Form of Work
Artykuły
(20)
Publikacje fachowe
(12)
Publikacje naukowe
(5)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Książki
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Author
Bartkowiak Kinga
(2)
Kamińska-Holc Katarzyna
(2)
Piękoś Justyna
(2)
Wilczyńska Agnieszka
(2)
Blum Roseline
(1)
Bukowińska Agnieszka
(1)
Błeszyński Jacek (1963- )
(1)
Czupała Hubert
(1)
Goetz Magdalena
(1)
Huńczak Malwina
(1)
Jankowiak Barbara
(1)
Janus Edyta
(1)
Jarmużek Joanna
(1)
Jelonkiewicz Irena
(1)
Juńczyk Tomasz
(1)
Kaczmar Elżbieta Małgorzata
(1)
Lewicka Maria
(1)
Ludorowska Agnieszka
(1)
Nowicka Małgorzata
(1)
Ostrowska Krystyna (1940- )
(1)
Psychologia pozytywna w praktyce szkolnej / Agnieszka Jastrzębska
(1)
Sokołowska Jolanta (pedagog)
(1)
Trzebińska Ewa
(1)
Wentrych Agnieszka
(1)
Witerska Kamila
(1)
Wrzosek Piotr
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(19)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Audience Group
Nauczyciele
(5)
Nauczyciele przedszkoli
(2)
Rodzice
(2)
Pedagodzy szkolni
(1)
Przedszkola
(1)
Subject
Psychologia pozytywna
(12)
Wzmocnienie pozytywne (psychologia)
(7)
Uczniowie
(5)
Poczucie własnej wartości
(3)
Dezintegracja pozytywna
(2)
Dobrostan psychiczny
(2)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(2)
Metody nauczania
(2)
Młodzież
(2)
Pewność siebie
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Autopsychoterapia
(1)
Diagnoza logopedyczna
(1)
Duchowość
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(1)
Dąbrowski, Kazimierz
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Jakość życia
(1)
Kara (psychologia)
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Logoterapia
(1)
Myślenie pozytywne
(1)
Nagroda (psychologia)
(1)
Noetyczny wymiar osobowości
(1)
Optymizm
(1)
Perfekcjonizm (psychologia)
(1)
Piramida potrzeb Maslowa
(1)
Potrzeba aprobaty społecznej
(1)
Pozytywne myślenie
(1)
Przezwyciężanie lęku
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia poznawcza
(1)
Rogers, Carl R.
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Samoakceptacja
(1)
Samoocena
(1)
Samorealizacja
(1)
Streetworking
(1)
Szczęście
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teoria autodeterminacji
(1)
Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT)
(1)
Terapia logopedyczna
(1)
Terapia skoncentrowana na osobie
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Trauma
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Uczucia
(1)
Wartość
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współczucie wobec samego siebie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zachowanie
(1)
Zapobieganie
(1)
Subject: time
2001-
(10)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(13)
Artykuł z pracy zbiorowej
(6)
Artykuł problemowy
(4)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Wywiad dziennikarski
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł monograficzny
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Psychologia
(14)
Edukacja i pedagogika
(12)
Medycyna i zdrowie
(1)
Rozwój osobisty
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
26 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 23.06.2022
Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Tomasz Rowiński: Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu – przegląd badań [Dysfunctional Internet use – Review of research], doi: 10.7366/1896180020143101, s. 378–395; Anna Studzińska, Bogdan Wojciszke: Przekonania o genezie różnic płci a legitymizacja nierówności kobiet i mężczyzn [Beliefs in origins of sex differences and legitimization of inequality of men and women], doi: 10.7366/1896180020143102, s. 396–408; Edyta Biełous, Jerzy Trzebiński: Nadzieja podstawowa a wizje świata społecznego [Basic trust and beliefs about social world], doi: 10.7366/1896180020143103, s. 409–421; Klara Królewiak, Monika Wróbel: Poczuję to, co ty, jeśli cię polubię? Wpływ atrakcyjności interpersonalnej na zarażanie afektywne [Will I feel the way you do, because I like you? The influence