Form of Work
Książki
(50)
Artykuły
(43)
Publikacje naukowe
(27)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(49)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(50)
Author
Suchodolski Bogdan (1903-1992)
(4)
Dziewulak Dobromir
(3)
Pęcherski Mieczysław (1908-1986)
(3)
Wołoszyn Stefan (1911-2004)
(3)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(3)
Cytlak Izabela
(2)
Gmerek Tomasz
(2)
Kwieciński Zbigniew (1941- )
(2)
Nowakowska-Siuta Renata (1970- )
(2)
Ozga Władysław
(2)
Pawelski Leszek
(2)
Potulicka Eugenia (1944- )
(2)
Rosalska Małgorzata
(2)
Rudnicki Zbigniew (filozof)
(2)
Winiarski Mikołaj
(2)
Adama Mickiewicza Uniwersytet im (Poznań )
(1)
Adler Donata
(1)
Banach Czesław
(1)
Baraniewicz-Kotasińska Sabina
(1)
Bartnikowska Urszula
(1)
Biblioteka
(1)
Bogaj Andrzej
(1)
Borzyszkowska Halina
(1)
Brzeziński Jacek
(1)
Buchowicz Izabela (1970- )
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Dmitruk-Sierocińska Katarzyna
(1)
Dąbrowska-Bąk Maria
(1)
Erazmus Edward
(1)
Falski Marian
(1)
Faron Bolesław (1937- )
(1)
Gelpi Ettore
(1)
Gmytrasiewicz Michał
(1)
Gołubiew-Konieczna Monika
(1)
Grad Jan
(1)
Gromkowska-Melosik Agnieszka
(1)
Hejwosz-Gromkowska Daria
(1)
Jabłoński Henryk
(1)
Jankowska Maria
(1)
Janowski Andrzej (1935-2020)
(1)
Jung-Miklaszewska Joanna
(1)
Kaczmarek Urszula (1948-2003)
(1)
Kamińska Małgorzata (pedagog)
(1)
Karpuk Monika
(1)
Komitet Integracji Europejskiej
(1)
Koszyk Irena
(1)
Kotarba Bogusław
(1)
Kozakiewicz Mikołaj
(1)
Kołomycew Anna
(1)
Krajewska Beata
(1)
Krakowiak-Drzewiecka Monika
(1)
Kupisiewicz Czesław (1924-2015)
(1)
Kwieciński Zbigniew
(1)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(1)
Libiszowska-Żółtkowska Maria (1945- )
(1)
Marek Jerzy (pedagog)
(1)
Matczak Magdalena
(1)
Mazińska Magdalena
(1)
Mazurek Damian
(1)
Mazurkiewicz Marek
(1)
Miler Romana
(1)
Model
(1)
Muchowicz-Hernik Danuta
(1)
Mytlewski Adam
(1)
Nalaskowski Aleksander
(1)
Nikitorowicz Jerzy (1951- )
(1)
Nowakowska Irena
(1)
Nowosad Inetta
(1)
Okoń Wincenty (1914-2011)
(1)
Olszewski Eugeniusz
(1)
Ostrowska Krystyna (1940- )
(1)
Oświata
(1)
Pardus Joanna
(1)
Pawłowski Roman (pedagog)
(1)
Pańtak Genowefa
(1)
Pilch Tadeusz (1939- )
(1)
Piotrowski Eugeniusz (pedagog)
(1)
Piwowarski Rafał
(1)
Polska 2000
(1)
Proces
(1)
Radziwiłł Anna (1939-2009)
(1)
Rudnicki Paweł
(1)
Rusakowska Daniela
(1)
Sacharczuk Joanna
(1)
Sajdera Jolanta
(1)
Satel Anna
(1)
Schulz Roman
(1)
Sielatycki Mirosław
(1)
Skowron Eryk
(1)
Sobol Agnieszka
(1)
Stępień-Lampa Natalia
(1)
Szafran Joanna (pedagog)
(1)
Szczawiński Paweł
(1)
Szczęch Adam
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Szymański Mirosław Stanisław (1954- )
(1)
Sławiński Stanisław
(1)
Tourdanov Dimčo-Christov (1960- )
(1)
Tyborowska Kazimiera
(1)
Wasilewska-Kamińska Ewa
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(38)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(21)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(13)
1960 - 1969
(2)
1950 - 1959
(2)
Time Period of Creation
2001-
(30)
Country
Poland
(96)
Language
Polish
(96)
Subject
Polityka oświatowa
(82)
Oświata
(15)
Wychowanie
(7)
Kształcenie
(6)
Unia Europejska
(5)
Edukacja międzykulturowa
(4)
Edukacja włączająca
(4)
Innowacje społeczne
(4)
Integracja europejska
(4)
Pedagogika
(4)
Pedagogika porównawcza
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Szkolnictwo
(4)
Dyrektorzy szkół
(3)
Polityka oświatowa na świecie
(3)
Polityka oświatowa na świecie 1980-...
