Form of Work
Artykuły
(22)
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Author
Budzyński Wojciech
(2)
Adamus-Matuszyńska Anna
(1)
Bakalarski Krzysztof
(1)
Beller Robert
(1)
Białopiotrowicz Grażyna
(1)
Chmielewski Zbigniew
(1)
Dobek-Ostrowska Bogusława
(1)
Dzienniak-Pulina Daniela
(1)
Edward M. Haliżak
(1)
Gregory Anne
(1)
Haliżak Edward
(1)
Huk Tomasz (pedagog)
(1)
Jusewicz-Kalter Ewa przekł
(1)
Kazimierowicz Marek
(1)
Laermer Richard
(1)
Maksymowska Ewa
(1)
Nowak Mariusz
(1)
Ociepka Beata (1964- )
(1)
Okupniak Liliana
(1)
Olędzki Jerzy (1945- )
(1)
Pioterek Paweł
(1)
Pokrzycka Lidia
(1)
Prichinello Michael
(1)
Przybysz Janina
(1)
Rozwadowska Barbara
(1)
Sznajder Andrzej
(1)
Trojan Elżbieta
(1)
Tworzydło Dariusz
(1)
Tworzydło Dariusz (1974- )
(1)
Tymochowicz Piotr (1963- )
(1)
Tyszkiewicz Przemysław (1964- )
(1)
Waszkiewicz Alicja
(1)
Wierzba Paulina
(1)
Wiktor Jan Władysław
(1)
Łyszczarz Michał
(1)
Year
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(38)
English
(1)
Subject
Public relations
(35)
Marketing
(4)
Reklama
(4)
Biblioteka
(3)
Edukacja medialna
(3)
Komunikacja
(3)
Szkolnictwo
(3)
Bibliotekarstwo
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Promocja handlowa
(2)
Szkoła
(2)
Autoprezentacja
(1)
Biblioteka Narodowa
(1)
Biblioteka pedagogiczna
(1)
Biblioteka publiczna
(1)
Bibliotekarz
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Gazetka szkolna
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy nacisku
(1)
Informacja wizualna
(1)
Informatyka
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie międzynarodowe
(1)
Kształcenie podyplomowe
(1)
Kultura masowa
(1)
Media
(1)
Menedżerowie
(1)
Metody nauczania
(1)
Opis przypadku
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Piękno
(1)
Praca socjalna
(1)
Promocja reputacji
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Reklama polityczna
(1)
Rynek
(1)
Samowychowanie
(1)
Socjalizacja
(1)
Sponsoring
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stereotyp
(1)
Tyszkiewicz, Przemysław (1964- )
(1)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Związek Harcerstwa Polskiego
(1)
Subject: time
2001-
(6)
Subject: place
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(2)
Podręcznik
(2)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Bibliografia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Styl życia, moda i uroda
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
39 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
W NUMERZE [CONTENTS] Edward Haliżak: Wstęp [Introduction] STUDIA [STUDIES] Edward Haliżak: Przedmiot, teoria i metodologia nauki o stosunkach międzynarodowych [The Subject, Theory and Methodology of the Science of International Relations], doi 10.7366/020909611201501, s. 11–34; Dariusz Popławski: Bariery członkostwa Konfederacji Szwajcarskiej w Unii Europejskiej [Barriers to the Membership of the Swiss Confederation in the European Union], doi 10.7366/020909611201502, s. 35–50; Joanna Starzyk-Sulejewska: Stosunki między Unią Europejską i ONZ – perspektywa teoretyczna i praktyczna [Relations of the European Union with the United Nations], doi 10.7366/020909611201503, s. 51–70; Rajendra K. Jain: Indian Perception of the European Union, doi 10.7366/020909611201504, s. 71–82; Manish Thapa: The role of the European Union in conflict resolution in Nepal, doi 10.7366/020909611201505, s. 83–92; Xiang Zuotao: Ji Wengang, EU’s perceptions in China: Teacher, Co-operator, Competitor and Troublemaker, doi 10.7366/020909611201506, s. 93–106; Andrzej Szeptycki: The EU in the mirror of the Ukrainian crisis (2013–2014), doi 10.7366/020909611201507, s. 107–126; Jorge A. Schiavon, Diego Dominguez: Latin American perceptions of Europe and the European Union, doi 10.7366/020909611201508, s. 127–140; Slobodan Samardžić: Evolution of the relations between Serbia and the