of interpersonal attraction on affect contagion], doi: 10.7366/1896180020143104, s. 422–436; Joanna Barlińska, Piotr Szarota: Światopogląd a style randkowania [Worldview and dating styles], doi: 10.7366/1896180020143105, s. 437–444; Małgorzata Niesiobędzka: Jak wzmocnić dyscyplinę podatkową? Wpływ charakteru komunikatu perswazyjnego i moralności podatkowej na zachowanie podatników [How to enhance fiscal discipline? The impact of nature of persuasive message and tax morale on taxpayers’ behavior], doi: 10.7366/1896180020143106, s. 445–454; Kamil Imbir, Magdalena Rutniewska: Rola emocji (automatycznych vs. refleksyjnych) w procesach intuicyjnych ocen społecznych [The role of automatic vs. reflective emotions in intuitive social judgents], doi: 10.7366/1896180020143107, s. 455–465.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Autor przedstawia praktyczne możliwości uczenia młodzieży dobrostanu psychicznego i odporności, bazując na teoretycznych koncepcjach psychologii pozytywnej. Prezentuje współczesne badania na temat stanu psychospołecznego uczniów, nauczycieli oraz rodziców i stara się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu polski system edukacji potrzebuje zmiany w kontekście wzmacniania zdrowia psychicznego jego podmiotów. Przedstawia genezę psychologii pozytywnej, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch koncepcji: Martina Seligmana oraz Carol Dweck. Autor prezentuje również kilka, praktycznych i zweryfikowanych empirycznie, modeli wdrożeniowych (m.in.: PERMA, zrównoważonej mądrości, włączania rodziców w działania na rzecz edukacji, przywództwa w kontekście szkolnym), które odpowiadają na pytanie, jak budować odporność psychiczną wśród różnych podmiotów systemu szkolnego; omawia założenia oraz wyniki własne dotyczące korelacji pomiędzy stylem atrybucji ucznia, jego przekonaniami na temat inteligencji a ocenami szkolnymi. Książkę dopełnia przykładowy program szkoleniowy dla nauczycieli.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 16.01.2022
Zamieszczone w książce Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka artykuły wpisują się w interdyscyplinarny dyskurs na temat współczesnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przedkładanym czytelnikowi zbiorze opracowań znalazły się analizy stricte teoretyczne, jak i rozważania o charakterze empirycznym związane z praktyką pracy pomocowej. Oś narracji stanowi zjawisko socjoterapii: definicje, pojęcia, funkcje, znaczenie oraz stosowane metody i techniki. W pracy wyróżniono dwie części teoretyczną i praktyczną. W części pierwszej znalazły się prace zawierające definicje socjoterapii, diagnozę, opis czynników pomocowych oraz kompetencji socjoterapeuty. Podjęto także analizę problematyki zdrowia, optymizmu i kształtowania sił charakteru w socjoterapii oraz ukazano psychodynamiczne rozumienie tej formy pomocy. Wskazano także na znaczenie działań pomocowych w kontekście wyzwań współczesności. W części drugiej wskazano na możliwości zastosowania socjoterapii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, osobami niedostosowanymi społecznie oraz dokonano charakterystyki specyficznych metod możliwych do wykorzystania w socjoterapii takich jak: arteterapia, animaloterapia, relaks i wizualizacja, muzykoterapia, coaching, gra autobiograficzna.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Na pozytywną nutę / Iwona Majewska-Opiełka // EDUKACJA i DIALOG. - 2010, nr 1-2, s. 28-30.
Article
In basket
Date of change: 05.10.2020
Pedagogika ulicy jako praca na zasobach / Jolanta Sokołowska. W: Zasoby rodziny : wychowanie, poradnictwo, praca socjalna. s. 266-287. - 2016.
Bibliografia na stronach 283-285.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 19.03.2020
Bibliografia na stronach 24-26.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.11.2019
Psychologia pozytywna w praktyce szkolnej / Agnieszka Jastrzębska. W: Sygnał. 2019, nr 9 (077), s. 48-51. - 2019.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again