(1)
Naruszewicz Adam
(1)
Niemcewicz Julian Ursyn
(1)
Peiper Tadeusz
(1)
Promocja czytelnictwa
(1)
Renesans
(1)
Retoryka
(1)
Reżyserzy polscy
(1)
Romantyzm
(1)
Socjologia literatury
(1)
Słowacki Juliusz
(1)
Teatr
(1)
Teatr polski
(1)
Teatrologia
(1)
Teoria teatru
(1)
Wartości
(1)
Wiersz polski
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wyobraźnia
(1)
Śpiewak Jan
(1)
Subject: work
Perí poiītikī's
(1)
Subject: time
1401-1500
(2)
1501-1600
(2)
1601-1700
(2)
2001-
(2)
1001-1100
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1301-1400
(1)
1701-1800
(1)
1901-2000
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
501-600
(1)
601-700
(1)
701-800
(1)
801-900
(1)
901-1000
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Genre/Form
Antologia
(2)
Poezja
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z czasopisma filologicznego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Literatura polska
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Literaturoznawstwo
(4)
Edukacja i pedagogika
(3)
Filozofia i etyka
(1)
Historia
(1)
Językoznawstwo
(1)
78 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Kriege und Seuchen sind nicht erst heute Treiber kultureller Umbrüche. Die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts, die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs und mehrfacher Pestwellen in Europa, wird in deutschen Literatur-·und Kulturgeschichte als Schwellen- und Umbruchszeit wahrgenommen. Neue sprachliche und literarische Formen entstehen, alte radikalisieren sich. Dieser heute wieder besonders aktuell gewordenen Zeit ist der vorliegende Band gewidmet, der sich der Epoche anhand der Bestände der Sondersammlung ,,Alte Drucke” der Universitätsbibliothek Lodz nähert. Er begleitet eine Ausstellung,die im Juni/Juli 2022 in Lodz und im Februar/März 2023 In Gießen gezeigt wird, als Abschluss eines Erschließungsprojekts zu den nach dem Zweiten Weltkrieg aus pommerischen und preußischen Sammlungen übernommenen Beständen der 1945 gegründeten UB Lodz. Das Projekt wurde vom polnischen Bildungs-·und Wissenschaftsministerium gefördert und im Rahmen der Universitätspartnerschaft zwischen Lodz und Gießen durchgeführt. Wojny i epidemie stymulowały od zarania dziejów przełomy kulturowe. Pierwsza połowa XVII w., czas wojny trzydziestoletniej i epidemii dżumy, wielokrotnie nawiedzającej Europę, uchodzi w historii niemieckiej literatury i kultury za okres przemian i wstrząsów. Wykształcają się wówczas nowe formy języka i literatury, stare zaś podlegają radykalizacji. Niniejszy tom poświęcony jest tej waśnie epoce, która dziś szczególnie zyskuje na aktualności. Publikacja przybliża czytelnikowi ten dawno miniony czas za pośrednictwem kolekcji starych druków z zasobu zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Niniejszy tom towarzyszy wystawie, której prezentacja odbędzie się w Łodzi w czerwcu/lipcu 2022 r., zaś w Giessen w lutym/marcu 2023 r. Wystawa wieńczy projekt, poświęcony zbadaniu zasobów bibliotecznych, przejętych po II wojnie światowej z pomorskich i pruskich bibliotek przez utworzoną w 1945 r. Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt, sfinansowany przez polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki, zrealizowano w ramach partnerstwa uczelni w Łodzi i w Giessen.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Interdyscyplinarne czasopismo humanistyczne, istniejące od 1957 roku. Do 2014 roku ukazywało się jako dwumiesięcznik, od 2015 roku jest kwartalnikiem. Publikowane są w nim artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii oraz językoznawstwa. Zamieszczane są również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów oraz inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Zagadnienia Rodzajów Literackich To wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także teksty o tematach kulturoznawczych, które będą penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. "ZRL" to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Od redakcji Drugi zeszyt tegorocznego numeru „Zagadnień Rodzajów Literackich“ ma układ tematyczny — składają się nań artykuły dotyczące wielorakich procesów konwergencyjnych zachodzących zarówno w samej literaturze, jak i w relacji z nią. Głównym przedmiotem refleksji nad przestrzeniami tekstów pragniemy uczynić często stosowane we współczesnym dyskursie naukowym pojęcie konwergencji. Wykorzystuje się je obecnie w różnych dziedzinach, od badań matematyczno-przyrodniczych, przez językoznawcze, politologiczne, socjologiczne, po studia z zakresu nowych mediów, komunikacji i antropologii kulturowej. Na ile rzeczywiście dochodzi do nakładania się i przenikania procesów kulturowych i jak bardzo — jeśli w ogóle — zjawisko to ma wpływ na stan literatury oraz jej teorii? Bieżącemu numerowi ZRL przyświeca cel analitycznego przyjrzenia się w perspektywie badań literackich pewnym mechanizmom i ich efektom charakterystycznym dla czasów digitalizacji kultury, gwałtownego rozwoju technologii użytkowej i idącej za tym hipotetycznej homogenizacji kultury. Proponowane czytelnikowi artykuły skupiają się na różnorodnych problemach, częstokroć prezentując odmienne stanowiska badawcze do wyjściowego zagadnienia. Dostrzeżenie nieoczywistości i zróżnicowania procesów konwergencyjnych łączy się w niniejszym tomie z próbą sprostania płynności oraz wieloaspektowości konwergencji, która z założenia wprowadza intermodalność, interdyscyplinarność