Form of Work
Artykuły
(24)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Książki
(1)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Ulicka Danuta
(7)
Eco Umberto (1932-2016)
(6)
Szewc Piotr
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Kapuściński Ryszard (1932-2007)
(2)
Krenz Joanna
(2)
Myśliwski Wiesław (1932- )
(2)
Bondanella Peter
(1)
Brauer Zbigniew
(1)
Błoński Jan (1931-2009)
(1)
Fedorowicz Katarzyna
(1)
Gronek Barbara
(1)
Hołyst Justyna
(1)
Kudyba Wojciech (1965- )
(1)
Kępiński Piotr (1964- )
(1)
Legeżyńska Anna (1951- )
(1)
Lewandowicz-Nosal Grażyna (1963- )
(1)
Nowosielski Kazimierz
(1)
Piotrowska Monika
(1)
Skrendo Andrzej (1970- )
(1)
Szefler Elżbieta
(1)
Łukasiewicz Jacek
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Audience Group
Bibliotekarze
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Recenzje literackie
(20)
"Widnokrąg"
(2)
Kapuściński, Ryszard (1932-2007)
(2)
Literatura
(2)
Literatura polska
(2)
Myśliwski, Wiesław (1932- )
(2)
Postać literacka
(2)
Różewicz, Tadeusz (1921-2014)
(2)
Różewicz, Tadeusz (1921-2014). Matka odchodzi
(2)
Semiotyka
(2)
Broniewski, Władysław (1897-1962)
(1)
Chrobak, Małgorzata
(1)
Eco, Umberto (1932-2016)
(1)
Eco, Umberto (1932-2016). Interpretacja i nadinterpretacja
(1)
Eco, Umberto (1932-2016). Nieobecna struktura
(1)
Eco, Umberto (1932-2016). Semiologia życia codziennego
(1)
Eco, Umberto (1932-2016). Superman w literaturze masowej
(1)
Eco, Umberto (1932-2016). Sześć przechadzek po lesie fikcji
(1)
Eco, Umberto (1932-2016). Wyspa dnia poprzedniego
(1)
I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida (Bydgoszcz)
(1)
Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983)
(1)
Klub czytelniczy
(1)
Kluby dyskusyjne
(1)
Książka dziecięca
(1)
Literatura amerykańska
(1)
Literatura dla dzieci
(1)
Literatura dla młodzieży
(1)
Miłosz, Czesław
(1)
PRL
(1)
Pilot Marian. Pióropusz
(1)
Poezja
(1)
Powieść
(1)
Powieść polska
(1)
Promocja czytelnictwa
(1)
Recenzja literacka
(1)
Reportaż polski
(1)
Różewicz, Tadeusz (1921-2014). Kup kota w worku
(1)
Różewicz, Tadeusz (1921-2014). Nożyk profesora
(1)
Staff, Leopold (1878-1957)
(1)
Strukturalizm
(1)
Szkoły średnie
(1)
Thomas, Matthew
(1)
Uczniowie
(1)
Wójcik, Włodzimierz (1932-2012). Staff i Różewicz
(1)
Świetlicki, Marcin (1961- )
(1)
Subject: work
Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u
(1)
Druga przestrzeń
(1)
We are not ourselves
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
1945-1989
(2)
2001-
(2)
1989-2000
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Recenzja literacka
(3)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(2)
Antologia
(1)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Esej
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Literaturoznawstwo
(4)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
28 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 18.09.2022
Temat: Semantics ; Functions of onyms ; Nazwy własne ; Nazwy ekspresywne ; Funkcje onimów ; Urban slogans ; Językoznawstwo historyczne ; Advertising ; Social communication ; Urbonymy ; Hasła miast ; Slogany ; Urbonimia ; Terminology ; Niepodległość ; Structural types ; Nazewnictwo ; Nazwy ras kotów ; Typy strukturalne ; Modern Greek ; Cretan dialect ; Wartość ; Język nowogrecki ; Dialekt kreteński ; Nazwy wodne ; Anthroponomy ; Male names ; Names’ variants ; Polish-east slavic borderland ; Imiona męskie ; Warianty imion ; Pogranicze polsko- wschodniosłowiańskie ; David’s Psalter ; Sociolect of the nobility ; Socjolekt szlachecki ; Repatrianci ; Spokrewnione języki ; Slogans ; Tłumaczenie literackie ; Leksykalne ekwiwalenty ; Definicja ; Historyczne realia ; Indywidualistyczne właściwości ; Gramatyczne odpowiedniki ; Nazwy pojazdów ; Środki transportu ; Lexis ; Names of vehicles ; Means of transport ; Humour ; Pragmalinguistics ; French jokes ; Speech genre ; Pragmalingwistyka ; Dowcipy francuskie ; Pragmatyka historyczna ; Dialog staropolski ; Wyrażenia metatekstowe ; Historical linguistics ; Dialektologia ; Mieszkańcy wsi ; Semantyka ; Definition ; Dictionary ; Phraseology ; Archaic lexis ; Prasa polska ; Column ; Review ; Wartościowanie ; Leksyka gwarowa ; Dialectal lexis ; Dialect stylization ; Dialectology ; Stylistics ; Obyczaj środowiskowy ; Zachowanie językowe ; Stowarzyszenie kobiece ; Ethos ; Environmental custom ; Linguistic behavior ; Women’s association ; Nazwy