Form of Work
Artykuły
(52)
Publikacje fachowe
(31)
Publikacje naukowe
(17)
Książki
(10)
E-booki
(9)
IBUK Libra
(9)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(8)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Author
Skrzyński Dariusz
(13)
Celuch Małgorzata
(3)
Majchrzak Marcin
(3)
Łoskot Małgorzata
(3)
Handzlik-Rosuł Marta
(2)
Majkusiak Danuta
(2)
Stebelska Agnieszka
(2)
Trochimiak Barbara
(2)
Wasilewski Juliusz
(2)
Arkabus Agata
(1)
Barański Andrzej
(1)
Bełdowska Katarzyna
(1)
Budkowska Liliana
(1)
Chojak Małgorzata
(1)
Czarnocka Marzenna
(1)
Długosz Michał (prawnik)
(1)
Erazmus Edward
(1)
Gołubiew-Konieczna Monika
(1)
Gruszka Jerzy
(1)
Gumuła Teresa
(1)
Hart Stuart N
(1)
Jerzak Marta
(1)
Kamińska Krystyna (pedagog)
(1)
Kijowska Iwona Maria
(1)
Kobylski Piotr
(1)
Korzeniowska Regina
(1)
Krasuski Józef (1933- )
(1)
Kropiwnicki Jan (1936- )
(1)
Lesińska Joanna
(1)
Lew-Starowicz Rafał
(1)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(1)
Majewski Stanisław (1944- )
(1)
Makaruk Paweł
(1)
Marciniak Lidia
(1)
Marzec Bożena
(1)
Mazurek Emilia
(1)
Miklasiński Jacek
(1)
Nowakowska-Bartłomiejczyk Danuta
(1)
Pakulniewicz Wanda
(1)
Pawłowski Roman (pedagog)
(1)
Pielachowski Józef (1940- )
(1)
Pikiel Sylwia
(1)
Pilch Agnieszka
(1)
Piotrowska-Albin Elżbieta
(1)
Poszytek Paweł (1968- )
(1)
Rusinkiewicz Joanna
(1)
Smolińska Katarzyna (pedagog)
(1)
Stepaniuk Joanna
(1)
Szymańska Monika
(1)
Wasiński Dariusz
(1)
Wejner-Jaworska Teresa (1947- )
(1)
Winczewska Bożena
(1)
Zając Magdalena
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Year
2020 - 2022
(33)
2010 - 2019
(29)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(4)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(51)
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
Country
Poland
(71)
Language
Polish
(70)
Audience Group
Nauczyciele
(9)
Bibliotekarze
(5)
Dyrektorzy przedszkoli
(3)
Dyrektorzy szkół
(3)
Nauczyciele przedszkoli
(3)
Przedszkola
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Prawo oświatowe
(59)
Nauczyciele
(8)
Szkolnictwo
(6)
Biblioteki szkolne
(4)
Nauczyciele bibliotekarze
(4)
Nauczyciele przedszkoli
(4)
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
(4)
Prawa dziecka
(4)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(4)
Awans zawodowy
(3)
Oświata
(3)
Polityka oświatowa
(3)
Prawo do nauki
(3)
Prawo pracy
(3)
Szkolnictwo specjalne
(3)
Wychowanie
(3)
Wychowanie przedszkolne
(3)
Dziecko trudne
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Kształcenie
(2)
Kształcenie nauczycieli
(2)
Lekcje zastępcze
(2)
Ocena pracowników
(2)
Organizacja
(2)
Program nauczania
(2)
Płaca
(2)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(2)
Uchodźcy
(2)
Uczniowie
(2)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(2)
Zaburzenia zachowania
(2)
Świetlice szkolne
(2)
Agresja rosyjska na Ukrainę (2022)
(1)
Autoewaluacja
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
COVID-19
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Diagnoza
(1)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dokumentacja
(1)
Dokumentacja szkolna
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dyrektorzy przedszkoli
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko z doświadczeniem migracji
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Edukacja domowa
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Egzaminy
(1)
Epidemie
(1)
Ewaluacja wewnętrzna
(1)
Ewaluacja zewnętrzna
(1)
Innowacje społeczne
(1)
Integracja społeczna
(1)
Jakość kształcenia
(1)
Karta Nauczyciela
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Komunikacja wspomagająca
(1)
Konkurs na dyrektora placówki oświatowej
(1)
Korupcja
(1)
