Form of Work
Artykuły
(27)
Publikacje fachowe
(9)
Publikacje naukowe
(8)
Książki
(7)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(2)
Status
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Durda Renata
(2)
Spurek Sylwia
(2)
Adamik Pamela
(1)
Babiuch Małgorzata
(1)
Bafadhal Oemar Madri
(1)
Banasik Przemysław
(1)
Bednarek-Szczepańska Maria
(1)
Bieńkowska Daria
(1)
Breska Radosław
(1)
Browne Kevin
(1)
Chojecka Jana
(1)
Dvornichenko Darina
(1)
Gates Melinda (1964- )
(1)
Glapiak Agnieszka
(1)
Gruszczyńska Beata
(1)
Grzybek Agnieszka
(1)
Grzymała Justyna
(1)
Herbert Martin
(1)
Janisz Emilia
(1)
Jezierska Joanna
(1)
Klimczak Wioletta
(1)
Ksieniewicz Monika
(1)
Matysiak-Błaszczyk Agata
(1)
Merdzan Gunter
(1)
Metera Marcelina
(1)
Michalska Sylwia
(1)
Mirosław-Nawrocka Katarzyna
(1)
Nadjib Abdul
(1)
Nowak Anna
(1)
Ochab Janusz (1971- )
(1)
Opora Robert
(1)
Peovski Filip
(1)
Piechowicz Małgorzata
(1)
Pucek Zbigniew
(1)
Płatek Monika
(1)
Santoso Anang Dwi
(1)
Scheie Marta
(1)
Serafin Alicja
(1)
Sokołowicz Mariusz E
(1)
Szczupaczyńska Paulina
(1)
Szubińska Bożena
(1)
Teutsch Agata
(1)
Therborn Göran (1941- )
(1)
Toroń-Fórmanek Barbara
(1)
Trenovski Borce
(1)
Wajda Marcin
(1)
Wrona Grzegorz
(1)
Zamorska Katarzyna
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Ziółkowska Agnieszka
(1)
Year
2020 - 2022
(10)
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(21)
1989-2000
(2)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(39)
Demographic Group
Literatura amerykańska
(1)
Subject
Przemoc wobec kobiet
(17)
Kobieta
(16)
Przemoc w rodzinie
(8)
Prawa kobiet
(6)
Prawa człowieka
(4)
Prawo karne
(4)
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (2011)
(3)
Więźniowie
(3)
Dyskryminacja
(2)
Macierzyństwo
(2)
Mobbing
(2)
ONZ
(2)
Praca
(2)
Profilaktyka społeczna
(2)
Przestępstwo przeciw rodzinie i opiece
(2)
Rada Europy
(2)
Seksizm
(2)
Socjalizacja
(2)
Antykoncepcja
(1)
Bezdomność
(1)
Bill & Melinda Gates Foundation
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko zaniedbane
(1)
Emigracja
(1)
Empowerment
(1)
Gates, Melinda
(1)
Gospodarka
(1)
Internet
(1)
Kobieta niepełnosprawna
(1)
Kobieta wiejska
(1)
Kobiety w służbach mundurowych
(1)
Kolonializm
(1)
Komisarz Praw Człowieka Rady Europy
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Migracje
(1)
Mijatović, Dunja
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Organizacje kobiece
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poradnictwo prawne
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do wizerunku
(1)
Prawo penitencjarne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc wobec osób starszych
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwo
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samoobrona
(1)
Socjologia
(1)
System wartości
(1)
Sądownictwo
(1)
Służby mundurowe
(1)
Teoria
(1)
Toksyczne związki
(1)
Urbanizacja
(1)
Ustrój polityczny
(1)
Wiktymologia
(1)
Więziennictwo
(1)
Współdziałanie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zabójcy
(1)
Zakład Karny (Krzywaniec)
(1)
Zemsta
(1)
Zgwałcenie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Znęcanie się
(1)
Zwalczanie
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
2001-
(18)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1918-1939
(1)
1945-
(1)
Subject: place
Polska
(12)
Bruksela (Belgia)
(1)
Europa
(1)
Hiszpania
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(8)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(7)
Artykuł z pracy zbiorowej
(6)
Artykuł z czasopisma fachowego
(4)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(4)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(3)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł publicystyczny
