Form of Work
Artykuły
(94)
Publikacje naukowe
(80)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Author
Malinowski Ludwik (1935- )
(3)
Fijałkowski Adam (1969- )
(2)
Horowski Jarosław (1976- )
(2)
Jaworska Joanna
(2)
Kłosiński Kazimierz Albin (1940- )
(2)
Lewandowicz-Nosal Grażyna (1963- )
(2)
Marek-Banach Joanna
(2)
Rutkowski Mateusz
(2)
Urban-Sigłowy Marta
(2)
Ahapau Andrei (1989- )
(1)
Anioł Włodzimierz (1955- )
(1)
Baj Mariusz P
(1)
Bajter Beata
(1)
Bieńkowska Izabela
(1)
Boguszewska Anna (pedagog)
(1)
Bożyk Jolanta Aleksandra
(1)
Bronowski Paweł
(1)
Buchholz Aleksandra
(1)
Błachnio Katarzyna
(1)
Chilmon-Procyk Agata
(1)
Dobkowska Joanna
(1)
Fajfer-Kruczek Ilona
(1)
Falkowska Anna
(1)
Franc Małgorzata (1968- )
(1)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(1)
Gardawski Juliusz (1948- )
(1)
Grodecka Ewa (1957- )
(1)
Grudziński Andrzej (1924- )
(1)
Górka-Strzałkowska Anna
(1)
Hołyst Justyna
(1)
Janas Adam (pedagog)
(1)
Jastrzębowska Kalina
(1)
Jaworska Joanna (nauczyciel)
(1)
Jelonkiewicz Irena
(1)
Jeżewska-Krasnodębska Ewa
(1)
Kaczyńska Beata
(1)
Kamińska Paulina
(1)
Kiedrowska Magdalena
(1)
Klich Jacek (1958- )
(1)
Kust Izabella
(1)
Lada Anna
(1)
Madalińska-Michalak Joanna (1965- )
(1)
Michalak-Dawidziuk Joanna
(1)
Michalski Jarosław (1964- ; pedagog)
(1)
Michoń Piotr
(1)
Mróz Małgorzata
(1)
Narkun Zuzanna
(1)
Ogonowska Joanna Małgorzata
(1)
Ostaszewska Aneta
(1)
Paplińska Małgorzata
(1)
Pardej Katarzyna
(1)
Pasikowski Konrad
(1)
Pląsek Rafał
(1)
Pospiszyl Kazimierz (1938- )
(1)
Przychodaj Edward
(1)
Płaziak-Janiszewska Alina
(1)
Rybińska Jolanta (nauki społeczne)
(1)
Rzepka Magdalena (1989- )
(1)
Różański Tomasz
(1)
Sajdak Martyna
(1)
Suwalska Arleta
(1)
Szluz Beata (1968- )
(1)
Szreder Mirosław (1957- )
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Sędzicki Mieczysław
(1)
Telka Lucyna
(1)
Tonkiel Izabela
(1)
Trafiałek Elżbieta (1951- )
(1)
Trojan Elżbieta
(1)
Wasilewski Marcin (1976- )
(1)
Wiśniewski Zenon (1950- )
(1)
Wołoszyn Ewa
(1)
Wratny Jerzy (1943- )
(1)
Wąsiński Arkadiusz (1970- )
(1)
Zagrodzka Alicja
(1)
Zahorska Marta (1947- )
(1)
Zalewski Dariusz (1965- )
(1)
Zawadzka Edyta
(1)
Zdziechowska-Dzierzgwa Karolina
(1)
Zielińska Maja
(1)
Zielińska Maja (pedagog)
(1)
Łodzińska Jolanta
(1)
Łuszczyńska Marynia
(1)
Żółkowska Teresa
(1)
Year
2020 - 2022
(13)
2010 - 2019
(81)
Time Period of Creation
2001-
(91)
Country
Poland
(94)
Language
Polish
(93)
English
(1)
Subject
Monografia
(11)
Opracowanie
(10)
Polityka społeczna
(8)
Raport z badań
(7)
Opieka społeczna
(6)
Pedagogika
(6)
Praca zbiorowa
(6)
Ubóstwo
(6)
Osoby w wieku starszym
(5)
Kształcenie
(4)
Nauczyciele
(4)
Pedagogika społeczna
(4)
Szkolnictwo
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Wykluczenie społeczne
(4)
Bezrobocie
(3)
Dzieci
(3)
Golinowska, Stanisława
(3)
Metodologia
(3)
Pamiętniki i wspomnienia
(3)
Pedagodzy
(3)
Antologia
(2)
Antropologia filozoficzna
(2)
Chorzy w rodzinie
(2)
Dziecko
(2)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Efektywność nauczania
(2)
Ekonomia społeczna
(2)
Katolicyzm
(2)
Kształcenie nauczycieli
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Motywacja uczenia się
(2)
Myślenie twórcze
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczyciele nauczania początkowego
(2)
Ojcostwo
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Postawy
(2)
Praca socjalna
(2)
Przydatność zawodowa
(2)
Rodzina
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Rynek pracy
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Studenci
(2)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Uczniowie
(2)
Walker, Timothy D.
