Form of Work
Artykuły
(53)
Publikacje naukowe
(19)
Książki
(17)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(14)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Author
Giddens Anthony (1938- )
(3)
Szulżycka Alina
(3)
Arczewska Magdalena
(2)
Balcerzak-Paradowska Bożenna
(2)
Ciczkowska-Giedziun Małgorzata
(2)
Firlit-Fesnak Grażyna
(2)
Kaczmarek Mirosław
(2)
Kantowicz Ewa
(2)
Kowalczyk Barbara (1946- )
(2)
Kubów Adam
(2)
Marynowicz-Hetka Ewa (1946- )
(2)
Szczepaniak-Sienniak Joanna
(2)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(2)
Babicka-Wirkus Anna
(1)
Baranowska-Rataj Anna
(1)
Bartoszewski Jakub
(1)
Bielecka Elżbieta
(1)
Boryczko Marcin
(1)
Chaczko Krzysztof
(1)
Chauviére Michel
(1)
Dudek Mieczysław (psychologia)
(1)
Durasiewicz Arkadiusz
(1)
Durda Renata
(1)
Dzierzgowski Jan
(1)
Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy Włodzimierz Ulicki
(1)
Frieske Kazimierz Wojciech (1946- )
(1)
Frątczak-Müller Joanna
(1)
Golinowska Stanisława (1947- )
(1)
Gross-Gołacka Elwira
(1)
Janas Katarzyna
(1)
Kołaczek Bożena
(1)
Krajewska Beata
(1)
Kruszewska Bożena
(1)
Kurowska Anna
(1)
Makarczuk-Kłos Małgorzata
(1)
Marek-Banach Joanna
(1)
Marody Mirosława
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Matysiak Anna
(1)
Modrzewski Jerzy
(1)
Napiórkowska Katarzyna
(1)
Nowak Anna
(1)
Nowicka-Skóra Anna
(1)
Odyniec Alicja
(1)
Palka Katarzyna
(1)
Pawłowska Izabela (opieka społeczna)
(1)
Piechocki Zbigniew
(1)
Polaczuk Paweł
(1)
Prorok Lucyna
(1)
Prusinowska-Marek Alina
(1)
Rys Katarzyna
(1)
Sałustowicz Piotr (1944- )
(1)
Serafin Teresa
(1)
Skrobisz Wojciech
(1)
Sokołowska Jolanta
(1)
Stelmaszuk Zofia Waleria
(1)
Szarfenberg Ryszard (1966- )
(1)
Szostak-Boivineau Dorota
(1)
Wszołek Jan
(1)
Węgierski Zbigniew
(1)
Zmysłowska Magdalena
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łagoda Agnieszka
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(57)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(24)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(74)
Language
Polish
(73)
English
(1)
Subject
Rodzina
(54)
Polityka społeczna
(35)
Opieka społeczna
(17)
Dziecko
(7)
Praca
(7)
Dzieci
(6)
Przemoc w rodzinie
(6)
Przestępczość
(6)
Płeć
(6)
Asystenci rodzin
(4)
Globalizacja
(4)
Pedagogika społeczna
(4)
Polityka
(4)
Rodzina zastępcza
(4)
Ubóstwo
(4)
Świadczenia społeczne
(4)
Homoseksualizm
(3)
Kobieta
(3)
Kultura
(3)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Wrocław)
(3)
Oświata
(3)
Pedagogika rodziny
(3)
Pracownicy socjalni
(3)
Prostytucja
(3)
Radlińska, Helena (1879-1954)
(3)
Religia
(3)
Socjologia
(3)
Społeczeństwo
(3)
Urbanizacja
(3)
Wsparcie społeczne
(3)
Wychowanie
(3)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(3)
Zdrowie
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Adopcja
(2)
Aktywizacja społeczna
(2)
Czas wolny od pracy
(2)
Dyskryminacja
(2)
Edukacja
(2)
Gerontologia
(2)
Kamiński, Aleksander (1903-1978)
(2)
Kowalski Stanisław
(2)
Migracje
(2)
Multimedia
(2)
Ochrona zdrowia
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Pedagogika porównawcza
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Polityka edukacyjna
(2)
Polityka prorodzinna
(2)
Poradnictwo pedagogiczne
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Praca socjalna
(2)
Prawa dziecka
(2)
Profilaktyka społeczna
(2)
Regionalizm
(2)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(2)
Społeczność lokalna
(2)
Styl życia
(2)
Wartość
(2)
Wieś
(2)
Wroczyński, Ryszard (1909-1987)
(2)
Zapobieganie
(2)
Alkoholizm w rodzinie
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czas pracy
(1)
Dane statystyczne
(1)
Dobre praktyki
(1)
Domy dziecka rodzinne
(1)
Dylemat etyczny
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja społeczna
(1)
Interwencja kryzysowa (psychologia)
(1)
Jakość życia
(1)
Macierzyństwo a praca
(1)
Mniejszości seksualne
(1)
Monografia
(1)
Ograniczenie władzy rodzicielskiej
(1)
Opór (postawa)
(1)