Kwalifikacje zawodowe
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele wspomagający
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Osoby z autyzmem
(1)
Podstawa programowa
(1)
Politycy
(1)
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
(1)
Postawy
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Prawa i obowiązki nauczycieli
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo biblioteczne
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedszkola
(1)
Przedszkola niepubliczne
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Rada oświatowa
(1)
Rada szkoły
(1)
Reforma oświaty w Polsce (2017)
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Staż zawodowy
(1)
Subwencja oświatowa
(1)
Szkoły
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
UNESCO
(1)
Subject: time
2001-
(47)
1901-2000
(4)
1989-2000
(3)
Subject: place
Polska
(33)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(29)
Artykuł problemowy
(16)
Artykuł z pracy zbiorowej
(16)
Artykuł z czasopisma fachowego
(12)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(9)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Artykuł fachowy
(4)
Poradnik
(3)
Wzory dokumentów
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Formularze i druki
(1)
Komentarz prawny
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Skorowidze (prawo)
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(50)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(43)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(7)
Historia
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Psychologia
(1)
71 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Temat: Nadzór korporacyjny ; Wzrost gospodarczy ; Partycypacja pracownicza ; Wynalazek ; Prawo międzynarodowe ; Geopolityka ; Agregaty pieniężne ; Zamiana kary pozbawienia wolności ; Komunikacja ; Kapitał społeczny ; Gwarancja inwestycji ; Koszty uzyskania przychodów ; Innowacje ; Model Blacka-Scholesa-Mertona ; Rozwój regionalny ; Model ekonometryczny ; Teoria opcji ; Orzeczenie w trybie prejudycjalnym ; Patenty ; Art. 58 § 4 k.k ; Rynek pracy ; Dyrektywy wymiaru kary ; Gospodarka oparta na wiedzy ; Działalność kulturalna i oświatowa ; Liga Morska i Rzeczna ; Wykładnia prawa UE ; TSUE ; Prawo Unii europejskiej ; Bundesverfassungsgericht ; Ochrona prawno-autorska ; Fundusze emerytalne ; Zaskarżalność ; Europa Wschodnia ; Litewski Kodeks Karny ; Sądownictwo wojskowe ; Utwór ; Rewolucja przestrzenna ; Prawo wojny ; Interpretacja indywidualna ; Przekształcenie spółki kapitałowej ; Sukcesja uniwersalna ; Kurs walutowy ; Model Frenkela-Bilsona ; Działalność B R ; Produkty unit-linked ; Innowacja ; Kryzys ekonomiczny ; Prawo rosyjskie ; Cena równowagi rynkowej ; Reguły fiskalne narodowe i ponadnarodowe ; Indeks reguł fiskalnych ; Prace badawczo-rozwojowe ; Prywatna ; Publiczna opieka zdrowotna ; Inwestorzy instytucjonalni ; Luka innowacyjna ; Efekty transformacji systemowej ; Spójność społeczna ; Racujący ; Wskaźniki zatrudnienia ; Pracujący w sektorach własności ; Pracujący według sektorów ekonomicznych ; Przekazywanie informacji ; Zaangażowanie akcjonariuszy ; Prawo wojskowe ; Prawo procesowe ; Podatek dochodowy od osób fizycznych ; Nauczyciele akademiccy ; Kolonializm ; Segregacja zawodowa ; Polityka fiskalna ; Przychody z praw autorskich ; Art. 37a k.k ; Tożsamość narodowa ; Płeć ; Prawo karne ; II Rzeczypospolita ; Ustawowe zagrożenie ; Kobiety
