Form of Work
Artykuły
(14)
Publikacje naukowe
(9)
Książki
(6)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Author
Bogunia-Borowska Małgorzata
(1)
Brodzikowska Maria
(1)
Czarnecki Paweł
(1)
Fazlagić Amir Jan
(1)
Grabna Alina
(1)
Graczyk Agnieszka
(1)
Kiwak Ewa
(1)
Kondracka-Szala Marta
(1)
Lewandowska-PająkCelina
(1)
Makowelska Urszula
(1)
Miluska Jolanta
(1)
Muszyńska Danuta
(1)
Nadolska Joannna
(1)
Pilecka Władysława (1948- )
(1)
Polska Biuro Rzecznika Praw Dziecka
(1)
Rasińska Renata
(1)
Siejak Anna
(1)
Siwiński Wiesław (1934- )
(1)
Szczęsna Ewa
(1)
Szymkowska-Bartyzel Jolanta
(1)
Tomczyk Łukasz (pedagog)
(1)
Wawrzak-Chodaczek Mirosława (1954- )
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łaciak Beata (1964- )
(1)
Łysak Alina (1982- )
(1)
Šmid Wacław
(1)
Żołądek Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Reklama
(10)
Reklama społeczna
(10)
Dzieci
(3)
Internet
(2)
Młodzież
(2)
Strategia marketingowa
(2)
Strony WWW
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
AIDS
(1)
Agresja
(1)
Bezdomność
(1)
Biblioteki pedagogiczne
(1)
Biblioteki szkolne
(1)
Bioetyka
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Czasopismo szkolne
(1)
Czytelnictwo
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Etyka lekarska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Forum internetowe
(1)
Gry komputerowe
(1)
Gry online
(1)
HIV
(1)
Homoseksualizm
(1)
Kara śmierci
(1)
Klonowanie
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Korupcja
(1)
Kultura popularna
(1)
Macierzyństwo
(1)
Media społecznościowe
(1)
Multimedia
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Nikotyna
(1)
Odbiór społeczny
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedofilia
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Pomoc psychologiczna online
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Pornografia
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Prostytucja
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Reklama telewizyjna
(1)
Rodzina
(1)
Serial filmowy
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Subkultury
(1)
Szkoły
(1)
Temat
(1)
Tematy i motywy
(1)
Thorgal
(1)
Transplantacja
(1)
Uzależnienia
(1)
Uzależnienie od hazardu
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(8)
Artykuł z pracy zbiorowej
(8)
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(3)
Artykuł z czasopisma fachowego
(3)
Podręcznik
(2)
Gry online
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(8)
Media i komunikacja społeczna
(7)
Edukacja i pedagogika
(4)
Medycyna i zdrowie
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
21 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Temat: Semantics ; Functions of onyms ; Nazwy własne ; Nazwy ekspresywne ; Funkcje onimów ; Urban slogans ; Językoznawstwo historyczne ; Advertising ; Social communication ; Urbonymy ; Hasła miast ; Slogany ; Urbonimia ; Terminology ; Niepodległość ; Structural types ; Nazewnictwo ; Nazwy ras kotów ; Typy strukturalne ; Modern Greek ; Cretan dialect ; Wartość ; Język nowogrecki ; Dialekt kreteński ; Nazwy wodne ; Anthroponomy ; Male names ; Names’ variants ; Polish-east slavic borderland ; Imiona męskie ; Warianty imion ; Pogranicze polsko- wschodniosłowiańskie ; David’s Psalter ; Sociolect of the nobility ; Socjolekt szlachecki ; Repatrianci ; Spokrewnione języki ; Slogans ; Tłumaczenie literackie ; Leksykalne ekwiwalenty ; Definicja ; Historyczne realia ; Indywidualistyczne właściwości ; Gramatyczne odpowiedniki ; Nazwy pojazdów ; Środki transportu ; Lexis ; Names of vehicles ; Means of transport ; Humour ; Pragmalinguistics ; French jokes ; Speech genre ; Pragmalingwistyka ; Dowcipy francuskie ; Pragmatyka historyczna ; Dialog staropolski ; Wyrażenia metatekstowe ; Historical linguistics ; Dialektologia ; Mieszkańcy wsi ; Semantyka ; Definition ; Dictionary ; Phraseology ; Archaic lexis ; Prasa polska ; Column ; Review ; Wartościowanie ; Leksyka gwarowa ; Dialectal lexis ; Dialect stylization ; Dialectology ; Stylistics ; Obyczaj środowiskowy ; Zachowanie językowe ; Stowarzyszenie kobiece ; Ethos ; Environmental custom ; Linguistic