Form of Work
Artykuły
(79)
Książki
(53)
Publikacje naukowe
(22)
Publikacje fachowe
(19)
Publikacje dydaktyczne
(8)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(49)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(53)
Author
Piorunek Magdalena
(4)
Klimka-Kołysko Małgorzata
(3)
Kukla Daniel
(3)
Nawój-Połoczańska Joanna
(3)
Ostrowska Krystyna (1940- )
(3)
Rosalska Małgorzata
(3)
Duda Wioleta
(2)
Firlit-Fesnak Grażyna
(2)
Jakimiuk Beata
(2)
Kompowska-Marek Radosława
(2)
Paszkowska-Rogacz Anna
(2)
Rachalska Wanda (1918-2002)
(2)
Ratajczak Joanna
(2)
Skałbania Barbara
(2)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(2)
Solecka-Koplin Małgorzata
(2)
Stańczyk Izabela
(2)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(2)
Antosz Elżbieta
(1)
Banaszak Marek
(1)
Baraniak Barbara (1954- )
(1)
Barańska Magdalena (ekonomia)
(1)
Barczak Maciej
(1)
Bartoszewski Jakub
(1)
Bednarczyk Henryk
(1)
Bielecki Jerzy
(1)
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
(1)
Brewczyńska Magdalena
(1)
Brzozowska Magdalena
(1)
Chirkowska-Smolak Teresa
(1)
Chrąściel Katarzyna
(1)
Czerniawska Olga (1930- )
(1)
Czerw-Bajer Monika
(1)
Demkowicz Leszek (tłumacz)
(1)
Drabik-Podgórna Violetta (1970- )
(1)
Druczak Katarzyna
(1)
Duda Wioletta
(1)
Elsner Danuta
(1)
Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami
(1)
FalborskaJoanna
(1)
Firma Wydawniczo-Handlowa MADO
(1)
Frąszczak Bogna
(1)
Gerlach Ryszard (1955- )
(1)
Grzelak Beata
(1)
Guichard Jean (1948- )
(1)
Hauziński Aleksander
(1)
Huteau Michel (1936- )
(1)
Janiszowska Irena
(1)
Jasik Aleksandra
(1)
Kaczyńska Beata
(1)
Kargulowa Alicja (1936- )
(1)
Karska Katarzyna
(1)
Klaban Maria
(1)
Kondracka-Szala Marta
(1)
Kostuchowska Justyna
(1)
Kozielska Joanna. Autor
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Krawczyk Ludmiła
(1)
Kreft Wojciech
(1)
Krzeszewska Barbara
(1)
Kucharska Wiesława
(1)
Kulpa Antoni
(1)
Kulpa-Puczyńska Aleksandra
(1)
Kuratorium Oświaty W Poznaniu
(1)
Kutek-Sładek Katarzyna
(1)
Kwiatkowski Stefan Michał (1948- )
(1)
Kyriazopoulou Mary
(1)
Lelińska Krystyna
(1)
Ludwikowska Katarzyna
(1)
Maicka Małgorzata
(1)
Matras-Mastalerz Wanda
(1)
Muster Rafał
(1)
Mydłowska Beata
(1)
Nelson Robert E
(1)
Nowel-Śmigaj Anna
(1)
Nymś-Górna Agnieszka
(1)
Oleszczyk Anna (doradca zawodowy)
(1)
Pawłowska Róża (1946- )
(1)
Pfeiffer Agnieszka
(1)
Piekarski Marian (pedagog)
(1)
Pielok Cecylia
(1)
Pietruch Witold
(1)
Polkowska Małgorzata
(1)
Poradnictwo
(1)
Radzicka Jarosława
(1)
Sekuła Bogdan
(1)
Sidor-Rządkowska Małgorzata
(1)
Sobczak Anna (socjologia)