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie do wartości
(2)
Zachowania prozdrowotne
(2)
Zwalczanie
(2)
Śmiechowska-Petrovskij, Emilia
(2)
Agresywność
(1)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
(1)
Akademickie biura karier
(1)
Akcjonariat pracowniczy
(1)
Aksjologia
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Arteterapia
(1)
Artykuły
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Autoprezentacja
(1)
Autorytet
(1)
Autyzm
(1)
BHP
(1)
Badania longitudinalne
(1)
Badania naukowe
(1)
Bahlcke, Joachim
(1)
Barbier, Jean-Marie (1946- )
(1)
Bartosiak, Łukasz
(1)
Belerski, Tadeusz
(1)
Bergson, Henri
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bibliolodzy
(1)
Bibliotekoznawcy
(1)
Bibliotekoznawstwo
(1)
Binder, Piotr
(1)
Bioetyka
(1)
Biografia
(1)
Boaler, Jo
(1)
Boczkowska, Magdalena
(1)
Bonar, Jolanta
(1)
Bracia czescy
(1)
Brodnicki, Mariusz
(1)
Buła, Anna
(1)
Cesarski, Maciej
(1)
Chorzy na nowotwory
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Chrobak, Małgorzata
(1)
Ciczkowska-Giedziun, Małgorzata
(1)
Ciekawość (postawa)
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czerwiński, Sławomir d (1885-1931)
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Doktoranci
(1)
Duma narodowa
(1)
Subject: work
O polskiej biedzie w latach 1990-2015
(2)
Teach like Finland
(2)
Jaki patriotyzm?
(1)
(Nie)moc pomocy
(1)
Aksjologiczne podstawy prawa pracy
(1)
Asystent osoby niepełnosprawnej
(1)
Asystentura rodziny (Gdynia, 2010)
(1)
Athenæ gedanenses Ephraima Prætoriusa
(1)
Badanie, dojrzewanie, rozwój (Warszawa ; Radom, 2016)
(1)
Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego
(1)
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna
(1)
Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania
(1)
Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u
(1)
Człowiek w cyberprzestrzeni
(1)
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego (Warszawa ; 2014)
(1)
Diady, kliki, gangi
(1)
Dręczenie szkolne
(1)
Dydaktyka specjalna
(1)
Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat
(1)
Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy
(1)
Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego
(1)
Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku
(1)
Edukacyjna wartość dziecięcych pytań
(1)
Eksperymenty na biednych
(1)
Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności
(1)
Etos nauczycieli - mit czy rzeczywistość?
(1)
Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy
(1)
Global perspectives on teaching excellence
(1)
Historia Ireny Sendlerowej
(1)
Integracja sensoryczna w autyzmie
(1)
Jaki patriotyzm?