behavior ; Women’s association ; Nazwy żeńskie ; Reklama ; Emancipation ; Cat breed names ; Nacechowanie stylistyczne ; Surname ; Meaning ; Stylistic value ; Emancypacja ; Frazeologia ; Motywacja ; Gatunek ; Hydronyms ; Wolność ; Antroponimia ; Fantasy ; Psałterz Dawidów ; Oryginał ; Imiona ; Kontekst ; Gender ; Leksykon ; Znaczenie ; Komizm ; Dialog ; Historia języka polskiego ; Felieton ; Gwara ; Słownictwo ; Historical pragmatics ; Archaizmy ; History of polish language ; Gatunek mowy ; Nazwisko ; XIX wiek ; Onomastyka ; Stylistyka ; Polish Journalism genre ; Komunikacja społeczna ; Motivation ; Feminizm ; Etos ; Stylizacja gwarowa ; Mikołaj Rej ; Recenzja ; Feminism ; Female names ; Vocabulary ; Borderland Polish language ; Local dialect ; Repatries ; Polszczyzna przeniesiona ; Onomastics ; Anthroponymy ; Forenames ; Proper names ; Expressive names
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń. The periodical (annual) Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society was established in 1954. Articles featured in Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society concentrate on issues from numerous linguistic fields which present various research methodologies. Treatises and articles are of theoretical-methodological and material representing nature. Apart from papers in Polish studies, Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society publishes also Slavonic articles and compendious works with reference to Indo-European state. The authors of articles are mainly linguists from Lodz; however, besides them there are scientists from outside Lodz and abroad who represent all generations.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 28.03.2022
Ku czemu wychowuje reklama? / Ewa Szczęsna. W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 2, s. 165-184. - 2007.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46570 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.07.2020
Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja / pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Wydanie I - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019. - 370, [2] strony : ilustracje, fotografie ; 24 cm.
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, filmografia, netografia przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45891 (1 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 28.07.2020
Dziecko we współczesnych polskich reklamach komercyjnych i społecznych / Beata Łaciak. W: Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja s. 203-219. - 2019.
Bibliografia, netografia na stronach 217-219.
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 22.06.2018
Gazeta szkolna jako forma promocji szkoły i biblioteki / Alina Grabna. W: Biblioteka w Szkole nr 5 : dodatek : Biblioteka Centrum Informacji. 2018, nr 2, s. 13-14. - 2018.
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 23.12.2016
Język reklamy / Wacław Šmid. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu, 2016. - 317 s. ; 24 cm.
Wyd. 1. pt.: Język reklamy w komunikacji medialnej.
Bibliogr. s. 313-317.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44798 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Hazard. Nie igraj! / Danuta Muszyńska // SERWIS INFORMACYJNY NARKOMANIA. - 2012, nr 4, s.11-12.
Streszczenie: www.nieigraj.com.pl
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Streszczenie: Ogólnopolska akcja pod hasłem "Bite dzieci widzą świat inaczej" skierowana była do rodziców, a jej celem było uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych. Jednym z ambasadorów akcji była biblioteka pedagogiczna w Koninie.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
"Kocham, nie biję"? : przemoc wobec dzieci w dyskursie publicznym / Anna Siejak. - Stan prawny: wrzesień 2013 r. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. - 180 s. : ilustracje ; 22 cm.
(Biblioteka RPD)
Bibliogr., netogr. s. 131-138
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44542 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40687, 40474 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again