Form of Work
Książki
(24)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Artykuły
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Status
available
(24)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Author
Wronkowska Sławomira
(4)
Zmierczak Maria
(4)
Boratyński Jacek
(2)
Ura Elżbieta (1957- )
(2)
Łakoma Sylwia
(2)
Bielecka Małgorzata
(1)
Drzazga Dominik
(1)
Jagielski Jacek
(1)
Janowicz Zbigniew
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Korycki Stefan
(1)
Kuta Tadeusz
(1)
Leoński Zbigniew
(1)
Lewandowski Jerzy (1926-2011)
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Piątek Stanisław
(1)
Prawo Dla Każdego
(1)
Pruszyński Jan
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Radziszewski Edward
(1)
Rot Henryk
(1)
Rybicki Zygmunt
(1)
Siarkiewicz Kazimierz
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Smoktunowicz Eugeniusz (1924-2005)
(1)
Starościak Jerzy
(1)
Służewski Jerzy
(1)
Turska Anna
(1)
Ura Edward
(1)
Wierzbowski Marek
(1)
Wojciechowski Eugeniusz
(1)
Wróblewski Andrzej N
(1)
Wydawnictwo Prawnicze
(1)
Zaleśny Leszek
(1)
Zimmermann Jan
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(9)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Prawo administracyjne
(24)
Administracja
(10)
Prawo cywilne
(9)
Prawo pracy
(8)
Samorząd terytorialny
(8)
Prawo finansowe
(7)
Prawo karne
(6)
Prawo rodzinne
(6)
Państwo
(4)
Prawo
(4)
Społeczeństwo
(4)
Opieka społeczna
(3)
Postępowanie administracyjne
(3)
Prawo gospodarcze
(3)
Administracja publiczna
(2)
Orzecznictwo administracyjne
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Encyklopedie
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Klęski elementarne
(1)
Nauka
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polska
(1)
Prawo państwowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Spółka cywilna
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Unia Europejska
(1)
Uznanie administracyjne
(1)
Zasiłki
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Poradniki
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
33 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Podręcznik zawiera omówienie najważniejszych pojęć i zagadnień prawa administracyjnego. Zaprezentowano w nim wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego, a także relacji między administracją publiczną a sferą zewnętrzną. Czytelnicy odnajdą tu również rozważania na temat pojęcia, granic i cech ogólnych prawa administracyjnego oraz zagadnienia aksjologii tej gałęzi prawa. W sposób graficzny przedstawione zostały m.in.: pojęcie administracji, układ stosunków prawnych w postępowaniach sądowym i administracyjnym, mechanizm i chronologia powstawania decyzji administracyjnej sposoby utraty mocy wiążącej aktu administracyjnego. Adresaci: Podręcznik jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
W polskiej literaturze naukowej brakuje kompleksowych opracowań poświęconych teoretycznym zagadnieniom planowania przestrzennego – przeważają prace poświęcone aspektom formalnoprawnym bądź z zakresu urbanistyki. Prezentowana książka w pewnym stopniu wypełnia tę lukę, ujmując problematykę planowania przestrzennego w aspekcie współczesnego paradygmatu rozwoju sustensywnego. W monografii podjęto problematykę planowania w kilku ujęciach: teoretycznym – pokazując jego osadzenie w teoriach ekonomicznych opisujących takie zjawiska, jak: efekty zewnętrzne, dobra publiczne, renta gruntowa, teoria praw własności i teoria wyboru publicznego; konceptualnym – charakteryzując system planowania przestrzennego przez pryzmat jego celów, zasad, pożądanych cech i instrumentów; praktycznym – dokonując oceny skuteczności systemu planowania przestrzennego w Polsce w świetle paradygmatu rozwoju sustensywnego. Publikacja kończy się zestawieniem rekomendacji adresowanych do podmiotów planowania, wskazujących pożądane kierunki zmian systemowych. Ze względu na zainteresowania autora, w szczególny sposób został zaakcentowany wątek przydatności planowania przestrzennego w ochronie przyrodniczych i krajobrazowych walorów przestrzeni. Zagadnienie to stanowi współcześnie jeden z najistotniejszych problemów wiążących się z użytkowaniem przestrzeni przez człowieka.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 07.07.2022
Rola prawa, bardzo istotna w każdych warunkach życia społeczno-gospodarczego, tym większego nabiera znaczenia w procesie transformacji gospodarki z systemu sterowanego centralnie do systemu gospodarki wolnorynkowej. Wszelkie procesy społeczne i gospodarcze muszą się dokonywać w zgodzie z istniejącym porządkiem prawnym i uznawanymi przez prawo zasadami współżycia społecznego
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Książka obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie w niej m.in. zagadnienia dotyczące: struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania, kontroli administracji, statusu urzędników, podstawowych działów prawa materialnego, oraz problematykę związaną z integracją europejską. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów. W podręczniku uwzględniono zmiany, które zaistniały w wyniku najnowszych nowelizacji ustaw i wydania nowych, skutkujących m.in. zmianami struktury organów centralnych oraz zmianami przepisów związanych z pandemią Covid-19. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych tematyką organizacji i działania administracji publicznej. Autorzy to pracownicy i współpracownicy naukowi Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego posiadający bogate doświadczenie dydaktyczne i praktyczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 15.03.2021
Decyzje dyrektora szkoły i placówki oświatowej / Leszek Zaleśny. - Stan prawny na dzień 25 sierpnia 2006 r. - Wrocław : Instytut Badań w Oświacie, 2006. - 118 s. : ilustracje ; 24 cm.
(Prawo w Szkole)
Bibliogr. s. 109-112.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39738 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura. - Stan prawny na 1 października 2010 roku. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. - 418 s. : ilustracje ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne)
Bibliogr. s. 409-414. Indeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41988 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Streszczenie: Kompendium jest przeznaczone przede wszystkim dla nauczycieli, początkujących studentów oraz kandydatów na studia - zwłaszcza prawnicze, ekonomiczne, socjologiczne i pedagogiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40026 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37337 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Prawo dla Każdego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27847 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Przedsiębiorczość)
Streszczenie: W monografii uwzględniono stan prawny obowiazujacy w ustawodawstwie polskim na dzień 2 kwietnia 1997 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 35433 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37335 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Samorządność osiedlowa : studium empiryczne / Anna Turska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1982. - 325,[3] s. : wykresy,bibliogr. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24589 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18229 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29254 P (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24569 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again