żeńskie ; Reklama ; Emancipation ; Cat breed names ; Nacechowanie stylistyczne ; Surname ; Meaning ; Stylistic value ; Emancypacja ; Frazeologia ; Motywacja ; Gatunek ; Hydronyms ; Wolność ; Antroponimia ; Fantasy ; Psałterz Dawidów ; Oryginał ; Imiona ; Kontekst ; Gender ; Leksykon ; Znaczenie ; Komizm ; Dialog ; Historia języka polskiego ; Felieton ; Gwara ; Słownictwo ; Historical pragmatics ; Archaizmy ; History of polish language ; Gatunek mowy ; Nazwisko ; XIX wiek ; Onomastyka ; Stylistyka ; Polish Journalism genre ; Komunikacja społeczna ; Motivation ; Feminizm ; Etos ; Stylizacja gwarowa ; Mikołaj Rej ; Recenzja ; Feminism ; Female names ; Vocabulary ; Borderland Polish language ; Local dialect ; Repatries ; Polszczyzna przeniesiona ; Onomastics ; Anthroponymy ; Forenames ; Proper names ; Expressive names
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń. The periodical (annual) Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society was established in 1954. Articles featured in Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society concentrate on issues from numerous linguistic fields which present various research methodologies. Treatises and articles are of theoretical-methodological and material representing nature. Apart from papers in Polish studies, Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society publishes also Slavonic articles and compendious works with reference to Indo-European state. The authors of articles are mainly linguists from Lodz; however, besides them there are scientists from outside Lodz and abroad who represent all generations.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 18.09.2022
Zagadnienia Rodzajów Literackich To wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także teksty o tematach kulturoznawczych, które będą penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. "ZRL" to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 18.09.2022
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Sylwiczny tren / Jacek Łukasiewicz // NOWE KSIĄŻKI. - 1999, nr 11, s. 4-5.
Streszczenie: Zawiera rec. książki: Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. - Wrocław, 1999.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Widnokrąg / Wiesław Myśliwski ; Rec. Piotr Kępiński // POLONISTYKA. - 1997, nr 9, s.565-567. - Warsz. 1996.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Pisarz i jego badacz / Piotr Szewc // NOWE KSIĄŻKI. - 1999, nr 7, s. 32-33.
Streszczenie: Zawiera rec. książki: Staff i Różewicz : studia historycznoliterackie / Włodzimierz Wójcik. - Katowice, 1999.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Widnokrąg / Wiesław Myśliwski ; Rec. Kazimierz Nowosielski // NOWE KSIĄŻKI. - 1997, nr 1, s.9-10. - Warsz. 1996.
No cover
Article
In basket
No cover
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Recenzja książki : Peter Bondanella: Umberto Eco : semiotyka, literatura, kultura masowa
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Treny Różewicza / Anna Legeżyńska // POLONISTYKA. - 2000, nr 1, s. 57-59.
Streszczenie: Zawiera rec. książki: Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. - Wrocław, 1999.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 04.03.2021
Zachód słońca według Miłosza / Barbara Gronek. W: Polonistyka. 2005, nr 1, s. 57-59. - 2005.
Zawiera rec. książki: Druga przestrzeń / Czesław Miłosz. - Kraków, 2002.
Article
In basket
Date of change: 12.11.2020
Zawiera recenzję książki: Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u : między kreacją a recepcją / Małgorzata Chrobak. - Kraków, 2019.
Book
In basket
Date of change: 02.03.2020
(Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis")
Streszczenie w języku angielskim. Spis treści także w języku angielskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45989 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 30.08.2018
[Przypomnij mi, kim jestem - recenzja] / Justyna Hołyst. W: Praca Socjalna. 2017, nr 4, s. 165-169. - 2017.
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Przypomnij mi, kim jestem / Matthew Thomas. - Warszawa, 2014.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Podsumowania i powroty / Andrzej Skrendo // POLONISTYKA. - 2002, nr 2, s. 122-124.
Streszczenie: Zawiera rec. książki: Nożyk profesora / Tadeusz Różewicz. - Wrocław, 2001.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again