Form of Work
Artykuły
(8)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Garstka Tomasz
(2)
Cymerys Kazimierz
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona (1960- )
(1)
Kopciuch Krzysztof
(1)
Kozak Anna (ekonomia)
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Mijas Stanisław
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Ćwiertniak Bolesław M
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Rada Europy
(3)
Europejska Karta Społeczna
(2)
Grupy społeczne
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Polityka społeczna
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Rada pedagogiczna
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Prawa socjalne
(1)
Prawo socjalne
(1)
Rada Główna Opiekuńcza
(1)
Rady seniorów
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Uczniowie
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Radom (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(2)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
10 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 06.09.2022
W numerze [Contents]: Danuta Hübner: Jak zarządzać zmieniającą się Europą: wyzwania nie tylko instytucjonalne. Seminarium „Dobre rządzenie”, 10 grudnia 2014, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [How to govern the changing Europe: Institutions and beyond], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.01, s. 5–14; Marcin Zawicki: Conceptual foundations of governance – a critical review, doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.02, s. 15–24; Maciej Frączek: Praktyka realizacji polityki rynku pracy w Polsce a współzarządzanie publiczne [The practice of implementation of labour market policy in Poland vs. public governance], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.03, s. 25–40; Andrzej Klimczuk: Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej [Models of multisectoral social policy towards older people and old age in the context of technological change], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.04, s.41–53; Marcin Kautsch: Rady społeczne i nadzorcze w opinii dyrektorów szpitali [Hospital managers’ opinions on social supervisory boards and supervisory boards], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.05, s.54–66. Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts] Oliver E. Williamson: Ekonomia kosztów transakcyjnych: naturalne etapy rozwoju.Wykład noblowski wygłoszony 8 grudnia 2009 r. [Transaction cost economics: The natural progression], doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.06, s. 67–90. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 07.12.2021
Temat: Podatek od spadków i darowizn ; Ustrój samorządu terytorialnego ; Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego ; Nabywanie prawa własności nieruchomości przez samorząd terytorialny ; Zasoby Skarbu Państwa ; Pojęcie mienia komunalnego ; Zasady i tryb komunalizacji mienia ; Zasady planowanie przestrzennego ; Zasady gospodarowanie przestrzennego ; Zasada władztwa planistycznego ; Granice prawa własności ; Władztwo planistyczne gminy ; Kompetencje w zakresie podatków majątkowych dotyczących nieruchomości ; Kompetencje w zakresie podatku od środków transportowych ; Podatek od czynności cywilnoprawnych ; Karta podatkowa ; Przedsiębiorczość komunalna ; Prawne aspekty przedsiębiorczości ; Podstawy prawne działalności gospodarczej samorządu terytorialnego ; Szkoły publiczne prowadzone przez spółki komunalne ; Płatności w przedszkolach samorządowych ; Obrót bezgotówkowy w przedszkolach ; Wsparcie rodzin przez administrację publiczną ; Zielone zamówienia publiczne ; Finansowanie terapii zajęciowej przez samorząd terytorialny ; Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ; Regulacje prawne w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ; Organy administracji publicznej w zakresie ochrony zwierząt ; Kompetencje administracji publicznej w zakresie ochrony zwierząt ; Zielone zamówienia publiczne a krajowe przepisy prawa ; Ustawowe formy ochrony zabytków ; Ochrona zabytków w świetle Konstytucji ; Pojęcie zabytku ; Samorząd w systemie prawnej ochrony zabytków ; Ograniczanie spożycia napojów alkoholowych przez radę gminy ; Punkty sprzedaży napojów alkoholowych ; Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ; Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ; Gminne i miejskie systemy monitoringu ; Monitoring wizyjny ; System pieczy zastępczej ; Nadzór nad samorządem gminnym ; Rozstrzygnięcie nadzorcze ; Charakter prawny rozstrzygnięcia nadzorczego ; Regulacja monitoringu wizyjnego
„Nie tylko w Polsce, ale we wszystkich postkomunistycznych krajach Europy Środkowej ostatnie 25 lat było okresem głębokich przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych”. […] fundamentalna rola spoczęła na ustawodawcy w momencie kreowania każdego ze stopni samorządu terytorialnego. To od sformułowania odpowiednich przepisów ustaw ustrojowych zależało, jakie miejsce zajmie dany samorząd w strukturze ustrojowej państwa, a przede wszystkim jaka będzie jego »misja«, czyli do czego zostanie on powołany i za co będzie odpowiedzialny”. Z tekstu prof. dr. hab. M. Mączyńskiego „Zamiast wprowadzenia: Ustrój a zadania i kompetencje samorządu terytorialnego”. Tom niniejszy jest opracowaniem zbiorowym, ale nie wspólnym. Autorzy przedstawiają w nim własne analizy i oceny instytucji prawa samorządowego oraz wnioski, np. wnioski de lege ferenda. Wiodącą osią ich rozważań w ramach prezentowanego obecnie tomu są zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego w różnych, przewidzianych przez ustawodawstwo, sferach. Z „Przedmowy…” prof. WSH dr. B.M. Ćwiertniaka
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rada Główna Opiekuńcza / Franciszek Kulpiński // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 3, s.51-59.
No cover
Article
In basket
Date of change: 18.03.2021
Polityka socjalna Rady Europy / Krzysztof Kopciuch. W: Polityka Społeczna. 2013, nr 1, s. 33-36. - 2013.
Streszcz. ang.
Article
In basket
Date of change: 25.02.2021
Małoletni pod kontrolą / Stanisław Mijas. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1998, nr 2, s. 7-12. - 1998.
Radomska inicjatywa przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 09.04.2018
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 190-193.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Mity o pracy z zespołem / Tomasz Garstka // DYREKTOR SZKOŁY. - 2015, nr 2, s. 28-31.
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again