Form of Work
Artykuły
(24)
Publikacje naukowe
(13)
Książki
(9)
Publikacje dydaktyczne
(5)
Publikacje fachowe
(5)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Proza
(1)
Status
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Author
Bajkowski Tomasz
(1)
Bartol Izabella
(1)
Bawołek Waldemar (1962- )
(1)
Bielawska Natalia (1982- )
(1)
Borowik Joanna (pedagog)
(1)
Bukowińska Agnieszka
(1)
Durka Grażyna
(1)
Dworaczyk Katarzyna
(1)
Dworczyk Katarzyna
(1)
Farnicka Marzanna
(1)
Gaś Zbigniew Bronisław (1952- )
(1)
Halicka Małgorzata (1957-)
(1)
Kałuba-Korczak Anna
(1)
Kornaś Monika
(1)
Kowal Kamila
(1)
Kozdroń Agnieszka
(1)
Krzemińska Joanna
(1)
Kłosowski Marcin
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Liberska Hanna
(1)
Liberska Hanna (1955- )
(1)
Lisowska Kinga
(1)
Marszałek Lidia
(1)
Matusiak Barbara
(1)
Michalska Paulina Magdalena
(1)
Mitkiewicz Bartosz
(1)
Paśko Jan Rajmund
(1)
Przygoda Anna
(1)
Smoląg Sylwia
(1)
Sosnowski Tomasz (pedagog)
(1)
Sygulska Katarzyna Marta
(1)
Szatur-Jaworska Barbara
(1)
Szczepaniak-Sienniak Joanna
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Szymanik Anna
(1)
Toczyski Piotr (socjolog)
(1)
Wróblewska Małgorzata
(1)
Zychowicz Maciej (pedagog)
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2022
(9)
2010 - 2019
(25)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(22)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
Audience Group
Nauczyciele języka polskiego
(4)
Nauczyciele
(2)
Rodzice
(2)
Szkoły podstawowe
(2)
Klasa 4.
(1)
Klasa 8.
(1)
Przedszkola
(1)
Szkoły ponadpodstawowe
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Relacje międzypokoleniowe
(33)
Rodzina
(11)
Osoby w wieku starszym
(6)
Dziadkowie i wnuki
(5)
Wychowanie w rodzinie
(5)
Język polski (przedmiot szkolny)
(4)
Osoby w wieku starszym w rodzinie
(4)
Rodzina wielopokoleniowa
(4)
Dialog
(3)
Dzieci
(3)
Rola społeczna
(3)
Różnice międzypokoleniowe
(3)
Socjalizacja
(3)
Starość
(3)
Uczenie się międzypokoleniowe
(3)
Literatura polska
(2)
Młodzież
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Pokolenie (socjologia)
(2)
Porozumienie bez przemocy
(2)
Przekaz międzypokoleniowy
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Psychologia rodziny
(2)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(2)
Wychowanie
(2)
Andragogika
(1)
Badania jakościowe
(1)
Badania naukowe
(1)
Biblioterapia
(1)
Blog
(1)
Boże Narodzenie
(1)
Cierpienie
(1)
Conrad, Joseph
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Eurosieroctwo
(1)
Gramatyka
(1)
Hipoterapia
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Krasiński, Zygmunt
(1)
Kreatywne pisanie
(1)
Legendy i podania
(1)
Lektura szkolna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Macierzyństwo
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Matki i synowie
(1)
Metoda projektów
(1)
Mądrość
(1)
Młodość
(1)
Nałkowska, Zofia
(1)
Odwaga
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka nad osobami starszymi
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Polska
(1)
Postawy
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina wiejska
(1)
Rozczarowanie
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Rynek pracy
(1)
Salinger, J. D.
(1)
Samotność
(1)
Smutek
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Studenci
(1)
Styl życia
(1)
Systemy rodzinne
(1)
Szczęście
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Tematy i motywy
(1)
Tokarczuk, Olga
(1)
Ubóstwo
(1)
Uzależnienie (nałóg)
(1)
Wolontariat
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wzór osobowy
(1)
Zaburzenia związane z używaniem środków uzależniających i odurzających
(1)
Zachowanie uzależniające
(1)
eTwinning (program)
(1)
Subject: work
Catcher in the rye
(1)
Granica
(1)
Heart of darkness
(1)
Nie-Boska komedia
(1)
Subject: time
2001-
(15)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(10)
Artykuł z pracy zbiorowej
(10)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(7)
Artykuł z czasopisma fachowego
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(2)
Opowiadania i nowele
(2)
Poradnik
(2)
Ćwiczenia i zadania
(2)
Artykuł fachowy
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Opracowanie
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Powieść
(1)
Raport z bad
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(18)
Edukacja i pedagogika
(13)
Psychologia
(4)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(2)
Historia
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
35 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 08.05.2022
Niniejszy numer „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce starości i starzejącej się populacji. Prognozy demograficzne dotyczące wzrostu liczebnego ludzi starszych wymuszają podejmowanie decyzji politycznych i administracyjnych przekładających się na projekty „zagospodarowania starości”, jako zjawiska nieuchronnego wymagającego namysłu wielu dyscyplin i wsparcia różnych instytucji. Można zauważyć, że w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeszliśmy, w ramach socjologii starzenia się (sociology of ageing) i gerontologii społecznej od paradygmatu „straszenia starością” i wycofywania się osób starszych z pełnienia różnych ról społecznych do paradygmatu „waloryzowania starości” poprzez promocję aktywnego, dobrej jakości, życia uwarunkowanego stanem zdrowia. Zarówno w aspekcie poznawczym jak i praktycznym dąży się do pokazania, że starzy ludzie mają swoje miejsce w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie. Seniorzy stanowią ważną część