Form of Work
Artykuły
(76)
E-booki
(8)
IBUK Libra
(8)
Książki
(7)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje naukowe
(3)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Author
Skrzyński Dariusz
(5)
Janczak Dorota
(3)
Włodarski Jacek
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Antczak Mariola
(1)
Badowska Danuta
(1)
Bagieńska-Masiota Aleksandra (1975- )
(1)
Brzozowski Adam
(1)
Ciechanowska Dorota
(1)
Flisek Aneta
(1)
Gierszewska Donata
(1)
Gąsowska Justyna
(1)
Howorka Bolesław
(1)
Howorka Bolesław (1932- )
(1)
Jachimczak Barbara Wanda
(1)
Janiszewska Kamila
(1)
Jaroszkiewicz Anna
(1)
Jurek Daria
(1)
Kajdaniak Agnieszka
(1)
Karpowicz Andrzej
(1)
Kasza Teresa
(1)
Kosińska-Polańska Katarzyna
(1)
Kowalska Samanta
(1)
Kołodziejska Lidia
(1)
Krekora-Zając Dorota
(1)
Kuzior Patryk
(1)
Ligaj Małgorzata
(1)
Matras-Mastalerz Wanda
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Michałek Barbara Ewa
(1)
Miozga Karolina
(1)
Nowicka Olga
(1)
Obuchowska Joanna
(1)
Pawlik Kazimierz (1980- )
(1)
Polskich Stowarzyszenie Bibliotekarzy
(1)
Porzecka Barbara
(1)
Poźniak-Niedzielska Maria
(1)
Raubo Agnieszka
(1)
Romaniuk Anna
(1)
Rozmiarek Beata
(1)
Serwońska Sylwia Ewelina
(1)
Smoleń Anna
(1)
Sokołowska Anna (pedagog)
(1)
Stelmach Jolanta
(1)
Stępień-Rejszel Kamila
(1)
Szczotka Jerzy
(1)
Trzynadlowski Jan (1912-1995)
(1)
Walczak Marian (1946-2015)
(1)
Woźniak Jadwiga
(1)
Wydawnictwo C H. Beck
(1)
Włodarska Iwona
(1)
Zenderowski Radosław (1974- )
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(77)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(17)
Country
Poland
(91)
Language
Polish
(90)
English
(1)
Audience Group
Bibliotekarze
(3)
Przedszkola
(2)
Dorośli
(1)
Klasa 3.
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Prawo autorskie
(68)
Dzień Książki i Praw Autorskich
(14)
Biblioteka
(6)
Internet
(5)
Dzień Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia)
(3)
Scenariusze imprez szkolnych
(3)
Biblioteki szkolne
(2)
Czytelnictwo
(2)
Dzień Bibliotekarza
(2)
Konkursy szkolne
(2)
Książka
(2)
Plagiat
(2)
Prawo biblioteczne
(2)
Studenci
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Archiwistyka
(1)
Artyści
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Biblioteka cyfrowa
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Biblioterapia
(1)
Creative Commons
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czytelnictwo dzieci
(1)
Czytelnictwo dziecięce
(1)
Digitalizacja
(1)
Domena publiczna
(1)
Dyrektor biblioteki
(1)
Dysertacje naukowe
(1)
Dzieci
(1)
Edytorstwo
(1)
Etyka
(1)
Grooming
(1)
IFLA
(1)
Image
(1)
Komputer
(1)
Komputer w bibliotece
(1)
Licencja (umowa)
(1)
Multimedia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele bibliotekarze
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Portale internetowe
(1)
Postawy
(1)
Postęp techniczny
(1)
Prace dyplomowe
(1)
Prawo oświatowe
(1)
Prawo prasowe
(1)
Prawo w Oświacie
(1)
Prawo w oświacie
(1)
Projekty
(1)
Promocja czytelnictwa
(1)
Przysposobienie biblioteczne
(1)
Płaca
(1)
Reprografia
(1)
Scenariusz wystawy
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Spam
(1)
System wartości
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
(1)
Subject: time
2001-
(15)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Europa
(1)
Internet
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(29)
Artykuł z czasopisma fachowego
(24)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(6)
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł fachowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Scenariusze zajęć dla przedszkoli
(2)
Felieton
(1)
Monografia
(1)
Poradnik
(1)
Raport z badań
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(10)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(8)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(8)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Inżynieria i technika
(1)
91 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Temat: Nadzór korporacyjny ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Wynalazek ; Prawo międzynarodowe ; Geopolityka ; Agregaty pieniężne ; Zamiana kary pozbawienia wolności ; Komunikacja ; Kapitał społeczny ; Gwarancja inwestycji ; Koszty uzyskania przychodów ; Innowacje ; Model Blacka-Scholesa-Mertona ; Rozwój regionalny ; Model ekonometryczny ; Teoria opcji ; Orzeczenie w trybie prejudycjalnym ; Patenty ; Art. 58 § 4 k.k ; Rynek pracy ; Dyrektywy wymiaru kary ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Działalność kulturalna i oświatowa ; Liga Morska i Rzeczna ; Wykładnia prawa UE ; TSUE ; Prawo Unii europejskiej ; Bundesverfassungsgericht ; Ochrona prawno-autorska ; Fundusze emerytalne ; Zaskarżalność ; Europa Wschodnia ; Litewski Kodeks Karny ; Sądownictwo wojskowe ; Utwór ; Rewolucja