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma poradnikowego
(1)
Monografia
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publikacje
(1)
Raport
(1)
Raport z badań
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Wywiady
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(18)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(17)
Psychologia
(7)
Edukacja i pedagogika
(2)
Historia
(1)
39 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
ARTYKUŁY: Darina Dvornichenko, Assessing the Correlation Between Women’s Civic Engagement and Elected Political Participation: A Case Study of Six Polish Cities Borce Trenovski, Gunter Merdzan, Filip Peovski, Municipal Revenue Determinants in the South-Eastern European Economy: Evidence from North Macedonia Abdul Nadjib, Oemar Madri Bafadhal, Anang Dwi Santoso, Social Capital, Bureaucratic Neutrality, and Regional Head Election in Indonesia Marcin Wajda, Alokacja środków na programy regionalne – analiza i ocena propozycji zawartych w projekcie Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce [The Allocation for Regional Programmes – Analysis and Assessment of the Proposals Contained in the Draft of Partnership Agreement for the Implementation of the Cohesion Policy 2021–2027 in Poland] Maria Bednarek-Szczepańska, Siła protestu w grze o przestrzeń. Wpływ społeczności lokalnej na decyzje środowiskowe dla obiektów hodowli i chowu zwierząt [The Power of Protest in the Game for Space: The Impact of a Local Community on Environmental Decisions for Animal Farms] Mariusz E. Sokołowicz, Wartościowanie niejednoznacznego dziedzictwa modernizmu w mieście na przykładzie stacji kolejowej Warszawa Ochota [Valuating the Ambiguous Heritage of Modernism in Cities Based on the Case of the Warsaw Ochota Train Station] RECENCJE: Grzegorz Gorzelak, Marek Szymaniak, Zapaść. Reportaże z mniejszych miast
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Nadzór korporacyjny ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Wynalazek ; Prawo międzynarodowe ; Geopolityka ; Agregaty pieniężne ; Zamiana kary pozbawienia wolności ; Komunikacja ; Kapitał społeczny ; Gwarancja inwestycji ; Koszty uzyskania przychodów ; Innowacje ; Model Blacka-Scholesa-Mertona ; Rozwój regionalny ; Model ekonometryczny ; Teoria opcji ; Orzeczenie w trybie prejudycjalnym ; Patenty ; Art. 58 § 4 k.k ; Rynek pracy ; Dyrektywy wymiaru kary ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Działalność kulturalna i oświatowa ; Liga Morska i Rzeczna ; Wykładnia prawa UE ; TSUE ; Prawo Unii europejskiej ; Bundesverfassungsgericht ; Ochrona prawno-autorska ; Fundusze emerytalne ; Zaskarżalność ; Europa Wschodnia ; Litewski Kodeks Karny ; Sądownictwo wojskowe ; Utwór ; Rewolucja przestrzenna ; Prawo wojny ; Interpretacja indywidualna ; Przekształcenie spółki kapitałowej ; Sukcesja uniwersalna ; Kurs walutowy ; Model Frenkela-Bilsona ; Działalność B R ; Produkty unit-linked ; Innowacja ; Kryzys ekonomiczny ; Prawo rosyjskie ; Cena równowagi rynkowej ; Reguły fiskalne narodowe i ponadnarodowe ; Indeks reguł fiskalnych ; Prace badawczo-rozwojowe ; Prywatna ; Publiczna opieka zdrowotna ; Inwestorzy instytucjonalni ; Luka innowacyjna ; Efekty transformacji systemowej ; Spójność społeczna ; Racujący ; Wskaźniki zatrudnienia ; Pracujący w sektorach własności ; Pracujący według sektorów ekonomicznych ; Przekazywanie informacji ; Zaangażowanie akcjonariuszy ; Prawo wojskowe ; Prawo procesowe ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Nauczyciele akademiccy ; Kolonializm ; Segregacja zawodowa ; Polityka fiskalna ; Przychody z praw autorskich ; Art. 37a k.k ; Tożsamość narodowa ; Płeć ; Prawo karne ; II Rzeczypospolita ; Ustawowe zagrożenie ; Kobiety