i wielojęzykowość w to, co tekstowe. Autorzy studiów tu zawartych stawiają pytania między innymi o status poetyki w dobie konwergencji i wpływ procesów związanych z digitalizacją na struktury i cechy gatunkowe czy dyskursywne, podejmują namysł nad problemem ontologii dzieła hybrydycznego, szukają przykładów konwergencji w poezji konkretnej, e-poezji, liberaturze, tekstach logowizualnych, blogach okołoliterackich, serwisach społecznościowych, historiografii czy mieście — rozumianym jako przestrzeń tekstów/tekst. Przenikanie się dziedzin widać także w doborze narzędzi i metodologii naukowych — pragmalingwistyka sąsiaduje z klasyczną genologią, antropologia z pedagogiką, a teorie literatury z komparatystyką i badaniami nad nowymi mediami. Liczymy, że rozpiętość tematyczna w połączeniu z rozmaitością perspektyw badawczych uczyni ten zeszyt „Zagadnień Rodzajów Literackich“ ważnym i ciekawym w lekturze (wielo)głosem w coraz wyraźniej zaznaczającym swoje miejsce w humanistyce XXI wieku dyskursie okołokonwergencyjnym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Publikacja ukazuje medycynę narracyjną z dwóch perspektyw: medycznej oraz literaturoznawczo-językoznawczej. Zebrane w niej teksty skupiają się na: roli medycyny narracyjnej w praktyce klinicznej, znaczeniu narracji o doświadczeniu choroby i niepełnosprawności w dydaktyce medycznej, wybranych aspektach metodologicznych medycyny narracyjnej, narracjach lekarzy i pacjentów w dyskursie medycznym, relacjach między literaturą a medycyną oraz literaturą a logopedią i lingwistyką kliniczną. Pierwsza w języku polskim publikacja zwarta poświęcona nowej dziedzinie badań, ukierunkowanej na zbudowanie właściwej relacji między personelem medycznym a pacjentem, ułatwiającej m.in. wspólne podejmowanie decyzji. Ważna lektura dla lekarzy, psychologów, terapeutów, rehabilitantów i ich pacjentów, a także dla socjologów medycyny, językoznawców i literaturoznawców. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). The publication portrays narrative medicine from two perspectives: medical and that of literary and linguistic studies. The articles collected in the volume focus on: the role of narrative medicine in clinical practice, the significance of narrative in experiencing illness and disability in medical educatio), selected methodological aspects of narrative medicine, the narratives of doctors and patients in medical discourse, the relations between literature and medicine as well as between literature and logopaedics and clinical linguistics.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 28.01.2022
(Świadomość literacka w Polsce : antologia ; [t. 2])
T. 1 cz. 1 pt.: Świadomość literacka w Polsce.
Bibliografia przy tekstach. - Indeks.
Tekst tłumaczony z łaciny i włoskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36097 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 30.09.2021
(Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8179 ; nr 222)
Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46538 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 04.08.2021
Poetyka teoretyczna : zagadnienia języka / Maria Renata Mayenowa - Wydanie 2. uzupełnione i poprawione - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1979. - 451 stron : il. ; 25 cm.
(Vademecum Polonisty)
Opracowano w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38910 P (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Walka o rymy / Stanisław Wójtowicz // POLONISTYKA. - 2005, 3, s.44 (172) - 47 (175).
Book
In basket
Date of change: 30.04.2021
Przewodnik po lekturach ze słownikiem środków stylistycznych / Janusz Kowal. - Kielce ; Warszawa : "Gens" : "Roy", 1993 (Szczec. : SZG). - 142 s. ; 21 cm.
Tyt. okł. : Przewodnik po lekturach : zakres szkoły podstawowej.
Szkoła podstawowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33047 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 29.04.2021
Poetyka / Arystoteles ; przeł. [z grec.] i oprac. Henryk Podbielski. - Warszawa ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983 (Krak : DNar). - CIX, 98 s., [5] k. tabl. : il., portr. ; 17 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria II, ISSN 0406-0636 ; 209)
Oryg.: "Perì poiētikes".
Bibliogr. s. CVI-CIX.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24977 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 29.04.2021
(Biblioteka Narodowa. Seria II, ISSN 0406-0636 ; nr 205)
Bibliogr. s. CXI-CXXII. - Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40290 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 14.09.2020
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 20180 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 17.03.2020
Ojcobójcy : młodsi zdolniejsi w teatrze polskim / Piotr Gruszczyński. - Warszawa : "W.A.B.", 2003. - 353, [7] stron : ilustracje ; 20 cm.
Book
In basket
Date of change: 02.07.2019
Utwory poetyckice tł. z różnych jęz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 3051 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 02.07.2019
Między słowem a milczeniem / Mieczysław Jastrun. - Warszawa : "Czytelnik", 1979. - 559, [4] s. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21328 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Konteksty aksjologiczne / Bożena Chrząstowska // POLONISTYKA. - 1999, 5, s.272-279.
Temat: Wartości ; Poetyka
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again