Organizacje charytatywne
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polska
(1)
Pomoc socjalna
(1)
Postawy
(1)
Prawo pomocy
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Projektowanie
(1)
Przedszkola
(1)
Subject: work
Zinstrumentalizowane rodzicielstwo
(1)
Subject: time
2001-
(22)
1989-2000
(4)
2001-0
(3)
1901-2000
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(10)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(3)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(17)
Artykuł z pracy zbiorowej
(10)
Artykuł z czasopisma naukowego
(9)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Raport z badań
(3)
Podręcznik
(2)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Dane statystyczne
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(16)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(13)
Edukacja i pedagogika
(2)
Psychologia
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
74 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne to czasopismo naukowe, które zrodziło się z potrzeby poszukiwań wspólnego mianownika między różnymi doświadczeniami jednostek zarówno na płaszczyźnie społecznej, osobistej, a przede wszystkim badawczej. Czasopismo to ex definitione ma charakter interdyscyplinarny, zaś poszukiwania naukowe mają wymiar „wielowarstwowy”, czyli nie zamykamy się, np.: na określonej metodologii, czy dziedzinie nauki, ale propagujemy transdyscyplinarne podejście w proponowanych tekstach autorów. W związku z tym pragniemy by na łamach naszego czasopisma poruszano zagadnienia z zakresu rożnych dziedzin naukowych; nie przekreślamy również tekstów poglądowych, czy kazuistycznych, interesuje nas wszystko, co może służyć nowemu spojrzeniu oraz interpretacji problemów społecznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Niniejsza książka to kolejne opracowanie z zakresu prac naukowo-badawczych dotyczących rodziny i polityki rodzinnej. Skupia ono wyniki badań empirycznych i teoretycznych ukazujące zmiany, wyzwania i perspektywy polityki rodzinnej w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej. Tematyka publikacji skłania do pogłębionej refleksji nad dylematem, czy przynależność naszego kraju do Unii Europejskiej wpłynęła, a jeśli tak, to w jaki sposób, na sytuację polskich rodzin oraz politykę rodzinną w Polsce. Aktualnie ten problem i podobne dylematy są o tyle szczególne, że niedawno minął znamienny − już bowiem dziesięcioletni, okres reformowania i tworzenia nowych, opartych na unijnych podstawach rozwiązań, które zmierzają do poprawy warunków życia rodzin. Te podstawy stanowią określone dyrektywy, strategie, wskaźniki i inne wytyczne, wyznaczające kierunki zmian w polityce rodzinnej, do których poszczególni autorzy odnoszą się w swoich artykułach. Warto zwrócić uwagę, że tematyka publikacji odzwierciedla najbardziej naglące problemy polskich rodzin oraz wyzwania wobec polityki rodzinnej – głównie rządu, ale też innych podmiotów. W pierwszej części znaleźć można ciekawe analizy dotyczące sytuacji ekonomicznej oraz mieszkaniowej rodzin, opieki nad dzieckiem, migracji rodzin czy przemocy domowej. Interesujące jest tu także ukazanie miejsca i ważności problematyki rodzinnej w działaniach polskich województw. Część drugą, dotyczącą polityki rodzinnej, otwiera artykuł, który wpisuje się w coraz bardziej zagorzałą dyskusję nad przyszłością współczesnego welfare state oraz nad kierunkami modernizacji polityki społecznej, w tym wobec rodziny w ogóle. Podobne aspekty pojawiają się w kolejnych tekstach – o polityce społecznej wobec rodzin z osobami niepełnosprawnymi oraz instrumentach polityki rodzinnej wobec rodzin z małymi dziećmi (usługach wobec rodzin z dziećmi do lat 3, urlopach z tytułu opieki nad dzieckiem) i rodzin wielodzietnych (Karcie Dużej Rodziny). Redaktorzy opracowania serdecznie dziękują wszystkim autorom, którzy przez złożenie swych artykułów poparli inicjatywę wydania niniejszej publikacji, a w zamieszczonych w niej tekstach wyrazili swoje przekonanie o potrzebie dalszego rozwoju badań poświęconych tematyce rodziny i polityki rodzinnej. Joanna Szczepaniak-Sienniak, Adam Kubów