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Nadzór korporacyjny ; Osądy ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Nadzór wierzycielski ; Koszty agencji ; Reżim walutowy ; Spółki akcyjne ; Prawo energetyczne ; Użycie siły ; Inwestor instytucjonalny ; Prawo porównawcze ; Konkurencja ; Opieka zdrowotna ; Szacunki ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Przypadek zagrożenia życia lub zdrowia ; Odnawialne źródła energii ; Związki zawodowe ; Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej ; Rewizja finansowa ; Niemcy ; Patriarchalizm ; Odpowiedzialny łańcuch dostaw ; Rynek pracy ; Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) ; Stawki podatkowe ; Statek powietrzny ; Fiskalna odpowiedzialność budżetowa ; Polski system bankowy ; Sieć przedsiębiorstw ; Nadzór właścicielski ; Indeks wzrostu gospodarczego (IWGi) ; Obowiązek alimentacyjny małżonków ; Prawo rzymskie ; Systemy gwarancji depozytów ; Absolutyzm ; Zarządzanie gospodarcze w UE/UGW ; Sprawozdanie finansowe ; Wsparcie zatrudnienia ; Struktura własności ; Przestrzeń powietrzna ; Kryzys w strefie euro ; Nieubezpieczony ; Upadłość ; Przedsiębiorstwo ; Samokonstytucjonalizacja ; Prawo-w-powstawaniu ; Demokratyczna legitymizacja prawa ; Prawo jako medium komunikacji ; Międzynarodowe prawo morza ; Jurysdykcja karna na morzu ; ITLOS ; Nadużycie prawa ; Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) ; Bezwarunkowe transakcje monetarne (OMTs) ; Orzecznictwo w sprawie Gauweiler ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym ; Bankructwo ; Konwencja chicagowska ; Przeciwdziałanie bezrobociu ; Polityka podatkowa ; Wydłużanie aktywności zawodowej ; Pracownicy starsi ; Recepcja prawa rzymskiego ; Bezrobocie ; Filmer ; Banki ; Boskie prawo królów ; Unia bankowa ; Mechanizm nadzorczy ; Mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków ; Płeć ; Determinanty bezrobocia ; Dyskryminacja kobiet ; Ochrona środowiska ; Gospodarka rosyjska ; Efekt grawitacyjny ; Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego ; Taksonomiczne wskaźniki rozwoju powiatów województwa dolnośląskiego ; Założenie kontynuacji działalności ; Założenia
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Zdolność sądowa ; Płaca minimalna ; Rehabilitacja ; Spór o Wilno ; Prasa litewska ; Niezdolność do pracy ; Niezdolność do wypełniania ról społecznych ; Migracje zarobkowe ; Akcje protestacyjne ; Wolność zrzeszania się ; Europejska Konwencja Praw Człowieka i Obywatela ; Wojna święta ; Starożytny Izrael ; Decentralizacja ; Standardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Pomoc prawna ; Szacunki kosztów ; Popyt i podaż na pomoc prawną ; Małżeństwo ; Aktywizacja ; Sytuacja mieszkaniowa ; Praca nieformalna ; Światowe Forum Gospodarcze ; Progowe modele korekty błędem ; Asymetryczność reakcji ; Podmiotowe kryteria dostępu ; Zasiłek dla bezrobotnych ; Polityka pieniężna ; Kryzys finansowy ; Badania ankietowe ; Migracje kobiet ; Polskie inwestycje bezpośrednie ; Instrumenty wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich ; Rynek pracy ; Samorząd zawodowy ; Polityka gospodarcza ; Kraje bałtyckie ; Niepewność dochodów ; Legitymacja procesowa ; Inteligentna i zrównoważona gospodarka ; Prawo do strajku ; Mieszkanie ; Kapitał ludzki ; Konkurencyjność gospodarki ; Inwestycje w kapitał ludzki ; Rehabilitacja społeczna ; Postępowanie nieprocesowe ; Warunki życia ; Niepełnosprawność ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Aktywna polityka społeczna ; Stopy procentowe ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Szkolnictwo wyższe ; Szara strefa ; Bezrobocie ; Strony ; Rehabilitacja zawodowa ; Analizy symulacyjne
