Form of Work
Artykuły
(54)
Publikacje naukowe
(22)
Publikacje fachowe
(6)
Książki
(5)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Żukiewicz Arkadiusz
(3)
Bodnar Wioletta
(2)
Kanios Anna
(2)
Molewicz Agnieszka
(2)
Nowakowska Anna Maria (1960- )
(2)
Adamczyk Mieczysław Jerzy (1933-2017)
(1)
Badora Magdalena
(1)
Bartoszewski Jakub
(1)
Błaż-Kapusta Barbara
(1)
Ceglarska Zofia
(1)
Chaczko Krzysztof
(1)
Cichno Stanisław
(1)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(1)
Dekert Maria
(1)
Domaradzki Piotr
(1)
Durda Renata
(1)
Dymowska Magdalena
(1)
Długi Blanka
(1)
Fenik-Gaberle Katarzyna
(1)
Frysztacki Krzysztof
(1)
Frysztacki Krzysztof (1949- )
(1)
Furmańska Małgorzata
(1)
Gierek Piotr
(1)
Glac Wojciech
(1)
Gluzek Michał
(1)
Izdebska Ewelina
(1)
Jurczyk Marcin
(1)
Juska Magdalena
(1)
Jędryszek Aleksandra
(1)
Kanasz Tatiana
(1)
Kałucka Renata
(1)
Klimek Marek
(1)
Knabe Agata
(1)
Kopycka Katarzyna
(1)
Koszałkowska Anna
(1)
Krzyszkowski Jerzy (1958- )
(1)
Kupiec Ewa (opieka społeczna)
(1)
Kędzierska Jagoda
(1)
Kędzior Jolanta
(1)
Lejkam Magdalena
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Mańkowska Beata
(1)
Michalak Marek (1971- )
(1)
Michalska Katarzyna
(1)
Mildyn Monika
(1)
Morawski Rajmund
(1)
Naruszewicz-Duchlińska Alina
(1)
Niedbalski Jakub
(1)
Olber Elżbieta
(1)
Pawłowska Izabela (opieka społeczna)
(1)
Piechocki Zbigniew
(1)
Pilarska Natalia
(1)
Pisarczyk Grażyna
(1)
Piątek Krzysztof
(1)
Porąbaniec Małgorzata
(1)
Radziewicz-Winnicki Andrzej (1945- )
(1)
Sekunda Agnieszka
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Sikora Agnieszka (1976- )
(1)
Smolińska-Theiss Barbara (1949- )
(1)
Szluz Beata
(1)
Szydłowski Michał
(1)
Szymańska Joanna (pedagog)
(1)
Wnęk Elżbieta Ewa
(1)
Wrona Grzegorz
(1)
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
(1)
Włodarczyk Ewa (nauki pedagogiczne)
(1)
Zbyrad Teresa
(1)
Zdebska Ewelina
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Ćwiek-Gadomska Joanna
(1)
Ładyżyński Andrzej (1961- )
(1)
Ławniczak Dorota
(1)
Łojko Majka
(1)
Year
2020 - 2022
(11)
2010 - 2019
(46)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(42)
Country
Poland
(63)
Language
Polish
(63)
Audience Group
Pracownicy socjalni
(3)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(29)
Opieka społeczna
(18)
Praca socjalna
(14)
Pracownicy socjalni
(14)
Przemoc w rodzinie
(13)
Domy pomocy społecznej
(8)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Wrocław)
(7)
Projekt socjalny
(7)
Wsparcie społeczne
(7)
COVID-19
(6)
Praca
(5)
Ofiary przestępstw
(4)
Pomoc psychologiczna online
(4)
Postawy
(4)
Społeczności lokalne
(4)
Superwizja w pracy socjalnej
(4)
Wypalenie zawodowe
(4)
Ewaluacja
(3)
Pomoc społeczna
(3)
Procedura "Niebieskie Karty"
(3)
Psychoterapia
(3)
Rodzina
(3)
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
(3)
BHP
(2)
Kwarantanna (medycyna)
(2)
Młodzież trudna
(2)
Partnerstwo lokalne
(2)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
(1)
Aktywizacja społeczna
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Alkoholizm
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Bezrobocie
(1)
Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza (Białystok)
(1)
Dane osobowe
(1)
Dziecko
(1)
Ekologia społeczna
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Finanse
(1)
Fundacja
(1)
Fundacja "po DRUGIE"
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Konopiska)
(1)
Innowacje
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Kształcenie
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Kielce)
(1)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Poznań)
(1)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Czeladź)
(1)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Gdynia)
(1)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Sosnowiec)
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Ośrodek Pomocy Społecznej (Rybnik)
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Pomoc psychologiczna
(1)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(1)
Pomoc socjalna
(1)
Poradnictwo rodzinne
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Przemoc
(1)
Psychoterapeuci
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Recenzje
(1)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Toruń)
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rodzina wieloproblemowa
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Społeczność lokalna
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Stres zawodowy
(1)
Szczepienia zalecane
(1)
Trauma
(1)
Wolontariusze
(1)
Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej (Lublin, 2014)
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zapobieganie
(1)
Zawód
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
2001-
(33)
Subject: place
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(7)
Polska
(4)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(2)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Czeladź (woj. śląskie, pow. będziński, gm. Czeladź)
(1)
Gdynia (woj. pomorskie)