(3)
Polska
(3)
Społeczeństwo
(3)
Wielokulturowość
(3)
Zarządzanie oświatą
(3)
Edukacja
(2)
Globalizacja
(2)
Kompetencje kluczowe
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Młodzież
(2)
Neoliberalizm
(2)
Polityka społeczna
(2)
Przyszczypkowski, Kazimierz
(2)
Przywództwo
(2)
Reforma oświaty
(2)
Szkoły
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Wsparcie edukacyjne
(2)
Wspólnota Europejska
(2)
Wychowanie moralne
(2)
Wychowanie obywatelskie
(2)
Wychowanie patriotyczne
(2)
"Biała Księga" edukacji i kształcenia
(1)
Agresywność
(1)
Archer, Margaret Scotford
(1)
Badania naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dyrektor szkoły
(1)
Dzieci
(1)
Edukacja antydyskryminacyjna
(1)
Edukacja globalna
(1)
Egalitaryzm
(1)
Etyka
(1)
Europa
(1)
Grupy etniczne
(1)
Historia
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja
(1)
Internet
(1)
Jakość życia
(1)
Kamiński, Aleksander
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Kolonializm
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Korczak, Janusz
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kultura
(1)
Lewin, Aleksander
(1)
Licea ogólnokształcące
(1)
Mapa poznawcza
(1)
Metody nauczania
(1)
Mierzenie jakości
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Muszyński, Heliodor
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Oświata dorosłych
(1)
PISA (badanie)
(1)
Pamięć
(1)
Partnerstwo lokalne
(1)
Pedagogika krytyczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Politycy
(1)
Polityka oświatowa 1945-1975
(1)
Polityka publiczna
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Pracownicy oświaty
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Problemy społeczne
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przywództwo edukacyjne
(1)
Psychologia
(1)
Rada oświatowa
(1)
Radziewicz, Julian
(1)
Subject: work
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (czasopismo)
(1)
Subject: time
2001-
(33)
1901-2000
(15)
1989-2000
(13)
1945-1989
(7)
1918-1939
(1)
Subject: place
Polska
(29)
Anglia (Wielka Brytania)
(2)
Stany Zjednoczone (USA)
(2)
Arktyka (region)
(1)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Finlandia
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Singapur
(1)
Szkocja (Wielka Brytania)
(1)
Walia (Wielka Brytania)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(18)
Artykuł z pracy zbiorowej
(17)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(6)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł monograficzny
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Dane statystyczne
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(31)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(25)
Socjologia i społeczeństwo
(14)
Historia
(4)
Nauka i badania
(2)
Zarządzanie i marketing
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Psychologia
(1)
96 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 16.01.2022
A R T Y K U Ł Y Jacek Zaucha, Magdalena Matczak, Joanna Witkowska, Adam Szczęch, Adam Mytlewski, Joanna Pardus: Maritime spatial rent for modelling maritime spatial development [Morska renta przestrzenna a zagospodarowanie przestrzeni obszarów morskich], doi 10.7366/1509499517901, s. 5-29 Przemysław Śleszyński, Damian Mazurek: Obszary strategicznej interwencji…, problemowe i funkcjonalne w dokumentachstrategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego [Strategic intervention, problem and functional areas in national and regional strategic documents], doi 10.7366/1509499517902, s. 30-59 Agnieszka Sobol, Monika Krakowiak-Drzewiecka: Znaczenie mieszkańców w polityce inwestycyjnej… miast województwa śląskiego [The importance of residents in the investment policy of cities in the Śląskie Voivodeship], doi 10.7366/1509499517903, s. 60-76 Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba: Zarządzanie konfliktem na tle likwidacji szkół [Conflict management and closing down of schools], doi 10.7366/1509499517904, s. 77-96 Marek Mazurkiewicz: Wybory niekonkurencyjne w Polsce na poziomie lokalnym… – wstępne oceny [Non-competitive elections in Poland at the local level – preliminary assessments], doi 10.7366/1509499517905, s. 97-113 Sabina Baraniewicz-Kotasińska, Donata Adler: Wartość społeczna w międzysektorowych projektach… zrównoważonego rozwoju. Studium przypadku [Social value in intersectoral sustainable development projects. Case study], doi 10.7366/1509499517906, s. 114-130 Uwagi: prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak – redaktor naczelny periodyk redagowany wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 16.01.2022