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
This issue of Sociological Review commemorates the 25th anniversary of the adoption by the UN General Assembly of The Convention on the Rights of the Child on November 20, 1989. It should be recalled that the beginnings of children’s studies and the sociology of childhood coincided in time with the introduction of this treaty, which established international standards for children’s protection and development. The Convention aims at safeguarding the youngest society members from different forms of abuse, exploitation and violence, as well as at promoting their rights to a decent standard of living and to broad social participation. The authors of the articles presented herein, representing the current sociological attitude towards children and youth, follow these assumptions. The articles thus mirror some important attributes of contemporary children’s studies – its cognitive multidimensionality, differentiated quantitative and qualitative methodologies, the shift from “research on children” to “research with children”, scholars’ interest in the results of comparative studies (especially the results of natural sciences), and the concern about the practical implementation of research outcomes. The main topics tackled in this collection of texts are children’s poverty and social inequalities rooted in the first phase of their life cycle, suffering and various risks experienced by children and teenagers, framed in both the national and international contexts, as well as children’s quality of life, youngsters’ well-being, youth participation, civic engagement and the new concept of investing in children. Children, considered as equal social actors and citizens – although still most vulnerable to abuse, discrimination and social exclusion – are presented in the framework of their complicated networks of relationships with peers, adults, collectivities and societies, the welfare state, social policy institutions and other organizations, with the notion to important factors decisive for their present life and their future.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Przekazujemy do rąk Państwa kolejne opracowanie z zakresu prac naukowo-badawczych dotyczących rodziny i polityki rodzinnej. Skupia ono analizy, opinie i propozycje rozwiązań w różnych kontekstach naukowych oraz w aspekcie praktycznym. Przede wszystkim zaś Autorzy poszukują wzajemnych relacji pomiędzy różnymi sferami życia społecznego i ekonomicznego rodzin, polityki rodzinnej oraz gospodarki, skłaniając nierzadko do zmiany sposobu myślenia o rodzinie i polityce rodzinnej. Zasadniczo przedstawione tu rozważania wpisują się w dyskusję wokół tezy, że polityka rodzinna rozpatrywana winna być przede wszystkim jako swoiste inwestycje bądź innowacje społeczne, nie zaś głównie czy też wyłącznie w kategoriach kosztów bądź wydatków. Doświadczenia innych państw europejskich, m.in.: Szwecji, Danii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Belgii, pokazują np., że wysokie wydatki socjalne, w tym na politykę rodzinną, nie muszą skutkować pogorszeniem sytuacji gospodarczej kraju, a nawet że utrzymywany dzięki temu stosunkowo wysoki poziom dzietności sprzyja wzrostowi gospodarczemu1. Inne państwa, jak Republika Czeska czy Norwegia, wskazują różne przykłady rozciągnięcia polityki rodzinnej na poprawę warunków starzenia rodzin czy też jakości życia osób starszych. Te i podobne aspekty stanowią ciekawy kontekst i egzemplifikację tez przyjętych w odrębnych opracowaniach niniejszego tomu. Ów tom otwiera natomiast artykuł, który dodatkowo wskazuje na konieczność dookreślenia podstawowych pojęć związanych z polityką rodzinną, te bowiem warunkują kierunek, zakres i