(1)
Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny
(1)
Jan Amos Komeński i jego korespondencja z Cyprianem Kinnerem z Elbląga 1642-1648
(1)
Kalwinizm i Jednota Braci Czeskich w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej
(1)
Kawalerowie Orderu Uśmiechu
(1)
Kierunek → Dialog : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki
(1)
Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela
(1)
Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji
(1)
Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach
(1)
Ludzka wolność
(1)
Mathematical mindsets, unleashing students' potential through creative math, inspiring messages and innovative teaching
(1)
Mein Vater, mein Freund
(1)
Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej
(1)
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku
(1)
Młodzi a bieda
(1)
Nasze kunsztowanie
(1)
Nauki o polityce publicznej
(1)
Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej
(1)
O profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa szkolnego
(1)
Oblicza kryzysu (Warszawa ; 2016)
(1)
Once and future liberal
(1)
Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
(1)
Panorama problematyki współczesnego ojcostwa
(1)
Paradygmaty dydaktyki
(1)
Pedagogika kultury popularnej
(1)
Pedagogika miejsca wspólnego
(1)
Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki
(1)
Pedofilia pedofilie
(1)
Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju
(1)
Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim
(1)
Praca socjalno-wychowawcza z rodziną
(1)
Praktyka pracy socjalnej
(1)
Profesor Jadwiga Kołodziejska (Warszawa ; 2020)
(1)
Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce
(1)
Przyrodnicza edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
(1)
Psychopedagogiczne mity
(1)
Racjonalność procesu kształcenia
(1)
Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie
(1)
Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej
(1)
Samoocena i test
(1)
Solidarnie przeciw biedzie
(1)
Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie
(1)
Starość w Polsce (Oświęcim ; 2014)
(1)
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia
(1)
System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania
(1)
Szkoła Laboratorium
(1)
Sztuka/twórczość dostępna
(1)
Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe
(1)
Teksty pedagogiczne
(1)
Uczeń zdolny
(1)
Uniwersytet w pułapce rynku pracy
(1)
Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej
(1)
Vocabulaire d'analyse des activités
(1)
W kręgu pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej
(1)
Warsztaty badawcze doktorantów
(1)
We are not ourselves
(1)
Wiedza pedagogiczna przyszłych nauczycieli w perspektywie teorii reprezentacji społecznych
(1)
Zasoby osobiste a oczekiwania zdrowotne polskich seniorów
(1)
Zinstrumentalizowane rodzicielstwo
(1)
Zrozumieć szkołę
(1)
Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym
(1)
Subject: time
2001-
(60)
1901-2000
(28)
1989-2000
(17)
1945-1989
(8)
1601-1700
(4)
1801-1900
(4)
1501-1600
(2)
1701-1800
(2)
1918-1939
(2)
1401-1500
(1)
1901-1914
(1)
1939-1945
(1)
Subject: place
Polska
(47)
Stany Zjednoczone (USA)
(4)
Czechy
(2)
Finlandia
(2)
Francja
(2)
Niemcy
(2)
Europa Środkowa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Kostroma (Rosja)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje gospodarczo rozwinięte
(1)
Mazury
(1)
Powiat płocki (woj. mazowieckie)
(1)
Rosja
(1)
Szwecja
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Warmia
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(1)
Włochy
(1)
Świat
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(87)
Recenzja naukowa
(87)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(58)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(13)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(9)
Recenzja
(5)
Artykuł z czasopisma fachowego
(3)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Opracowanie
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł problemowy
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z czasopisma socjologicznego
(1)
Recenzja literacka
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(44)
Socjologia i społeczeństwo
(40)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(13)
Historia
(12)
Psychologia
(9)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(8)
Filozofia i etyka
(5)
Medycyna i zdrowie
(5)
Kultura i sztuka
(3)
Literaturoznawstwo
(3)
Religia i duchowość
(3)
Etnologia i antropologia kulturowa
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Matematyka
(1)
Nauka i badania
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
94 results Filter
Article
In basket
Date of change: 11.03.2022
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej : przegląd problemów i wizja przyszłości / Mirosław Grewiński. - Warszawa, 2021.
No cover
Article
In basket
Date of change: 29.12.2021
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Psychopedagogiczne mity : jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu / Tomasz Garstka. - Warszawa, 2016.
Article
In basket
Date of change: 29.11.2021
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym : badanie podłużne uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności / Joanna Smogorzewska. - Warszawa, 2019.
Article
In basket
Date of change: 23.11.2021
[Dydaktyka specjalna - recenzja] / Teresa Żółkowska. W: Szkoła Specjalna. T. 82, nr 3 (2021), s. 237-240. - 2021.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Bibliografia na stronach 239-240.