przestrzenna ; Prawo wojny ; Interpretacja indywidualna ; Przekształcenie spółki kapitałowej ; Sukcesja uniwersalna ; Kurs walutowy ; Model Frenkela-Bilsona ; Działalność B R ; Produkty unit-linked ; Innowacja ; Kryzys ekonomiczny ; Prawo rosyjskie ; Cena równowagi rynkowej ; Reguły fiskalne narodowe i ponadnarodowe ; Indeks reguł fiskalnych ; Prace badawczo-rozwojowe ; Prywatna ; Publiczna opieka zdrowotna ; Inwestorzy instytucjonalni ; Luka innowacyjna ; Efekty transformacji systemowej ; Spójność społeczna ; Racujący ; Wskaźniki zatrudnienia ; Pracujący w sektorach własności ; Pracujący według sektorów ekonomicznych ; Przekazywanie informacji ; Zaangażowanie akcjonariuszy ; Prawo wojskowe ; Prawo procesowe ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Nauczyciele akademiccy ; Kolonializm ; Segregacja zawodowa ; Polityka fiskalna ; Przychody z praw autorskich ; Art. 37a k.k ; Tożsamość narodowa ; Płeć ; Prawo karne ; II Rzeczypospolita ; Ustawowe zagrożenie ; Kobiety
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 04.07.2022
W numerze [Contents] János Kornai: Czym właściwie jest Kapitał w XXI wieku? Garść uwag na temat książki Thomasa Piketty’ego [So what is Capital in the Twenty-First Century? Some notes on Piketty’s book], doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.01, s. 7–33; Evert Pommer, Pepijn van Houwelingen: Public administration in Europe [Public administration in Europe], doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.02, s. 34–53; Piotr Sztompka: Uniwersytet w przestrzeni społecznej [University in the social space], s. 54–58; Bartłomiej Biga: E-czytelnictwo w Polsce – wyzwania i problemy w obszarach nowych modeli biznesowych, polityk publicznych oraz prawa autorskiego [E-reading in Poland: Challenges and problems in new business models, public policies and copyright], doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.03, s. 59–69; Grażyna Piechota: Analiza roli gazet samorządowych w okresie sprawowania władzy i podczas kampanii wyborczej [An analysis of the role of municipal press during election campaigns and between tchem], doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.05, s. 70–84; Agnieszka Piotrowska-Piątek: Analiza interesariuszy zewnętrznych szkół wyższych – identyfikacja i ocena ich znaczenia przez szkoły wyższe [An analysis of external takeholders in higher education institutions: The schools’ identification and assessment of the stakeholders’ impact], doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.06, s. 85–93; Maciej J. Nowak: Niesprawność władz publicznych a polityka przestrzenna w Polsce [The inefficiency of public authorities and the spatial policy in Poland], doi: 10.15678/ZP.2016.36.2.07, s. 94–106. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 30.05.2022
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych. W przystępny sposób omówiono m.in.: treść autorskich praw osobistych i majątkowych, dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów, ochronę prawną wizerunku, prawa pokrewne, w tym prawa do artystycznych wykonań i prawa do fonogramów i wideogramów. Publikacja zawiera także analizę wiążących Polskę umów międzynarodowych w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych; wskazane są dyrektywy unijne i ich wpływ na polskie przepisy, a także ważniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE służące wykładni prawa unijnego i przez to polskiego. Adresaci: Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów prawa oraz innych kierunków, na których prowadzi się wykłady z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Będzie przydatna także prawnikom praktykom, pracownikom instytucji kultury, oświaty, stacji radiowych i telewizyjnych, portali internetowych oraz wydawcom.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 05.04.2022
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 319)
Na podstawie rozprawy doktorskiej.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 233-241.
Streszczenie w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46652 (1 egz.)
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Prawo w bibliotece // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2006, nr 9, s.19-21.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Sugestie imprez na obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Publikujemy zgodnie z prawem / Dorota Janczak // BIBLIOTEKA : CENTRUM INFORMACJI. - 2009, nr 3, s.9-11.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Prawo autorskie nie musi być nudne / Karolina Miozga, Jolanta Stelmach // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2012, nr 2, s. 14-15.
Streszczenie: Impreza z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia).
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again