European Union, doi 10.7366/020909611201509, s. 141–152; Martyn De Bruyn: The Transatlantic Trade and Investment Partnership: Dispute Settlement Mechanism, doi 10.7366/020909611201510, s. 153–162; Anna Wróbel: Ewolucja polityki rolnej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w świetle mierników OECD [EU and US Agricultural Policy in the Light of OECD Indicators], doi 10.7366/020909611201511, s. 163–186; Jakub Zajączkowski: Wybory parlamentarne w Indiach w 2014 r. – znaczenie dla polityki wewnętrznej i zagranicznej [Parliamentary Elections in India in 2014: Implications for the Domestic and Foreign Policy], doi 10.7366/020909611201512, s. 187–212; Stanisław Musiał: Maghreb w międzynarodowych stosunkach gospodarczych [The Maghreb in International Economic Relations], doi 10.7366/020909611201513, s. 213–230. SPRAWOZDANIA [REPORTS] Barbara Kratiuk, Joanna Starzyk-Sulejewska: Sprawozdanie z konferencji 23 października 2014 r. [Report on the international conference of the Institute of International Relations, UW and the Centre for Europe, UW, The World’s Perception of the European Union, Warsaw, 23 October 2014], s. 231–236. RECENZJE [REVIEWS] Edward Haliżak: Justyna Zając, European Union Policy in the Mediterranean: An International Roles Theory Approach, s. 237–240; Teresa Łoś-Nowak: Edward Haliżak, Jacek Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, s. 241–246; Anna Wróbel: Katarzyna Kołodziejczyk, Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Rola i znaczenie umów o partnerstwie gospodarczym w zakresie handlu i pomocy rozwojowej; s. 247–250; Joanna Starzyk-Sulejewska: Artur Adamczyk, Dariusz Milczek, Kamil Zajączkowski (red.), Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, s. 250–254; Andrzej Szeptycki: La Pologne au cœur de l’Europe, numer specjalny Questions internationales, septembre–octobre 2014, N° 69, s. 255–258. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
W numerze [Contents] S t u d i a [S t u d i e s] Edward Haliżak: Stosunki USA–Chiny: falsyfikacja hipotezy „pułapki Tukidydesa” [US–China Relations: Falsification of the ‘Thucydides Trap’ Hypothesis], doi 10.7366/020909614201601, s. 9–32; Magdalena Kozub-Karkut: Teorie stosunków międzynarodowych a badanie polityki zagranicznej [International Relations Theories vis-à-vis Foreign Policy Studies], doi 10.7366/020909614201602, s. 33–50; Krzysztof Miszczak: Raisons d’État. EU Security and Defence Policy Framework in the Context of Polish and German Interests. An Analysis, doi 10.7366/020909614201603, s. 51–66; Olga Barburska: Podstawy normatywne funkcjonowania Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych – ujęcie teoretyczne [The Normative Basis of the Functioning of the European Union in International Relations – A Theoretical Approach], doi 10.7366/020909614201604, s. 67–90; Joanna Starzyk-Sulejewska: Stosunki Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) [The Relations between the European Union and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)], doi 10.7366/020909614201605, s. 91–110; Paula Marcinkowska: The Scope of Influence of the Central and Eastern European Member States of the EU on Shaping the EU’s Policy towards Russia – The Case of the Visegrad Countries, doi 10.7366/020909614201606, s. 111–122; Rafał Ulatowski: Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego Chin [The International Dimension of China’s Energy Security], doi 10.7366/020909614201607, s. 123–138; Anna Wróbel: Sektor usług w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji [The Services Sector in Negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership], doi 10.7366/020909614201608, s. 139–156; Marcin Florian Gawrycki: Analiza polityki zagranicznej państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (II) [An Analysis of the Foreign Policy of Latin American