Form of Work
Artykuły
(17)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Książki
(2)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Biała Księga Kształcenia I Doskonalenia
(1)
Cybal-Michalska Agnieszka
(1)
Kanclerz Bożena
(1)
Myszka-Strychalska Lucyna
(1)
Nauczanie
(1)
Odmiany
(1)
Pachniak Katarzyna
(1)
Peret-Drążewska Paulina
(1)
Piotrowski Robert
(1)
Radwański Aleksander
(1)
Rogalski Michał
(1)
Rutkowiak Joanna red
(1)
Rynio Dorota
(1)
Szkudlarek Tomasz
(1)
Zakrzewska-Półtorak Alicja
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
"Szkoły przyszłości"
(5)
Edukacja przyszłości
(5)
Szkoła przyszłości
(5)
Edukacja
(4)
Biblioteka przyszłości
(3)
Biblioteka szkolna
(2)
Oświata
(2)
Unia Europejska
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
Edukacja alternatywna
(1)
Europa
(1)
Informacja
(1)
Key Ellen
(1)
Książka
(1)
Książka a media elektroniczne
(1)
Multimedia
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Oświata za granicą
(1)
Pedagogika humanistyczna
(1)
Szkoła
(1)
Uczenie się
(1)
Wychowanie
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
24 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Od Redakcji Społeczeństwo europejskie w coraz większym stopniu staje się społeczeństwem miejskim. W literaturze naukowej studia miejskie z różnymi obszarami badań stają się coraz bardziej dynamicznie rozwijającą się subdyscypliną. Miasta, zwłaszcza globalne, stają się głównymi miejscami inicjowania rozwoju społeczno-gospodarczego. W tym kontekście nieco mniej uwagi poświęca się ośrodkom miejskim, które na skutek utraty statusu miasta przemysłowego popadły w pewien stan zastoju na skutek zmian związanych z postępującym procesem globalizacji. Aktualny, LXIII/1 tom Przeglądu Socjologicznego zawiera prezentację tekstów będących wynikiem prowadzonych badań w różnych ośrodkach akademickich nad procesami współdziałania i jakością życia w niemetropolitalnych miastach europejskich poddawanych wpływom różnych procesów politycznych i gospodarczych. Tom otwiera esej o perspektywach integracji i polityce europejskiej tak istotnie oddziałującej na procesy zachodzące w środowiskach miejskich. Kolejny artykuł koncentruje uwagę na problematyce miast partnerskich w kontekście formowania się relacji przyjaźni i współpracy w polityce europejskiej. Artykuł następny dotyczy wzorów i struktury zaufania w poprzemysłowych miastach Europy Środkowej i Wschodniej. Dwa kolejne teksty prezentują wyniki badań socjologów nad problematyką jakości życia zarówno w ujęciu teoretycznym jak i empirycznym. W pierwszym z nich prowadzone są analizy przydatności pomiarów tego zjawiska, a w drugim prezentowane są wyniki badań w odniesieniu do poprzemysłowych miast Europy Środkowej i Wschodniej. W kolejnych artykułach podejmowane są zagadnienia relacji pomiędzy miastem postrzeganym w kategoriach kulturowo-społecznych, a miastem jako pewną formą przedsiębiorczości oraz próby analiz przestrzeni miejskiej w perspektywie „teorii scen”. Tom zamyka tekst referujący problemy współczesnych wspólnot mieszkaniowych w mieście poprzemysłowym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 25.06.2022
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
We współczesnych realiach nowe technologie, innowacje i rozwiązania komunikacyjne wyznaczają zakres i obszar przekształceń, które towarzyszą gospodarce światowej. Zachodzące zmiany dotyczą nie tylko kwestii przedmiotowych, ale i aspektów podmiotowych. W tych warunkach rola miast staje się szczególna, ze względu na: zasięg ich oddziaływania, elastyczność, otwartość na nowości i zgromadzony kapitał czynników rozwoju, w tym kapitał ludzki. Rosnące znaczenie miast i ich „odpowiedzialności” za gospodarkę światową implikuje potrzebę nowego spojrzenia na gospodarkę miejską w zróżnicowanych przekrojach. Gospodarka miejska analizowana w trzech wymiarach czasowych: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, oparta jest na zdywersyfikowanych podstawach. Dynamika globalnej gospodarki nadaje jej szczególny kontekst perspektywicznego działania, gdzie model gospodarowania w mieście, identyfikowany w danej przestrzeni, nie musi zachować kontinuum w długim okresie, a antycypacja zmian jest utrudniona przez szybkość ich następowania. W takich warunkach podstawowym walorem gospodarki miejskiej staje się jej elastyczność. Dotychczasowa hierarchia priorytetów ulega przekształceniom (a nawet – w skrajnych sytuacjach – rozpadowi) lub dywersyfikacji. Nowe kierunki rozwoju miast są konsekwencją głębokich analiz, rozpoznania turbulentnej rzeczywistości społeczno- -gospodarczej; stanowią one próbę wpisania przyszłości do programów rozwoju miast. Gospodarka miejska przyszłości uwzględnia wieloaspektowe podejście do tematyki gospodarowania w długiej perspektywie, dlatego artykuły zgromadzone w tym tomie dotyczą szerokiego spojrzenia na miasto i jego funkcjonowanie we współczesnej gospodarce. Publikacja powstała, jako jedno z cyklu wydawnictw upamiętniających 70-lecie powstania Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w ramach kierunku prowadzonych prac naukowych i kształcenia – gospodarki przestrzennej. Rozwój miast jest jednym z istotnych problemów analizowanych w ramach badań i procesu nauczania na tym kierunku. Aktualność wyzwań, jakie stoją przed miastami i niepewność zmian w długim okresie, stały się przesłanką do złożenia Autorom i