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Bardzo istotne w tym roku szkolnym jest właściwe przygotowania placówki pod względem bezpieczeństwa. Aby sprawdzić, czy szkoła w czasie epidemii spełnia warunek zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na jej terenie, należy uwzględnić wymagania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W tym celu zamieszczamy w publikacji specjalną listę kontrolną.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Zapraszamy do lektury publikacji „Kształcenie na odległość. Cz. 2” - ekspert udziela jasnych, praktycznych porad. Publikacja skupia się na zagadnieniach sprawiających wiele trudności, takich jak: ocenianie w nauczaniu zdalnym, ocenianie zachowania, frekwencja w czasie pandemii, prowadzenie dokumentacji szkolnej podczas kształcenia na odległość. Uzupełnieniem materiału są gotowe do zastosowania dokumenty i procedury.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.04.2022
Zapraszamy do lektury publikacji „Kształcenie na odległość. Cz. 1” - ekspert udziela jasnych, praktycznych porad: jakie zadania spoczywają na dyrektorze w czasie nauki online? Jak zachować zasady bezpieczeństwa? Jakich przepisów należy przestrzegać? Jak prowadzić zajęcia online, korzystać ze sprzętu szkolnego oraz prywatnego uczniów? Materiał zawiera ponadto gotowe, zebrane zasady kształcenia online oraz zadania dyrektora, wraz z komentarzami i wskazówkami ekspertów, zebrane w tabeli.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Zapraszam do lektury publikacji „Oświata w czasie koronawirusa w praktyce” – eksperci udzielają jasnych, praktycznych porad. Publikacja skupia się na zagadnieniach sprawiających wiele trudności, takich jak: prowadzenie zajęć oraz dokumentacji szkolnej podczas kształcenia na odległość; wypadek ucznia podczas zajęć online; realizacja zajęć w formie stacjonarnej w szkole; użyczanie sprzętu uczniom do nauki online.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Zapraszamy do lektury publikacji „Nauczanie domowe czyli realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą” – ekspert oświatowy pokazuje postępowanie krok po kroku oraz udziela jasnych, praktycznych porad i wytycznych, dotyczących organizacji i prowadzenia edukacji domowej. Publikacja skupia się na zagadnieniach sprawiających wiele trudności, takich jak: ocenienie, kształcenie, egzaminowanie ucznia; uczestnictwo uczniów w zajęciach; wniosek o edukację domową; cofnięcie edukacji w ciągu roku szkolnego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
E-book
In basket
Date of change: 02.02.2022
Publikacja przedstawia praktyczne i narzędziowe rozwiązania problemów dyrektorów szkół z zakresu kształcenie i wychowania. Eksperci porządkują zagadnienia, m.in.: - Jak, zgodnie z prawem, wydłużyć okres nauki dla ucznia klasy III szkoły podstawowej?; - Czy opinia o dysleksji wydana po klasie III szkoły podstawowej jest ważna na wszystkich etapach edukacyjnych?
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
Date of change: 20.01.2022
Prawo oświatowe na co dzień / opracował Paweł Makaruk. - [Wydanie 3 poprawione i uzupełnione]. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994 (Jel.Góra : DZG 2). - 196, 3] stron : faksymilie ; 21 cm.
(Biblioteczka Dyrektora Szkoły)
(Wybrane normy prawne funkcjonowania oświaty ; cz. 3)
U dołu okładki : Organizacja i zarządzanie w oświacie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32998 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 20.01.2022
Wykaz aktów prawnych / opracowali Jerzy Gruszka, Jan Kropiwnicki. - Wg stanu z 15.02.1994 r. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994 (Jel.Góra : DZG 2). - 54 stron ; 21 cm.
(Biblioteczka Dyrektora Szkoły)
(Wybrane normy prawne funkcjonowania oświaty ; cz. 4)
U dołu okładki : Zarządzanie oświatą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32997 P (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again