and Caribbean Countries (Part 2)], doi 10.7366/020909614201609, s. 157–200; Alicja Curanović: Symboliczna potęga Rosji w XXI wieku [Russia’s Symbolic Power in the 21st Century], doi 10.7366/020909614201610, s. 201–220; Irena Popiuk-Rysińska: Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie [The UN Security Council after the Cold War], doi 10.7366/020909614201611, s. 221–242; Karina Paulina Marczuk: Public Diplomacy in the Service of the National Interest – Australia’s “Stopping the Boats” Campaign, doi 10.7366/020909614201612, s. 243–252; Katarzyna Kołodziejczyk: Przyszłość grupy krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku [The Future of the African, Caribbean and Pacific Group of States], doi 10.7366/020909614201613, s. 253–264; Ashik KC: Different Strokes for Different Folks: Azerbaijan’s Geopolitical Orientation between the EU and Russia, doi 10.7366/020909614201614, s. 265–276; Deepen Bista: Post-Maidan European Union’s Support to the Economic Transformation of Ukraine, doi 10.7366/020909614201615, s. 277–292; Maria Pasztor, Dariusz Jarosz: Władze komunistyczne w Polsce a ruch miast bliźniaczych w Europie [Communist Authorities in Poland and the Twin Towns Movement in Europe], doi 10.7366/020909614201616, s. 293–314. S p r a w o z d a n i a [R e p o r t s] Alicja Curanović, Szymon Kardaś: Sprawozdanie z konferencji jubileuszowej „Stosunki międzynarodowe w czasach globalnego kryzysu” z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, 5 grudnia 2016 roku [Report on the jubilee conference “Stosunki międzynarodowe w czasach globalnego kryzysu” on the occasion of the 40th anniversary of the Institute of International Relations, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw, 5 December 2016], s. 315–323; Andrzej Szeptycki: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Polska nauka o stosunkach międzynarodowych: doświadczenia dla Ukrainy”, Warszawa, 16 grudnia 2016 roku [Report on the international academic conference “Polska nauka o stosunkach międzynarodowych: doświadczenia dl (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Prawne podstawy kontaktów z mediami / Michał Łyszczarz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2015, nr 5, s. 42-45.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Public relations w Bibliotece Narodowej / Wojciech Tyszka // BIBLIOTEKARZ. - 2000, 12, s.16-18.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Promocja reputacji w szkołach / Irena Dzierzgowska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 4, s.I-VII.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Public relations biblioteki / Robert Beller // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2006, nr 12, s.13-15.
Article
In basket
Date of change: 25.07.2019
Bibliografia na stronach 69-70.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
Date of change: 08.11.2018
(Biblioteka Szkoły Transformacji)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43493 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Oswoić media / Ewa Maksymowska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2015, nr 5, s. 18-20.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Media relations jako forma ksztaltowania wizerunku / Robert Beller // BIBLIOTEKA : szkolne centrum informacji. - 2010, nr 6, s.4-[7].
Streszczenie: Zadaniem jest dodarcie do określonej grupy odbiorców. Dobór mediów: prasa, radio, internet, telewizja. Artykuły sponsorowane. Kontakty z mediami. News release. Teksty pisane. Rozmowa. Przemówienia. Specjalne rodzaje wystąpień słownych.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
"Promocyjna sprzedaż" szkoły / Marek Kazimierowicz // NOWA SZKOŁA. - 2010, nr 9, s.23-29.
Streszczenie: Omówienie technik i form promowania się szkoły w środowisku lokalnym.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again