Czytelnikom propozycji zgłębienia rozważań i dyskusji na temat: Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego. Autorzy skupili się na: samej istocie gospodarki miejskiej i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą przyszłość, oraz możliwości antycypacji zmian; idei miasta przyszłości; teraźniejszej i przyszłej odporności miast na zachodzące w gospodarce światowej kryzysy; roli i miejscu mieszkańców w tworzeniu miasta idealnego oraz przekształceniach w deklarowanych przez nich potrzebach, wynikających z przemian w świadomości i jakości kapitału ludzkiego ośrodków miejskich; a także nowych rozwiązaniach w zakresie techniki, technologii, komunikacji i ekologii służących do poprawy jakości życia w obszarze miasta. Prowadzone rozważania koncentrują się w głównej mierze na przestrzeni Dolnego Śląska ze względu na znaczenie tego regionu w gospodarce kraju i w kontekście międzynarodowym oraz na okres intensywnych prac programowych i strategicznych prowadzonych na tym obszarze. Pragniemy podziękować Autorom poszczególnych artykułów za inspirujące podejście do gospodarki miejskiej, które daje przestrzeń do kolejnych rozważań i badań. Nawiązana współpraca motywuje nas do dalszych prac, które stworzą możliwość sukcesywnego dzielenia się wynikami badań. Dziękujemy za wsparcie finansowe publikacji z budżetu województwa dolnośląskiego. Życzymy udanej lektury i zapraszamy do dalszej współpracy z pracownikami Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w ramach cyklicznych konferencji, publikacji, wspólnych badań i prowadzenia dyskusji naukowej. Alicja Zakrzewska-Półtorak, Dorota Rynio
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 16.01.2022
Oryginalny James Bond był seksistą i nałogowym palaczem. John Rambo wręcz przeciwnie – zaczynał jako ofiara wojny w Wietnamie, niesprawiedliwie potraktowana przez władzę. Pierwszego postrzegamy dziś jako wzór szpiega-dżentelmena, a drugiego jako stereotypowego komandosa, zabijającego wrogów z pierwotnym okrzykiem wściekłości. Dlaczego? Popkulturę traktujemy tylko jak rozrywkę – bajki dla młodzieży i dorosłych o bohaterach i romansach, kończących się mniej lub bardziej pozytywnym zakończeniem. Ale to, jakie postacie chcemy widzieć na ekranach kin i jakich opowieści słuchać, mówi nam... kim jesteśmy. Bohaterowie popkultury dają nam radość, ale pokazują też czasy, w których ich wymyślano – lęki, nadzieje, stan społeczeństwa i jego potrzeby. Bohaterowie Terminatora prezentowali różne wzorce płciowe, podróże wehikułem czasu z „Podróży do przyszłości” przypominały, jak zmieniało się USA, a przygody Rambo leczyły Amerykanów z zimnowojennych lęków. Michał Rogalski przygląda się z bliska popularnym filmom i odkrywa, że niosą one więcej treści, niż na pozór się to nam wydaje. Przed Państwem bohaterowie popkultury: D’Artagnan, James Bond, John Rambo, Terminator T-800, Sarah Connor, Marty McFly oraz Robin Hood. Michał Rogalski (ur. 1988) – historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się historią nowożytną i popkulturą. Lider rock'n'rollowego zespołu 1965.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 07.12.2021
W publikacji przedstawiono interdyscyplinarne spojrzenie na kwestię aspektów szkolnych, zawodowych, a także środowiskowych, które towarzyszą adolescentom w procesie konstruowania własnej przyszłości. Młodzież będąca w czasie adolescencji znajduje się w momencie podwójnej tranzycji z okresu dorastania do dorosłości oraz edukacji na rynek pracy, i te obszary problemowe są główną osią rozważań. W tomie przedstawiono kwestię młodych ludzi znajdujących się na drodze do dorosłego życia partycypujących w przestrzeni edukacyjnej oraz stających przed zadaniem planowania własnej przyszłości zawodowej, nie zabrakło tu również artykułów odnoszących się do analizy zagrożeń współczesności towarzyszących młodzieży w procesie „przechodzenia od młodzieńczej zależności do dorosłej niezależności”. Przyglądanie się tym uczestnikom życia społecznego ma istotną wagę dla przewidywania zarówno nowych trendów, praktyk, potrzeb oraz zagrożeń cywilizacyjnych, jak i wyzwań stawianych przed naukami społecznymi.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Szkoła przyszłości / Józef Kuźma, Janusz Morbitzer // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, 7, s.441-447.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Problemy merytoryczne debaty nad przyszłością Unii Europejskiej / Marta Witkowska // SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA. - 2006, nr 2, s.46-51.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Szkoła przyszłości ? // NOWA SZKOŁA. - 2002, 6, s.42-43.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI- szkołą uczącą się i doskonalącą / Czesław Banach // NOWE W SZKOLE. - 2003, 3, s.2-4 KIEROWANIE SZKOŁĄ.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Tendencje, fantazje i scenariusze / Tomasz Szkudlarek // EDUKACJA I DIALOG. - 2010, nr 5-6, s.28-29.
Streszczenie: Polska szkoła 2030
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Czy śmierć książki? / Bogdan Klukowski // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2008, nr 6, s.21.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Ellen Key - wizjonerka edukacji / Ilona Kość // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, 1, s.50-53.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again