rodzaje interwencji państwa oraz innych podmiotów w życie rodzin. Tematyka publikacji odzwierciedla zatem najbardziej aktualne dylematy dotyczące kierunków przemian i możliwości poprawy sytuacji polskich rodzin, potwierdzając tym samym – po raz kolejny – jej wieloaspektowość i różne zależności o charakterze społecznym, demograficznym, ekonomicznym czy też politycznym. Przedstawione tu, niekiedy zgoła odmienne, sposoby myślenia o rodzinie i polityce rodzinnej uświadamiają i uzasadniają potrzebę poszukiwania wciąż nowych, a nawet niekonwencjonalnych rozwiązań sprzyjających tak rodzinie, jak i społeczeństwu czy gospodarce. Redaktorzy opracowania serdecznie dziękują wszystkim Autorom artykułów, którzy poprzez ich złożenie poparli inicjatywę wydania cyklu publikacji poświęconych tematyce rodziny i polityki rodzinnej, a poprzez zamieszczone treści wyrazili swoje przekonanie o potrzebie dalszego rozwoju badań i działań w tym zakresie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 29.12.2021
Obraz rodzin wielodzietnych w świetle badań własnych / Alicja Odyniec ; Uniwersytet Warszawski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2017, nr 10, s. 27-38. - 2017.
Bibliografia, netografia na stronach 37-38.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
Date of change: 17.11.2021
Bibliografia przy rozdziałach.
Tekst częściowo tłumaczony z angielskiego i niemieckiego.
Książka przedstawia zarówno ogólne tendencje, jak i najważniejsze zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich lat dokonały się na polu opieki nad dzieckiem. Praca omawia: rozwój praw dziecka i zmiany jakie dokonały się w tym zakresie w Europie; przemoc wobec dziecka; pomocniczą rolę państwa w świetle Konwencji o Prawach Dziecka i prawa polskiego; opiekę instytucjonalną i jej alternatywy w krajach Unii Europejskiej; nowe spojrzenie na rodzinę; założenia i praktykę reintegracji rodziny; światowe kierunki w opiece zastępczej; współczesne problemy adopcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 35928 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Państwo polskie podjęło działania systemowe w celu poprawy warunków życia i rozwoju rodziny oraz dzieci, które są pozbawione możliwości wzrastania w środowisku naturalnych rodzin biologicznych. Służy temu ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ciężar zmian prawnych został przeniesiony z władzy centralnej na samorządy lokalne. Zostały one zobowiązane do zabezpieczenia finansowego, organizacyjnego i logistycznego dokonującej się reformy. Do realizacji wydzielonych zadań powołani zostali nowi profesjonaliści. Sposób ich kształcenia wymaga weryfikacji i poprawy. Na gruncie wprowadzonych zmian istnieje możliwość budowy kompleksowego systemu wsparcia rozwoju społecznego. Implikuje to zmianę strukturalną, o której warto podjęć dyskurs społeczny. (https://www.ipiss.com.pl/psnumery/474og)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Streszczenie: Nowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej państwa wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Rola organizacji pozarządowych w lokalnej polityce rodzinnej / Dorota Głogosz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1999, 6, s.12-16 (wkładka).
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Praca a rodzina / Danuta Graniewska // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2007, nr 8, s.19-21.
No cover
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Przemiany rodziny - wyzwaniem dla polityki rodzinnej / Piotr Szukalski // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2007, nr 8, s.50-53.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Zmiany w systemie pomocy dziecku i rodzinie w latach 2000-2010 / Mirosław Kaczmarek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2011, nr 5, s.29-37.
Streszczenie: Reforma opieki zastępczej - założenia i efekty.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again