Form of Work
Artykuły
(14)
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Author
Giddens Anthony (1938- )
(3)
Szulżycka Alina
(3)
Gawda Katarzyna
(1)
Giza-Poleszczuk Anna
(1)
Gębuś Dorota
(1)
Kaczmarek Bogusława Beata
(1)
Kubów Adam
(1)
Margasiński Andrzej
(1)
Szczepaniak-Sienniak Joanna
(1)
Turos Lucjan (1927- )
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(22)
Subject
Rodzina
(21)
Młodzież
(4)
Społeczeństwo
(4)
Wychowanie w rodzinie
(4)
Globalizacja
(3)
Homoseksualizm
(3)
Kultura
(3)
Opieka społeczna
(3)
Oświata
(3)
Polityka
(3)
Praca
(3)
Prostytucja
(3)
Przestępczość
(3)
Płeć
(3)
Religia
(3)
Socjologia
(3)
Urbanizacja
(3)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(3)
Zdrowie
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Alkoholizm
(2)
Rodzice
(2)
Studenci
(2)
Alkoholicy
(1)
Alkoholizm w rodzinie
(1)
Badania jakościowe
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Czas wolny
(1)
Diagnostyka medyczna
(1)
Dom
(1)
Dom w kulturze
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Hipoterapia
(1)
Integracja sensoryczna
(1)
Kultura seksualna
(1)
Małżeństwo
(1)
Metoda Dobrego Startu
(1)
Metoda Feuersteina Wzbogacania Instrumentalnego (FIE)
(1)
Metoda Sherborne
(1)
Modele psychologiczne
(1)
Modele rodziny
(1)
Modele teoretyczne
(1)
Mowa
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nauka czytania
(1)
Opiekunowie osób z zespołem Downa
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Rehabilitacja medyczna
(1)
Rodzeństwo
(1)
Rola społeczna
(1)
Rozwiązywanie problemów
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Seksualne wykorzystywanie dzieci
(1)
Stosunki rodzice-dziecko
(1)
Systemowa terapia rodzin
(1)
Szkoła
(1)
Telewizja
(1)
Wczesna interwencja
(1)
Wrocławski Model Usprawniania (WMU)
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współuzależnienie (psychologia)
(1)
Wychowanie seksualne
(1)
Wzór osobowy
(1)
Zespół Downa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Psychologia
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
23 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Przekazujemy do rąk Państwa kolejne opracowanie z zakresu prac naukowo-badawczych dotyczących rodziny i polityki rodzinnej. Skupia ono analizy, opinie i propozycje rozwiązań w różnych kontekstach naukowych oraz w aspekcie praktycznym. Przede wszystkim zaś Autorzy poszukują wzajemnych relacji pomiędzy różnymi sferami życia społecznego i ekonomicznego rodzin, polityki rodzinnej oraz gospodarki, skłaniając nierzadko do zmiany sposobu myślenia o rodzinie i polityce rodzinnej. Zasadniczo przedstawione tu rozważania wpisują się w dyskusję wokół tezy, że polityka rodzinna rozpatrywana winna być przede wszystkim jako swoiste inwestycje bądź innowacje społeczne, nie zaś głównie czy też wyłącznie w kategoriach kosztów bądź wydatków. Doświadczenia innych państw europejskich, m.in.: Szwecji, Danii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Belgii, pokazują np., że wysokie wydatki socjalne, w tym na politykę rodzinną, nie muszą skutkować pogorszeniem sytuacji gospodarczej kraju, a nawet że utrzymywany dzięki temu stosunkowo wysoki poziom dzietności sprzyja wzrostowi gospodarczemu1. Inne państwa, jak Republika Czeska czy Norwegia, wskazują różne przykłady rozciągnięcia polityki rodzinnej na poprawę warunków starzenia rodzin czy też jakości życia osób starszych. Te i podobne aspekty stanowią ciekawy kontekst i egzemplifikację tez przyjętych w odrębnych opracowaniach niniejszego tomu. Ów tom otwiera natomiast artykuł, który dodatkowo wskazuje na konieczność dookreślenia podstawowych pojęć związanych z polityką rodzinną, te bowiem warunkują kierunek, zakres i rodzaje interwencji państwa oraz innych podmiotów w życie rodzin. Tematyka publikacji odzwierciedla zatem najbardziej aktualne dylematy dotyczące kierunków przemian i możliwości poprawy sytuacji polskich rodzin, potwierdzając tym samym – po raz kolejny – jej wieloaspektowość i różne zależności o charakterze społecznym, demograficznym, ekonomicznym czy też politycznym. Przedstawione tu, niekiedy zgoła odmienne, sposoby myślenia o rodzinie i polityce rodzinnej uświadamiają i uzasadniają potrzebę poszukiwania wciąż nowych, a nawet niekonwencjonalnych rozwiązań sprzyjających tak rodzinie, jak i społeczeństwu czy gospodarce. Redaktorzy opracowania serdecznie dziękują wszystkim Autorom artykułów, którzy poprzez ich złożenie poparli inicjatywę wydania cyklu publikacji poświęconych tematyce rodziny i polityki rodzinnej, a poprzez zamieszczone treści wyrazili swoje przekonanie o potrzebie dalszego rozwoju badań i działań w tym zakresie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Szanse i zagrożenia procesów wychowania w rodzinie / Mirosława Dziemianowicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, 7, s.21-26.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Przyszła rodzina w planach życiowych studentów / Kunegunda Włostowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1998, nr 2, s.(7)-(9).
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rodzice i dzieci przed telewizorem / Beata Krajewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2004, 3, s.44-45.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Tradycyjny czy partnerski model rodziny? Komunikat z badań CBOS // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1994, 3, s.(2)-(7) wkładka.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rodzina w chrześcijaństwie / Tomasz Nesterak // NOWA SZKOŁA. - 2004, 10, s.49-50.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wypoczynek młodzieży i jej rodziców / Ewa Kozak // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2000, 1, s.38-39.
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41106 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Dom rodzinny, rodzice, rówieśnicy w opiniach młodego pokolenia // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1997, nr 3, s.(2)-(6).
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Moja rodzina. Jaka jest, jaka mogłaby być / Stanisław Mijas // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1997, nr 1, s.(5)-(10). - Kielce.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Model życia rodzinnego w Polsce i USA / Danuta Raś // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1997, nr 1, s.(10)-(12). - Katowice.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Dom w świadomości młodzieży / Anna Marzec // NOWA SZKOŁA. - 1997, nr 1, s.3-9.
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Rodzina : tak, ale jaka? / Dorota Gębuś. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006. - 182,[2] s. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. s. ;[176]-182
Streszczenie: W pracy podjęto próbę analizy i opisu rodzinnych ról społecznych konstruowanych przez młodzież.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39812 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39247 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39684, 39190 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again