(1)
Sowa Józef
(1)
Sołtysińska Grażyna
(1)
Stopińska-Pająk Agnieszka (1953- )
(1)
Sulisz Seweryn
(1)
Superczyńska Ewa
(1)
Swat-Padrok Elżbieta
(1)
Szajek Stanisław
(1)
Szczechowiak Ewelina
(1)
Szczepankowski Bogdan (1939- )
(1)
Szmaus-Jackowska Alicja
(1)
Szmidt Marcin
(1)
Szumigraj Marcin
(1)
Year
2020 - 2022
(11)
2010 - 2019
(92)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(5)
Time Period of Creation
2001-
(55)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(134)
Language
Polish
(134)
Audience Group
Doradcy zawodowi
(10)
Nauczyciele
(9)
Gimnazja
(6)
Szkoły podstawowe
(3)
Szkoły wyższe
(2)
Doradcy personalni
(1)
Doradcy zawodowy
(1)
Gimnazjum
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Psycholodzy
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Subject
Poradnictwo zawodowe
(131)
Wybór zawodu
(24)
Zawód
(14)
Kariera
(12)
Doradcy zawodowi
(11)
Młodzież
(11)
Rynek pracy
(11)
Praca
(9)
Orientacja zawodowa
(7)
Szkolnictwo
(6)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(5)
Socjologia edukacji
(5)
Szkolnictwo zawodowe
(5)
Wybór kierunku kształcenia
(5)
Pedagogika pracy
(4)
Poradnictwo
(4)
Rodzina
(4)
Uczniowie
(4)
Aktywizacja zawodowa
(3)
Kompetencje zawodowe
(3)
Kształcenie
(3)
Nauczanie
(3)
Nauczyciele
(3)
Polityka społeczna
(3)
Studenci
(3)
Wychowanie
(3)
Akademickie biura karier
(2)
Aspiracje zawodowe
(2)
Coaching
(2)
Dyskryminacja
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Edukacja zawodowa
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Migracje
(2)
Nastolatki
(2)
Nauczyciel
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Ochotnicze Hufce Pracy
(2)
Ochrona zdrowia
(2)
Polityka edukacyjna
(2)
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
(2)
Przestępczość
(2)
Psychologia
(2)
Reforma edukacji
(2)
Resocjalizacja
(2)
Rozwój zawodowy
(2)
Strony WWW
(2)
Surdopedagogika
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Szkolnictwo średnie
(2)
Szkoły
(2)
Ubóstwo
(2)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Zaburzenia zachowania
(2)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(2)
Akademickie Biura Karier
(1)
Analiza danych
(1)
Anoreksja
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Behawioryzm
(1)
Bezrobocie
(1)
Bezrobotni
(1)
Biblioteka
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Biblioterapia
(1)
Bielsko-Biała (woj. śląskie)
(1)
Buczkowice (woj. śląskie)
(1)
Bulimia
(1)
Diagnoza resocjalizacyjna
(1)
Dobre praktyki
(1)
Doradcy personalni
(1)
Doradztwo metodyczne (pedagogika)
(1)
Drama (pedagog.)