Temat: Nadzór korporacyjny ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Wynalazek ; Prawo międzynarodowe ; Geopolityka ; Agregaty pieniężne ; Zamiana kary pozbawienia wolności ; Komunikacja ; Kapitał społeczny ; Gwarancja inwestycji ; Koszty uzyskania przychodów ; Innowacje ; Model Blacka-Scholesa-Mertona ; Rozwój regionalny ; Model ekonometryczny ; Teoria opcji ; Orzeczenie w trybie prejudycjalnym ; Patenty ; Art. 58 § 4 k.k ; Rynek pracy ; Dyrektywy wymiaru kary ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Działalność kulturalna i oświatowa ; Liga Morska i Rzeczna ; Wykładnia prawa UE ; TSUE ; Prawo Unii europejskiej ; Bundesverfassungsgericht ; Ochrona prawno-autorska ; Fundusze emerytalne ; Zaskarżalność ; Europa Wschodnia ; Litewski Kodeks Karny ; Sądownictwo wojskowe ; Utwór ; Rewolucja przestrzenna ; Prawo wojny ; Interpretacja indywidualna ; Przekształcenie spółki kapitałowej ; Sukcesja uniwersalna ; Kurs walutowy ; Model Frenkela-Bilsona ; Działalność B R ; Produkty unit-linked ; Innowacja ; Kryzys ekonomiczny ; Prawo rosyjskie ; Cena równowagi rynkowej ; Reguły fiskalne narodowe i ponadnarodowe ; Indeks reguł fiskalnych ; Prace badawczo-rozwojowe ; Prywatna ; Publiczna opieka zdrowotna ; Inwestorzy instytucjonalni ; Luka innowacyjna ; Efekty transformacji systemowej ; Spójność społeczna ; Racujący ; Wskaźniki zatrudnienia ; Pracujący w sektorach własności ; Pracujący według sektorów ekonomicznych ; Przekazywanie informacji ; Zaangażowanie akcjonariuszy ; Prawo wojskowe ; Prawo procesowe ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Nauczyciele akademiccy ; Kolonializm ; Segregacja zawodowa ; Polityka fiskalna ; Przychody z praw autorskich ; Art. 37a k.k ; Tożsamość narodowa ; Płeć ; Prawo karne ; II Rzeczypospolita ; Ustawowe zagrożenie ; Kobiety
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 07.12.2021
Planowanie oświatowe w aspekcie prognoz rozwoju kraju ma u nas charakter stricte ideologiczny, a więc adaptacyjny, czyli taki sam, z jakim mieliśmy do czynienia w okresie PRL. Dominuje tu normatywna funkcja założeń i zasad polityki oświatowej, koncentrująca uwagę władz na określaniu celów i treści kształcenia i wychowania z uwzględnieniem stosunku szkolnictwa do spraw nauczania religii. [...] Po trzydziestu latach transformacji mamy w polskiej polityce oświatowej naprzemienność normatywnych imperatywów władzy politycznej w procesie wychowawczym szkół bez jakiegokolwiek odwołania do Konstytucji III RP [...]. Nie ma zatem w polityce oświatowej ani planowania oświatowego, które musiałoby odbywać się na podstawie naukowych badań i analiz kluczowych dla edukacji czynników, ani prognozowania oświatowego mającego na celu przewidywanie przyszłych zjawisk na podstawie także naukowych danych, gdyż żaden z ministrów nie wie, jak długo będzie mógł realizować własny (w sensie własnego zaplecza partyjnego) projekt oświatowy. Ze Wstępu Autor od wielu lat diagnozuje brak uspołecznienia szkół i stawia tezę, że ostatnio przeprowadzona reforma ma charakter radykalnej zmiany, której celem jest przywrócenie praktykowanych wcześniej rozwiązań, ale również stanowi ona w sferze filozoficzno-ideologicznej zwrot w kierunku konserwatyzmu. Rekonstruuje przebieg zdarzeń prowadzących do tej „kontrrewolucji” oraz dowodzi, że jest to konsekwencja sposobu prowadzenia od trzydziestu lat polityki oświatowej. * Publikacja ma naukowy charakter i została przygotowana przy wykorzystaniu bogatego materiału źródłowego, reprezentującego różne rodzaje wiedzy. Autor konsekwentnie uzasadnia swoje (często kontrowersyjne) tezy. Odwołuje się nie tylko do aktualnego stanu badań w pedagogice, lecz także korzysta z literatury socjologicznej, politologicznej, antropologicznej i innych. Z recenzji prof. dr. hab. Romana Lepperta
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 28.09.2021
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 284)
Bibliografia, netografia na stronach 362-390.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46525 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 27.09.2021
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 307)
Rozdziały tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46512 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 23.09.2021
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 308)
Bibliografia, netografia na stronach 433-490. Indeksy.
Streszczenie w języku angielskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46501 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 15.07.2021
Edukacja włączająca w polskiej praktyce oświatowej / Monika Gołubiew-Konieczna. W: Terapia specjalna dzieci i dorosłych. 2021, nr 4 (19), s. 6-13. - 2021.
Bibliografia na stronie 13.
Article
In basket
Date of change: 15.07.2021
Edukacja dla wszystkich : między ideą a realiami / Paweł Szczawiński. W: Terapia specjalna dzieci i dorosłych. 2021, nr 4 (19), s. 16-21. - 2021.
Bibliografia na stronie 21.
No cover
Article
In basket
Date of change: 15.06.2021
Dylematy szkół wiejskich : wypow. / oprac. Mirosław Szymański. W: Nowa Szkoła. 2000, nr 9, s. 3-8. - 2000.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Zmodernizowany system informacji oświatowej / Jacek Brzeziński // DYREKTOR SZKOŁY. - 2013, nr 1, s. 18-20.
Streszczenie: Autor omawia modernizacje systemu informacji oświatowej,sposób gromadzenia i przechowywania danych w systemie, uprawnienia do pracy z SIO oraz stopniowe wdrażanie zmodernizowanego systemu.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again