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Konopiska (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Konopiska ; okolice)
(1)
Rybnik (woj. śląskie)
(1)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(16)
Artykuł problemowy
(15)
Artykuł z czasopisma
(9)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(9)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(7)
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Case study (studium przypadku)
(5)
Raport z badań
(3)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
List do redakcji
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(28)
Psychologia
(15)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(8)
Edukacja i pedagogika
(5)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Nauka i badania
(1)
63 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne to czasopismo naukowe, które zrodziło się z potrzeby poszukiwań wspólnego mianownika między różnymi doświadczeniami jednostek zarówno na płaszczyźnie społecznej, osobistej, a przede wszystkim badawczej. Czasopismo to ex definitione ma charakter interdyscyplinarny, zaś poszukiwania naukowe mają wymiar „wielowarstwowy”, czyli nie zamykamy się, np.: na określonej metodologii, czy dziedzinie nauki, ale propagujemy transdyscyplinarne podejście w proponowanych tekstach autorów. W związku z tym pragniemy by na łamach naszego czasopisma poruszano zagadnienia z zakresu rożnych dziedzin naukowych; nie przekreślamy również tekstów poglądowych, czy kazuistycznych, interesuje nas wszystko, co może służyć nowemu spojrzeniu oraz interpretacji problemów społecznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
OD REDAKCJI W latach siedemdziesiątych XX wieku Jan Lutyński zaprezentował koncepcję działań pozornych. Działania te odznaczały się następującymi cechami: 1) oficjalnie uznaje się je za istotne dla realizacji jakiegoś ważnego społecznie celu; 2) celu tego faktycznie nie realizują; 3) o ich nieprzydatności powszechnie wiadomo w danej zbiorowości; 4) jest to wiedza prywatna, oficjalnie nieuzewnętrzniana; 5) ich rzeczywista funkcja polega na samym ich istnieniu; 6) zawierają zawsze jakiś element fikcji, odnoszący się do ich przebiegu czy celu. W niniejszym tomie „Przeglądu Socjologicznego” prezentujemy teksty ilustrujące aktualność różnych elementów tej koncepcji w nowej rzeczywistości społecznej. Poszczególni autorzy, odwołując się do rozważań J. Lutyńskiego, analizują różne rodzaje i formy działań pozornych w naszym życiu religijnym, w funkcjonowaniu służby cywilnej, w procesie stanowienia prawa, w dialogu obywatelskim, a także w szkolnictwie wyższym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Monografia stanowi zbiór artykułów z zakresu procesu zarządzania, pomocy społecznej i pracy socjalnej. Uwrażliwia na złożoność problemów społecznych i trud poszukiwania właściwych rozwiązań. Z jej treścią powinni zapoznać się przede wszystkim praktycy działający w jednostkach pomocy społecznej i realizujący jej ustawowe cele. Szczególnie pracownicy socjalni - grupa zawodowa, której powierzono w ostatnich latach wiele zadań z zakresu pomocy społecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Wyjątkowy podręcznik i publikacja naukowa ukazująca wielowymiarowość oraz teoretyczno-praktyczny charakter pracy socjalnej. Podręcznik powstał jako syntetyczne i kompleksowe wprowadzenie do najważniejszych zagadnień pracy socjalnej w odpowiedzi na dynamiczny rozwój tej dziedziny w Polsce w ciągu ostatnich lat. Książka jest studium o różnych funkcjach, łącząc szeroki wachlarz kwestii teoretycznych z wiedzą praktyczną, dzięki czemu zainteresuje nie tylko studentów i wykładowców, ale też osoby zaangażowane w działania społeczno-socjalne. Autorom udało się uchwycić specyficzną dwoistość pracy socjalnej, będącej z jednej strony polem złożonej aktywności interdyscyplinarnej, a z drugiej – wyraźnie wyodrębnioną, zintegrowaną dyscypliną akademicką oraz praktyczną profesją. Rozdziały mają indywidualny charakter i odzwierciedlają autorskie stanowiska, a format wykładów łączy ze sobą wysoki poziom kompetencji merytorycznych z czytelnym językiem. Podręcznik prezentuje m.in.: • historyczne, metodologiczne i moralne fundamenty teorii oraz praktyki pracy socjalnej; • aspekty funkcjonowania pracy socjalnej w rozmaitych środowiskach i kontekstach; • przyczyny problemów społecznych, wymiary problemowe życia ludzkiego, zjawiska i zachowania dewiacyjne; • metody działania w ramach praktyki socjalnej na rzecz dzieci, kobiet, ludzi starszych, osób niepełnosprawnych, społeczności lokalnych; • pracę socjalną w procesie profesjonalizacji, również w kontekście międzynarodowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46490 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Zawiera rec. książki: Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej. - Lublin, 2014.
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 11.09.2020
Bezpieczne ramy / Maria Dekert. W: Niebieska Linia. 2020, nr 3, s. 23-24. - 2020.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again