życia społecznego i kulturalnego, a zaspokajanie specyficznych potrzeb ludzi starszych może stanowić impuls dla rozwoju różnych dziedzin gospodarki. Warto przypomnieć, że w 2012 r. obchodziliśmy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (Europen Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012), którego celem było stworzenie lepszych możliwości do aktywnego starzenia się poprzez promowanie działań w obszarze: zatrudnienie, uczestnictwo w społeczeństwie, niezależne życie. Kluczowe dla różnych projektów badawczych oraz działań z zakresu polityki społecznej było wskazanie determinantów biologicznych, społecznych, ekonomicznych implikujących aktywność i zachowania prozdrowotne. Artykuły przedstawione w tomie podejmują wybiórczo różne zagadnienia związane ze starością i starzejącym się społeczeństwem. Prezentują zainteresowania własne badaczy, mające źródła w socjologicznej refleksji nad starzeniem się jednostek i populacji. Przyjęta perspektywa pokazuje, że proces starzenia się biologicznego, psychicznego, społecznego i ekonomicznego jest zindywidualizowany, zależy od wielu czynników. Seniorzy stanowią grupę zróżnicowaną pod względem wieku, samodzielności, sprawności funkcjonalnej, dlatego wymagają zróżnicowanego wsparcia instytucjonalnego i solidarności międzypokoleniowej. Zauważalna zmiana w myśleniu o starszym pokoleniu polega zwłaszcza na konieczności włączenia ich w proces aktywnego starzenia się, podtrzymania i rozwijania sprawności funkcjonalnej oraz zmianie społecznego postrzegania starości. Wraz ze wzrostem populacji ludzi starszych dynamicznie rozwija się gerontologia traktowana jako nauka badająca procesy starzenia się i starości w różnych wymiarach, a zwłaszcza biologiczno-medycznym, demograficzno-ekonomicznym i społeczno-kulturowym. Konstytuują się także nowe obszary badawcze i subdyscypliny gerontologiczne, jak np. gerontotechnologia, psychogerontologia, bioetyka gerontologiczna. Przekłada się to na różne interdyscyplinarne projekty badawcze oraz działania praktyczne zmierzające do aktywizacji środowiska ludzi starszych oraz tworzenia spójnej polityki społecznej. Tematyka artykułów niniejszego tomu nawiązuje do trzech istotnych problemów związanych ze starością i starzejącym się społeczeństwem: –– zabezpieczenie społeczne i aktywna polityka społeczna wobec potrzeb seniorów: dostęp do zasobów instytucjonalnych, sytuacja życiowa człowieka starszego i odpowiedzialność rodziny; –– problemy zdrowia i choroby wieku starszego: dostęp do publicznych i komercyjnych usług medycznych, medykalizacja starości, racjonowanie wiekowe usług zdrowotnych, dyskryminacja w systemie opieki medycznej; –– procesy demograficzne i ich skutki społeczno-gospodarcze: starzenie się populacji, osoby bardzo stare i ich potrzeby. Oprócz tekstów badaczy polskich w tomie przedstawiono dwa artykuły w języku angielskim, które można potraktować jako przykłady analizy procesów demograficznych oraz dostępności do usług zdrowotnych, prowadzonych z różnych perspektyw praktycznych. Prof. David Brown przedstawia sytuację demograficzną w Polsce na tle proc (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.01.2022
Czynnikiem kształtującym relacje jest stosunek uczniów do nauczycieli, a także nauczycieli do uczniów. Stosunek ten zaś jest zmienny w czasie. Z tego powodu podobną zmiennością charakteryzować się będą również same relacje. Rozważania nad nimi są zatem ciągle aktualne. Rola nauczyciela w szkole jest jasno określona – polega ona na uczeniu i wychowywaniu. Jako że jest to obowiązek wynikający wprost ze stosunku pracy, większość nauczycieli stara się to robić w sposób odpowiedziany i rzetelny. Określona jest także rola ucznia – ma on nabywać umiejętności przewidziane w programie nauczania oraz poddawać się działaniu procesu wychowawczego. O ile jednak nauczyciel musi robić to, co ma przykazane, o tyle uczeń może, ale nie musi. Nauczyciel podejmuje się wypełniać swoje obowiązki świadomie i dobrowolnie, natomiast uczeń jest objęty obowiązkiem uczęszczania do szkoły. Z tego powodu ich relacje są rożne. To przede wszystkim nauczyciel powinien dbać o poprawne relacje, aby ucznia nie zrażać do nauki, a wręcz przeciwnie – zachęcać. Poprawne relacje to nie „nadskakiwanie” uczniom, ale rozważne działania w celu ich mobilizacji. Tematem wiodącym w niniejszej monografii jest uczeń i nauczyciel we współczesnej szkole w rożnych kontekstach pedagogicznej rzeczywistości. Pisząc o współczesnych problemach pedagogiki, nie można zapominać o jej przeszłości. Od tego nie da się uciec, bowiem przeszłość zawsze wywiera piętno na współczesności. Publikacja ukazuje, jak rożne czynniki – na pozór nieistotne – mogą wpływać na relacje uczeń–nauczyciel. Autorzy poszczególnych rozdziałów podejmują refleksje nad wpływem sposobu i rodzaju nauczania oraz innowacyjnych działań nauczyciela na relacje uczeń–nauczyciel. Odrębnym i ważnym zagadnieniem poruszanym przez nich jest oddziaływanie rożnych czynników – w tym między innymi roli samego nauczyciela, jak również czynników pozadydaktycznych – na relacje uczeń–nauczyciel.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46290 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 33039 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 29.04.2021
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43954 (1 egz.)
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46242 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46241 (1 egz.)
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again