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Dyskalkulia
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Forum internetowe
(1)
Gimnazjum
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Gry komputerowe
(1)
Głusi
(1)
Innowacje społeczne
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Język migowy
(1)
Kobieta
(1)
Subject: work
Uniwersytet w pułapce rynku pracy
(1)
Subject: time
2001-
(37)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(9)
Europa
(1)
Kozienice (woj. mazowieckie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Niemcy
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Wielkopolska
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(27)
Artykuł problemowy
(16)
Artykuł fachowy
(8)
Artykuł z czasopisma fachowego
(7)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(7)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(6)
Podręcznik
(5)
Poradnik
(4)
Opracowanie
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Scenariusz zajęć
(3)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Materiały pomocnicze
(2)
Scenariusze zajęć dla gimnazjów
(2)
Ćwiczenia i zadania
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Publikacje
(1)
Raport z badań
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Relacja
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(50)
Socjologia i społeczeństwo
(14)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(12)
Praca, kariera, pieniądze
(11)
Medycyna i zdrowie
(3)
Psychologia
(3)
Zarządzanie i marketing
(3)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
134 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne to czasopismo naukowe, które zrodziło się z potrzeby poszukiwań wspólnego mianownika między różnymi doświadczeniami jednostek zarówno na płaszczyźnie społecznej, osobistej, a przede wszystkim badawczej. Czasopismo to ex definitione ma charakter interdyscyplinarny, zaś poszukiwania naukowe mają wymiar „wielowarstwowy”, czyli nie zamykamy się, np.: na określonej metodologii, czy dziedzinie nauki, ale propagujemy transdyscyplinarne podejście w proponowanych tekstach autorów. W związku z tym pragniemy by na łamach naszego czasopisma poruszano zagadnienia z zakresu rożnych dziedzin naukowych; nie przekreślamy również tekstów poglądowych, czy kazuistycznych, interesuje nas wszystko, co może służyć nowemu spojrzeniu oraz interpretacji problemów społecznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Zamieszczone w zeszycie artykuły, które są efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych w różnych ośrodkach akademickich, zawierają wiele ciekawych poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. W zgromadzonych tu publikacjach Czytelnik może znaleźć sporo oryginalnych ujęć teoretycznych dotyczących prawnych aspektów promocji zatrudnienia osób bezrobotnych, metod poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zasad i przepisów prawnych ochrony własności intelektualnej oraz kierunków rozwoju edukacji w zakresie ergonomii i ochrony środowiska w sektorze turystycznym i energetycznym. Głównym celem tej publikacji jest zebranie wybranych, ważniejszych elementów, które decydują o efektywnym i kreatywnym zarządzaniu zasobami materialnymi i niematerialnymi w przedsiębiorstwie. Zeszyt ten może posłużyć jako skrótowy, lecz pełen wnikliwych spostrzeżeń podręcznik i przewodnik po zagadnieniach produktywności, ergonomii oraz ochrony pracy. Problematyka zawarta w artykułach ergonomicznych została zaprezentowana na II Międzynarodowym Kongresie Ergonomii w Poznaniu w 2015 roku, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne i Politechnikę Poznańską. Teksty te są rezultatem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, jak również stanowią pokłosie ożywionej dyskusji odbywającej się w trakcie obrad Kongresu, prezentując wiele interesujących informacji. (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43138 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 23.12.2021
Na okładce nazwa projektu: Euroguidance.
Bibliografia na stronach 112-117, wykaz aktów prawnych na stronach 137-138, netografia na stronach 139-140.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42658 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 23.12.2021
(Praca i Zarządzanie w Szkole)
Bibliografia na stronach 66-[67].
Książka zawiera scenariusze zajęć i opracowania teoretyczne dotyczące tematyki wyboru zawodu. Przewodnik przekazuje treści i sposoby sprzyjające wykształceniu takich umiejętności, jak: wyznaczanie celów życiowych, podejmowanie decyzji zawodowych...
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36428 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 23.12.2021
Bibliografia na stronach 331-349. Indeks.
W sposób syntetyczny przedstawiono konteksty, teorie i metody poradnictwa zawodowego. Autor podkreśla, że we współczesnym świecie konstruowanie projektu kariery nie może się ograniczać tylko do sfery zawodowej, gdyż jest ona jedynie elementem złożonego procesu konstruowania tożsamości osobowej jednostki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39306, 39138 (2 egz.)
Book
In basket
Date of change: 23.12.2021
(Biblioteka Kształcenia Zawodowego)
Bibliografia na stronach 191-193.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22194 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 23.12.2021
(Biblioteka Kształcenia Zawodowego)
Bibliografia na stronach 145-[147].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 30890 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 22.12.2021
(Engram)

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45840 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 22.12.2021
Bibliografia, netografia przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45416 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 41103 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again