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Ukazujący się od 2006 roku półrocznik „Studia Wyborcze” stanowi interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zakresie szeroko pojętej tematyki wyborczej: na jego łamach publikują prawnicy, socjologowie oraz politolodzy i jako takie jest unikalne na polskim rynku wydawniczym. Teksty ukazujące się w „Studiach Wyborczych” stanowią źródło wiedzy o prawie wyborczym, systemach wyborczych i praktycznych aspektach funkcjonowania określonych rozwiązań w Polsce i na świecie. Czasopismo to stanowi także forum wymiany myśli i poglądów na temat obowiązujących i postulowanych rozwiązań, adresowane nie tylko dla osób zajmujących się naukowo zagadnieniami wyborczymi, ale i także dla tych, którzy zgłaszają postulaty zmian w zakresie rozwiązań prawa wyborczego, obowiązującego w Polsce. W „Studiach Wyborczych” publikują nie tylko autorzy rodzimi, ale znaczna część tekstów nadsyłana jest przez autorów z innych państw. Taka perspektywa pozwala czytelnikowi spojrzeć na rozwiązania polskie i dyskusję, jaka toczy się na temat prawa wyborczego i wyborów wśród polskich przedstawicieli nauki, polityków i dziennikarzy z dystansem
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46595 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 19.07.2021
(Literatura Pedagogiczna)
Bibliogr. s. 255-286.
Książka dostarcza odszernego przeglądu i syntezy na temat przemocy w rodzinie. Porusza tak ważne kwestie, jak zapobieganie i eliminowanie przemocy wewnątrzrodzinnej (tj. zapobieganie maltretowaniu: współmałżonka, dzieci, rodzeństwa, rodziców, osób starszych). Praca przedstawia: socjologiczne i psychologiczne wyjaśnienia aktów przemocy w rodzinie; przyczyny i konsekwencje przemocy w rodzinie. Autorzy starali się powiązać różne rodzaje przemocy wewnątrzrodzinnej oraz przedstawić teorie i koncepcje działań praktycznych skierowanych na równoczesne zwalczanie więcej niż jednej formy przemocy. W publikacji umieszczono wykaz placówek, które pomagają ofiarom przemocy w Polsce. Zamieszczono bibliografię prac w j. angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36463 (1 egz.)
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
To dopiero początek / Grzegorz Wrona, Monika Płatek // NIEBIESKA LINIA. - 2013, nr 1, s. 15-18.
Streszczenie: Opis jakie zmiany wprowadza podpisana przez rząd Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, odnośnie przestępstwa zgwałcenia.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
W obronie równości praw / Monika Ksieniewicz // NIEBIESKA LINIA. - 2007, nr 3, s. 30-32.
Book
In basket
Date of change: 06.10.2020
(Engram)
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy rozdziałach.
Celem publikacji jest opisanie modeli resocjalizacyjnych oraz praktycznych strategii przydatnych w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Publikacja skierowana jest do osób, które chcą się dowiedzieć, jak umiejętnie łączyć teorię z praktyką, aby skutecznie osiągać zamierzone cele wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Czytelnicy dowiedzą się, jakie są współczesne tendencje w resocjalizacji oraz jakie dylematy pojawiają się w pracy wychowawczej. Obok pracowników instytucji podejmujących działania na rzecz osób naruszających normy społeczne i ich rodzin publikacja, ze względu na opisywane badania naukowe, zainteresuje również badaczy tych zagadnień. Książka prezentuje nowatorskie spojrzenie na zagadnienia dotyczące resocjalizacji.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45270 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again