Zawiera recenzję książki: Dydaktyka specjalna.T.1. W horyzoncie znaczeń, koncepcji i praktyki pedagogicznej. T. 2. Od konstruktów teoretycznych do modeli badawczych. - Warszawa, 2020.
Article
In basket
Date of change: 18.11.2021
Tytuł nadany przez katalogującego.
Bibliografia na stronie 80.
Zawiera recenzję książki: Kawalerowie Orderu Uśmiechu / Tadeusz Belerski. - Warszawa 2013.
Zawiera recenzję książki: Kawalerowie Orderu Uśmiechu. Cz. 2, Słońce za serce / [opracowanie] Tadeusz Belerski. - Warszawa, 2020.
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 27.07.2021
Tytuł nadany przez katalogującego.
Streszczenie: Zawiera recenzję książki: Panorama problematyki współczesnego ojcostwa / Anna Więcławska. - Toruń, 2020.
Article
In basket
Date of change: 08.06.2021
Tytuł nadany przez katalogującego.
Bibliografia na stronie 80.
Zawiera recenzję książki: Warsztaty badawcze doktorantów: między teorią a praktyką metodologiczną / Magdalena Cieślikowska, Marcin Szostakowski (red.).
Article
In basket
Date of change: 08.06.2021
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Dziedzictwo Bronisława Ferdynanda Trentowskiego : w 150-lecie śmierci Filozofa. - Łódź, 2019.
Article
In basket
Date of change: 06.02.2021
Tytuł nadany przez katalogującego.
Bibliografia na stronie 305.
Zawiera recenzję książki: Global perspectives on teaching excellence : a new era for higher education. - Routledge ; New York, 2018.
Article
In basket
Date of change: 06.02.2021
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Wiedza pedagogiczna przyszłych nauczycieli w perspektywie teorii reprezentacji społecznych : ujęcie dynamiczne. - Warszawa, 2019.
Article
In basket
Date of change: 06.02.2021
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Metateoria pedagogiki chrześcijańskiej / Piotr Magier. - Lublin, 2019.
Article
In basket
Date of change: 12.11.2020
Zawiera recenzję książki: Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u : między kreacją a recepcją / Małgorzata Chrobak. - Kraków, 2019.
Article
In basket
Date of change: 30.10.2020
[Asystentura rodziny - recenzja] / Izabela Bieńkowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach). W: Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce, s. 177-178. - 2013.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Asystentura rodziny - Gdynia, Gdańsk, 2010.
Article
In basket
Date of change: 30.10.2020
[Asystent osoby niepełnosprawnej - recenzja] / Ilona Fajfer-Kruczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach). W: Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce, s. 173-175. - 2013.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Asystent osoby niepełnosprawnej. - Kraków, 2010.
Article
In basket
Date of change: 04.09.2020
Tytuł nadany przez katalogującego.
Bibliografia na stronie 209.
Zawiera recenzję książki: Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. - Warszawa, 2019.
Article
In basket
Date of change: 03.09.2020
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Paradygmaty dydaktyki : myśleć teorią o praktyce / Dorota Klus-Stańska. - Warszawa, 2018.
Article
In basket
Date of change: 31.08.2020
Zawiera recenzję książki: Profesor Jadwiga Kołodziejska : badaczka i promotorka bibliotek i czytelnictwa : księga pamiątkowa / pod redakcją Jadwigi Sadowskiej. - Warszawa, 2020.
No cover
Article
In basket
Date of change: 18.06.2020
[Pedagogika miejsca wspólnego - recenzja] / Mateusz Rutkowski. W: Praca Socjalna. 2019, nr 6, s. 109-114. - 2019.
Tytuł nadany przez katologującego.
Bibliografia na stronie 114.
Zawiera recenzję książki: Pedagogika miejsca wspólnego : miasto i szkoła / Maria Mendel. - Gdańsk, 2017.
Article
In basket
Date of change: 18.06.2020
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: O profilaktyce na rzecz bezpieczeństwa szkolnego : teoria i praktyka / Jolanta Skubisz . - Warszawa, 2019.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again